گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 201 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۰    کد محصول : ۱۵۰۳۵    حجم فایل : ۲۴۳۲ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی مدل سازی شبکه ای جریان در یک بستر فشرده

عنوان پایان نامه: مدل سازی شبکه ای جریان در یک بستر فشرده

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

فصل اول: مقدمه
۱-۱) مروری بر مدلسازی شبکه ای
۲-۱) اهداف پایان نامه
۳-۱) ساختار پایان نامه

فصل دوم: مکانیسم های جابجایی دو فازی و سه فازی در مقیاس حفره و توزیع اندازه حفره و دهانه
۱-۲) مکانیسم های جابجایی در مقیاس حفره
۱-۱-۲) مکانیسم های دو فازی
۲-۱-۲) مکانیسم های جابجایی سه فازی در مقیاس حفره
۲-۲) آزمایش سیال و جریان فیلم
۱-۲-۲) ضریب پخش
۲-۲-۲) آرایش سیالات درون حفره به صورت دو فازی و سه فازی
۳-۲) ویژگی های محیط متخلخل واقعی
۴-۲) روش های آزمایشگاهی (ساخت میکرو مدل شیشه ای)
۵-۲) روش های عددی
۶-۲) استفاده از یک مورد الگوی رایج برای توصیف محیط متخلخل

فصل سوم: بیان مدل شبکه و مدل هندسی
۱-۳) مدل شبکه ای
۲-۳) مدل سازی شبکه ای
۱-۲-۳) فرض های مدل
۲-۲-۳) قواعد تولید شبکه
۳-۳) مدل هندسی
۱-۳-۳) انواع فشرده سازی های منظم
۴-۳) بیان تئوری شبیه سازی جریان درون بستر فشرده
۱-۴-۳) مدل سازی رفتار مجراها
۲-۴-۳) مدل سازی رفتار حفره ها
۳-۴-۳) آنالیز مدل شبکه ای جهت مدل سازی جریان داخل شبکه بکار رفته است

فصل چهارم: روند برنامه نویسی و فلوچارت
۱-۴) روند نمای برنامه نویسی مدل شبکه ای
۲-۴) الگوریتم برنامه نویسی

فصل پنجم: ارائه نتایج شبیه سازی
۱-۵) محاسبه قطر متوسط مجرا و طول مجرا
۲-۵) محاسبه قطر متوسط حفره
محاسبه میزان خطا
۳-۵) محاسبات مربوط به شبیه سازی جریان
۴-۵) محاسبات مربوط به شبیه سازی جریان
مقایسه با نتایج تجربی مقدار خطا (حداکثر و حداقل)
۵-۵) محاسبه عدد همسایگی
۶-۵) محاسبه مقادیر A و B (ثوابت ارگان)
۷-۵) تخمین k (ضریب انبساط و انقباض) از طریق رسم B (ثابت ارگان) بر حسب E
۸-۵) محاسبه نفوذپذیری (k)

فصل ششم: بحث و بررسی نتایج شبیه سازی
۱-۶) بحث و بررسی نتایج بدست آمده از شبیه سازی جریان
۲-۶) بحث و بررسی روی نتایج بدست آمده از عدد همسایگی
۳-۶) بررسی اثر ابعاد شبکه بر نفوذپذیری (k)
۴-۶) بررسی نتایج اثر پارامترهای هندسه شبکه
۵-۶) بررسی نتایج اثر پارامترهای هندسه مؤلفه ها
۶-۶) بحث و نتیجه گیری کلی مدل شبیه سازی شده

پیشنهادات

مراجع

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج