گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 95 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۳۹    کد محصول : ۱۸۷۵۵    حجم فایل : ۱۷۱ کیلوبایت   

چکیده  امروزه كاربرد قدرت تنها محدود به استفاده از ابزارهايي با ابعاد سخت وقابل لمس نمي باشد. بلكه كاربرد ابزارهاي مختلف جهت تحقق همان اهداف در حيطه كار دولتمردان قرار گرفته است. به گونه اي كه هم اكنون به موازات تغيير در معادلات قدرت وامنيت به ويژه پس از 11سپتامبر 2001 مقولاتي همچون قدرت جذب و اقناع و بهره‌گيري از عنصر فرهنگ در سياست خارجي مي تواند سطحي پايدار و ماندگار از توانمندي را براي بازيگران فراهم آورد. تأكيد بر نرم‌افزارگرايي به عنوان اثر بخش‌ترين، كارآمدترين، كم‌هزينه‌ترين و پيچيده‌ترين نوع تهديد عليه امنيت ملي يك كشور مي‌تواند سطحي گسترده از تخريب را براي جامعه هدف به همراه آورد. به همين منظور بازيگران سلطه‌گر با كاربرد قدرت‌‌نرم و ابزارهاي ارتباطي مقاومت ملت‌ها و نظام‌هاي سياسي معارض را پيش از عمليات نظامي فرو مي‌ريزند. به اين ترتيب به كارگيري ابزارهاي ارتباطي در مقياس ديداري، شنيداري، نوشتاري و مجازي هم‌اكنون به عنوان يكي از كارويژه هاي اساسي سياست‌گذاري‌هاست.

دانلود کتاب گسترش تضاد در بستر قدرت نرم و رسانه ، بین ایران و آمریکا که شامل ۲۳۹ صفحه و به شرح زیر است :

نوع فایل : Word

شابک: ۱-۱۸۱-۵۱۴-۹۶۴-۹۷۸ISBN: 978-964-514-181-1

چکیده
 
امروزه كاربرد قدرت تنها محدود به استفاده از ابزارهايي با ابعاد سخت وقابل لمس نمي باشد. بلكه كاربرد ابزارهاي مختلف جهت تحقق همان اهداف در حيطه كار دولتمردان قرار گرفته است. به گونه اي كه هم اكنون به موازات تغيير در معادلات قدرت وامنيت به ويژه پس از ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ مقولاتي همچون قدرت جذب و اقناع و بهره‌گيري از عنصر فرهنگ در سياست خارجي مي تواند سطحي پايدار و ماندگار از توانمندي را براي بازيگران فراهم آورد. تأكيد بر نرم‌افزارگرايي به عنوان اثر بخش‌ترين، كارآمدترين، كم‌هزينه‌ترين و پيچيده‌ترين نوع تهديد عليه امنيت ملي يك كشور مي‌تواند سطحي گسترده از تخريب را براي جامعه هدف به همراه آورد. به همين منظور بازيگران سلطه‌گر با كاربرد قدرت‌‌نرم و ابزارهاي ارتباطي مقاومت ملت‌ها و نظام‌هاي سياسي معارض را پيش از عمليات نظامي فرو مي‌ريزند. به اين ترتيب به كارگيري ابزارهاي ارتباطي در مقياس ديداري، شنيداري، نوشتاري و مجازي هم‌اكنون به عنوان يكي از كارويژه هاي اساسي سياست‌گذاري‌هاست.
 
فهرست
 
مقدمه
بخش اول: تمهيدات نظري
 
    فصل اول: قدرت نرم؛ مفاهيم و كاركردها
        1. مفهوم
        2. ويژگي‌ها
        3. كاركردها
        4. منابع
        5. سطوح
    فصل دوم: قدرت نرم در گفتمان‌هاي اسلامي و ليبرال دموكراسي
        1. جنگ نرم در آموزه‌هاي ديني
            الف) تخريب شخصيت
            ب) شايعه‌پراكني
            ج) تحقير
            د) تحريف
            ه‍) فريب وگمراهي
        2. بازشناسي مفاهيم پيش‌دستانه
            الف) از بين بردن جهل و ناآگاهي، از راه واداشتن افراد و مخاطبان به تفكر و آگاهي
            ب) بهره‌گيري از روش‌هاي ارتباط جمعي
            ج) ارتباط نزديك
            د) هم‌بستگي و برادري
            ه‍) جنگ اطلاعاتي
        3. بررسي اركان فرهنگ اسلام وغرب
            الف) اركان فرهنگ اسلامي
                يك ـ توحيد
                دو ـ اصالت دين
                سه ـ اصالت حق و عدالت
            ب) اركان ليبرال دموكراسي
                يك ـ اومانيسم يا فردگرايي
                دو ـ سكولاريسم
                سه ـ اصالت آزادي
        4. تقابل مباني فرهنگ اسلامي و فرهنگ غربي
        5. مقايسه تطبيقي
            الف) بازيگران
            ب) ابزار توليد
            ج) منابع
            د) اهداف كاربرد
            ه‍) برآيند اعمال قدرت نرم
    فصل سوم: تهديد در نظريه قدرت نرم
        1. حوزه سياسي
        2. حوزه اقتصادي
        3. حوزه فرهنگي ـ اجتماعي
    نتيجه گيري
 
بخش دوم: رابطه قدرت نرم وسياست خارجي
 
    فصل اول: مباحث بنيادي
        1. ضرورت كاربرد
        2. مزاياي كاربرد
        3. الزامات شكل‌گيري قدرت نرم
        4. منابع تهديد نرم در حوزه سياست خارجي
    فصل دوم: نشانگاه قدرت نرم در سياست خارجي
        1. ابزارهاي ارتباطي
            الف) ابزارشنيداري(راديو)
            ب) ابزار ديداري ( تلويزيون)
            پي‌آمدهاي جهاني ماهواره‌هاي تلويزيوني
        2. ابزارهاي مجازي
            الف) رايانه
            ب) اينترنت
            آثار سياسي اينترنت
        3. ابزارهاي نوشتاري
            الف) روزنامه
            ب) مجلات
            ستيز رسانه‌اي و راهبرد جديد امريكا در كشورهاي مسلمان
        نتيجه‌گيري
 
بخش سوم: جايگاه ديپلماسي عمومي در سياست خارجي امريكا
 
    اهميت موضوع
    فصل اول: ديپلماسي عمومي ايالات متحده؛ سابقه و روند تحول
        1. نگرش مفهومي به «ديپلماسي عمومي»
        2. محورهاي ديپلماسي عمومي
        3. اهداف ديپلماسي عمومي
        4. كاركرد ديپلماسي عمومي در جنگ نرم
        5. تأثير قدرت فرهنگي بر تحولات جهاني
    فصل دوم: ديپلماسي عمومي ايالات متحده امريكا
        1. مراحل تكوين
            الف) جنگ جهاني اول
            ب) جنگ جهاني دوم
            ج) جنگ سرد
            د) پس از جنگ سرد
            هـ) پس از ۱۱ سپتامبر
        2. كاركرد رسانه‌هاي امريكايي در ديپلماسي عمومي
        3. ابزارهاي ديپلماسي عمومي امريكا
            الف) فايل بيسيمي
            ب) سخنگويان و كارشناسان
            ج) انتشار كتاب و مجله
            د) مراكز، بنيادها و مؤسسه‌هاي تبليغاتي
            هـ) سازمان‌هاي غيردولتي
            ج) رسانه‌هاي جهاني
                يك ـ انگاره‌سازي
                دوـ برجسته‌سازي
                سه ـ برچسب‌زني
        4. آخرين تحولات در اركان ديپلماسي عمومي
            الف) وزارت امور خارجه
            ب) وزارت دفاع
            ج) اداره ارتباطات جهاني
    فصل سوم: ديپلماسي عمومي امريكا در برخورد با جمهوري اسلامي ايران
        جايگاه ايران در ديپلماسي عمومي امريكا
            1. سطح بين‌المللي و منطقه‌اي
                الف) راهبرد ايران‌هراسي
                    يك ـ محورهاي ايران هراسي
                    دو ـ تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي ايران‌هراسي۱
                ب) راهبرد ‌شيعه‌هراسي
            2. سطح ملي
                الف) اشاعه نافرماني مدني
                ب) رهيافت ارتباط مردمي
                ج) تضعيف ايدئولوژي مشروعيت‌بخش
                د) تهديد هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي
        نتيجه‌گيري
 
