گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸۶اسلاید قابل ویرایش تی شده وشامل موارد زیر است:

این یک واقعیت است وقتی که چراغ و لامپ روشن می ماند شواهدی وجود دارد که شارژ را از طریق رشته های لامپ و یک مدار الکتریکی که درست شده است عبور می کند. مدار است که به سادگی یک حلقه بسته که از طریق آن جریان برق به طور مداوم می تواند حرکت کند. تا نشان دهد که این جریان نه تنها از طریق رشته لامپ بلکه از طریق سیم اتصال بسته باتری و لامپ در حال حرکت، تنوع در فعالیت های فوق ساخته شده است.
مقاله مدارهای الکتریکی که برای شما در این پست در نظر گرفته شده است به تمامی این نکات می پردازد. این مقاله به ۱۰ فصل تقسیم شده که ما فقط عناوین فصل ها را برای شما عزیزان ذکر می کنیم. فصل اول این مقاله به مبانی مدارهای الکتریکی اشاره دارد و در فصل دوم جریان متناوب توضیح داده شده است. روش های تحلیل مدار موضوع سومین فصل از این مقاله است. فصل چهارم به مبحث وسایل اندازه گیری پرداخته است. همچنین در فصل پنجم خازن و سلف در جریان مستقیم نام دارد. ششمین فصل خازن و سلف در جریان متناوب را بیان کرده است و در فصل هفتم مدارهای RLC مورد بررسی قرار گرفته است. ترانسفورماتور ها موضوعی است که در فصل بعدی یعنی فصل هشتم اشاره کرده است. فصل نهم سیستم های چند فازه را توضیح داده و در آخرین فصل که فصل دهم می باشد با نام موتور و ژنراتورهای DC یاد می شود.
توضیح در مورد مدارهای الکتریکی
عناصر مدار شامل منابع ولتاژ، مقاومت های اهمی، سلفی و خازنی است و مشخصات آن ها را در جریان مستقیم و متناوب می باشد. مدارهای ساده را که از یک چند حلقه درست بودند یا دارای یک منبع تغذیه بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادید و در این مدارها جریان و ولتاژ و توان را در مصرف کننده ها و منابع محاسبه شده است. هم چنین ولتاژ دو سر یک مقاومت را در مدار سری از طریق تقسیم ولتاژ و جریان یک مصرف کننده را در مدارهای موازی به روش تقسیم جریان به دست آورده می شود.
مقاومت، ضریب خود القایی و ظرفیت معادل را در مدارهای سری و جریان های کیرشهف در انشعاب را برای حل مسائل به کار برده می شود. اما با مدارهایی که شامل چند حلقه باشند و در هر حلقه منابع تغذیه وجود داشته باشد، تاکنون برخورد نداشته اید.
برد مدارهای الکتریکی
برد مدارهای الکتریکی
جریان و ولتاژ در مقاومت اهمی هم فاز هستند. در سلف، خالص جریان از ولتاژ دو سر سلف ۹۰ درجه عقب تر و در خازن خالص جریان و ولتاژ دو سر خازن ۹۰ درجه جلوتر است اما سلف و خازن خالص تصوری بیش نیستند و در مدارهای حقیقی نمی توان یک سلف یا خازن خالص پیدا کرد. می دانیم یک سیم پیچ یا مقاومت سلفی از مقدار معینی هادی الکتریکی تشکیل می شود. هر هادی الکتریکی دارای مقاومت اهمی است.همچنین یک خازن شارژ شده، پس از مدتی تخلیه می شود. بنابراین، خازن باید یک مقاومت اهمی داشته باشد تا از طریق آن بارهای الکتریکی تخلیه شوند. این مقاومت را مقاومت نشتی خازن می گویند. در تحلیل مدارهای الکتریکی برای کسب نتایج مطلوب، سلف و خازن حقیقی را به شکل های R-L یا R-C مدل می کنند.
بردار
مفهوم بعضی از کمیت های فیزیکی با بیان مقدار کمیت کاملاً روشن است. مثلاً وقتی می گوییم ۲۰ کیلو سیب یا به مدت ۲۰ دقیقه یا ۲۰ متر پارچه، همه مفهوم سخن ما را به طور روش در می یابند. چنین کمیت هایی را که با بیان اندازه کاملاً معرفی می شوند، کمیت های عددی یا اسکالر می گویند.
اگر رهگذری که با محل زندگی شما آشنایی کافی ندارد، از شما نشانه ی محلی را سئوال کند، او را چنین راهنمایی می کنید : «۲۰۰ متر مستقیم بروید، سپس به سمت چپ بپیچید و ۵۰۰ متر جلو بروید». اگر رهگذر بدون توجه به جهت های گفته شده فقط ۷۰۰ متر حرکت کند، آیا به محل مورد نظر خواهد رسید؟ جواب منفی است. زیرا فقط طی اندازه کمیت برای رسیدن به محل نشانی کافی نیست. باید جهت های گفته شده نیز رعایت شود. به چنین کمیت هایی که با بیان اندازه کمیت کامل نیستند و باید جهت آن ها مشخص شود، کمیت برداری می گویند.
مدارهای R-C
کاربرد عناصر اهمی و خازنی در مدارهای الکتریکی ، مخابرات، الکترونیک صنعتی و شبکه های قدرت مثلاً فیلتر ها (مدارات R-L-C هستند که می توانند امواج خاص را عبور دهند یا حذف کنند)، تایمر ها ( دستگاهی هستند که با استفاده از مقادیر R-C، به رله ها فرمان می دهند)، تصحیح کننده ضریب توان ( در صنعت برق اثرات سلفی را با خازن ها و اثرات خازن را با سلف ها برای کاهش توان راکتیو خنثی می کنند این عمل را ضریب توان نیز می گویند)، ضرورت بحث مدارهای R-C را ایجاب می کند. از طرف دیگر، خازن ایده آل عملاً وجود ندارد. زیرا هر خازن حقیقی علاوه بر راکتاس خازنی یک مقاومت نشتی دارد. به همین علت، هر خازن حقیقی را می توان به صورت یک مقاومت اهمی و یک راکتانس خازنی ایده آل به صورت مدار R-C سری یا موازی مدل کرد و سپس مدار آن را تحلیل نمود.
مدارهای L-C
تولید امواج الکتریکی در نوسان سازها، تنظیم ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی بر روی موج فرستنده ها، تصحیح ضریب توان شبکه های قدرت از جمله موارد کاربرد مدارهای L-C است. در مدار یک سلف و یک خازن این عناصر رفتار متقابل دارند. زیرا در سلف جریان از ولتاژ ۹۰ درجه عقب تر است. در صورتی که جریان در خازن از ولتاژ ۹۰ درجه جلوتر است. این امر باعث می شود رفتار خازن نسبت به رفتار سلف ۱۸۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز پیدا کند و با هم رفتار متقابل داشته باشند. از آن جا که هر دو عنصر در شبکه توان راکتیو مبادله می کنند، به دلیل اثر متقابل ان ها می توان توان راکتیو شبکه را کاهش داد و مقدار آن را به صفر رساند. مدارهای L-C در شبکه ها به صورت اتصال سری، موازی یا اتصال سری موازی به کار گرفته می شوند.
مدارهای الکتریکی R-L-C
در یک شبکه الکتریکی، مصرف کننده های متنوعی تغذیه می شوند. این مصرف کننده ها با توجه به نوع کار در رده بندی مقاومت اهمی، سلفی و خازنی یا ترکیب سری یا موازی آن ها قرار می گیرند. مثلاً در یک واحد صنعتی، الکتروموتور های پر قدرت، انرژی مکانیکی واحد صنعتی را تأمین می کنند. می دانیم یک الکتروموتور شامل یک یا چند بوبین و سیم پیچ است و با یک مدار R-L ، مدل می شود. در سیستم های مخابراتی از قبیل رادیو و تلویزیون، فرستنده های رادیویی و تلویزیونی مدارهای مکالمه تلفن و مدارهای مکالمه سیستم در بازکن ، ترکیب های متنوعی از R-L-C در اتصال سری و موازی وجود دارد.
