گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳    کد محصول : ۱۸۸۳۲    حجم فایل : ۲۶ کیلوبایت   

عنوان مقاله: بهینه سازی مدیریت مواد زاید جامد شهری 

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل word تقدیم حضورتان می گردد به قرار زیر است:
بیان مسئله
مقدمه
۱) خطرات ناشی از دفع زباله به طریق غیر بهداشتی
۱-۱) مگس
۲-۱) جوندگان
۳-۱) آلودگی های آب
۴-۱) آلودگی خاک
۵-۱) آلودگی هوا
۲) طبقه بندی مواد زاید جامد
۱-۲) زباله های شهری
۱-۱-۲) زایدات غذایی
۲-۱-۲) آشغال
۳-۱-۲) خاکستر
۴-۱-۲) زایدات ناشی از تخریب و ساختمان سازی
۵-۱-۲) زایدات ویژه
۲-۲) زباله های صنعتی
۳-۲) زباله های خطرناک
۴-۲) زباله های بیمارستانی
۱-۴-۲) زباله های معمولی بیمارستان
۲-۴-۲) زباله های پاتولوژیکی
۳-۴-۲) مواد زاید رادیواکتیو
۴-۴-۲) مواد زاید شیمیایی
۵-۴-۲) مواد زاید عفونی
۶-۴-۲) مواد زاید دارویی
۷-۴-۲) ظروف مستعمل تحت فشار
۳) منبع تولید زباله های شهری
۴) جمع آوری و حمل و نقل زباله های شهری
۱-۴) ایستگاههای انتقال یا ترمینال های زباله
۵) کمیت زباله های شهری
۶) روش های دفع زباله
۱-۶) سوزاندن (Incineration)
۱-۱-۶) محاسن
۲-۱-۶) معایب
۲-۶) کمپوست یا کود گیاهی
۱-۲-۶) تعریف کلمه کمپوست
۲-۲-۶) عوامل مؤثر در تهیه کود از زباله
۳-۶) دفع بهداشتی زباله
۱-۳-۶) انتخاب محل دفن زباله
۲-۳-۶) روش های مختلف دفن بهداشتی زباله
۱-۲-۳-۶) روش دفن بهداشتی به صورت مسطح (Area Method)
۲-۲-۳-۶) روش سراشیبی (Ramp Method)
۳-۲-۳-۶) روش ترانشه ای یا گودای (Trench Method)
۷) بازیافت مواد
۱-۷) تفکیک از مبدأ تولید
۲-۷) تفکیک در مقصد
۸) راهکارهای اساسی ویژه بهینه سازی مدیریت مواد جامد زاید شهری
خلاصه
منابع
 

 


 

 

 


عتیقه زیرخاکی گنج