بخش چهارم: ابزارهاي ارتباطي در ديپلماسي عمومي امريكا در برخورد با ايران
 
    فصل اول: ابزارهاي ارتباطي ديداري و شنيداري
        1. راديوهاي فارسي‌زبان
            الف) راديو فردا
            ب) راديو صداي امريكا
            ج) تهديد رسانه‌اي راديوهاي فارسي‌زبان
        2. تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان
            الف) تلويزيون صداي امريكا
                همكاران صداي امريكا
            ب) تلويزيون فارسي ۱
        3. تحليل گفتمان رسانه‌هاي ديداري و شنيداري فارسي‌زبان
            الف) گفتمان سياسي
                يك ‌ـ شبهه در مباني اصلي حكومت ديني
                دو ـ اتهام به نقض حقوق بشر
                سه ـ فعال‌سازي ايجاد شكاف
                چهارـ شبكه‌سازي (يارگيري شبكه‌اي)
            ب) گفتمان اقتصادي
                يك‌‌ـ نظام اقتصادي
                دوـ مديريت اقتصادي
                سه‌ـ شاخص‌هاي اقتصادي
                چهارـ سياست‌هاي اقتصادي
            ج) گفتمان اجتماعي
                يك ‌ـ ارزش‌هاي اجتماعي
                دوـ آسيب‌هاي اجتماعي
            د) گفتمان فرهنگي
                يك‌ـ زنان
                دو ـ حجاب
            هـ) گفتمان امنيتي ـ نظامي
                يك‌ـ ماجراجويي و جنگ‌طلبي
                دوـ مداخله در امور ديگر كشورها
                سه‌‌‌ـ ايران، تهديد بين‌المللي
        4. فيلم ضد اسلامي ـ ايراني
            الف) ريشه نگرش ستيزه‌جويانه رسانه غرب به اسلام
            ب) نشانه‌شناسي سينماي غرب بر ضد اسلام
                يك ـ فيلم پرواز شماره ۹۳
                دو ـ مستند فتنه
            ج) نشانه‌شناسي سينماي غرب عليه ايران
                يك ـ سينماي غرب عليه كليت ايراني
                دو ـ سينماي غرب عليه انقلاب اسلامي
                    اول‌ـ فيلم سينمايي بدون دخترم هرگز۱
                    دوم ـ مستند ترس مقدس
                    سوم ـ مستند نسل جديد تهران
                    چهارم ـ فيلم الكساندر (اسكندر)
                    پنجم ـ فيلم كشتي گير۱
                    ششم ـ فيلم ۳۰۰
                    هفتم ـ مستند درون ايران، خطرناك ترين ملت
                    هشتم ـ سفر انقلابي به ايران
        5. NGO ها و نهادهاي غير همسو با نظام
    فصل دوم: برخورد در فضاي مجازي
        1. اينترنت
        2. شبكه‌هاي اجتماعي اينترنتي در ايران
        3. سايت‌هاي ضد ايراني
        4. بازي‌هاي رايانه‌اي
            خط مشي‌ها و پي‌آمدهاي بازي‌هاي رايانه‌اي
            الف) بازي رايانه اي سام ماجراجو در پرسپوليس
            ب) بازي رايانه‌اي حزب سرخ
            ج) بازي رايانه‌اي حمله به ايران
            د) بازي رايانه‌اي نجات گروگان‌هاي امريكايي
            ه‍) بازي رايانه‌اي سقوط احمدي‌نژاد۱
        پي‌آمدهاي امنيتي تصاوير ماهواره‌اي
        نتيجه‌گيري
 
بخش پنجم: راهبرد رويارويي با تهديد نرم
 
    1. سطح ملي
        الف) افزايش مشروعيت سياسي حاكميت
        ب) رفع نقاط ضعف ساختار و نهادهاي حكومتي
        ج) حداكثر سازي انسجام اجتماعي
        د) عزم ملي مقابله درفضاي مجازي
        ه‍) گسترش فعاليت‌هاي داخلي رسانه ملي
        و) پالايش فرهنگي جامعه
        ز) تقويت فريضه امر به معروف و نهي از منكر
        ح) تقويت بنيه اطلاعاتي و خبري كشور
        ط) تقويت بنيه تبليغي كشور
        ي) ايجاد ساز و كارمناسب درنهادهاي مسئول
    2. سطح فراملي
        الف) كاربست ديپلماسي عمومي
        ب) افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي
        ج) مشاركت در فرآيندهاي بين‌المللي
        د) گسترش فعاليت‌هاي فراملي رسانه‌اي
        ه‍) مديريت تعامل با بيگانگان
    نتيجه‌گيري
 
