گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مرغ:گوشتي – اصلاح در جهت توليد پروتئين و مصرف آن در بازار‘مرغ :تخمگذار– صلاح در جهت توليد تخم و مصرف آن در بازار‘مرغ مادر: تخم آن براي جو جه كشي استفاده مي شود.جوجه يك روزه چه گوشتي باشد و چه در جهت توليد تخم در بستر پرورش داده مي شود. 
معمولابه جوجه۹۰ روزه نيمچه تخمگذار گفته مي شود و از ۱۲۰ روز تخم توليد مي كنند.در اين زمان به داخل سالن منتقل مي شوند در طي۹۰ روزاوليه بايد مديريت خيلي دقيق باشد.زيرا مواردي از جمله سايز تخم مرغ,كيفيت مرغ و تخم مرغ بستگي دارد به مديريت و نوع تغذيه اي كه در اين ۹۰ روز صورت مي گيرد.جوجه ۱۲۰ روزه شروع به نشانه گذاري مي كنداز اين زمان به بعد حدود ۵/۱ ماه سيستم نور,تغذيه و تهويه 
هوا و …عوض مي شود تا عمل تخمك پراني شروع شود سپس مرغ ها را داخل قفس نگهداري مي كنند در جهت توليد تخم مرغ‘جيره غذايي متفاوت تر مي شودمثلا مقدار كلسيم افزايش مي يابد در حدود ۴% وحتي ۵%كلسيم براي ساخت پوسته ي تخم مرغ مورد نياز مي باشد. زمانيكه توليدتخم مرغ مقرون به صرفه نباشد ويا قيمت ارزان باشد و ديگر عوامل مؤثر .و به دليل اينكه دستگاه فراوري تخم مرغ موجود نمي باشد روش تولك بري (پر ريزي اجباري)صورت مي گيرد.كه باعث قطع توليد تخم مرغ مي شود روش تولك بري:در مرحله اول جيره غذايي را به مدت يك هفته به هم مي زنند و مقدار كلسيم و فسفر را تغيير ميدهند و بعد از يك هفته غذا را كاملا قطع ميكنند در اين مدت مرغ فقط ازآب استفاده ميكند و از چربي هاي بدن خود تغذيه ميكند مرغ هايي كه ضعيف هستند از بين ميروندو انهايي كه اين شرايط را تحمل ميكنند كاملا از تخم ميروند ودر مرحله بعدي يك غذاي كم و رقيق به آنهايي كه باقي مانده اند ميدهند ظرف يك هفته جيره غذا را تغيير ميدهند البته همه اين تغييرات به صورت تدريجي صورت ميگيرد كه مدت آن تقريبا ۴۵تا۵۰ روز به طول مي انجامد فوايد اين عمل ۱– درصد توليد در مرحله بعد بالا ميرود ۲– مرغ جوان مي شود ‘ بهترين پيك توليد۹۰% تا ۹۵% مي باشد كه اين توليد فقط صرف بازار مي شود.شرح بازديد:مرغ هاي اين مرغداري از نژاد لگهورن و از سويه هاي تجاري هاي لاين مي باشندجايگاه مرغ به صورت قفس ميباشد كه در هر قفس ۴ الي۵ مرغ قرار دارد كه تغذيه هر قفس با قفس بعدي متفاوت ميباشدبراي كارهاي تحقيقاتي نكته:مواردي از جمله تركيب رنگ تخم مرغ و مواد مغذي مانند امگا۳ بستگي به تغذيه اي دارد كه مصرف ميشود.مثلا تخم گياه كتان داراي امگا۳ ميباشد كه اگر در اختيار مرغ قرار بگيرد در تخم آن امگا۳ ايجادميشودابعاد قفس۴۵* ۵۰*۵۰ سانتيمترميباشد.سيستم آبرساني به صورت قطره اي(نيپل)ميباشد به طوري كه با هر بار نوك زدن مرغ يك قطره آب بر روي نوك مرغ قرار ميگيردنكته:چرا وقتي پرندگان بخصوص مرغ آب ميخورد سر خود را بالا نگه ميدارد!زيرا مرغ داراي كام سخت ميباشد و بايدبراي بلعيدن آب از فشار منفي استفاده كند به همين خاطر سر خود را بالا نگه ميدارد.دان خوري: ريلي– منبع بالاي قفس ها قرار دارد  كه از دان پر مي شود و سيستم آن طوري است كه دان تا ۲cm   دان خوري پرمي شود ۲– پارويي: مخزن در ابتداي سالن مي باشد كه به صورت  زنجير دور مي زند وروي ناوداني حركت مي كند. سيستم كود به دو صورت مارپيچ و نوار نقاله مي باشد.در حال حاضر ۳۰۰۰ قطعه مرغ در اين مرغداري با۹۰% توليد وجود دارد كه با گذشت زمان پيك توليد به ۶۵ تا۷۵ درصد كاهش مي يابد در حدود ۲۴تا۲۵ماه مرغ از رده توليد خارج مي شود مصالح ساختماني به كاررفته در مرغداري قابل شستشو مي باشد اما در زماني كه مرغ در سالن مرغ داري نگهداري مي شود نمي توان فضا را شستشوداد . سقف آن به صورت سه لايه به طوري كه ابتدا يك لايه پلت ودر وسط پشم شيشه وروي آن يك لايه پلت قرار مي گيرد.تغذيه مرغ با خروس متفاوت است. علت نگهداري خروس براي آناليز كردن فاكتور هاي لازم در تغذيه مي باشد در اين روش به وسيله قيف مستقيما غذا را داخل چينه دان قرار مي دهند كه در حجم غذايي كه به آن داده مي شود بايد فاكتور هاي لازم مانند انرژي‘ پروتئن و… وجود داشته باشد . براي اين كار ابتدا حجم مشخصي از غذا را آناليز مي كنند كه داراي فاكتور هايي نظير انرژي وپروتئن مي باشد وسپس بعد از ۲۴ ساعت كود ايجاد شده را به آز مايشگاه مي برند  وآناليز ميكنند از تفاضل مقدار دفع و مقدارغذايي كه در ابتدا داده 

شده  مقدارجذب را مشخص ميكنند نكته: بعضي غذا ها ممكن است به صورت يك پارچه نباشند مثلا مقداري پودر غذا ممكن است ته دان خوري باقي بماندبراي جلو گيري از اين عمل مواد غذايي را بسته بندي ميكنند كه در هر بسته تمام فاكتور ها  به اندازه ي مورد نياز مرغ وجود دارد . 
شتر مرغ:خصوصيات: تخم گذار–گردن بلند– مثانه دارند و ادرار و مدفوع ازهم جدا مي باشد– بعد از ۲ سال جنس ماده بالغ مي شود و بلوغ در جنس نر بعد از ۲٫۵ سال مي باشد– تخم گذاري در ۶ ماهه اول بلوغ حدود ۱۵ و حتي به ۴۰ عدد نيز مي رسد– ضخامت پوست۱٫۲ پوست گاومي باشد ولي مقاومت آن ۵ برابر پوست گاو ميباشد– زيبايي پوست در شتر مرغ بي نظير است– نوك زدن براي آنها عادي است – در۶ ماهه اول خيلي شرور و خطرناك وموجودي است كه هنوز به صورت اهلي در نيامده– پاهاي خيلي قوي دارند–پلك سوم دارند مانند شتر كه در گرد و خاك استفاده مي شوند پرهاي شتر مرغ جاذب الكتريكي مي باشند و از آنها براي گرد گيري استفاده مي شوند . از همه قسمتهاي شتر مرغ استفاده مي شود مثلا براي تزئينات  از ساق پاي آنها استفاده مي شود گوشت قرمزي دارند كه خواصي دارد و براي بيماري ms استفاده مي شود. از تخم شتر مرغ نيز براي تزئين استفاده مي شود.كام سخت دارند و تا ۷۰ سال عمر مي كنند انتخاب جفت به صورت ۱ به۱ مي باشد و يا ۱به ۵و يا ۱ به ۱۵ و نژاد آفريقايي هستند. و دمايي در حدود -۳۰c  تا +۵۰c را تحمل مي كنند.
عمليات گوسفند داري و بز:
نژادهاي بلوچي– كردي– سرابي– مغاني و…در ايران موجود ميباشند.به دليل اينكه سيستم فيزيولوژيكي بدن گوسفند يكسري مشكلاتي را ايجاد مي كند به همين دليل صنعتي كردن آن با مشكل مواجه ميشود در گوسفند امكان تلقيح مصنوعي به دليل اينكه خطا بسيار بالاست وجود ندارد توليد گوسفند براساس علوفه اي است كه به آن داده ميشود گوسفند داري به تاسيسات پاييني نياز دارد مثلا به سيستم گرمايي نياز ندارد و يا در حد پاييني نياز دارد نژاد بلوچي در مقايسه با نژاد كردي: مقاومت به سرما در هر دو خوب است– دوقلو زايي در نژاد بلوچي خوب است اماپرواري نسبت به نژاد كردي خيلي كم ميباشد در سال دو مرتبه حمام ضد كنه براي ازبين بردن انگلهاي خارجي كه به پوست دام صدمه وارد ميكنند و همچنين باعث انتشار ميكروبها و باكتريها در بين دام ميشوندانجام ميشود.معمولا اولين مرحله در اواسط بهار صورت ميگيرد و اگر مشكلي وجود داشته باشد مرحله ي دوم بعد از ۲۰ روزصورت ميگيرد ولي اگر مشكلي نباشد اين فاصله افزايش مي يابد بيماريي كه توسط انگل خارجي(كنه)ايجاد ميشود معروف به جرب ميباشد كه به صورت واگير ميباشدو باعث ميشود كه ابعاد پوست مناسب نباشد مثلا باعث سوراخ شدن پوست ميشود و كيفيت آنرا پايين مي آورد  به دليل شرايط آب و هوايي ايران پشم گوسفند در اين منطقه مرغوب نيست بجز پشم گوسفند نژادهاي بلوچي‘كلكوهي و ماكويي كه نسبتا مر غوب ميباشد و همچنين از نظر مرغوبيت پوست‘ پوست گوسفند نژاد قره گل نسبتا خوب ميباشدهمچنين پشم چيني در اواسط بهار و پاييز صورت ميگيرد بچه زايي گوسفند بسيار عالي ميباشد به طوري كه مي توان در سال دوباربچه زايي را انجام داد اما بهترين حالت همان يك بار بچه زايي ميباشد از ضايعات كشتار گاهي در توليد پودراستخوان‘ پودرگوشت و پودر خون كه خوراك دام ميباشد استفاده ميشود.
 بز:منشا بيشتر بز هاي شيري كشور سوئيس ميباشد نژاد سانن از معروفترين نژاد شيري جهان ميباشد كه توليد شير در اين نژادبالا ميباشد نژاد سانن از فرانسه وارد شده و اولين گروه وارداتي در اردكان يزد ميباشد كارهاي تحقيقاتي كه براي گاوصورت ميگيرد ابتدا بر روي اين بز ها انجام ميشود و بسته به عملكردي كه از خود نشان ميدهند نتيجه گرفته ميشود كه اين عمل بر روي گاو تاثير خوبي دارد يا نه ميزان جذب غذا را از روي مقدار اوليه غذاي داده شده و كود حاصله تخمين ميزنند براي اين كارحفره اي به داخل شيردان ايجاد ميكنندو غذا را مستقيما وارد شكمبه ميكنند و از آناليز كود حاصله و تفاضل مقدار اوليه به مقداردفع مقدار جذب را مشخص ميكننند شير بز نزديك به شير انسان ميباشد كركي به نام كرك كشمير(پشمينه) وجود د ارد كه از نژاد بزكشمير درآسياي مركزي و منطقه كشمير بدست مي آيد در اين نوع بز كه موي خيلي بلندي دارد و داخل اين مو كرك وجود دارد كه از اين كرك در صنعت پوشاك استفاده ميشود مواد غذايي را مي توان به صورت علوفه تازه‘ علوفه سيلو شده و…در اختيار دام گذاشت.همچنين مي توان از تفاله چغندر‘ كنجاله تخم پنبه و آفتاب گردان استفاده كرد.

