گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

پاپيروس يكي از مهمترين مواد در تاريخ مي باشد . از قرن ۱۱ م مادة مترشحه براي ساختن آن گم شد . متن ابتدايي نامبهم مورد بحث قرار گرفته ساختن پاپيروس و دانستن محل زيست آن مي باشد . آزمايشهاي اخير دردو مرتبه بدون تجديد مراحل مختلف ساختن پاپيروس نتيجه داد . مطالعه با ميكروسكوپ روشن وSEM  در رسيدگي به اين روشها منتقل شده بود 
پاپيروس يكي از تعداد زيادي ماده مصري است . گريك رومن متنهايي حفظ شده را دارند . به زودي متنابهي از كتاب مقدس انتخاب شده و همچنين روي پاپيروس نوشته شد . در دوره هلنستيك وقتي وسترن كاملاً پيشرفت كرد كلمه بر روي پاپيروس نوشته شد . ميليونها كتاب پاپيروس ساخته شدند . در آن زمان آن بهترين محصول صادراتي مصر بود . پاپيروس استفاده شده در سيكل بعد از قرن ۱۱ م . به نظر آن يكي از ماده هاي نخست بود كه مي توانست متصدي حمل و نقل تمدن وسترن باشد. {۱} نظريه مهم بودن ماده حيرت انگيز آن هست كه توصيف نامبهم حقيقت مرحله عمل آوري آن قطعي نيست . توزيع مرحله عمل آوردن با پليني . فقط يكي است كه هنوز وجود دارد ، بسيار روشن نيست و شايد منجر به تفسيرهاي گوناگون شود . كوششها تجديد مرحله ساختن ناموفق اثر را براي يك مدت طولاني انتقال مي دهد . اولين تجديدها با براك جيمز در ۱۷۹۰ . با استودهارد در ۱۸۳۴ و پايان با لوكاس در ۱۹۲۸ . موفقيت بسيار زيادي ديده نشد فقط پيروي كردن از پركينس و گان نتيسكم در ۱۹۳۰ يك محصول قابل استفاده را نتيجه داد .مطالعه مدرن وآزمايشها با لوئيس و راگاب {۲}، قابل استفاده است در يك روش كه اكنون مي آيد پذيرفته شود در ساختن مرحلة كلاسيك كه محصولات تجاري ورقهاي پاپيروس با راگاب و ال كاتان {۳} انجام مي شود براستي شباهت آن با پاپيروس عتيقه (باستاني ) ديدني است .

۱۰۱ مرحله ساختن 
گياه پاپيروس ، كه تقريباً به طول سه متر هست عمل آورده مي شود ، فقط بالاتر از سطح آب قطع شده (ه ،ت، بعد قسمتي از ساقه كه مورد نياز است به طول ( معمولاً حدود ۳۰ سانتي متر ) و باريك بريده شد . دورتر از پوسته بيروني نرم سفيد . اهميت ساخت هسپس اونگيتا دينالي در طول باريك بريده شد . نوارهاي باريك (حالت ۱) . اين نوارهاي باريك زير آب گذاشته شده اند و توزيع كامل (دقيق) آب در سلولهاي پارنچيمال و ساختن نوارهاي باريك نرم را انجام مي دهند . در آب نوارهاي باريك پاپيروس بصورت كمي نيم شفاف و بالاي سراشيبي بدست آمد . يك رديف بعد از باريكه ها موازي با اندازه مورد نياز ورقها تنظيم مي شود ( در مهارت مدرن در يك قسمت پارچه يا پشم ماليده ).
هر نوار باريك يكبار پيچيده مي شود . وقتي اين لايه كامل شد ، يك لايه دوم يكسان رويش تنظيم مي شود . براي باريكه ها لاية خواباندن در اولين بار عمودي است (حالت ۲) . بعد دو لايه ورقها چكش زده مي شوند و به شكل تومار يا مسطح در مي آيند . سپس با خيس كردن ساختمان آن را ورقه ورقه مي كنند ( با قسمتي ديگر پارچه يا پشم ماليده مي پوشانند فشار مي دهند تا خشك شود . اين درمان باريكه ها مي باشد هم شيميايي {۴} و فيزيكي {۵} ورقه هاي قابل انعطاف برگزيده شده آن ها را به هم ديگر 
مي چسبانند و مي بندند .۱٫۲ مرحلة ديگر 
كار هندريكس يك گذر در تاريخ طبيعي پلينز هست كه درتوصيف 
عمل آوري نوشته مي شود . نتيجه دريك گزارش جديد {۶} . پيشنهاد دكتر هندريكس اساس اصلي يك دليل زبان شناسي است . بحث او حول موضوع پلينز دور مي زند چگونگي ساخته شدن دو لايه پاپيروس :
فيلارز معمولاً به صورت هرچه بزرگتر باريكه كوام لتيسيمز برده 
مي شود يك تفاوت مهم بين دو پهناي باريكه كه در ضخامت ساقه محدود 
مي شود وجود دارد . اين به نظر مي رسدكه ساخته شدة كوام لتيسيمز مطابق با روش باستاني بر طبق فيلارز غير ممكن باشد از آنجائيكه عرض باريكه ها ثابت بكار رفته در اين صورت وجود كوام لتيسيمز بي معني مي شود . 
بعلاوه نوارهاي باريك مطابق پليني ، توسط چاقو از ساقه قطع نشده بودند اما “ديويزواكو” با يك سوزن جدا شده بود . تشريح پليني قابل مجسم خواهد بود اگر مغز تيره آن تا انتهاي مغز داخلي آن توسط سوزن كنده شود البته بدون اينكه آسيبي بهآن برسد . در ادامه اين تشريح قسمتي از ساقه با پوسته خارجي كنده شده با استفاده از سوزن در طول يكي از سه گوشه مغز تيره شكاف داده مي شود . سپس سوزن به طور همطراز و همسان از يك طرف از بالا تا پايين حركت مي كند . زمانيكه دوم گوشه بدست آمد مغز تيره به راحتي ۶۰ درجه برمي گردد بنابراين كندن بدون هيچ آسيبي تا انتها ادامه دارد . بنابراين به طور پي در پي ساقه تا پايين كنده مي شود تا به مغز داخلي برسد كه درنهايت به يك ورق تبديل مي شود . (شكل ۳) ( مغز تيره تا مغز داخلي در طول خطهاي لكه و نقطه دار كنده شده است )

عتیقه زیرخاکی گنج