گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نقاشی مدرسه آتن (The school of Athens) اثر رافائل . این نقاشی در کاخ واتیکان ٬ محل اقامت پاپ قرار دارد. شیوه نقاشی فرسک (Fresco) نامیده می شود که بدلیل شیوه خاص اجرای آن به بخشی از دیوار تبدیل شده و برای مدتها باقی می ماند. این نقاشی جزو مجموعه ای است که به آنها اتاقهای رافائل گفته می شود. در اين نقاشي با مجموعه‌اي از فلاسفه دوران رنسانس و پيش از آن روبرو هستيم كه در يكجا گرد هم آمدند. اين نقاشي در واقع كوششي است براي آشني دادن دو طرز فكر افلاطوني و ارسطوئي. 
Frescoنوعی نقاشی دیواری که با استفاده از رنگدانه های معدنی خاکی بر روی اندود خیس آهک یا گچ انجام می شود .رنگدانه ها در آن معلق می مانند و هم زمان با آن   خشک می شوند معمولا این نوع نقاشی بر روی دیواری با اندود گچ و ماسه کار می شود که با لایه ای از گچ پوشیده شده و ترکیب بندی کلی اثر با زغال و گچ قرمز بر روی آن ترسیم می شود کار فقط بر روی اندودی که به قدر کافی خیس باشد انجام می گیرد و هر نوع ترسیماتی که بعدا بر روی کار انجام شود مصداق فرسک خشک خواهد بود.
فرسکو(Fresco):نقاشی با آبرنگ روی گچ مرطوب دیوار یا سقف .فرسکو نقاشی دیواری روی گچ خشک است.اما فزسکو واقعی که در قرن ۱۳ در ایتالیا مورد استفاده قرار می گرفت و در قرن ۱۶ تکامل یافت یکی از پایدارترین نوع تزئینات دیواری است.دیوار ابتدا با گچ زبر پوشیده میشود سپس یک لایه روکش روی آن قرار می گیرد(مرسوم به آریکو) سپس روی این لایه تصاویر کشیده شده و تمام موضوع نقاشی  بر روی دیوار انتقال می یابد و سپس فضایی  که برای یک روز کار کافی است از آخرین لایی اندود که آنرا اینتوناکو می نامند پوشیده می شود تصاویر دوباره روی این لایه ایجاد شده و با قسمت هایی که هنوز پوشیده نشده مجاورت هم قرار میگرفت و سپس بر روی اندود مرطوب با رنگمایه ای که با آب یا آهک مخلوط بود رنگ میشد.چون گچ هنوز رطوبت دارد یک بازتاب شیمیایی روی میدهد و رنگها با دیوار یکی شده و بنابراین پوسته یا زدوده نمیشود.استفاده از تصاویر کامل تمام قد به این معناست که چند دستیار هم زمان بر روی بخشهای مختلف دیوار می توانند کار کنند و کار از بالای دیوار به طرف پایین انجام می گیرد تا لکه های رنگ بر روی قسمتهای  نقاشی شده پاشیده نشود تمام قسمتهای نقاشی نشده را بریده و جدا می کنند تا مجددا لایه دیگری بر روی قسمتهای نقاشی شده پاشیده نشود در پایان روز بعد مجددا لایه دیگری بر روی آن کشیده شود و بدینگونه سطح کار همیشه مرطوب باشد در مطالعه دقیق بر روی یک فرسکو الحاق قطعات آشکار می گردد و از روی تعداد آنها میتوان بطور تقریبی مدت کار  بر روی نقاشی را تخمین زد فرسکو خشک ممکن است  بری افزودن تاکیدی بکار رود .اما در قرن ۱۶ تنها از فرسکوی تاکیدی استفاده میشد و از بهترین نمونه های این تکنیک تزئینات رافائل در واتیکان است .شرایط آب و هوا در خارج از مرکز ایتالیا همیشه مناسب نبود و این که ونیزی ها نقاشی رنگ و روغن را ترجیح می دادند به خاطر همین موضوع بوده است. 
Fres-co :1. the art of painting by pressing earth colors dissolved in water in to fresh plaster2.a painting executed on plaster.
Fres.co.bal.di:Grolamo 1583-1643.Italian composer and organist.
منبع:کتاب دایره المعارف هنر
تالیف سید ابولقاسم سید  صدر
انتشارات سیمای دانش
توسط سعیده مرجایی
 