عمليات گاو داري:
بهار بند ها به سه دسته باز‘ بسته و نيمه بازتقسيم ميشوند از بهار بند بسته به ندرت استفاده ميشود زيرا در اين نوع بهار بند كنترل دما مشكل ميباشد گاو ها از نظر توليد شير در بهار بند هاي جدا و به صورت نيمه باز نگهداري ميشوند گاو ها از نظر توليدبه سه دسته كم توليد– متوسط و پر توليد تقسيم بندي ميشوند كه گاو هاي هر گروه با هم شير دوشي ميشوند زيرا زمان شير دوشي هر گروه با گروه بعدي فرق مي كند. خوراك گروهها نيز با هم متفاوت ميباشد.به دليل اينكه حجم خوراك زياد ميباشد حدود(۵۰– ۴۰) كيلو گرم و ۹۰%آن دفع ميشود بايد فضولات بهار بند ها را جمع آوري كرد در فصل تابستان به دليل اينكه فضولات در اثر تابش نور خورشيد خشك ميباشند هر چند روز و يا هر يك هفته بهار بند ها تميز ميشوند اما در فصل زمستان به دليل اينكه تابش نور خورشيد كم ميباشد و فضولات به صورت تر انباشته ميشوند بايد هر روز اقدام به جمع آوري فضولات كرد ۳۳۰ راس گاو در اين گاوداري نگه داري ميشوند كه همگي از نژاد هلشتاين با لكه هاي سياه و 
سفيد وياقرمز و سفيد كه ممكن است هر كدام از رنگها غالب باشند هستند گاو هاي فحل نيز در بين گله با روشهاي متفاوت و با توجه به علائم فحلي شناسايي ميشوند و ۲۴ ساعت بعد ازفحلي و يا در زمانهاي ديگر روي آنها تلقيح مصنوعي صورت مي گيرد گوساله هاي ۲تا۳ ماهه كه از شير گرفته شده اند به صورت جداگانه نگهداري ميشوند باكس هاي انفرادي خطراتي دارند مانند راه رفتن در اين باكس ها مشكل ميباشد به همين دليل از جايگاه نيمه باز انفرادي گوساله استفاده ميشود اين جايگاه از سه طرف ديوار و داراي پنجره ميباشد در اين مدت آب وخوراك كنسانتره استفاده ميشود گوساله ها به مدت سه ماه شير مي خورند و سه وعده در روزو در هر وعده ۲ ليتر شير داده ميشود گوساله ها در 
همان روز اول از مادر جدا ميشوند وتا زمان رشد مادر را نمي بينند از روز سوم به آنها استارته و بعد ازهفته اول يونجه داده ميشود و هر روز ميزان شير را كم ميكنند و به ميزان كنسانتره اضافه ميكنند شماره گذاري در دام به سه شكل انجام ميگيرد ۱– روي گردن ۲– روي گوش۳- روي پوست در شماره گذاري روي پوست قسمتي از پوست را كامل مي تراشند با ازت (۷۰– تا۱۹۴ –) درجه سانتي گراد مي سوزانند اتاقهاي زايشگاه:در ابتد ضد عفوني ميشوند و با توجه به شناسنامه گاو روززايمان مشخص ميشود و دو تا سه روز قبل از زايش گاو به زايشگاه منتقل ميشود و يك روز بعد از زايش نيز در زايشگاه مي ماندو سپس به جايگاه نيمه باز منتقل ميشود گوساله ها به ترتيب سن نگهداري ميشوند در سه روز اول شير داده ميشود و بعد از سه روز در جيره غذايي آنها از كنساتره نيز استفاده ميشود گوساله ها در دو ماه اول تمايل به مكيدن دارند به همين دليل آنها را درجايگاههاي جدا و با فاصله نگهداري ميكنند زيرا ممكن است گوش‘ لب و يا قسمتهاي ديگر همديگر را بمكند گوسا له ها در هنگام به دنيا آمدن حدود۴۵ تا ۵۰ كيلو گرم وزن دارند گوساله هاي نر و ماده بعد از ۶ ماه از هم جدا ميشوند و اگرنرها به وزن مطلوب برسند روانه كشتار گاه ميشوند تغذيه گوساله هاي باقيمانده خوراك يونجه با كيفيت خوب‘كيفيت يونجه از روي درصد وزن برگ نسبت به ساقه تشخيص داده ميشود هر چه درصد وزن برگ بيشتر از ساقه باشد كيفيت يونجه افزايش مي يابد علوفه سيلو شده به دليل داشتن انرژي زياد تا ۶ ماه به گوساله ها داده نمي شود و بعد از ۶ ماه علوفه سيلو شده(سيلاژ) داده ميشود ۶ تا ۱۰ ماه گوساله ها در جايگاه گوساله و بعد از آن در جايگاه تليسه نگهداري ميشوند علوفه با كنسانتره به صورت مخلوط استفاده ميشود زيرا اگر مقدار زيادي كنسانتره استفاده شودPH شكمبه كم ميشود نكته: علامتي كه بر روي گوش گاوها زير هفت ماه بارداري زده ميشود نشانگر واكسن خاص زده شده به گاو ميباشد. گاو هاي خشك(گاوهايي كه شير دوشي نمي شوند و انرژي خودرا صرف رشد جنين ميكنند) به صورت جدا نگهداري 
ميشوند. زيرا كنترل زايش بهتر صورت ميگيرد. خوراكهاي با انرژي بالا مانند سيلاژ ذرت‘ كنسانتره و پروتئين براي توليد شيربه مصرف مي رسند ولي براي گاوهاي باردار خوراك فيبري با انرژي كمتراستفاده ميشود. درجه بندي گاو از نظر چاقي  به صورت پنج شماره انجام ميشود كه به آن اسكور گفته ميشود لاغر ترين گاوشماره يك و چاق ترين شماره پنج ميباشد يك فرد عمل اسكور را انجام مي دهد و اين عمل در گاوهاي بالغ صورت ميگيرد بهترين جا براي اسكور زدن كپل گاو زير دم ميباشد و اين عمل براساس دست صورت ميگيرد معمولا اگر هر سه انگشت در فرورفتگي كپل جاي گيرند اسكور زير سه و اگر كمي بالاتر باشد اسكور بالاي سه و اگر كاملا بالا باشد و فرورفتگي نباشد اسكور 
چهار و بالاي چهار ميباشد اسكور مطلوب بالاي سه ميباشد معمولا اسكور۳تا۵/۳ براي زايش بهترين اسكور است. در گاوها به ندرت زايمان زودرس ديده ميشود كه در اثر استرس ايجاد ميشود در حين شير دهي ۱۰۰تا ۱۵۰ كيلو گرم گاو لاغر ميشود لگن گاو فاصله بين دواستخوان پشتي ميباشد كه اگر اين فاصله زياد باشد براي زايش مطلوب است. گاوهاي نري كه از نظر ژنتيكي مناسب باشند معمولا تا سه سا لگي نگهداري ميشوند و گاوهاي ماده تا هفت شكم زايش يا همان نه سا لگي نگهداري ميشوند.
