گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه مدل سازي رياضي باز يافت انرژي از گازهاي زايد پالايشگاهي به كمك مبدلهاي صفحه اي
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۳۳ صفحه
نوع فایل: pdfچكيده:
امروزه مبدل هاي صفحه اي پس از ن وع پوست ه و لوله از پركاربردترين انواع مبدل ها به شمار مي روند . اين
نوع مبدل ها در مقايسه با نوع پوسته و لوله فضاي كمتري را اش غال كرده و هزينه نصب كمتري براي نصب
دارند. اين مزايا باعث شده است تا در بسياري از محدوده هاي دمايي و فشاري از اين مبدل ها به ج اي نو ع
پوسته ولوله استفاده شود . نتايج بسياري از فعاليتهاي انجام گرفته بر روي مبدل هاي صفحه اي بصورت
انحصاري و در اختيار شركت هاي سازنده مي باشد. بيشتر اين فعاليت ها بصورت آزمايشگاهي انجام شده است
و نكته مشترك در تمام آنها اين است كه هيچ رابطه كلي براي تمام هندسهها و سيالها وجود ندارد.
در اين پايان نامه جريان ميان صفحات و همچنين انتقال حرارت در اين نوع مبدل ها بصورت عددي براي
حالت تك فاز مورد بررسي قرار گرفته شده است، فرآيند مدل سازي براي بازيابي انرژي از گازهاي زائد
پالايشگاهي و پيش گرمايش هواي ورودي به محفظه ا حتراق مي باشد؛ لذا فاز انتقال حرارت مورد بررسي در
مبدل صفحه اي بشكل گاز -گاز مي باشد. بعلاوه با استفاده از مدل جريان آشفته بر روي نوع صفحه تخت و
صفحات شياردار (شورون) نرخ انتقال حرارت و ضريب افت فشار بررسي شده و برا ي مدل مورد بررسي
مي باشد در نهايت k −ε روابط ناسلت وضر يب افت فشار ارائه شده است . مدل جريان درهم مورد استفاده
مدلهاي مورد بررسي نيز با هم مقايسه ميگردند

  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه مدل سازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به اتانول با کمک دینامیک سیال محاسباتی (CFD ) 
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۰۱ صفحه
نوع فایل: pdf

امیدوارم نهایت استفاده رو از این پایان نامه ببرید.

  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه مدل سازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان 
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۹۴ صفحه
نوع فایل: pdf
چکیده

استفاده از سیال فوق بحرانی در فرآیندهای صنعتی در سالیان اخیر افزایش چشمگیری داشته است و امروزه از دی اکسید کربن فوق بحرانی در فرآیندهای صنعتی استفاده فراوانی می شود که از جمله می توان به استفاده از این سیال در صنایع داروسازی و غذایی اشاره کرد. فرآیند استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان یکی از فرآیندهای مهمی است که امروزه مطرح می شود. در این تحقیق مدلسازی ریاضی استخراج روغن آفتابگردان از هسته آن با استفاده از فرض هسته کوچک شونده (Shrinking core) انجام شده و تاثیر پارامترهای دما، فشار، فلو و سایز هسته بر بازده استخراج مورد بررسی قرار گرفته. پس از بررسی تاثیر، دما در بازه ۳۱۳K تا ۳۵۳K، فشار از ۲۰MPa تا ۶۰MPa، سایز هسته از ۰/۲۳mm تا ۲/۱۸mm و فلو از ۶-۱ cm3/min این نتیجه به دست آمده که شرایط بهینه فشار ۴۰MPa یا بیشتر، دما ۳۵۳K یا بیشتر، فلوی ۴ cm3/min یا بیشتر و سایز هسته ۰/۲۳mm است که بهتر است فرآیند در این شرایط انجام شود.
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه مدل سازی ریاضی گازشوی بیولوژیکی
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۳۴ صفحه
نوع فایل: pdf

چکیده:

گاز طبیعی غالباً ناخالصی هایی چون دی اکسید کربن (گاز اسیدی)، سولفید هیدروژن (گاز ترش) و آب و همچنین نیتروژن، هلیوم و سایر گازهای نادر را به همراه دارد. قبل از انتقال گاز طبیعی به خطوط لوله، سولفید هیدروژن در فرآیندی تحت عنوان شیرین سازی جداسازی می شود. برای شیرین سازی گاز طبیعی دو روش عمده فیزیکو شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد. در ابتدا هدف از شیرین سازی گاز حذف H2S از آن بود حتی اگر این گاز به محیط وارد می شد، اما پس از مشخص شدن خطرات زیست محیطی و بشری H2S قوانین سخت تر شد و در نتیجه با اعمال روش های تکمیلی از ورود این کاده به هوا نیز جلوگیری به عمل آمد. در اینجا ضمن برشمردن مزایای روشهای بیولوژیکی و معرفی برخی از آنها فرآیند بهینه را مدل می نماییم.