جریان های سه فاز
جریان یا ولتاژ سه فاز از امواج سینوسی تشکیل می شوند که به طور هم زمان تولید می شوند و نسبت به هم ۱۲۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز زمانی دارند. ساختمان ساده ی مولدهای جریان متناوب سه فاز موجب شده است که انرژی الکتریکی سه فاز ، راحت تر و ارزان تر تولید شود. جریان متناوب سه فاز، علاوه بر سادگی تولید و ارزان بودن و برخورداری از کلیه خواص جریان یک فاز، مزایای دیگری نیز دارد.
مزایای جریان سه فاز نسبت به جریان یک فاز را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :
توان الکتریکی در مصرف کننده های سه فاز هیچ وقت صفر نمی شود. زیرا وقتی در یکی از فازها دامنه جریان یا ولتاژ صفر می شود، مصرف کننده از دو فاز دیگر انرژی می گیرد. بدین علت، مصرف کننده های سه فاز نسبت به مصرف کننده های یک فاز ضریب بهره یا راندمان بالایی دارند.
ضربان موج یکسو شده ی سه فاز نسبت به موج یکسو شده ی یک فاز، بسیار کم تر است. به عبارت دیگر، جریان سه فاز نسبت به جریان یک فاز پس از یکسوسازی، موج صاف تری ایجاد می کند.
جریان متناوب سه فاز در مصرف کننده های سه فاز مانند موتورهای الکتریکی سه فاز، حوزه ی دوار مغناطیسی ایجاد می کند. این حوزه دوار، قسمت متحرک را به دنبال خود می کشد. در صورتی که در جریان متناوب یک فاز حوزه ی دوار تشکیل نمی شود و این موتورها متشکل راه اندازی خواهند داشت و برای راه اندازی نسبت به موتورهای سه فاز به اجزایی اضافی نیاز دارند که قیمت تمام شده ی موتورهای یک فاز را نسبت به موتورهای سه فاز بالا می برد.
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آي‌سي يا مدار مجتمع : عبارت است از مدار الكترونيكي كاملي كه بصورت مجتمع در تراشه‌اي نيمه‌هادي گردآوري شده و در قالبي چند پايه قرار گرفته باشد 
مقاومت : بعنوان محدود كننده وبراي تقسيم جريان مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
LED يا ديود نوري : دو پاية مثبت و منفي دارد و معمولاً پاية مثبت (آند) كمي بلندتر از پاية منفي (كاتد)  مي‌باشد .
۷-Segment : نمايشگر هفت قسمتي در واقع وسيله‌اي است كه از قطعه فتوالكتريك مستقل مانند LED يا كريستال مايع تشكيل شده است . با فعّال كردن تركيبات مختلفي از اين قطعات مي‌توان اعداد صفر تا ۹ و حروف A تا F را نمايش داد.
آي‌سي ۷۴۰۰ : اين آي‌سي شامل چهار گيت NAND دو ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود . در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها صفر باشد خروجي يك خواهد بود و اگر هر دو ورودي يك شوند خروجي صفر خواهد بود تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۰ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي               آن ۱۲ ميلي آمپر مي‌باشد 
آي‌سي ۷۴۰۲ : اين آي‌سي شامل چهار گيت NOR دو ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود در هر گيت اكر يكي از ورودي‌ها يك شود خروجي آن صفر مي‌شود و اگر هر دو ورودي صفر شوند ، خروجي آن يك مي‌شود . تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۰ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي               آن ۱۲ ميلي آمپر مي‌باشد 
آي‌سي ۷۴۰۴ : اين آي‌سي شامل شش گيت NOT مي‌باشد . از تمام اين شش Invert مي‌توان بصورت جداگانه استفاده كرد . در هر گيت Invert اگر ورودي صفر باشد خروجي يك خواهد بود و اگر ورودي يك شود خروجي صفر خواهد بود . تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۰ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي آن ۱۲ ميلي آمپر مي‌باشد .
آي‌سي ۷۴۰۸ : اين آي‌سي شامل چهار گيت AND دو ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها يا هر دو ورودي صفر باشد خروجي صفر خواهد بود و اگر هر دو ورودي يك شوند خروجي يك خواهد بود . تأخير انتشار اين آي‌سي بطور متوسط برابر ۱۵ نانو ثانيه بوده و متوسط جريان مصرفي آن ۱۶ ميلي آمپر مي‌باشد .