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با وجود اينكه اعتصابات توجه اقتصاددانان را براي سالهاي زيادي به خود جلب كرده، تجزيه و تحليل اقتصاد خرد مذاكرات دسته جمعي هنوز در مراحل ابتدايي خودش است. اخيراً فقدان اطلاعات در مورد قرارداد مذارات و اعتصابات مشكل اساسي بود. هرچند محققان در عرض ده سال گذشته يك سري از مجموعه بزرگي از داده هاي كوچك جمع كرده اند كه تركيبي از اطلاعات در مورد انقضاي قرارداد، پرداخت حقوق و وقفه هاي كاري مي باشد. امروزه يك مجموعه با اهميتي از روابط كمي كاري بين تعداد و مدت اعتصاب، پرداخت حقوق ، توليد و شرايط بازار كار و جنبه هاي ديگر محيط مذاكره وجود دارد.
اين مقاله يك ارزيابي ويژه اثر نوشتاري جديد اقتصاد خرد را روي مذاكرات جمعي ارائه مي كند. در واقع يك فهرست مفصلي از يافته ها را ارائه مي كند. برخي مطالب برجسته ي (I) كه توجه تحليل گران تجربي را به خود جلب كرده شامل چرخه ي فعاليت غير حساس اقتصادي و رابطه ي حقوق با نتايج اعتصاب مي شود. بنابراين من اميدوارم تا نمايش اطلاعات تلاش دسته جمعي كه در اين كار جديد قرار دارد به طور قابل ملاحظه اي مؤثر واقع شود. در كمتر از يك دهه، تحمل و وسعت دانش در مورد مذاكرات جمعي و اعتصابات به طور شگرفي بهبود يافته است.
۱- زمينه نظري (پيشينه نظري) 
مطالعات اقتصاد خرد روي اعتصابات و مذاكرات متأثر شده از طريق سه مجموعه نظرات: مدل George Johnson , Orely Ashenfelter (1969) فرضيه ” هزينه مشترك” مطرح شده بوسيله John Kennan (1980) و George Neumann , Melvyn Reder (1980) و مدل هاي اطلاعات نامتقارن توسعه داده شده بوسيله Beth Hayes (1984) ، Sanford Morton (1983)، Ichiro Takahashi , Joel sobel (1983) و Jean Tirole , Drew Fudenberge(1983). اهميت مقاله ي Johnson , Ashenfelter دو بعدي است. در مورد جنبه ي نظري اين (مقاله) به طور صريح به فقدان اطلاعات در بين اعضاي اتحاديه هاي كارگري متوجه مي كند. در اين خصوص، اين (مقاله) روي زمينه ي كاري براي مدل هاي اطلاعات نامتقارن تك بعدي اوليه قرار مي دهد. در مورد جنبه ي تجربي (اين نظريه)، Ashenfelter-Johnson در ابتدا براي تجزيه و تحليل رگرسيون سيستماتيك تلاش مي كردند و آنها يك فرضيه ي فوق العاده ماندگار احتمال اعتصاب با تغييرات حقوق واقعي سابق را ارائه كردند.
فرضيه هزينه مشترك بيان مي كند كه هرچه مكانيسم ايجاد مذاكره و احتمال يك اعتصاب و مدت مورد انتظار يك وقفه كاري پايين تر اشد هزينه مشترك اعتصاب براي شركت و كاركنان آن بيشتر است. اين فرضيه ي ساده يك ديدگاه جالب در مورد اثر چرخه ي تجارت بر روي اعتصابات ارائه مي كند. بهبود وضعيت هاي دوره اي در بازار توليد از طريق كاهش مذاكرات اعتصاب هزينه مشترك يك اعتصاب را افزايش مي دهد، و بهبود وضعيتهاي دوره اي در بازار كار خارجي از طريق افزايش ميزان مذاكره هزينه ي فرصت يك وقفه ي كاري را كاهش مي دهد. به دنبال اين ديدگاه، بسياري از تحقيقات جديد فعاليت اعتصاب تلاش كرده تا همه سطح تقاضاي توليد شركت و هم شرايط بازار كار محلي را كنترل كند.
مدلهاي اطلاعات نامتقارن تك بعدي، عناصر هر دو مدل Ashenfelter-Johnson‌ و فرضيه هزينه مشترك را تركيب مي كنند. طبق فرمول معمولي اين مدلها، برخي اجزاء سودآور براي اعضاي اتحاديه غيرقابل مشاهده است. يك اعتصاب به عنوان مكانيزمي درنظر گرفته شده است كه به كارگران اجازه مي دهد تا حقوق بالاتري را از كارفرمايان سودآورتر به زور بگيرند. (۱۹۸۶،Kennan). شيب رو به پايين جدول زماني توافق Ashenfelter,Johnson‌ به عنوان يك مفهوم ذهني مستقيم توافق انگيزه نتيجه گرفته شده است. با اين حال، برخلاف Ashenfelter,Johnson اطلاعات مفيد نشان داده شده بوسيله يك اعتصاب جور ديگر قابل مشاهده نيست. مفهوم ضمني فرضيه هزينه مشترك باقي مي ماند، زيرا افزايش هزينه مشترك يك اعتصاب احتمال اينكه مكانيزم يك اعتصاب انتخاب شده است را كاهش مي دهد و به طور مشابه كاهش احتمال و مدت مورد انتظار يك اعتصاب اين را مي دهد كه مكانيزم اعتصاب انتخاب شده است.
۲- وقوع اعتصاب
واقعيت در جداول درباره مذاكره بخش خصوصي در آمريكاي شمالي اين است كه ۱۰ تا ۱۵ درصد قرارداد مذاكرات با درگير كردن شمار نسبتاً زيادي از كارگران منجر به توقف كار مي شود. دو تحقيق در آمريكا با پوشش خبري صنعتي وسيع (‍Cynthia,Gram 1987؛ Sheena Mc Connell1987(‌ ميانگين احتمال اعتصاب در ميان قرارداد مذاكرات با ۱۰۰۰ كارگر يا بيشتر ۱۳درصد تخمين زده اند. يك تحقيق كانادايي بوسيله Morely Ganderson (1986) پوشش داد قرارداد مذاكرات را با ۲۰۰ كارگر يا بيشتر كه ميزان مذاكرات با تقريباً ۱۳درصد ارزيابي كرد. وقوع اعتصاب در صنايع توليدي اندكي بيشتر است و همچنين اساساً در طول صنايع توليدي مشخص شده به طور مختصر متفاوت است.
همان طور كه از آثار نوشتاري جديد وقف شده براي توضيح شمار زيادي از اعتصابات در يك سال انتظار مي رود، تفاوت قابل ملاحظه اي سال به سال در متوسط احتمال مذاكرات وجود دارد. اين ميزان هم در ايلات متحده آمريكا و هم كانادا از ۱۰درصد تا به بالاي ۳۵درصد در دهه ۱۹۷۰ نوسان داشته است. يك توضيح منطقي براي تغيير مجموعه زماني در فعاليت اعتصاب رضايت چرخه اعتصاب است. حقيقتاً، اين يكي از فرضيه هاي بررسي شده به طور خيلي وسيع در آثار نوشتاري جديد است.
مدرك قاعده مندي وجود دارد كه بيكاري بيشتر احتمال اعتصابات را كاهش مي دهد. شايد مدرك قوي تري از تحقيق Susan Vroman (1989)، كه قرارداد مذاكرات ۲۵۰ جفت مذاكره را در طول دوره ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۲ دنبال مي كند. ارزيابي هاي او يك كاهش نقطه اي ۲ تا ۳ درصدي در احتمال اعتصابات به ازاي هر يك درصد افزايش نقطه اي در ميزان بيكاري مردان در سن جواني را نشان مي دهد. تخمين هاي مشابه گزارش شده بوسيله ي Gunderson و خود من (۱۹۹۰) با استفاده از داده هاي كانادايي، در حاليكه تا حدودي تخمين هاي كمتر (اما حتي با اهميت آماري منفي) از تحقيق Mcconnel(1987) بيرون آمده است. اگرچه دقيقاً قابل مقايسه نيست، ارزيابي هاي Joseph Traey (1986) يك اثر منفي كمي بيشتر را پيشنهاد مي كند.
توافق خيلي كم در طول مطالعات روي اثر شرايط سطح تقاضاي صنعت وجود دارد. Traey(1986) تقاضا را بوسيله انحراف كار صنعتي از مسيرش اندازه گيري كرد. ارزيابي هاي او پيشنهاد كرد كه كار صنعتي بيشتر احتمال اعتصابات را كاهش مي دهد. اگرچه، تجزيه و تحليل Traey , John Abowd از خصوصيات خيلي مشابه يك اثر مخالف را پيشنهاد مي كند. Mecconnell(1987) متوسط احتمال اعتصاب صنعتي را به طور ماهانه روي يك شاخص قيمت واقعي فروش صنعتي به عقب برمي گرداند نتايج او نشان مي دهد كه يك افزايش در قيمت نسبي خروجي صنعتي منجر به كاهش در احتمال يك اعتصاب مي شود. اين متضاد است با يافته هاي صنايع توليدي كانادايي در مقالي ي من (۱۹۹۰) كه يك رابطه ي مثبت بين شاخص قيمتن ارزش افزوده صنعتي و احتمال مذاكرات پيشنهاد مي كند.
شاهد مخالف روي اثرات سطح تقاضاي صنعتي، نياز براي اختياط در تفسير بيشتر اثرات قاعده مند بر روي بيكاري را پيشنهاد مي كند. مورد اخير اغلب پذيرفته شده است به عنوان مدرك بر طرفداري از فرضيه ي هزينه ي مشترك روي فرض اينكه بيكاري بيشتر بدست آوردن فرصتهاي اعتصاب كردن كارگران را كاهش مي دهد. اما فرضيه هزينه مشترك همچنين يك ارتباط را بين ميزان مذاكرات و وضع شركت يا تقاضاي محصول ويژه صنعتي پيش بيني مي كند. يك فرضيه انتخابي اين است كه شرايط بازار كار خارجي روي توانايي اتحاديه اثر مي گذارد تا از خدمات كاري امتناع كند. خلاصه ي مدلهاي مذاكره كردن براي تهديد شكنندگان و مخالفان اعتصاب درون اتحاديه موجود است. با وجود اينكه كنترل اتحاديه روي عرضه ي كار محدود شده است. (ببينيد مقاله  اخير Gramm , John Schnell1989). اگر توانايي اتحاديه در نگهداري يك خط پيش قراول(اعتصاب) موثر، در يك بازار كاري تحت فشار كاهش يافته باشد، يك اثر متوسط بيماري بيشتر، روي ميزان مذاكرات جداي از هر اثر توسط هزينه مشترك اعتصاب ها مورد انتظار خواهد بود.
توضيح ديگري براي تغيير گرايش به اعتصاب، به نوسانات حقوق و قيمت مرتبط است. Ashenfelter – Johnson دريافتند كه افزايش ناچيز در قيمت و حقوق در ۲ سال گذشته ميزان كل اعتصابات را در يك دوره ۳ ماهه با تغييرات مساوي و متضاد و تغييرات سطح قرارداد را در حقوق واقعي اثبات كرده اند. Ganderson دريافت كه احتمالات اعتصاب به طور منفي با تغيير در ميزان حقوق واقعي در طول زمان انقضاي توافق نامه مرتبط هستند. نتايج در مقاله من در سال ۱۹۹۰ يك نتايج مشابه را پيشنهاد مي كند: دستمزد نسبتاً بالاتر در پايان انقضاي توافق نامه احتال اعتصاب را كاهش مي دهد.
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركتهاي كاشي و سراميك-خرید اینترنتی تحقیق  رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركتهاي كاشي و سراميك-دانلود رایگان مقاله  رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركتهاي كاشي و سراميك-دانلود رایگان پایان نامه  رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركتهاي كاشي و سراميك
این فایل در ۱۲۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 مهارت ايجاد ارتباط مؤثر و كارآمد يكي از مهمترين مهارت هاي لازم براي هر مدير به شمار مي رود زيرا موفقيت يك مدير بيش از آنكه به تواناييهاي تكنيكي اش مربوط باشد به توانايي او در برقراري ارتباط مؤثر با ديگران بستگي دارد