ساختار سيلو: سيلو كردن عملي است كه به وسيله آن برخي از غذاهاي دام در محلي بدون هوا تحت تخمير قرار گرفته و نگهداري ميشوند اين گونه محلها سيلو ناميده ميشود. سيلو در دومرحله تحت واكنشهاي شيميايي بوجود مي آيد مرحله اول تنفس و مرحله دوم تخمير ميباشد بهترين حالت سيلو توليد اسيد لاكتيك به ميزان ۸ تا ۹ درصد ميباشد اگر سيلو كاملا بسته باشد تا چند سال ميتوان از آن استفاده كرد. سيلوي قصيل جو حالتي كه دانه هاي جو سفيد رنگ ميباشند.خصوصيات مطلوب ۱– وجود يا عدم وجود كپك اگردر سيلو كپك زياد باشد نا مطلوب است زيرا باعث مسموميت و سقط جنين ميشود۲ – رنگ سيلو سبز مايل به زرد يا زرد مايل به سبز بهترين حالت ميباشد۳ – بوي مطبوع داشته باشد ۴ – گرماي سيلو بايد در حد متعادل باشد.درصورتي كه هواي سيلو خوب خارج نشده باشد سيلو به رنگ قهوه اي در مي آيد و اكسيژن مصرف و حرارت توليد ميشود كه در اين صورت سيلو خاصيت خودرا از دست ميدهد و مي سوزد در گاو داري اكثرا از سيلوي ذرت استفاده ميشود زيرا بسيار مطلوب ميباشد و گاوها با اشتهاي زياد آن را مي خورند. سيلو كردن ذرت وقتي كه دانه ها حالت شيري داشته باشند صورت ميگيرد. انبار معمولا براي يونجه استفاده ميشود و يونجه به وسيله چاپر خرد ميشود. براي ساخت كنسانتره از يك مخزن استفاده ميشود كه هم عمل ميكس را انجام ميدهد و هم عمل ساخت كنسانتره را۱ – كنجاله كلزا: منبع پروتئين ميباشد و نوع ايراني آن به صورت تخته اي ونوع خارجي آن به صورت آردي ميباشد كه در اين نوع روغن را به صورت شيميايي خارج مي سازند ولي در نوع ايراني روغن را به صورت مكانيكي خارج مي سازند كه ارزش غذايي بيشتري دارد۲ – كنجاته تخم پنبه(پنبه دانه): منبع انرژي‘ پروتئين و فيبر ميباشد۳– ضايعات كارخانه ها مانند تفاله پسته‘ تفاله چغندر‘ كنجاله سويا‘ پلت سويا‘ سبوس و…در جايگاه بسته گاوها به صورت انفرادي نگهداري ميشوند و بيشتر براي تحقيقات روي تغذيه و تاثير آن روي توليد شير صورت ميگيرد و به هر گاو غذاي خاصي داده ميشود. كنترل رطوبت در اين سيستم مشكل ميباشد زيرا محيط بسته است.سيستم آبخوري به صورت اتوماتيك ميباشد.نكته: اگر گاوي به تلقيح مصنوعي جواب ندهد از تلقيح طبيعي استفاده ميشود و براي اين كار از تخته جفت گيري استفاده ميشود.
  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مرغ:گوشتي – اصلاح در جهت توليد پروتئين و مصرف آن در بازار‘مرغ :تخمگذار– صلاح در جهت توليد تخم و مصرف آن در بازار‘مرغ مادر: تخم آن براي جو جه كشي استفاده مي شود.جوجه يك روزه چه گوشتي باشد و چه در جهت توليد تخم در بستر پرورش داده مي شود. 