  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

موضوع :مدل سازی ریاضی راکتور های شعاعی جهت تولید استایرین
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۶۲ صفحه
نوع فایل: pdf

چكيده
اين پروژه به طراحي و شبيه سازي راكتور هيدروژن گيري از اتيل بنزن كه منجر به توليد استايرن ميگردد ، مي پردازد. در آغاز به روشهاي توليد استايرن پرداخته شده كه يكي از مهمترين آنها هيدروژن گيري از اتيل بنزن مي باشد كه به صورتهاي ، آدياباتيك و غير آدياباتيك انجام مي گيرد. راكتور غير آدياباتيك جريان شعاعي براي هيدروژن گيري اتيل بنزن و تبديل به استايرن پيشنهاد مي شود. جريان شعاعي و ادامة گرمايش واكنشگرها ( با استفاده از بخار سوپر هيت در گرمكن حرارتي ) از خصوصيات جديد در اين طراحي مي باشند. بخار سوپر هيت در لوله هاي گرمكن حرارتي جريان دارد كه لوله هاي گرمكن حرارتي هم از ميان بستر كاتاليستي و در جهت شعاع راكتور عبور مي كنند. مدل بدست آمده از راكتور جريان شعاعي غير آدياباتيك در طراحي جديد ، براي بخار سوپر هيت يكسان مصرفي در مقايسه با دو راكتور آدياباتيك جريان شعاعي با گرمايش بين مراحل ، انتخاب پذيري بيشتري دارد.
بيشتر روابط سينتيكي در دسترس براي مدلسازي راكتورهاي صنعتي شبه هموژن استفاده مي شوند. در اين پروژه مدل هموژن با در نظر گرفتن نفوذ واكنشگرها به داخل قرص هاي كاتاليست و بدست آوردن پروفايل غلظت داخل دانه به مدل هتروژن توسعه داده مي شود.
سپس هيدروژن گيري غير آدياباتيك انتخاب گرديده و برنامةرياضي آن نوشته شده و گرافهاي آن در ۸۱۰ و ۸۲۰ درجه كلوين ترسيم و نتايج در پايان آورده شده است ، اين واكنش بر روي ، سه دماي ۸۰۰ بستر كاتاليستي كه بخش عمدة آن را اكسيد آهن تشكيل مي دهد ، صورت مي پذيرد. واكنشهاي انجام شده بر روي بستر شش واكنش فرض شده است و بر اساس آن معادلات حاكم بدست آورده شده است. از نتايج حاصل از حل معادلات مي توان نتيجه گرفت كه هر چه شعاع قرص هاي كاتاليست را كاهش دهيم و دماي ورودي واكنشگرها را افزايش دهيم به خاطر افزايش عامل تأثير ، مدل هموژن به مدل هتروژن نزديكتر مي شود و مي توان از حل معادلات بخش هتروژن صرف نظر كرد.

مقدمه

استايرن به عنوان فنيل اتيلن ، وينيل بنزن ، كتيرول ويا سينامين شناخته شده است و يكي از با اهميت ترين منومرهاي صنعتي غير اشباع آروماتيكي مي باشد. استايرن به طور طبيعي به مقدار كم در بعضي از گياهان وغذاها توليد مي شود. همچنين مشخص شد كه دارچين ، هسته خرما و بادام زميني و نيز در قير هم موجود مي باشد.
گسترش و توسعه فرايندهاي تجاري توليد استايرن كه بر پايه هيدروژن گيري از اتيل بنزن بنا شده ، در سال ۱۹۳۰ ساخته شده است. نياز براي لاستيكهاي استايرن و بوتادي ان در طول جنگ جهاني دوم موجب يك جنبش براي توليد هر چه بيشتر شد. پس از ۱۹۴۹ يك منومر با توانايي پليمريزاسيون بالا ، داراي خلوص بالا ، تميز بي رنگ و ارزان توليد شد. مصارف زمان صلح پلاستيكهاي با پايه استايرن گسترش پيدا كرد و هم اكنون پلي استايرن يكي از ارزانترين ترمو پلاستيكها بر اساس هزينه و حجم مي باشد. استايرن در حالت و شرايط عادي به صورت مايع مي باشد ، لذا به راحتي مي توان آن را جابجا نمود.


عتیقه زیرخاکی گنج