گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع    مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۰۵صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 
فصل اول (مقدمات و كليات) 
مقدمه 
اهميت موضوع
تعريف موضوع
بیان مسئله 
فرضیات تحقیق 
اهداف مطالعاتی 
تاريخچه مطالعاتي 
تاريخچه كارخانه 
تعريف اصطلاحات                                      
فصل دوم (مرور مطالعاتي)
بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM‌ 
بررسي اجمالي معيارها در مدل EFQM 
بررسي اجمالي منطق RADAR و فرآيند كلي ارزيابي در مدل EFQM 
بررسي اجمالي رهيافتهاي مختلف خودارزيابي در مدل EFQM 
تشريح مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM 
معرفي مفاهيم
سطوح مختلف سرآمدي در مفاهيم بنيادين مدل EFQM 
آشنايي با حوزه‌ها و معيارهاي مدل EFQM 
تشريح معيارها و زير معيارها در مدل EFQM به انضمام توضيحات تشريحي 
ساختار مدل EFQM‌‌
منطق RADAR و جايگاه آن در مدل تعالي EFQM 
اجزاء تشكيل دهنده منطق RADAR
تعريف عناصر RADAR
روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازمان EFQM 
مقدمه ارتباطات 
نقش ارتباطات
فرآيند ارتباطات 
عناوين صفحه
جهت جريان ارتباطات 
انواع شبكه‌هاي ارتباطي 
انتخاب كانال ارتباطي 
راههاي شناخته شده در ايجاد ارتباط
خصيصه‌هاي ارتباط موثر 
چك ليست روشهاي برقراري ارتباط 
موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد 
فصل سوم (بررسي وضعيت EFQM در شركت)
خود ارزيابي در مدل EFQM‌
تعريف خود ارزيابي 
مزاياي خود ارزيابي براي سازمان 
مراحل عمومي خود ارزيابي 
رهيافت‌هاي خود ارزيابي در مدل EFQM‌
رهيافت پرسشنامه 
مزاياي رهيافت 
ريسك‌هاي رهيافت پرسشنامه
رهيافت نمودار ماتريسي 
مزاياي رهيافت نمودار ماتريسي 
ريسك‌هاي رهيافت نمودار ماتريسي 
رهيافت كارگاه 
مزاياي رهيافت كارگاه 
ريسك‌هاي رهيافت كارگاه 
رهيافت پروفرما
مزاياي رهيافت پروفروما 
ريسك‌هاي رهيافت پروفرما
رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه 
مزاياي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه 
ريسك‌هاي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه ۱۱۱
عناوين صفحه
مقايسه بين رهيافت‌هاي مختلف و انتخاب مناسبترين روش رهيافت 
تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود و نقش اميتاز دهي 
كارت مسير ياب 
نحوه امتياز دهي حوزه هاي ۹ گانه مدل EFQM‌در كارت مسير ياب 
جمع بندي و خلاصه ای از روشهای خود ارزيابي 
بلوغ سازماني و ميزان انرژي صرف شده براي خود ارزيابي 
خلاصه روش خود ارزيابي 
سطوح سرآمدي در مدل EFQM‌و فرآيند دريافت جايزه 
سطوح تعالي 
تدوين اظهار نامه EFQM سال ۸۳ در شركت هپكو 
گزارش كميته داوري دومين دوره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازمان
لیست شرکتهای برتر در دومین دورره جایزه ۸۳
فصل چهارم (ارائه و تجزيه و تحليل داده ها)
بررسی میزان اثربخشی وشناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
جهت های ارتباطی
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
ارائه و تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه 
فرضيه اول 
فرضيه دوم 
فرضيه سوم 
فرضيه چهارم 
فرضيه پنجم 
فصل پنجم (نتيجه گيري و پيشنهادات)
ارائه پيشنهادات و راهكارها 
ضمائم و پيوستها ۱۳۲
چکیده:

اين تحقيق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوين پرسشنامه‌اي نموده است و لذا در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر فرضياتي را تدوين نموده است، اين فرضيات شامل:
۱- فرضيه اول: كاركنان كانالهاي ارتباطي دو سويه موجود را كافي مي‌دانند 
۲- فرضيه دوم: كاركنان بر اين اعتقادند كه سازمان براي نظراتشان ارزش قائل مي‌شود
۳- فرضيه سوم: برگزاري جلسات تعاملي بين مديريت و كاركنان در بهبود روابط كاري موثر است
۴- فرضيه چهارم: مديران در جريان تصميم‌سازي از نظر كاركنان بهره مي‌گيرند 
۵- فرضيه پنجم: شركت براي برقراري ارتباط بين مديريت و كاركنان را همكارهاي مناسبي ارائه داده است در اين راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتيب ذيل عمل نموده است.
