گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 199 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه مهندسی فن آوری اطلاعات با موضوع بررسی مدیریت ریسک در بانک ملی که شامل 53 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، مشتمل بر بخش های زیر است :

دانلود پروژه و پایان نامه ی مهندسی فن آوری اطلاعات با موضوع بررسی مدیریت ریسک در بانک ملی که شامل 49 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word میباشد ، مشتمل بر بخش های زیر است :

فهرست مطالب                                                                                                                                      
چکیده
 فصل اول: مقدمه                                                                            
۱-۱ . مقدمه  
۱-۲ . تاریخچه 
۱-۳ . ضرورت و اهمیت پژوهش 
۱-۴ . معرفی فصل های آینده 
فصل دوم: تعریف ریسک
۲- ۱٫ مقدمه
۲-۲٫ ریسک به طور دقیق چیست؟ 
۲-۳٫ انواع ریسک
۲-۳-۱٫ ریسک  بازار
۲-۳-۲٫ ریسک قانونی
۲-۳-۳٫ ریسک کفایت سرمایه
۲-۳-۴٫ ریسک نرخ بازده
۲-۳-۵٫ ریسک نقدبنگی 
۲-۳-۶٫ ریسک پول یا نرخ ارز
۲-۳-۷٫ ریسک عملیاتی
۲-۴٫ موقعیتهای همراه با ریسک
۲-۵٫ مدیریت ریسک در سیستم بانکی 
۲-۶٫ اصول اساسی مدیریت ریسک
.۲-۷٫ تغییر مشخصات بانکداری سنتی  
۲-۸٫ استقرار مدیریت ریسک در بانکها 
۲-۹٫ ریسکهای اثرگذار در بانکها 
۲-۱۰٫ دلایل اصلی در ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیک 
۲-۱۰-۱٫ فرآیندهای داخلی
۲-۱۰-۲٫ افراد
۲-۱۰-۳٫ سیستمها
۲-۱۰-۴٫ رویدادهای خارجی
۲-۱۱٫ گامهای مرتبط باریسک
فصل سوم : تحلیل ریسک
۳-۱٫ مقدمه 
۳-۲٫ تحلیل ومدیریت ریسک چیست؟
۳-۳٫  نظریه پیتر دراکر
۳-۴٫  استراتژی های مدیریت ریسک
۳-۴-۱٫ انتقال ریسک
۳-۴-۲٫ اجتناب
۳-۴-۳٫ کاهش یاتسکین
۳-۴-۴-. پذیرش 
۳-۵٫ برآورد ریسک
۳-۵-۱٫ فعالیتهای برآورد ریسک
۳-۵-۲٫ ارزیابی میزان اثر
فصل چهارم: گامهای اجرایی پروژه 
۴-۱٫ مقدمه
۴-۲٫ اجزای اصلی مدیریت ریسک
۴-۳٫ مطالعه ادبیات مدیریت ریسک
۴-۴٫  شناخت ساختار فعلی بانک وبرنامه های راهبردی توسعه 
۴-۵٫ تدوین برنامه راهبردی مدیریت ریسک بانکها
۴-۶٫ طراحی فرایند مشارکت مدیران درتدوین سند
 4-7. برگزاری جلسات هم فکری 
۴-۸٫ .محیطی برای مقایسه وضع موجود با مطلوب
۴-۹٫ تدوین راهبردها وبرنامه های کلی 
۴-۱۰٫ مدیریت ریسک نامحسوس
۴-۱۰-۱٫ تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه ها
۴-۱۰-۲٫ تعریف پروژه های زیر مجموعه هر برنامه
۴-۱۱٫جلوگیری انواع کلاهبرداریها در دستگاه خودپرداز و کارت خوان واینترنت
۴-۱۱-۱٫ فیشینگ
۴-۱۱-۲٫ اسکیمینگ وفراد
۴-۱۱-۳٫ shulder surfing 
فصل۵ : نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه 
۵-۲٫  احراز هويت تك عاملي و چند عاملی
۵-۲-۱٫ کلمه شناسایی شخصی
۵-۲-۲٫ گواهی دیجیتالی
۵-۲-۳٫ کلمه شناسایی
۵-۲-۴٫ ورودیهای usb 
۵-۲-۵٫ استفاده ازtoken
۵-۲-۶٫ مشخصه های بیومتریک
۵-۳٫ پیشنهادات۴
۵-۴٫ گزارش نهایی
۵-۵٫ اهداف بانک ملی درمدیریت ریسک
منابع  
فهرست اشکال                                                                                                                                      
شکل ۱-۲٫ تقسیم بندی ریسکها در خدمات بانک
شکل ۲-۲٫ اصول مدیریت ریسک در سازمان  
شکل۳-۱٫ تحلیل ریسک 
شکل۴-۱٫  اجزای اصلی مدیریت ریسک
شکل۴-۲٫ ارزش معامله با استفاده از کانالهای ارتباطی دریک نمونه بانک اروپایی 


عتیقه زیرخاکی گنج