معمولابه جوجه۹۰ روزه نيمچه تخمگذار گفته مي شود و از ۱۲۰ روز تخم توليد مي كنند.در اين زمان به داخل سالن منتقل مي شوند در طي۹۰ روزاوليه بايد مديريت خيلي دقيق باشد.زيرا مواردي از جمله سايز تخم مرغ,كيفيت مرغ و تخم مرغ بستگي دارد به مديريت و نوع تغذيه اي كه در اين ۹۰ روز صورت مي گيرد.جوجه ۱۲۰ روزه شروع به نشانه گذاري مي كنداز اين زمان به بعد حدود ۵/۱ ماه سيستم نور,تغذيه و تهويه 
هوا و …عوض مي شود تا عمل تخمك پراني شروع شود سپس مرغ ها را داخل قفس نگهداري مي كنند در جهت توليد تخم مرغ‘جيره غذايي متفاوت تر مي شودمثلا مقدار كلسيم افزايش مي يابد در حدود ۴% وحتي ۵%كلسيم براي ساخت پوسته ي تخم مرغ مورد نياز مي باشد. زمانيكه توليدتخم مرغ مقرون به صرفه نباشد ويا قيمت ارزان باشد و ديگر عوامل مؤثر .و به دليل اينكه دستگاه فراوري تخم مرغ موجود نمي باشد روش تولك بري (پر ريزي اجباري)صورت مي گيرد.كه باعث قطع توليد تخم مرغ مي شود روش تولك بري:در مرحله اول جيره غذايي را به مدت يك هفته به هم مي زنند و مقدار كلسيم و فسفر را تغيير ميدهند و بعد از يك هفته غذا را كاملا قطع ميكنند در اين مدت مرغ فقط ازآب استفاده ميكند و از چربي هاي بدن خود تغذيه ميكند مرغ هايي كه ضعيف هستند از بين ميروندو انهايي كه اين شرايط را تحمل ميكنند كاملا از تخم ميروند ودر مرحله بعدي يك غذاي كم و رقيق به آنهايي كه باقي مانده اند ميدهند ظرف يك هفته جيره غذا را تغيير ميدهند البته همه اين تغييرات به صورت تدريجي صورت ميگيرد كه مدت آن تقريبا ۴۵تا۵۰ روز به طول مي انجامد فوايد اين عمل ۱– درصد توليد در مرحله بعد بالا ميرود ۲– مرغ جوان مي شود ‘ بهترين پيك توليد۹۰% تا ۹۵% مي باشد كه اين توليد فقط صرف بازار مي شود.شرح بازديد:مرغ هاي اين مرغداري از نژاد لگهورن و از سويه هاي تجاري هاي لاين مي باشندجايگاه مرغ به صورت قفس ميباشد كه در هر قفس ۴ الي۵ مرغ قرار دارد كه تغذيه هر قفس با قفس بعدي متفاوت ميباشدبراي كارهاي تحقيقاتي نكته:مواردي از جمله تركيب رنگ تخم مرغ و مواد مغذي مانند امگا۳ بستگي به تغذيه اي دارد كه مصرف ميشود.مثلا تخم گياه كتان داراي امگا۳ ميباشد كه اگر در اختيار مرغ قرار بگيرد در تخم آن امگا۳ ايجادميشودابعاد قفس۴۵* ۵۰*۵۰ سانتيمترميباشد.سيستم آبرساني به صورت قطره اي(نيپل)ميباشد به طوري كه با هر بار نوك زدن مرغ يك قطره آب بر روي نوك مرغ قرار ميگيردنكته:چرا وقتي پرندگان بخصوص مرغ آب ميخورد سر خود را بالا نگه ميدارد!زيرا مرغ داراي كام سخت ميباشد و بايدبراي بلعيدن آب از فشار منفي استفاده كند به همين خاطر سر خود را بالا نگه ميدارد.دان خوري: ريلي– منبع بالاي قفس ها قرار دارد  كه از دان پر مي شود و سيستم آن طوري است كه دان تا ۲cm   دان خوري پرمي شود ۲– پارويي: مخزن در ابتداي سالن مي باشد كه به صورت  زنجير دور مي زند وروي ناوداني حركت مي كند. سيستم كود به دو صورت مارپيچ و نوار نقاله مي باشد.در حال حاضر ۳۰۰۰ قطعه مرغ در اين مرغداري با۹۰% توليد وجود دارد كه با گذشت زمان پيك توليد به ۶۵ تا۷۵ درصد كاهش مي يابد در حدود ۲۴تا۲۵ماه مرغ از رده توليد خارج مي شود مصالح ساختماني به كاررفته در مرغداري قابل شستشو مي باشد اما در زماني كه مرغ در سالن مرغ داري نگهداري مي شود نمي توان فضا را شستشوداد . سقف آن به صورت سه لايه به طوري كه ابتدا يك لايه پلت ودر وسط پشم شيشه وروي آن يك لايه پلت قرار مي گيرد.تغذيه مرغ با خروس متفاوت است. علت نگهداري خروس براي آناليز كردن فاكتور هاي لازم در تغذيه مي باشد در اين روش به وسيله قيف مستقيما غذا را داخل چينه دان قرار مي دهند كه در حجم غذايي كه به آن داده مي شود بايد فاكتور هاي لازم مانند انرژي‘ پروتئن و… وجود داشته باشد . براي اين كار ابتدا حجم مشخصي از غذا را آناليز مي كنند كه داراي فاكتور هايي نظير انرژي وپروتئن مي باشد وسپس بعد از ۲۴ ساعت كود ايجاد شده را به آز مايشگاه مي برند  وآناليز ميكنند از تفاضل مقدار دفع و مقدارغذايي كه در ابتدا داده 

شده  مقدارجذب را مشخص ميكنند نكته: بعضي غذا ها ممكن است به صورت يك پارچه نباشند مثلا مقداري پودر غذا ممكن است ته دان خوري باقي بماندبراي جلو گيري از اين عمل مواد غذايي را بسته بندي ميكنند كه در هر بسته تمام فاكتور ها  به اندازه ي مورد نياز مرغ وجود دارد . 
شتر مرغ:خصوصيات: تخم گذار–گردن بلند– مثانه دارند و ادرار و مدفوع ازهم جدا مي باشد– بعد از ۲ سال جنس ماده بالغ مي شود و بلوغ در جنس نر بعد از ۲٫۵ سال مي باشد– تخم گذاري در ۶ ماهه اول بلوغ حدود ۱۵ و حتي به ۴۰ عدد نيز مي رسد– ضخامت پوست۱٫۲ پوست گاومي باشد ولي مقاومت آن ۵ برابر پوست گاو ميباشد– زيبايي پوست در شتر مرغ بي نظير است– نوك زدن براي آنها عادي است – در۶ ماهه اول خيلي شرور و خطرناك وموجودي است كه هنوز به صورت اهلي در نيامده– پاهاي خيلي قوي دارند–پلك سوم دارند مانند شتر كه در گرد و خاك استفاده مي شوند پرهاي شتر مرغ جاذب الكتريكي مي باشند و از آنها براي گرد گيري استفاده مي شوند . از همه قسمتهاي شتر مرغ استفاده مي شود مثلا براي تزئينات  از ساق پاي آنها استفاده مي شود گوشت قرمزي دارند كه خواصي دارد و براي بيماري ms استفاده مي شود. از تخم شتر مرغ نيز براي تزئين استفاده مي شود.كام سخت دارند و تا ۷۰ سال عمر مي كنند انتخاب جفت به صورت ۱ به۱ مي باشد و يا ۱به ۵و يا ۱ به ۱۵ و نژاد آفريقايي هستند. و دمايي در حدود -۳۰c  تا +۵۰c را تحمل مي كنند.
