امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 65 views
  • بدون نظر

در اين مقاله سعي خواهد شد صرفاً به نكاتي اشاره شود كه در سازمانهاي تحقيق و توسعه علاوه بر

 سازمانهاي معمولي ديگر بايد به آنها توجه كرد.

در ادامه با ما همراه باشید.
سازمانهاي تحقيق و توسعه از چهار جنبه منابع انساني، منابع مالي، ارتباطات و فرهنگ سازماني با

ديگر سازمانها متفاوتند. منابع انساني سازمانهاي تحقيق و توسعه نيز به دليل اينكه خلاق،

خودانگيخته، سيار، يادگيرنده، مستقل، متفكر، انعطاف پذير، داراي اعتماد به نفس و درون گرا هستند

با منابع انساني ساير سازمانها فرق دارند. اينگونه تفاوتها مديران سازمانهاي تحقيق و توسعه را بر

 آن

مي دارد كه نسبت به مديريت منابع انساني سازمان خويش دقت لازم را مبذول دارند و به نكاتي كه

افزون بر سازمانهاي معمولي بايستي مدنظر قرار دهند، توجه كنند. يعني در كارمنديابي به انتخاب

قهرمانان و افراد تعليم ديده و باانگيزه بپردازند.


عتیقه زیرخاکی گنج