 

 تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق :

با بررسي تحقيقات انجام شده در داخل كشور كه از طريق مطالعه پايان نامه ها در كتابخانه ها و مركز اسناد و مدارك و بررسي پايان نامه هاي خارجي كه از طريق سايت UMI انجام گرفت , سابقه اي از انجام پروژه اي مرتبط با موضوع وجود ندارد.

فقط تحقيقي در سطح بين الملل توسط رون آندريا كه طي سال ۲۰۰۵ مهارت مذاكره در فروش را مورد بررسي قرار داده كه هدف از اين تحقيق شناسايي راه حل هايي جهت اجراي مذاكرات فروش بود در اين تحقيق ۲۰۰۰فروشنده به طور يكسان از ۵۰۰ شركت ثروتمند از همه صنايع را مورد بررسي فرار دا د.و محققاني ديگر نظير توني مانينگ و باب ربرتسون بروي مهارت مذاكره و نفوذ در دو بخش طي سال ۲۰۰۳ و پولينس و ديگران كه در مورد تفاوت هاي فردي و انگيزش در استفاده از مهارت هاي مذاكره در سال ۲۰۰۰ را مورد تحقيق قرار داده اند.

اهميت و ضرورت تحقيق :

مذاكره امروزه يكي از با اهميت ترين و مهمترين كار هر مدير به حساب مي آيد . هر مدير خواه ناخواه مرتبط با افراد زير دست و مافوق و كليه افرادي كه به نحوي با سازمان مرتبط در تماس اند برخورد دارد اين ارتباط خود نشان دهنده مذاكره است يعني اين ارتباطات به همين جا ختم نمي شود . بلكه وقتي اين ارتباطات از مرزهاي سياسي كشورها مي گذرد رابطه پيچيده تري تحت عنوان روابط خارجي پيش مي آيد كه اين نوع ويژه اي از مذاكرات و توانمندي هاي فوق العاده اي را طلب مي كند اين فرآيند امروزه با سرعت و تنوع و پيچيدگي خاص خودش به پيش مي رود كه اين يك حقيقت غير قابل انكار و قطعي به شمار مي آيد عدم تسلط به اصول فوق باعث خواهد شد كه ، علاوه بر منافع فرد سازماني ، منافع كلان و ملي نيز در معرض تضييع و خطر قرار مي گيرد . بنا بر اين براي حفظ منافع خرد و كلان و تقويت فرهنگ مذاكراتي بايد به نحو شايسته اي اقدام مثبت و سريعي در اين زمينه ايجاد ، توسعه و تقويت اين عامل انجام گيرد با اين وجود در ايران بسياري از مديران روش درست انجام كار مذاكره را نمي دانند هر چند اين افراد جهت انجام امور تجاري خود دائماٌ در حال مذاكره اند ، ليكن حرف انجام عملي دليل بر آن نمي شود كه آن عمل درست انجام شود ، مذاكره هم احتياج به دانش و مهارت خاص خود دارد كه مديران ما بايستي با اين مهارت ها آشنايي پيدا كنند و آن را به خوبي فراگيرند و از جنبه  علمي آنر ا  بياموزند با برخورداري از مهارت در مذاكره بدون اتلاف وقت و انرژي و منابع به راحتي مي توانند از نقطه نظرات هم مطلع شوند و به خوبي از اين مذاكرات سود ببرند .

از ضروريات اين تحقيق آن است كه با توجه به جنبه  رقابتي شدن امروزه شركت ها,انتصاب مديراني كه بتوانند فروش شركت را بالا ببرنداز اهميت بالايي برخوردار است.

 اهداف تحقيق :

مذاكره يكي از كارهاي روزمره يك مدير به حساب مي آيد براي جلوگيري از اتلاف وقت و نتيجه داشتن اين مذاكرات چه خوب است كه مديران ما از دانش  و مهارت مذاكره۱ بهره گيرند تا به نتايج اصولي برسند.

هدف اصلي از اين تحقيق عبارت است از :

ارزيابي تاثير مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت در صنعت كاشي و سراميك است.

چهارچوب نظري تحقيق :

برنامه ريزي ,هدايت و تحليل نتايج مذاكرات تجاري ,عناصر كليدي تجارت موفقيت آميز است .

بهبود مهارتهاي مذاكرات تجاري يك وظيفه مشكل ,با ارزش و اغلب از نظر شخصي چالش بر انگيز است . اين پديده اي خارق العاده است كه مذاكرات مي تواند شامل بعد وسيعي از موضوعات پيماني ,تجاري و مالي باشد ,در بسياري از موارد مذاكرات بسيار پيچيده تر مي شوند .

سرعت تجارت افزايش يافته است فشارشديد را بر آن افرادي كه در جستجوي مذاكره هستند كه مي خواهند امتازات بهتري از مذاكره را بدست آورند,قرار مي دهند. كاربرد مهارت هاي مذاكره وقتي به درستي انجام شود فعاليت حرفه اي مي شود.(Ashcroft,2004,229)

بيشتر فروش هاي تجارت با تجارت مستلزم مهارت هاي مذاكره است . (katler,2000,638)

تعاريف زيادي از مذاكره وجود دارد:

فارينتون و واترز مذاكره را :

فرايند حل اختلاف عقيده هايي كه در معاملات پيماني بين خريدار و فروشنده بوخود مي آيد.كه در اين تعريف مختصر از مذاكره نياز براي فرآيند را تاكيد مي كند . (Ashcroft.2004,230)

فيشر و ديگران مي گويند كه مذاكره وسيله اي اساسي در بدست آوردن اين است كه شما از ديگران چه مي خواهيد.pullins & etal,2000,467))

 مذاكره فرآيند ، تصميم گيري توافقي بين افراد به هم وابسته و با توجيحات متفاوت است و يا مي توان گفت مذاكره فرآيندي است كه دو يا چند نفر يا گروه داراي هدف هاي مشترك و متضاد ، طرح هاي پيشنهادي خود را بيان مي كنند و شرايط خاص خود را مورد بحث قرار مي دهند تا احتمالاٌ به توافق برسند به عبارت ديگر مذاكره در صورتي مشترك است كه طرفين ترجيحات متفاوتي داشته باشند . مذاكره به معني گفتگو ، بحث يا چانه زني جهت دستيابي به توافقي در معاملات بازرگاني مي باشد كه شامل مراحل برنامه ريزي ، ارزيابي و در مرور و تجزيه و تحليل مي باشد از اين رو مي توان گفت كه مذاكره نوعي از ابزار ارتباطي بين دو طرف براي نيل به توافق پيرامون نيازها و نظرات متفاوت است .

