گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

این فایل ترجمه شده ی نسخه اصلی فایل است و دارای ۱۷۳ صفحه میباشد


معرفی NTTacplus

NTTacplus  چیست؟

ویژگیهای اصلی NTTacplus  

 

موارد جدید در NTTacplus 2.0  چیست

            معرفی  NTTacplus 2.0

            تفاوتهای آن با نسخه منتشر شده ۱٫x

            نحوه ارتقاء NTTacplus 1.x

 

نصب NTTacplus  

            شرایط سیستم

            محتویات بسته نصب

            راه اندازی NTTacplus    

            حذف NTTacplus  

            اجرای NTTacplus   به صورت یک کاربرد مستقل

            اجرای NTTacplus   به عنوان یک سرویس ویندوز  NT

            اجرای NTTacplus   در مود رجیستر نشده

پیکر بندی NTTacplus  

            اولین اجرای NTTacplus  

            اولین ورود به سیستم NTTacplus  

            عناصر کنسول NTTacplus  

            خلاصه ایی از عناصر پیکر بندی

            پیکر بندی NAS برای استفاده  با NTTacplus  

            پیکر بندی پارامتر خاص در RADIUS/TACACS+

پیکر بندی NTTacplus   و NAS برای قطع اجباری

تنظیمات عمومی

پیکر بندی گزارش روزانه وضعیت فعالیت

همزمانی مجدد با Cisco NAC ها

پیکر بندی پشتیبان برروی سرور NTTacplus  

پیکر بندی پیامهای ورود به سیستم

 

پروتکلهایRADIUS & TACACS+

            مدل AAA

            شناسایی

            مجوز

            حسابداری

            اجرای مدل NTTacplus AAA  

فرایند شناسایی در NTTacplus  

فرایند مجوز در NTTacplus  

فرایند حسابداری در NTTacplus  

مقایسه بین برخی از ویژگیهای RADIUS و ویژگیهای مشابه در TACACS+

خصوصیات RADIUS و فرهنگ لغات آن


  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

این فایل ترجمه شده ی نسخه اصلی فایل است و دارای ۱۷۳ صفحه میباشد


معرفی NTTacplus

NTTacplus  چیست؟

ویژگیهای اصلی NTTacplus  

 

موارد جدید در NTTacplus 2.0  چیست

            معرفی  NTTacplus 2.0

            تفاوتهای آن با نسخه منتشر شده ۱٫x

            نحوه ارتقاء NTTacplus 1.x

 

نصب NTTacplus  

            شرایط سیستم

            محتویات بسته نصب

            راه اندازی NTTacplus    

            حذف NTTacplus  

            اجرای NTTacplus   به صورت یک کاربرد مستقل

            اجرای NTTacplus   به عنوان یک سرویس ویندوز  NT

            اجرای NTTacplus   در مود رجیستر نشده

پیکر بندی NTTacplus  

            اولین اجرای NTTacplus  

            اولین ورود به سیستم NTTacplus  

            عناصر کنسول NTTacplus  

            خلاصه ایی از عناصر پیکر بندی

            پیکر بندی NAS برای استفاده  با NTTacplus  

            پیکر بندی پارامتر خاص در RADIUS/TACACS+

پیکر بندی NTTacplus   و NAS برای قطع اجباری

تنظیمات عمومی

پیکر بندی گزارش روزانه وضعیت فعالیت

همزمانی مجدد با Cisco NAC ها

پیکر بندی پشتیبان برروی سرور NTTacplus  

پیکر بندی پیامهای ورود به سیستم

 

پروتکلهایRADIUS & TACACS+

            مدل AAA

            شناسایی

            مجوز

            حسابداری

            اجرای مدل NTTacplus AAA  

فرایند شناسایی در NTTacplus  

فرایند مجوز در NTTacplus  

فرایند حسابداری در NTTacplus  

مقایسه بین برخی از ویژگیهای RADIUS و ویژگیهای مشابه در TACACS+

خصوصیات RADIUS و فرهنگ لغات آنعتیقه زیرخاکی گنج