عمليات گوسفند داري و بز:
نژادهاي بلوچي– كردي– سرابي– مغاني و…در ايران موجود ميباشند.به دليل اينكه سيستم فيزيولوژيكي بدن گوسفند يكسري مشكلاتي را ايجاد مي كند به همين دليل صنعتي كردن آن با مشكل مواجه ميشود در گوسفند امكان تلقيح مصنوعي به دليل اينكه خطا بسيار بالاست وجود ندارد توليد گوسفند براساس علوفه اي است كه به آن داده ميشود گوسفند داري به تاسيسات پاييني نياز دارد مثلا به سيستم گرمايي نياز ندارد و يا در حد پاييني نياز دارد نژاد بلوچي در مقايسه با نژاد كردي: مقاومت به سرما در هر دو خوب است– دوقلو زايي در نژاد بلوچي خوب است اماپرواري نسبت به نژاد كردي خيلي كم ميباشد در سال دو مرتبه حمام ضد كنه براي ازبين بردن انگلهاي خارجي كه به پوست دام صدمه وارد ميكنند و همچنين باعث انتشار ميكروبها و باكتريها در بين دام ميشوندانجام ميشود.معمولا اولين مرحله در اواسط بهار صورت ميگيرد و اگر مشكلي وجود داشته باشد مرحله ي دوم بعد از ۲۰ روزصورت ميگيرد ولي اگر مشكلي نباشد اين فاصله افزايش مي يابد بيماريي كه توسط انگل خارجي(كنه)ايجاد ميشود معروف به جرب ميباشد كه به صورت واگير ميباشدو باعث ميشود كه ابعاد پوست مناسب نباشد مثلا باعث سوراخ شدن پوست ميشود و كيفيت آنرا پايين مي آورد  به دليل شرايط آب و هوايي ايران پشم گوسفند در اين منطقه مرغوب نيست بجز پشم گوسفند نژادهاي بلوچي‘كلكوهي و ماكويي كه نسبتا مر غوب ميباشد و همچنين از نظر مرغوبيت پوست‘ پوست گوسفند نژاد قره گل نسبتا خوب ميباشدهمچنين پشم چيني در اواسط بهار و پاييز صورت ميگيرد بچه زايي گوسفند بسيار عالي ميباشد به طوري كه مي توان در سال دوباربچه زايي را انجام داد اما بهترين حالت همان يك بار بچه زايي ميباشد از ضايعات كشتار گاهي در توليد پودراستخوان‘ پودرگوشت و پودر خون كه خوراك دام ميباشد استفاده ميشود.
 بز:منشا بيشتر بز هاي شيري كشور سوئيس ميباشد نژاد سانن از معروفترين نژاد شيري جهان ميباشد كه توليد شير در اين نژادبالا ميباشد نژاد سانن از فرانسه وارد شده و اولين گروه وارداتي در اردكان يزد ميباشد كارهاي تحقيقاتي كه براي گاوصورت ميگيرد ابتدا بر روي اين بز ها انجام ميشود و بسته به عملكردي كه از خود نشان ميدهند نتيجه گرفته ميشود كه اين عمل بر روي گاو تاثير خوبي دارد يا نه ميزان جذب غذا را از روي مقدار اوليه غذاي داده شده و كود حاصله تخمين ميزنند براي اين كارحفره اي به داخل شيردان ايجاد ميكنندو غذا را مستقيما وارد شكمبه ميكنند و از آناليز كود حاصله و تفاضل مقدار اوليه به مقداردفع مقدار جذب را مشخص ميكننند شير بز نزديك به شير انسان ميباشد كركي به نام كرك كشمير(پشمينه) وجود د ارد كه از نژاد بزكشمير درآسياي مركزي و منطقه كشمير بدست مي آيد در اين نوع بز كه موي خيلي بلندي دارد و داخل اين مو كرك وجود دارد كه از اين كرك در صنعت پوشاك استفاده ميشود مواد غذايي را مي توان به صورت علوفه تازه‘ علوفه سيلو شده و…در اختيار دام گذاشت.همچنين مي توان از تفاله چغندر‘ كنجاله تخم پنبه و آفتاب گردان استفاده كرد.