اركان اساسي مذاكره :

اركان مذاكره از چهار عامل اساسي تشكيل مي شود كه عبارتند از ۱- هدف مذاكره ۲- روش هاي مذاكره ۳- افراد و ويژگي ها و توانمندي هاي مذاكره ۴- اطلاعات لازم جهت برگزاري مذاكرات موفقيت آميز ( حسيني ، ۱۳۷۲ ، ۲۰۰  

مراحل اصلي در فرآيند مذاكره عبارتند از :

۱- آمادگي۱

۲- ارائه پيشنهاد۲

۳- چانه زني۳

۴- خاتمه دادن۴

اين مراحل در بعضي مذاكرات مي تواند در مرحله ديگر تا حدي ادغام شود كه آنها به عنوان مراحل مجزا قابل شناسايي نيستند . (Daniels , 1998 , 57  )

مذاكره جنبه مهم فروش است درك فرايندهاي درگير در ايجاد روياروي هاي موثر تر خريدار و فروشنده براي پيشرفت هم تئوري و هم عمل موثر است. pullins & etal,2000,466))

لي و دوبلر۱۲ شرايط زير را فهرست كرده اند كه در آن مذاكره رويه مناسبي براي منعقد كردن فروش است :

 1- هنگامي كه عوامل بسياري نه فقط بر روي قيمت بلكه بر كيفيت خدمت فراهم مي شود .

۲- وقتي كه ريسك هاي تجاري به طور صحيح از پيش تعيين نمي شود .

۳- وقتي كه دوره ي بلند زماني براي توليد اقلام خريداري شده مورد نياز است .

۴- وقتي كه مكرراٌ در توليدات به خاطر سفارشات در حال تغيير زياد وقفه ايجاد شود . (katler,2000,638)

فرضيات تحقيق :

هر تحقيقي برگرفته از خلاقيت محقق و ابتكار آن به شمار مي آيد محقق در اين رابطه به موضوعي مي پردازد كه در نوع خود تازه و نو است لذا محقق براي بررسي اين پديده كه در ذهن او در قالب مسئله رخ مي دهد اقدام به طرح فرضيه اي مي نمايد كه از طريق اثبات يا رد فرضيه به صحت و سقم مسئله ايجاد شده پي مي برد ، هيچ تحقيقي بنحوي انجام نمي گيرد مگر اين كه در فرضياتي درست و سنجيده برخوردار باشد .

فرضيه اصلي : بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت رابطه وجود دارد .

روش تحقيق

نوع تحقيق بر اساس هدف : اين تحقيق هدفش بهبود در مهارت هاي مدير در انجام مذاكره مي باشد كه از نوع تحقيق كاربردي مي باشد .

نوع تحقيق بر اساس ماهيت و روش :

اين تحقيق از آن جهت كه براي كسب اطلاع از وجود رابطه بين متغيرها صورت مي گيرد از نوع تحقيق همبستگي است .

قلمرو تحقيق :

۱-قلمرو مكاني

از عمده ترين نكات مورد توجه در يك تحقيق علمي تعيين حد و مرزهاي مساله مورد تحقيق  است ، در اين راستا بايد قبل از شروع تحقيق مساله مورد تحقيق را از جنبه هاي مختلف محدود نمود تا چهار چوب كمي روشن گردد و از اتلاف بيهوده وقت و منابع در مورد مطلبي كه مربوط به تحقيق نمي باشد جلوگيري نمود ، بنابراين : به دليل اينكه يكي از متغيرهاي تحقيق رقم فروش مي باشد و با توجه به اين مطلب كه سازمان ها رقم فروش واقعي خود را در اختيار مراجعين نمي گذارند لذا در صنعت مربوط در جمع آوري اطلاعات بايد سعي شود كارخانجاتي انتخاب شوند كه در بورس پذيرفته شده اند زيرا رقم فروش آنها در اسناد ارائه شده به بورس موجود و نسبت به ساير منابع قابل استنادتر است .

به دليل اينكه در صنعت مربوط كاشي و سراميك تعداد كارخانجات پذيرفته شده در بورس ۹ عدد مي باشد بدين دليل نياز به نمونه گيري نبوده و براي جمع آوري داده ها از روش سرشماري استفاده مي شود .

۲- قلمرو زماني :

 در اين تحقيق سعي گرديده است كه بررسي مهارت مذاكره مديران با فروش شركت را در شركت هاي كاشي  وسراميك طي  سال ۸۳ را مورد مطالعه و بررسي قرار دهدو نتايج تحقيق  با توجه به فعاليت آنها طي اين دوره زماني بدست آمده است .

ابزارهاي گرد آوري اطلاعات:

در تحقيق حاضر جهت جمع آوري داده هاي مربوط به تحقيق از پرسشنامه ليكرت ۴ تايي استفاده شده است.

روش تجزيه و تحليل داده ها:

براي تجزيه و نحليل داده ها از روش رگرسيون و همبستگي اسپيرمن و آزمون اين ضريب و براي نرمال بودن داده ها از آزمون شاپيرو-ويلك استفاده شده است .

محدوديت هاي تحقيق:

الف : به دليل مشغله كاري مديران دسترسي به آنها به راحتي امكان پذير نبود.

ب :به دليل آگاهي مديران نسبت به تكميل پرسشنامه هاي تحقيقي و اهداف آن , برخي از آنها از پاسخگويي به پرسشنامه اجتناب مي كردند كه قانع كردن آنها جهت تكميل پرسشنامه مستلزم وقت و توضيحات زياد بود. 

تعريف واژگان و اصطلاحات به كار رفته در تحقيق :

مهارت : توانايي به انجام رساندن علمي را گويند .

مذاكره : فرايند خل اختلاف عقيده هايي كه در معاملات بين خريدار و فروشنده بوجود مي آيد.

( Ashcroft , 2004,230)

مهارت مذاكره: مهارت هاي اصلي مذاكره عبارتند از :

·        توانايي توصيف مجموعه اي از هدف ها وانعطاف پذيري نسبت به برخي آنها

·        توانايي كشف راه هاي متعدد

·        توانايي كسب آمادگي لازم

·        توانايي گوش دادن به ديگران و سئوال كردن از آنان

·        توانايي تشخيص اولويت ها.(هلر ,1383,7)

 

  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شايد بتوان يكي از مهم ترين ويژگي هاي عراق جديد را تاثير گذاري و نقش افريني طيف وسيعي از گروه هاي داخلي بازيگران منطقه اي و قدرت هاي فرامنطقه اي در روند تحولات سياسي – امنيتي و اقتصادي اين كشور تلقي كرد . فارغ از نقش عوامل ساختاري سياسي – اقتصادي و پيشينه تاريخي و نقش متفاوت گروه هاي داخلي عراق در شرايط كنوني اين كشور در ميان قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي جمهوري اسلامي ايران و ايلات متحده امريكا داراي نقشي عمده و بر جسته در روند جديد دولت- ملت سازي در عراق هستند . با اين حال چنين به نظر مي رسد كه نقش افريني اين دوبازيگر عمده فقط در چهار چووب يك تعامل سازنده امكان پذير خواهد بود 
رويكرد يكجانبه گرايانه امريكا در عراق
حمله امريكا به عراق با هدف تثبيت هژموني امريكا در جهان تضمين امنيت اسرائيل و در قالب رويكرد يكجانبه گرايانه نومحافظه كاران انجام شد حمله به عراق كه در طرح خاورميانه بزرگ نو محافظه كاران امريكا به عنوان مرحله نخست ايجاد دگرگوني در ساختار اين منطقه تلقي مي شد در جهت تديل عراق به يك دولت سرمشق دموكراتيك و ليبرال منطبق با نسخه امريكايي ان براي تمام كشورهاي خاورميانه بود . از انجا كه اين طرح بدون در نظر گرفتن واقعيات موجود و منافع ساير قدرت هاي بزرگ جهاني از يك سو و قدرت هاي منطقه اي از سوي ديگر و صرفا در جهت تامين منافع ژئوپلتيك و ژئواكونوميك امريكا طراحي شده بود  از همان ابتدا با مشكلات اساسي مواجه شد . 
سياست يكجانبه گرايي امريكا در عراق تنها به حمله به اين كشور محدود نمي شود و امريكا حتي در مراحل اوليه اشغال نيز بر ان بود تا شرايط و روند دولت ملت سازي جديد در اين كشور را صرفا بر اساس منافع و اهداف خود به پيش ببرد . 
بر اساس طرح هاي اوليه امريكا عراق به كشوري دموكراتيك وليبرال با نقش برجسته شيعيان سكولار به رهبري افرادي مانند اياد علاوي به عنوان دولتي سرمشق در جامعه عرب همكار استراتژيك امريكا و داراي مواضعي غير خصمانه در قبال اسرائيل و در هايت موازنه گرا و حتي رقيب ايدئولوژيك ايران تبديل مي شد . البته در اين روند ساير قدرت هاي جهاني ني زاز تاثير گذاري قابل توجه در معادلات خاورميانه كنار گذاشته مي شدند . 
اما روند تحولات عراق پس از فروپاشي رژيم بعث نشان داد كه دولت امريكا در محاسبه و ارزيابي هاي خود در خصوص عراق پس از اشغال دچار اشتباهاتي فاحش شده است . زيرا با پافشاري رهبران سياسي و مذهبي شيمي بر الگوهاي دموكراتيك در روند دولت ملت سازي از يك سو و بروز اشوب و نا امني و مخالفت گروه هاي شور شسي و معارض با نيروهاي اشغالگر از سوي ديگر شرايط بر خلاف طرح اوليه امريكا به پيش رفت پيروزي شيعيان در قالب ائتلاف عراق يكپارچه و در ۲ انتخابات برگزار شده در سال ۲۰۰۵ و تسلط انها بر اركان قدرت و به حاشيه رانده شدن شيعيان سكولار مانند اياد علاوي حاكي از ان بود كه طرح امريكا برا يايجاد دولتي با ماهيت ليبرال سكولارو همسو با منافع و اهداف امريكا و اسرائيل نا كام مانده است و اين امر روند سياست هاي يكجانبه گرايانه امريكا را با دشواري جدي مواجه مي كند مسئله ديگري كه پيشبرد طرح اوليه امريكا را به چالش كشيد . اقدامات گروه هاي مخالف روند سياسي جديد مانند بعثي ها و گروه القاعده بود كه بسياري فراتر از ارزيابي هاي امريكا عمل كردند و در جنگي نامتقارن نا كار امديارتش امريكا را اشكار كردند البته حمايت هاي مادي و معنوي برخي از كشورهاي عرب همسايه و جوامع سني از اين گروه ها عامل عمده تداوم اقدامات خشونت بار انها محسوب مي شود . 
شرايط جديد و ناخواسته عراق يعن يايجاد دولتي با محوريت شيعيان ائتلاف عراق يكپارچه و اقدامات سر سختانه بعثي ها و گروه القاعده باعث شد كه امريكا در مواجهه با تناقضات و دشواري هاي پيشرو استراتژي متفاوت و حتي در برخي مقاطع متناقضي را در پيش گيرد . در سال ۲۰۰۶ امريكا به تدريج استراتژي پيروزي را كنار گذاشت و استراتژي لوگيري از شكست را در پيش گرفت ابعاد اصلي اين استراتژي عبارت از چرخش نسبي به سوي سني ها و كاهش حمايت زا شيعيان عراق بودند كه در مواردي چون عدم تمايل به توانمند سازي سياسي و نظامي امنيتي دولت نوري مالكي به دليل ترديدهاي پيش رو جلوه گر شد . بعد ديگر سياست جديد امريكا كه در قالب استراتژي امريكا براي عراق در سال ۲۰۰۷ نمود اشكارتري يافت جلب حمايت كشورهاي عربي منطقه براي ايجاد ثبات و امنيت در عراق و تسلط بيشتر بر اوضاع اين كشور بود . در اين مقطع به رغم توصيه هاي كميته بيكر هميلتون به دولت امريكا در جهت مذاكرهب ا ايران براي ايجاد ثبات در عراق جورج بوش همچنان مخالفت خود را با مذاكره با ايران اعلام كرد و نشان داد كگه همكاري با كشورهاي عربي و گروه هاي سني عراق را ترجيح م يدهد و در اين راستا به ارسال علامت هايي مانند عقب نشيني از طرح خاورميانه بزرگ پرداخت . 
با تداوم بي ثباتي و نا امني در عراق عدم موفقيت دولت بوش در اقناع افكار عمومي و حزب دموكرات در امريكا و نيز اشكار شدن نا كارايي سياست يكجانبه گرايانه امريكا در عراق دولت بوش بر ان شد تا اين سياست را تعديل كند و گزينه هاي جديدي مانند مذاكره با ايران را براي ثبات و امنيت سازي در عراق مورد بررسي قرار دهد . 