 فرسک :
نوعی نقاشی دیواری که با استفاده از رنگدانه های معدنی خاکی بر روی اندود خیس اهک یا گچ انجام می شود. رنگدانه ها در اب معلق میمانند و هم زمان با ان خشک می شوند. معمولا این نوع نقاشی بر روی دیواری بااندود گچ وماسه کار می شود که با لا یه ای از گچ پوشیده شده و ترکیب بندی کلی اثر با زغال وگچ قرمز بر روی ان ترسیم می شود. کار فقط بر روی اندودی که به قدر کافی خیس باشد انجام می گیرد و هر نوع ترسیماتی که بعدا بروی کار انجام شود مصداق”فرسک خشک”خواهد بود.
منبع: دایره المعارف هنر؛سید ابوالقاسم سید صدر،انتشارات سیمای دانش ،صفحه ۴۲۹

 فرسک :
از انواع شیوه های تزیینی ،نقاشی هایی که به منظور تزیین بر روی گچ واندود های دیواری اجرا می شود،اصطلاح فارسی ان نقاشی دیواری است.نقش بر جسته یا مسطح دیواری.
 
فصل دوم : شرح كوتاهي از نقاشي : 
مدرسه آتن — رافائل 
در مرکز نقاشی افلاطون (سمت چپ) و ارسطو (سمت راست) قرار دارند. افلاطون با دست به بالا اشاره کرده است که کنایه ای است از تمایل او به امور فراتر از واقع و ایدئالها. در مقابل ارسطو با انگشت به پایین اشاره کرده است که نشان دهنده واقعگرایی او در فلسفه است. رافائل می خواهد شنان دهد که افلاطون بیش از همه به دنیای خیالی توجه داشته است و ارسطو به واقعیت و آنچه در اطراف او می گذرد. در دست افلاطون رساله منون قرار دارد. ارسطو کتاب اخلاق نیکوماخوسی را به دست گرفته است. چهره افلاطون به شکل داوینچی نقاشی شده است. در این نقاشی اصولا چهره شخصیتها به شکل شخصیتهای معاصر رافائل نقاشی شده است. 
 سمت چپ افلاطون سقراط با چند تن از دوستان خود در حال انجام مباحثاتی است که در تاریخ فلسفه به گفتگوهای سقراطی مشهور است. نکته جالب توجه اینجاست که در سمت چپ یکی از شاگردان سقراط اسکندر مقدونی است. توجه کنید که اسکندر در تاریخ غرب مظهر حاکم با فضیلت است و رافائل با این عمل می خواهد نشان دهد که اسکندر مظهر پادشاه فلسفه دان است. در تاریخ اندیشه غرب اسکندر از آنجایی اهمیت دارد که ایده حکومت جهانی را اولین بار مطرح کرده است. او معتقد بود که تمامی افراد بشر با یکدیگر برابر هستند و بنابراین باید تحت یک حکومت زندگی کنند. او تنها پادشاه یونانی است که مذهب تمامی اقوام امپراطوری خود را احترام می گذاشت و یونانیها را برتر از دیگران تصور نمی کرد. ارسطو در کتاب سیاست خود می نویسد “تقدیر بر این است که یونانیها بر دیگر مردمان حکومت کنند” . اما اسکندر ملکه خود را از میان غیر یونانیها انتخاب کرد و مشهور است که این اقدام او به اعتراض یکی از فرماندهان سپاه او منتهی شد که اسکندر او را در حالت مستی کشت.
اقلیدس در تصویر دیده می شود. او را در حال حل یک مسئله ریاضی نشان داده اند. در تاریخ است که او کشف قانون رابطه اضلاع مثلث (a=b+c  همه به توان دو) را با قربانی کردن یک گوسفند جشن گرفت.


در تصویر پیامبر ایرانی زرتشت است که یک گوی آسمانی در دست گرفته است. در موج رنسانس زرتشت مظهر دانش کهن است که نشان دهنده دانش ارزشمند قدیمی است که عکس العملی در مقابل قرون وسطی بشمار می رود. برای همین هم نیچه کتاب مشهور خود “چنین گفت زرتشت” را از زبان زرتشت نوشته است. البته تعبیر دیگری هم وجود دارد. بعضی معتقدند مرد سفید پوش ابوعلی سینا است و نه زرتشت. البته در سمت چپ تابلو هم شخصیتی به چشم می خورد که از او با عنوان ابوعلی سینا یاد می کنند. توجه کنید که در سمت راست مردی که لباس سفید به تن دارد خود رافائل است.
 