عمليات گاو داري:
بهار بند ها به سه دسته باز‘ بسته و نيمه بازتقسيم ميشوند از بهار بند بسته به ندرت استفاده ميشود زيرا در اين نوع بهار بند كنترل دما مشكل ميباشد گاو ها از نظر توليد شير در بهار بند هاي جدا و به صورت نيمه باز نگهداري ميشوند گاو ها از نظر توليدبه سه دسته كم توليد– متوسط و پر توليد تقسيم بندي ميشوند كه گاو هاي هر گروه با هم شير دوشي ميشوند زيرا زمان شير دوشي هر گروه با گروه بعدي فرق مي كند. خوراك گروهها نيز با هم متفاوت ميباشد.به دليل اينكه حجم خوراك زياد ميباشد حدود(۵۰– ۴۰) كيلو گرم و ۹۰%آن دفع ميشود بايد فضولات بهار بند ها را جمع آوري كرد در فصل تابستان به دليل اينكه فضولات در اثر تابش نور خورشيد خشك ميباشند هر چند روز و يا هر يك هفته بهار بند ها تميز ميشوند اما در فصل زمستان به دليل اينكه تابش نور خورشيد كم ميباشد و فضولات به صورت تر انباشته ميشوند بايد هر روز اقدام به جمع آوري فضولات كرد ۳۳۰ راس گاو در اين گاوداري نگه داري ميشوند كه همگي از نژاد هلشتاين با لكه هاي سياه و 
سفيد وياقرمز و سفيد كه ممكن است هر كدام از رنگها غالب باشند هستند گاو هاي فحل نيز در بين گله با روشهاي متفاوت و با توجه به علائم فحلي شناسايي ميشوند و ۲۴ ساعت بعد ازفحلي و يا در زمانهاي ديگر روي آنها تلقيح مصنوعي صورت مي گيرد گوساله هاي ۲تا۳ ماهه كه از شير گرفته شده اند به صورت جداگانه نگهداري ميشوند باكس هاي انفرادي خطراتي دارند مانند راه رفتن در اين باكس ها مشكل ميباشد به همين دليل از جايگاه نيمه باز انفرادي گوساله استفاده ميشود اين جايگاه از سه طرف ديوار و داراي پنجره ميباشد در اين مدت آب وخوراك كنسانتره استفاده ميشود گوساله ها به مدت سه ماه شير مي خورند و سه وعده در روزو در هر وعده ۲ ليتر شير داده ميشود گوساله ها در 
همان روز اول از مادر جدا ميشوند وتا زمان رشد مادر را نمي بينند از روز سوم به آنها استارته و بعد ازهفته اول يونجه داده ميشود و هر روز ميزان شير را كم ميكنند و به ميزان كنسانتره اضافه ميكنند شماره گذاري در دام به سه شكل انجام ميگيرد ۱– روي گردن ۲– روي گوش۳- روي پوست در شماره گذاري روي پوست قسمتي از پوست را كامل مي تراشند با ازت (۷۰– تا۱۹۴ –) درجه سانتي گراد مي سوزانند اتاقهاي زايشگاه:در ابتد ضد عفوني ميشوند و با توجه به شناسنامه گاو روززايمان مشخص ميشود و دو تا سه روز قبل از زايش گاو به زايشگاه منتقل ميشود و يك روز بعد از زايش نيز در زايشگاه مي ماندو سپس به جايگاه نيمه باز منتقل ميشود گوساله ها به ترتيب سن نگهداري ميشوند در سه روز اول شير داده ميشود و بعد از سه روز در جيره غذايي آنها از كنساتره نيز استفاده ميشود گوساله ها در دو ماه اول تمايل به مكيدن دارند به همين دليل آنها را درجايگاههاي جدا و با فاصله نگهداري ميكنند زيرا ممكن است گوش‘ لب و يا قسمتهاي ديگر همديگر را بمكند گوسا له ها در هنگام به دنيا آمدن حدود۴۵ تا ۵۰ كيلو گرم وزن دارند گوساله هاي نر و ماده بعد از ۶ ماه از هم جدا ميشوند و اگرنرها به وزن مطلوب برسند روانه كشتار گاه ميشوند تغذيه گوساله هاي باقيمانده خوراك يونجه با كيفيت خوب‘كيفيت يونجه از روي درصد وزن برگ نسبت به ساقه تشخيص داده ميشود هر چه درصد وزن برگ بيشتر از ساقه باشد كيفيت يونجه افزايش مي يابد علوفه سيلو شده به دليل داشتن انرژي زياد تا ۶ ماه به گوساله ها داده نمي شود و بعد از ۶ ماه علوفه سيلو شده(سيلاژ) داده ميشود ۶ تا ۱۰ ماه گوساله ها در جايگاه گوساله و بعد از آن در جايگاه تليسه نگهداري ميشوند علوفه با كنسانتره به صورت مخلوط استفاده ميشود زيرا اگر مقدار زيادي كنسانتره استفاده شودPH شكمبه كم ميشود نكته: علامتي كه بر روي گوش گاوها زير هفت ماه بارداري زده ميشود نشانگر واكسن خاص زده شده به گاو ميباشد. گاو هاي خشك(گاوهايي كه شير دوشي نمي شوند و انرژي خودرا صرف رشد جنين ميكنند) به صورت جدا نگهداري 
ميشوند. زيرا كنترل زايش بهتر صورت ميگيرد. خوراكهاي با انرژي بالا مانند سيلاژ ذرت‘ كنسانتره و پروتئين براي توليد شيربه مصرف مي رسند ولي براي گاوهاي باردار خوراك فيبري با انرژي كمتراستفاده ميشود. درجه بندي گاو از نظر چاقي  به صورت پنج شماره انجام ميشود كه به آن اسكور گفته ميشود لاغر ترين گاوشماره يك و چاق ترين شماره پنج ميباشد يك فرد عمل اسكور را انجام مي دهد و اين عمل در گاوهاي بالغ صورت ميگيرد بهترين جا براي اسكور زدن كپل گاو زير دم ميباشد و اين عمل براساس دست صورت ميگيرد معمولا اگر هر سه انگشت در فرورفتگي كپل جاي گيرند اسكور زير سه و اگر كمي بالاتر باشد اسكور بالاي سه و اگر كاملا بالا باشد و فرورفتگي نباشد اسكور 
چهار و بالاي چهار ميباشد اسكور مطلوب بالاي سه ميباشد معمولا اسكور۳تا۵/۳ براي زايش بهترين اسكور است. در گاوها به ندرت زايمان زودرس ديده ميشود كه در اثر استرس ايجاد ميشود در حين شير دهي ۱۰۰تا ۱۵۰ كيلو گرم گاو لاغر ميشود لگن گاو فاصله بين دواستخوان پشتي ميباشد كه اگر اين فاصله زياد باشد براي زايش مطلوب است. گاوهاي نري كه از نظر ژنتيكي مناسب باشند معمولا تا سه سا لگي نگهداري ميشوند و گاوهاي ماده تا هفت شكم زايش يا همان نه سا لگي نگهداري ميشوند.