ايران و عراق جديد
عراق جديد براي جمهوري اسلامي ايران فرصت ها و تهديداتي را تواما در بر داشته است و اين امر ضرورت اتحاذ استرتژي مناسب با تحولات مزبور را ايجاب كرده است . حذف رژيم بعث در عراق كه هموداره به عوان عامل تنش و نا امني منطقه اي عمل مي كرد و قدرت يابي مبارزان و گروه هاي مردمي شيعي در عراق كه طي ۲۷ سال گذشته از حمايت هاي بي دريغ جمهوري اسلامي ايران برخوردار بوده اند طبعا از سوي جمهوري اسلامي ايران تحوي بسيار مثبت تلقي مي شود . اما در عين حال حضور نيروهاي امريكايي در عراق بي ثباتي نا امني و گسترش شكاف قومي – مذهي و در نتيجه افزايش اجتمال تجزيه عراق نيز از جنبه هاي منفي تحولات مذكور از ديدگاه ايران بوده است . 
با توجه به تهديدات و فرصت هاي ياد شده راهبرد ايران درر عراق بعد از سقوط صدام بر مبناي مشاركت فعال و سازنده براي كمك به دولت و مردم عراق استوار بوده است . سياست ايران از اهداف و ابعاد متعددي برخوردار است كه عمده ترني انها دولت سازي بر اسسا الگوي دموكراتيك مبتني بر راي اكثريت مردم همكاري با دولت عراق برا يايجاد امنيت و توسعه عراق و افزايش رفاه و اشتغال مردم و همچنين نهادينه سازي روابط يا ايجاد روابط استراتژيك بين ۲ كشور هستند . 
جمهوري اسلامي ايران حمايت از همه دولت هاي عراق پس از صدام و كمك به انها در جهت ايجاد ثبات و امنيت در اين كشور را در كانون سياست خارجي خود قرار داده است . در اين راستا جلوگيري از شكل گيري كانون هاي تهديد امنيتي در عراق برقراري و ايجاد ارتباطات مستحكم با همه گروه هاي عراقي از جمله شيعه كرد و سني و حمايت از انه در اولويت قرار گرفته است . 
هر چند ايالات متحده در طرح اوليه خود براي عراق خواسترا ايجاد رقيبي اسرتاتژيك و موازنه گر در قابل ايران و حتي ايجاد رقابت مذهبي بين مراجع شيعي در قم و نجف و در نتيجه تضعيف قدرت و نماد ايدئولوژيك جمهوري اسلامي ايران در سطح منطقه بود اما نتيجه اي كه حاصل شد عكس انتظار ان كشرو بود . فروپاشي رژيم بعث كه به برتري قدرت شيعيان و كردها در ساختار سياسي نوين عراق منجر شد به افزايش قدرت و نفوذ منطقه اي ايران و دگرگوني در معادلات قدرت خاورميانه منتهي شد . اين امر كه حال افزايش نفوذ ايران در داخل عراق نيز به شمار مي رود از مولفه هاي متعددي ناشي مي شود . پيوندهاي ديرينه تاريخ يفرهنگي و مذهبي بين مردم ايران و عراق و حضور معارضين عراقي شيعه و كرد در دوران زمامداري صدام حسين در ايران و در نتيجه ارتباط برادرانه و نزديك بين نخبگان مذهبي و سياسي ايران و رهبران مذهبي و سياسي شيعي و كرد در عراق كه بخش عمده اي از انها رد ساختار دموكراتيك جحديد به قدرت رسيده اند از عوامل اصلي اين نفوذ طبيعي محسوب مي شود . 
بدين تريتب حفظ و تقويت دولت فعلي كه بر اساس مباني دموكراتيك و قانوني شكل گرفته است . از اهداف راهبردي جمهوري اسلامي ايران به شمرا مي رود از اين رو عدم موفيت دولت جديد عراق در فرازند دولت سازي و كنترل و تسلط بر اوضاع امنيتي كشور و تداوم مسائل و بحران هاي سياسي و اجتماعي كه از عوامل مهم نا امني به شمار مي ايند مي تواند زمينه ساز تحولاتي در عراق شود كه با منافع ملي ايران در تضاد قرار داشتهب اشدو حتي به ظهور مجدد دولتي ضد ايراني در عراق منتهي شود . در تحيل عل نا كامي كنوني در روند دولت – ملت سازي دموكراتيك در عراق مي توان به مولفه هايي مانند رشد هويت هاي سياسي قوم محور و مذهب محور و كاركردهاي ان اقدامات تروريستي گروه هاي سني و القاعده و حمايت برخي كشورهاي عرب منطقه از انها و بروز شك و ترديد در ميان تصميم گيران در ايالات متحده در خصوص حمايت از دولت عراق اشاره ركد . با توجه به اين مولفه ها و احتمال تبديل شدن فرصت هاي استراتژيك ايران به تهديد امنيتي و اهميت برقراري ثبات وامنيت درعراق از منظر جمهوري اسلامي ايران بررسي و باز تعريف استراتژي ايران در عراق اشكارتر مي وشد . 

نتيجه گيري
اظهار تمايل و عملي ساختن مذاكره براي امنيت سازي در عراق از سوي ايران و ايالات متحده ممكن است در مراحل اوليه خود نتايجي چندان قابل توجه و عملي در پي نداشته باشد اما نفس انجام اين مذاكرات و ارزيابي نسبتا مثبت اوليه طرفين از ان از ابعاد مختلف قابل توجه است . اين مذاكرات مي تواند ۲ پيامد جانبي براي ايران داشته باشد اول اينكه برخي كشورهاي عربي و اروپايي كه در فضاي روابط خصمانه ايران و امريكا به دنبال بهره برداري از وضع موجود رد راستاي منافع خود بودند مجبور به بازنگري در سياست هاي خود خواهند شد و دوم اينكه مذاكرات بعداد م يتواند شرايط جهاني مساعد تري را برا يمذاكرات هسته اي ايران و لحاظ كردن ديدگاه هاي ايران به ويژه در خصوص حذف پيش شرط فراهم كند .از جمله ابعاد ديگر مي توان به درك لزوم طراحي ساز و كارهاي چند جانبه و همه سونگر باي ايجاد ثبات وامنيت در عراق و پي بردن به پيامدهاي ناگوار بي ثباتي براي تمامي طرفين از سوي قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي عمده خاومراينه مانند ايارن و امريكا وجود منافع و اهداف مشترك ايران و امريكا در عراق مانند حمايت از عراق يكپارچه امن و با ثبات و ني زاگاهي از لزوم همكاري در اين خصوص اشاره كرد . همچنين پذيرش نقش و قدرت منقطه اي ايران و لزوم توجه به نقطه نظرات ان در جهت موفقيت طرح هاي منطقه اي و در صورت تداوم و موفقيت روند تعامل ميان ايران امريكا و عراق احتمال تعميم اين تعامل به ساير مسائل مهم راهبردي مورد اختلاف از جمله موضوعاتي هستند كه در مجموع امكان كاهش تنش در روابط ۲ كشور را به وجود خواهند اورد . 
 
نگاه كارشناسان به گفت و گوي بغداد
علاء الدين بروجردي
رئيس كميسيون سياست خارجي و امنتي ملي مجلس شوراي اسلامي
۱- اصل انجام گفت و گو جدا از عنوان ان تبعات بسياري براي كشورهاي منطقه دارد و گذاردن نقطه پاياني بر حوادث تاسف بار تروريستي است كه در عراق صورت مي گيرد اثار و تبعات رواني ان فراتر از عراق است . بنابراين اصل موضوع با توجه به هدف كه پيگيري مي كند حائز اهميت است . اينده ان بيشتر بستگي دارد به سير تحولات صورت گرفته در مذاكرات اگر امريكايي ها صادقانه به دنبال كاهش مشكلات امنيتي در عراق باشند واراده جدي داشته باشند و مي تواند به توقف كشتار وحشيانه مردم اين كشور كمك كند . 
فكر مي كنم مسير مذاكراتي در اين چارچوب به سوي موفقيت و گشايش حركت خواهد كرد در غير اين صورت اينده ان مبهم خواهد بود . 
۲- همه واقعيت هاي ذكر شده عوامل تاثير گذاري بر تصميم امريكا براي اغاز مذاكره بود . بنابراين همان گون كه اين عوامل بر تغيير نقطه نظر اقاي بوش و جمهوري خواهان از مقابله با جمهوري اسلامي ايران به سيايت همكاري با ج . ا . ا و استفاده از توان اين كشور براي كمك به جل مشكلات عراق ميل كرده است . فكر مي كنم به ميزاني كه امريكايي ها جدا از خطاي فاحششان در عراق و سياست هاي غلطشان نسبت به ايران بخواهند بر اسسا واقعيت ها تصميم گيري و مذاكره كنند اين مذاكره مي تواند به كاهش مشكلات امنيتي عراق و حل مشكلات اين كشور بينجامد . 
۳- وضعيت امروز عراق اتشي است در خانه همسايه اگر به خانه سرايت نكند دود ان ازار دهنده خواهد بود . بنابراين اولين دستاورد ان كمك به حل مشكلات امنيتي كشور همسايه است . با توجه به اينكه ايران قويا معتقد است كه عراق مكان مناسبي برا ينيروهاي امريكا و انگليس نخواهد بود لذا همان طور كه دموكرات ها تصميم گرفتند امريكا بايد طرح خروج زمان بندي شده خودش را براي خروج از عراق اماده كند . امريكا در اين مذاكرات بايد نظرات خودش را در زمينه كاهش نيروها و سپس خروج نهايي از عراق اماده كند اين دستاورد ديگري براي امنيت در عراق و كمك به استقلال سياسي اين كشور خواهد بود . 
۴- با توجه به سياست هاي خصمانه انگليس و امريكا در قبال ج . ا . ا و كشف شبكه هاي متعدد جاسوسي مرتبط با امريكا كه نشان از استمرار سياست هاي خصمانه عليه ج . ا . ا دارد طبيعتا خروج اين نيروها از عراق به كاهش تهديد امنيتي عليه كشورمان كمك خواهد كرد . فكر مي كنم با توجه به تاثيرات نوع مناسبات امريكا با ج . ا . ا سير تحولات منطقه نسبت به اين تحول و تاثير ان بر امنيت منطقه كشورهاي منطقه با عنايت و توجه خاصي به ان مي نگرند واميدوارند كه اين مذاكرات منجر به ايجاد وضعيت جديد امنيتي در منطقه شود . 
با توجه به اينكه مسئله عراق براي ما از اهميت ويژه اي برخوردار است . استمرار كشتار مردم بي گناه به هيج وجه قابل قبول و تحمل نيست . با وجود اينكه مذاكره با امريكا براي كشور ما خط قرمز است اما جمهوري اسلامي ايران استثنا كردن عراق از مذاكره با وجود هزنيه هاي مترتيب بر ان را با هدف تاثير گذاري بر امنيت عراق پذيرفته است . 