در مرکز تصویر هم دیوژن قرار دارد که با بی خیالی روی پله ها نشسته است. دیوژن به مانند سگان زندگی می کرد. نقل است که او را از شهر بیرون کردند . شخصی از او پرسید که آیا مردمان او را از شهر بیرون کرده اند ؟ او پاسخ داد نه ! من آنها را در شهر تنها گذاشتم. داستان مشهور دیگر هم همان است که اسکندر از او می خواهد چیزی درخواست کند و او به سادگی از اسکندر درخواست می کند تا کنار برود تا آفتاب بتابد. نقل می کنند از تمام اموال دنیا تنها یک کاسه داشت که با آن آب می نوشید. لب چشمه بود که دید سگی با زبان خود آب می نوشد. کاسه را به دور انداخت و گفت “این هم لازم نیست”.

 معرفي شخصيتها 
 
درگوشه سمت راست تصویر، نقطه‌ای که با حرف R مشخص شده‌است ، چهره خود نقاش رامشاهده می کنیم. 
 
۱  زنون  Zeno
پایه گذار مکتب رواقیون  (stoies)؛ در آتن معتقد بود انسانها همه جزئی از خرد مشترک –  لوگوس – هستند و هر انسان، کوچک شده‌ی جهان و عالم بزرگتر است . این دیدگاه منجر به اندیشه‌ای شد که نوعی راستی کلی وجود دارد که در حکم قانون طبیعی است و این قانون بر پایه خرد لایزال انسانی و جهانی استوار است که با زمان و مکان تغییر نمی کند.
 
۲- اپیکورس  Epicurus  
پایه گذار مکتب اپیکوریان، اپیکورس سیاموس در سال ۳۷۰ قبل از میلاد مکتب اپیکوری را در باغی در آتن بنیاد نهاد  از این جهت به حکمای باغ نیز معروف هستند . معتقد به اینکه هدف زندگی دستیابی به منتهای لذت حسی ممکن است واینکه لذت برترین نیکی و درد و رنج بزرگترین بدی است.
     3- Frederik II Mantua
۴- بوئسیئوس Boethius  یا آناکسیمندر Anaximander  یا امپیدوکلس Empedocles 
 
–  بوئسیئوس Boethius 
آخرین فیلسوف بزرگ مسیحی رومی است، ملقب به آخرین رومی که در قرون وسطا می‌زیست. از پایه گذاران تفکر فلسفی غرب بود. بوئسیئوس با نوشتن آثاری درباره علم حساب و موسیقی به توسعه این دو در قرون وسطا بسیار کمک کرد. کتاب معروف او تسلای فلسفی که نثر آمیخته به شعر است و در قالب گفگتو با دلرباترین محبوبه زندگی اش یعنی فلسفه می باشد.
 
–  آناکسیمندر   Anaximander 
او معتقد است همه اشیا از یک ماده ساخته شده‌اند، ماده‌ای نامتناهی و جاویدان که همه جهان را در برگرفته، یک حرکت دائمی و ابدی وجود دارد و کائنات از همین حرکت بوجود آمده‌اند.
 
–  امپیدوکلس   Empedocles 
 اهل سیسیل و از جمله فلاسفه‌ای است که هم ادراک حسی وهم عقل را در شناخت موثر می‌داند.او معتقد بود که طبیعت ازچهارعنصر یا به گفته خودش چهار اصل تشکیل شده که عبارتند از : خاک، آب، آتش، هوا.
 5-ابن رشد Averroes 
فیلسوف شهیراسلامی که در سال ۱۱۲۶ میلادی در اسپانیا متولد شد . تحصیلاتش در رشته حقوق و پزشکی بود و مدتها در شهرهای سویل و فرطیه به کار قضاوت اشتغال داشت. اوبه بقای ماده و وجود یک حقیقت ابدی با خدا معتقد بود و متذکر شد که گاهی فلسفه با دین مغایرت دارد و از این جهت عقاید دوگانه‌ای اظهار داشت. ابن رشد در زمان حیات خود هم مورد لعن و نفرین علمای اسلامی و هم کلیسا بود. او را بزرگترین شارح نظریات ارسطو و ابداع کننده روش اندیشه آزاد می دانند.
 

عتیقه زیرخاکی گنج