فصل اول 
شامل مقدمه ـ تعريف موضوع ـ اهميت موضوع ـ تاريخچه مطالعاتي ـ تاريخچه كارخانه كه شامل ساختار سازماني و پراكندگي جغرافيايي و نكات برجسته سازمان،‌سيد كيفيت، كاركنان، جامعه، بازار هدف، ارزشهاي سازماني) ـ بيان مسئله ـ اهداف مطالعاتي ـ اهميت موضوع ـ فرضيات تحقيق ـ تعريف اصطلاحات 
فصل دوم 
شامل مرور مطالعاتي است كه در آن از مباحثي در زمينه EFQM شامل بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل و بررسي اجمالي معيارها در مدل EFQM و نحوه امتياز دهي به آنها و بررسي اجمالي منطق RADAR و فرآيند كلي ارزيابي در مدل و بررسي اجمالي رهيافتهاي مختلف خودارزيابي در مدل و تشريح مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل و معرفي مفاهيم و سطوح مختلف سرآمدي در مفاهيم بنيادين مدل EFQM و آشنايي با حوزه‌ها و معيارهاي مدل و تشريح معيارها و زير معيارها در مدل به انضمام توضيحات تشريحي و ساختار مدل EFQM‌،‌ جايگاه RADAR‌ در مدل تعالي EFQM، اجزاء تشكيل دهنده و تعريف عناصر منطق RADAR، روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM و با توجه به تدوين و ارائه پرسشنامه‌اي در زمينه اثر بخشي روابط دو سويه آشنايي با ارتبااط، نقش ارتباطات، فرآيند ارتباطات، مباني و انواع شبكه‌هاي ارتباطي ـ انتخاب كانالهاي ارتباطي، راههاي شناخته شده در ايجا دارتباط، خصيصه‌هاي ارتباط موثر، چك ليست روشهاي برقراري ارتباط موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد ـ موانع برقراري ارتباط 
فصل سوم 
بررسي وضعيت موجود در شركت هپكو كه در ابتدا سعي بر آن شده است تا با خود ارزيابي و مزاياي خود ارزيابي و مراحل عمومي خود ارزيابي و رهيافت‌هاي خوئد ارزيابي در مدل EFQM‌ آشنا شده و مزايا و ريسك‌هاي مجود در آن و تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود و نقش امتياز دهي و كارت مسير ياب، نحوه امتياز دهي حوزه‌هاي ۹ گانه، انحراف ارزيابي، بلوغ رساني ميزان انرژي صرف شده براي خود ارزيابي، فرآيند دريافت جايزه، سطوح تعالي آشنايي كامل ايجاد شود و با توجه به مطالب ارائه شده به موضوع EFQM و بررسي وضعيت EFQM‌در شركت هپكو و گزارش كميته داوري دومين دوره جايزه ملي بهره‌وري 
فصل چهارم 
در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري پرداخت شده است.
فصل پنجم 
در فصل پنجم به ارائه نتايج و پيشنهادات پرداخته شده است.
 

عتیقه زیرخاکی گنج