 
راهكار ساركوزي براي خروج اتحاديه اروپا از بن بست

يكپارچگي اقتصادي
پيروزي ساركوزي در انتخابات رياست جمهوري فرانسه يكي از مهم ترين وقايعي بود كه در ماه مي سال جاري بخش وسيعي از تحليل هاي مطبوعات و رسانه هاي خبري دنيا را به خود اختصاص داده بود . وي در جوي اشوب زده در حالي سكان قدرت در فرانسه را در دست گرفت كه تا ۳ روز پس از اعلام نتايج همچنان نا ارامي بسياري از شهرهاي فرانسه از جمله تولوز ، پاريس ، رن ، بوردو ، ليل ، ليون ، شارلويل ، نانت ، مارسي و استراسبورگ را به اشوب كشديه بود بحث در مرود سياست خارجي و داخلي ساركوزي طي روزهاي اخير توجه بسياري از كارشناسان را به خود جلب كرده است . 
بسياري از رسانه هاي داخلي اروپايي امريكا و اسرائيلي پيروزي ساركوزي در انتخابات را فصل تازه اي در تاريخ فرانسه خواندند و اعلام كردند كه وي فرانسه را وارد عصر جديدي مي كند . در حوزه داخلي نيز بسياري اظهار اميدواري كردند كه وي با اقتدار و قدرت خود مي تواند به مشكلات چندين ساله داخلي پايان دهد . در حوزه خارجي نيز بسياري وي را طرفدار بوش – طرفدار اسرائيل مي خواندند . اما به عقيده كارشناسان مردم فرانسه با وجود همه اين موارد با انتخاب خود به تغييرات اساسي و بنيادي راي دادند . اظهارات ساركوزي مبني بر اينكه امريكا تا هر زمان كه لازم باشد مي تواند روي كمك دوست خود فرانسه حساب كند سبب شد تا برخي روي كار امدن وي را موجب ورود انديشه هاي بوش به اتحاديه اروپا بدانند . 
رسانه هاي اسرائيلي نيز با ابراز خرسندي از اينكه فردي با ريشه اي يهودي به كاخ اليزه راه يافته است اعلام كردند كه سار كوزي اميدهاي تازه اي را در ميان مقامات اسرائيلي برانگيخته و قطعا فصل جديدي در روابط تل اويو پاريس شروع خواهد شد و سياست هاي عربي و افريقايي فرانسه به عنوان يكي از اعضاي اصلي اتحاديه اروپا كه همواره در طول دوران رياست جمهوري شيراك مورد انتقا قرار مي گرفته تغيير خواهد يافت . 
جدا از پيامدهاي روي كار امدن ساركوزي در حوزه داخلي و خارجي مسئله نقش و تاثير وي در ساختار اتحاديه اروپا و اقدامات وي در اين راستا از جمله مسائلي است كه از اهميت ويژه اي برخوردار است . فرانسه به عنوان يكي از اعضاي اصلي اتحاديه اروپا اختيارات و نقشي به مراتب بيشتر و فراتر از ساير اعضاي اروپايي دراد و قطعا انتخاب ساروزي مسير و مشي تازه اي را پيش روي اتحاديه اروپا و لزوم ايجاد اصلاحات در ساختار ان در حال حاضر از جمله مسائلي است كه از اهميت زيادي برخوردار است . از اين رو سار كوزي در اولين ملاقات هاي خود با سران ساير كشورهاي اروپايي بر لزوم جايگزيني معاهده هاي ساده به جاي قانون اساسي اتحاديه اروپا به منظور حل بحران موجود در اروپا تاكيد كرد . 
سفرهاي ساركوزي به المان و لژزيك لافاصله پس از روي كار امدنش و گفت و گوهاي صورت گرفته در باب ايجاد اصلاحات در اروپا گوياي ان است كه تلاش براي اماده سازي كشورهاي عضو در پذيرش معاهده مذكور يكي از مهم ترين اولويت هاي ساركوزي بوده همچنان كه وي در ديدارش با خانم مركل با تاكيد بر ضرورت اين امر اعلام كرد كه حتي نبايد يك دقيقه را از دست بدهيم 

ديدگاه هاي ساركوزي در مورد اروپا
اروپايي جديد قوي سياسي تر و با قدرت اجرايي افزون تر انديشه اي است كه به گفته ساركوزي او طي ساليان اخير در سرمي پرورانده است . از اين رو تا پيش از رفراندوم قانون اساسي اتحاديه اروپا در فرانسه با وجود راي منفي فرانسويان راي وي به قانون مذكور مثبت بوده است وي در مصاجبه با نشريه فيگارو با بيان اين مطلب كه تلاش براي تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا تحولي نوين به وجود خواهد اورد مواضع خود را در اين راستا چنين اعلام كرده بود فرانسه در طول بيش از نيم قرن يكي از موتورهاي اصلي اتحاديه و مبدع قانون اساسي اتحاديه اروپا به منظور ايجاد اروپايي بپيشرو و پراگماتيك بوده است 
از اين رو انتظار فرانسوي ها و در كل شهروندان اروپايي از تصويب قانون اساسي اتجاديه اروپا در وهله اول بهبود وضع اشتغال عدالت اجتماعث امنيت بهبود سياست هاي مهاجرتي و …  است . تا با ايجاد اروپاي متحد و قوي وزنه اي سنگين و قابل قبول در مقابل قدرت بزرگ دنيا يعني امريكا باشيم 
هدف از ايجاد چنين اروپاي قطعا رويارويي و مقابله با هژموني امريكا نخواهد بود بلكه ايجاد گفت و گو و تعامل به صورت برابر و دفاع از منافع مد نظر است . در چنين صورتي اتحاديه اروپا كه در حال حاضر بيشتر قدرتي اقتصادي است . به اتحاديه اي سياسي تبديل مي شود . از طرفي چنين اروپايي مي تواند بستر مناسبي را براي يك جهاني سازي مفيد كه در ان تبادلات ازاد و رقابت اقتصادي در خدمت شهروندان قرار مي گيرد . فراهم اورد . در چنين سيستمي است كه فروش زير قيمت محصولات اعم از كشاورزي و … و كار كودكان و ساير ناهنجاري هاي اقتصادي ممنوع بوده و تلاش كشورهاي اروپاي غربي براي حمايت از كشورهاي اروپايي فقير مضاعف مي شود 

عتیقه زیرخاکی گنج