گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

شهرستان خمين با وسعتي بالغ بر ۲۲۵۰ كيلومتر مربع و ارتفاع متوسط ۱۸۱۵ متر از سطح دريا و آب و هواي معتدل كوهستاني در جنوب استان مركزي واقع شده است. ميانگين بارندگي شهرستان ۲۵۰ ميليمتري مي باشد. بدين لحاظ سطح وسيعي از شهرستان با توجه به شرايط مذكور پوشيده از انواع گياهان مرتعي با پوشش مناسب مي باشد كه سطح معادل ۱۶۲۰۰۰ هكتار از وسعت شهرستان را شامل مي شود
مراتع به عنوان بستر حيات و عمده ترين منبع ذخيره كننده آب و توليدات گياهي باعث گرديده بافت غالب اقتصاد منطقه برپايه دامداري و كشاورزي استوار باشد. در حال حاضر بهره برداري عمده از مراتع استفاده از علوفه توليدي مراتع بوده، كه مراتع با توليد سالانه ۸۵۵۰ تن علوفه قادر به تامين نياز غذايي ۳۵۶۲۵ واحد دامي در طول فصل چرا مي باشند و به صورت مراتع ييلاقي و قشلاقي مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرند.
مراتع به عنوان جزء لاينفك نظام شباني نقش موثري در حفاظت از منابع پايه آب و خاك، منابع ژنتيكي، تلطيف هوا، محيط زيست، توليدات و استفاده هاي دارويي، صنعتي، دامي، آب و آبزيان، حيات وحش و استفاده هاي تفرجگاهي دارند و بستر تحولات اقتصادي و اجتماعي در منطقه مي باشند. لذا منابع طبيعي شهرستان خمين به عنوان نماينده سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور در جهت تحقق اهداف، حفظ و احياء اصلاح توسعه و بهره برداري از عرصه هاي منابع طبيعي فعاليت مي كند.
تعريف مجريان و بهره برداران منابع طبيعي:
مجري: فردي است كه از طريق انعقاد قرارداد با ادارات كل منابع طبيعي از عرصه و اعيان منابع ملي استفاده مي نمايند. 
بهره بردار: شامل كليه اشخاص اعم از صاحبان پروانه چراي دام و اشخاصي كه بدون انعقاد عقد قرارداد و صرفا با اخذ مجوز از سازمانهاي جنگل ها و مراتع و آبخيزداري بهره برداري مي نمايند
فعاليتهاي مجريان و بهره برداران منابع طبيعي و آبخيرداري
مجريان و بهره برداران منابع طبيعي و آبخيزداري فعاليتهايي را انجام مي دهند كه مي تواند شامل:
مرتعداري به مجري طرح مرتعداري، توليد كننده نهال زراعت چوب، توليد كننده نهال غيرثمر جنگلي، توليد كننده نهال متد طرح آبخيرداري، مجري طرح جنگلداري شان، مجري طرح خروج دام و تجميع خانوارهاي پراكنده داخل جنگل شمال، مجري طرح جمع آوري بذور جنگلي، مجري طرح جنگلكاري و توسعه فضاي سبز، مجري طرح جنگلداري چند منظوره زاگرس، مجري بيابانزدايي، مجري طرح آبخيزدار مكانيك سازه سبك، مجري طرح آبخيزيار مكانيك سازه سنگن(بندخاكي)، مجري طرح آبخيزيار بيولوژيك(كاشت بادام، گردو، زيتون، پسته، انجير و مو)، مجري طرح آبخيز يار مكانيك سد ساز بتني، مجري طرح كشت تلفيقي درختان مثمر(زنبور عسل، پرورش ماهي و بقولات)، مديران عامل، اركان و اعضاي شركت تعاوني منابع طبيعي و آبخيزداري(جنگل، مرتع، آبخيز، بيابان و…) دهياران و شوراهاي اسلامي روستاها، مجري طرح حفاظت و حمايت(اطفا، حريق، كنترل آفات و بيماريهاي جنگل و مرتعي و جايگزيني سوختهاي فسيلي به جاي سوخت هيزمي، قوانين و مقررات و…) باشد.