آي‌سي ۷۴۱۰ : اين آي‌سي شامل سه گيت NAND سه ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها صفر شود خروجي يك خواهد شد و اگر تمامي ورودي‌ها يك شوند خروجي خروجي صفر خواهد بو
آي‌سي ۷۴۱۱ : اين آي‌سي شامل سه گيت AND سه ورودي مي‌باشد كه از هر كدام اين آي‌سي‌ها مي‌توان بصورت مستقل استفاده كرد . در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها يا بيشتر از يكي از آنها صفر باشد خروجي صفر مي‌شود در صورتي كه ورودي‌ها يك باشند ، خروجي يك مي‌شود 
آي‌سي ۷۴۲۰ : اين آي‌سي شامل دو گيت NAND چهار ورودي مي‌باشد كه در منطق مثبت بصورت جداگانه از آنها استفاده مي‌شود . در هر گيت اگر يكي از ورودي‌ها صفر باشد ، خروجي يك خواهد شد و اگر تمامي ورودي‌ها يك شوند ، خروجي صفر خواهد شد .
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

مدارهای الکتریکی، از بهم پیوستن افزاره‌های الکتریکی یا نافعّال (مقاومت، خازن، القاگر، لامپ، و …) یا افزاره‌های الکترونیکی یا فعّال (دیود، ترانزیستور، IC، و …) یا ترکیبی از آن دو پدید می‌آید؛ چنانکه دست کم یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود.
اگر عنصرها مشکّل مدار الکتریکی باشند، «مدار الکتریکی» نامیده می‌شود، و اگر عنصرها الکتریکی و الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است.
هرمدار الکتریکی از مؤلّفه‌های اصلی زیر تشکیل شده است:
یک منبع تغذیه‌ی الکتریکی مانند باتری یا مولّد؛
سیم‌های رابط: سیم‌ها یا نوارهای ارتباط‌دهنده‌ی مدار، از یک مادّه‌ی خوب رسانای الکتریسیته مانند مس تشکیل می‌شوند.
«مصرفگر» یا بار[۱]: وقتی می‌گوییم یک مدار الکتریکیْ تشکیل شده است که اتصال‌دهنده‌ها و سایر افزاره‌ها، یک حلقه‌ی بسته را پدید آورده باشند. تنها در این صورتست که جریان برق برقرار می‌شود.
افزاره‌های مداری: همچون خازن، مقاومت، القاگر، تَرادیسَنده و دیود.
مدارهای الکترونیکی به همراه مدارهای الکتریکی دو دستهء کلی از مدارات به‌شمار می‌روند. در مدارهای الکتریکی محیط حرکت الکترون و به طور کلی جنس تشکیل دهنده اجزا مدار به هیچ عنوان اهمیت ندارند، بلکه، رابطه ریاضی بین ولتاژ و جریان این اجزای الکترونیکی مهم هستند. در حقیقت، در تحلیل این مدارها کمتر به ساختمان این قطعات توجه می‌شود.
برعکس مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی علاوه بر رابطه ریاضی ولتاژ و جریان قطعه، به محیط عبور الکترون توجه کرده و در کل این جنس و نحوه ساخت اجزا است که خیلی اهمیت دارد.
IC 
حروف اختصاری IC  از دو کلمه انگلیسی  Integrated Circuit به معنی مدار مجتمع گرفته شده است. پیش از اختراع IC ، مدارهای الکترونیکی ازتعداد زیادی قطعه یا المان الکتریکی تشکیل می‌شدند. این مدارات فضای زیادی را اشغال می‌کردند و توان الکتریکی بالایی نیز مصرف می‌کردند. و این، امکان به وجود آمدن نقص و عیب در مدار را افزایش می‌داد. همچنین سرعت پایینی هم داشتند. IC،  تعداد زیادی عناصر الکتریکی را که بیشتر آن ها ترانزیستور هستند، در یک فضای کوچک درون خود جای داده است و همین پدیده است که باعث شده امروزه دستگاه‌های الکترونیکی کاربرد چشمگیری در همه جا و در همه زمینه‌ها داشته باشند. 
جریان الکتریکی
جریان الکتریکی در الکتریسیته، جریان سرعت عبور الکترون ها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسیته ابتدا به صورت عبور بارهای مثبت تعریف شد. هرچند امروزه می دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریان الکتریسیته ناشی از عبور بارهای منفی ( الکترون )، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییری نکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی ( میزان باری که در ثانیه از مقطع هادی عبور می کند) در مدار به کار می رود، I است.
 
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

مدارهای الکتریکی، از بهم پیوستن افزاره‌های الکتریکی یا نافعّال (مقاومت، خازن، القاگر، لامپ، و …) یا افزاره‌های الکترونیکی یا فعّال (دیود، ترانزیستور، IC، و …) یا ترکیبی از آن دو پدید می‌آید؛ چنانکه دست کم یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود.
اگر عنصرها مشکّل مدار الکتریکی باشند، «مدار الکتریکی» نامیده می‌شود، و اگر عنصرها الکتریکی و الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است.
هرمدار الکتریکی از مؤلّفه‌های اصلی زیر تشکیل شده است:
یک منبع تغذیه‌ی الکتریکی مانند باتری یا مولّد؛
سیم‌های رابط: سیم‌ها یا نوارهای ارتباط‌دهنده‌ی مدار، از یک مادّه‌ی خوب رسانای الکتریسیته مانند مس تشکیل می‌شوند.
«مصرفگر» یا بار[۱]: وقتی می‌گوییم یک مدار الکتریکیْ تشکیل شده است که اتصال‌دهنده‌ها و سایر افزاره‌ها، یک حلقه‌ی بسته را پدید آورده باشند. تنها در این صورتست که جریان برق برقرار می‌شود.
افزاره‌های مداری: همچون خازن، مقاومت، القاگر، تَرادیسَنده و دیود.
از به هم پیوستن المان های الکتریکی«مقاومت(Resistor)، خازن ، سلف ، لامپ ، و …) یا المانهای الکترونیکی«دیود، ترانزیستور، IC ،و… ) یا ترکیبی از آن دو که حداقل یک مسیر بسته ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود مدار بوجود می آید. 
اگر عناصر تشکیل دهنده مدار ، الکتریکی باشند مدار الکتریکی نامیده میشود و اگر عناصر الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است . 
هر مدارالکتریکی از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است: 
۱- یک منبع تغذیه‌الکتریکی مانند باتری یا ژنراتور 
۲- سیم های رابط : سیم‌ها یا نوارهای ارتباط دهنده مدار، از یک ماده رسانای الکتریسیته خوب مانند مس تشکیل می‌شوند.
۳-مصرف کننده یا بار«Load) :وقتی می گوییم یک مدار الکتریکی تشکیل شده است ، که اتصال دهنده ها و سایر قطعات ، یک حلقه بسته را بوجود آورده باشند. تنها در این صورت است که جریان برق برقرار می شود . 
شکل زیرمثال ساده‌ای از نقشة فنی یک مدار الکتریکی است. 
مدارهای الکتریکی از به‌هم پیوستن المان های الکتریکی یا غیر فعال (مقاومت، خازن، سلف، لامپ، و …) یا المان های الکترونیکی یا فعال (دیود، ترانزیستور، IC، و …) یا ترکیبی از آن دو بوجود می‌آید به طوری که حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود.
جزوه دانشگاهی درس مدارهای الکتریکی ۱ شامل ۱۱۳ صفحه در قالب یک فایل PDF و به صورت تایپ شده می باشد که سر فصل های زیر در آن مورد بحث قرار گرفته است:

مفاهیم اولیه
قوانین KVL و KCL
اجزای مدار (مقاومت، خازن، سلف و …)
انواع منابع ولتاژ و جریان
سیگنال ها
روشهای تحلیل مدارهای مقاومتی
روش تحلیل گره
روش تحلیل مش
تقسیم ولتاژ و جریان
مدارات معادل تونن و نورتن
انتقال توان ماکزیموم
اصل جمع آثار
مدارهای مرتبه اول
مدارهای مرتبه دوم
بررسی حالت سینوسی
ادمیتانس و رزونانس
فرکانس زاویه ای تشدید
تابع شبکه

عتیقه زیرخاکی گنج