فعاليتهاي آموزشي و تدريجي در عرصه هاي منابع طبيعي:
بيشتر مردم(روستائيان و دامداران) به صورت سنتي در عرصه هاي منابع طبيعي فعاليت مي كنند و از دانشهاي به روز مي توان گفت اطلاعات كافي ندارند و با نداشتن اطلاعات و چراي بي رويه باعث از بين رفتن مرتع(تخريب مرتع) و تبديل كردن اراضي به نسبت حاصلخيز به اراضي كه به صورت بياباني در مي آيند و هيچ استفاده مفيدي نمي توان از اين اراضي داشت كه براي راه حل آن مي توان با يك سري برنامه ريزي هايي در طول فصل چرا از اين امر جلوگيري به عمل آيد و با ايجاد يك تركيب پوشش گياهي مناسب در عين اينكه مرتع را حفظ مي كند. يك چراگاه تقريبا دائمي را مي توان براي دامداران فراهم كرد.
براي بالا بردن سطح اطلاعات مجريان و بهره برداران در عرصه هاي منابع طبيعي مي توان با اجراي يك سري كلاسهاي آموزشي در زمينه هاي مختلف مرتع، با افزايش سطح اطلاعات و به سمت به روز شدن اطلاعات مردم با افزايش آگاهي آنان كمك شاياني هم به مردم و هم به عرصه هاي منابع طبيعي كرد.
بدين جهت اداره منابع طبيعي شهرستان خمين با برگزاري كلاسهاي آموزشي در زمينه هاي مرتعداري، بازديد از طرحهاي منابع طبيعي، ارتقاء فرهنگ منابع طبيعي، آموزش مجريان طرحهاي مرتعداري و تفكيك انفال و حفاظت و امياي منابع طبيعي و… كمكي بزرگ به روستائيان مي كند.
سرفصلهايي از دروس آموزش داده شده:
برگزاري يك سري كلاسها در زمينه هاي: آموزش حفظ منابع طبيعي، بازديد از آب انبارهاي احداث شده جهت شرب دام، اهميت مرتعداري، بذرپاشي و كپه كاري، ذخيره نزولات آساني، نهال كاري، حفظ رطوبت قرق مراتع، راههاي جلوگيري از تخريب مراتع، نحوه تشكيل خاك، استفاده از تعداد دام در جهت چرا. اهميت گياه در حفظ و احياي دام و زنبور عسل، حفاظت از آب و خاك، روشهاي اصلاح و احياي مرتع نحوه تراس بندي، علل تخريب مراتع، حفظ رطوبت توسط پوشش گياهي، استفاده از گياهان جهت تامين علوفه اكسيژن مورد نياز انسان و طبقه بندي مراتع و… در جهت افزايش ارتقاء آگاهي و به روز شدن اطلاعات(فرهنگ سازي بهره برداران و مجريان در مدت زمان و روزهاي مشخص داير شده است.
برگزاري اين كلاس ها و آموزش ها مقدمه اي براي برنامه ريزي آموزشي مجريان و بهره برداران عرصه هاي منابع طبيعي هستند.
كه در ادامه كار با جمع آوري اطلاعاتي در مورد كشاورزان و دامداران(مجري و بهره بردار) كه شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، من، نام بخش روستا، ميزان سابقه فعاليت، ميزان سواد مجري يا بهره بردار و … كه با تعيين نوع فعاليت آموزش ديده و آموزشهاي مورد نياز مرتبط با فعاليتهاي آنها كه اين اطلاعات جمع آوري و در فرم شماره را كلاسه بندي شده است.
درمرحله بعدي اداره مربوطه با جمع آوري اطلاعات ديگري درزمينه هاي عرصه هاي فعاليت (مشاع وخصوصي، مستقل). شيوه هاي بهره برداري ازعرصه (سنتي، انفرادي، تعاوني، گروهي، مجري طرح) ، تعداددام دراختيار (سبك وسنگين )وميزان سواد وسن و عنوان اصلي فعاليت درخصوص كشاورز يا دامدار بودن افراد درسطح تمام روستاهاي شهرستان خمين با تفكيك وكلاسه كردن اين اطلاعات ، فرم هاي شماره۲ تكميل شده است. 
تعداد روستاهايي كه دراين طرح شركت كرده اند ۲۱ روستا نام روستاهاي شركت كننده: اوچستان ، خوراوند ، لكان ، آشميان ، علي آباد ، رباط ارجمند ، مزرعه نو ، جلماجرد، دمنه، برجك ، خليل آباد ، قهره كهريز، ازنوجان ، چنار، فرج آباد ، دهنو، فورزن، سيان سفلي، دربند، خوگان مي باشد.كه شامل ۱۰۹۱ نفربهره بردارمي باشد. (نمونه هايي از فرم هاي شماره ۱ و۲ درپايان گزارشكارپيوست شده است). 
اين اطلاعات كلاسته شده را وارد نرم افزاركرده كه درجهت مديريت داده ها ونتيجه گيري ازاطلاعات بدست آمده آماده اجرا ورسيدگي به اهداف موردنظر مي باشد. 
هدف ازاجرا وانجام اين طرح : 
جمع آوري اطلاعات درمورد تعداد بهره برداران ومجريان شهرستان خمين به همراه تعداد دام ها وفعاليت هايي كه درعرصه انجام مي گيرد وهمچنين مشخص كردن ميزان بهره برداري باتوجه به تعداد دام وفعاليت هاي ديگرمجريان ويا بهره برداران ازسطح مرتع و برنامه ريزي هاي دقيق براي جلوگيري ازتخريب سطح مراتع شهرستان را مي توان هدفي از اهداف موردنظراذعان كرد. 
ازمهمترين اهداف مي توان به بالا بردن سطح فرهنگ وافزايش دانسته هاي بهره برداران و مجريان درعرصه مرتع وآموزش دادن آنها براساس اصول هاي اصلي وبه سمت به روز كردن آنها مبني برفعاليت هاي سنتي صورت گرفته عنوان كرد. 

عتیقه زیرخاکی گنج