ساختار سيلو: سيلو كردن عملي است كه به وسيله آن برخي از غذاهاي دام در محلي بدون هوا تحت تخمير قرار گرفته و نگهداري ميشوند اين گونه محلها سيلو ناميده ميشود. سيلو در دومرحله تحت واكنشهاي شيميايي بوجود مي آيد مرحله اول تنفس و مرحله دوم تخمير ميباشد بهترين حالت سيلو توليد اسيد لاكتيك به ميزان ۸ تا ۹ درصد ميباشد اگر سيلو كاملا بسته باشد تا چند سال ميتوان از آن استفاده كرد. سيلوي قصيل جو حالتي كه دانه هاي جو سفيد رنگ ميباشند.خصوصيات مطلوب ۱– وجود يا عدم وجود كپك اگردر سيلو كپك زياد باشد نا مطلوب است زيرا باعث مسموميت و سقط جنين ميشود۲ – رنگ سيلو سبز مايل به زرد يا زرد مايل به سبز بهترين حالت ميباشد۳ – بوي مطبوع داشته باشد ۴ – گرماي سيلو بايد در حد متعادل باشد.درصورتي كه هواي سيلو خوب خارج نشده باشد سيلو به رنگ قهوه اي در مي آيد و اكسيژن مصرف و حرارت توليد ميشود كه در اين صورت سيلو خاصيت خودرا از دست ميدهد و مي سوزد در گاو داري اكثرا از سيلوي ذرت استفاده ميشود زيرا بسيار مطلوب ميباشد و گاوها با اشتهاي زياد آن را مي خورند. سيلو كردن ذرت وقتي كه دانه ها حالت شيري داشته باشند صورت ميگيرد. انبار معمولا براي يونجه استفاده ميشود و يونجه به وسيله چاپر خرد ميشود. براي ساخت كنسانتره از يك مخزن استفاده ميشود كه هم عمل ميكس را انجام ميدهد و هم عمل ساخت كنسانتره را۱ – كنجاله كلزا: منبع پروتئين ميباشد و نوع ايراني آن به صورت تخته اي ونوع خارجي آن به صورت آردي ميباشد كه در اين نوع روغن را به صورت شيميايي خارج مي سازند ولي در نوع ايراني روغن را به صورت مكانيكي خارج مي سازند كه ارزش غذايي بيشتري دارد۲ – كنجاته تخم پنبه(پنبه دانه): منبع انرژي‘ پروتئين و فيبر ميباشد۳– ضايعات كارخانه ها مانند تفاله پسته‘ تفاله چغندر‘ كنجاله سويا‘ پلت سويا‘ سبوس و…در جايگاه بسته گاوها به صورت انفرادي نگهداري ميشوند و بيشتر براي تحقيقات روي تغذيه و تاثير آن روي توليد شير صورت ميگيرد و به هر گاو غذاي خاصي داده ميشود. كنترل رطوبت در اين سيستم مشكل ميباشد زيرا محيط بسته است.سيستم آبخوري به صورت اتوماتيك ميباشد.نكته: اگر گاوي به تلقيح مصنوعي جواب ندهد از تلقيح طبيعي استفاده ميشود و براي اين كار از تخته جفت گيري استفاده ميشود.
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه در دنیا و ایران به علت مزایای تغذیه ای و اقتصادی تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به طور وسیعی توسعه یافته و جانشین منابع پروتئین شده است. این مزایا به طور فهرست وار به قرار زیر است:
الف) مزایای تغذیه ای و بهداشتی:
میزان بالای پروتئین، ضریب هضم بالا، بافت کم در کشتارگاه و هنگام مصرف، کم بودن کلسترول و اسیدهای چرب اشباع شده و بالاخره سالم بودن گوشت از نظر محدود بودن بیماری های قابل انتقال به انسان.
) مزایای اقتصادی:
رشد سریع جوجه های گوشتی در نژادهای اصلاح شده، ضریب تبدیل غذای پایین، سهولت تهیه منابع اولیه غذایی، امکان تولید در تمام شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، استفاده از روش کاملاً متراکم، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته برای تولید، برگشت سریع سرمایه، تولید بر حسب نیاز جامعه در فصول مختلف و در نهایت ارزان تمام شدن تولیدات طیور به طوری که امروزه گوشت مرغ و تخم مرغ، ارزان ترین منبع پروتئین حیوانی در ایران و در تمام کشورهای دنیاست.

مقدمه
به طور كلي انسانها براي رشد و ادامه زندگي احتياج به مصرف روئين پروتئين و به خصوص پروتئين حيواني دارد آثار بارز كمبود مصرف پروتئين در چهره افراد كشورهاي فقير و عقب افتاده بخوبي ضرورت نياز مردم را به اين ماده حياتي آشكار مي كند در دنياي امروز بيشتر جمعيت بشر فقر غذايي و آثار ناشي از آن ميباشند ازدياد روز افزون جمعيت جهان و كوچ ساكنين دهات بطرف شهرها از عوامل موثري است كه هر روز دنيا را بسوي فقر و گرسنگي مي كشانداما برخي از كشورهاي مترقي  با مال انديشي و روشن بيني براي تهيه و تامين خوراك مورد لزوم افراد خود بنحوي مجدانه ميكوشند كه نه تنها فزوني نياز و تقاضاي مردم خويش را پاسخ مي دهند بلكه با ازدياد توليد و برخورداري از تاثير ترقيات علم و صنعت پس از تامين احتياجات كشور مقادير زياد از محصولات و توليدات غذايي خود را بكشورهاي نيازمند صادر ميكند .
يكي از مواد پروتئيني قابل توجه براي انسان گوشت حيوانات مختلف و از جمله طيور است . تهيه و توليد گوشت ساير حيوانات بعلت ترقي فوقالعاده سطح تقاضا و نقصان فاحش كميت مراتع و غيره ناچار مرغداري را بصورت صنعت جوان و عظيمي در آورده است كه هر روز در حال رشد و توسعه ميباشد به نحوي كه بعضي از كشور ها در اينمورد آنچنان بيش رفته اند كه با وسعتي بكوچكي يكدهم خاك ايران و با جمعيتي حدود چهار برابر مردم ها با استفاده از صنعت عظيم تهيه گوشت پس از رفع نياز خود با صادر كردن مقادير زياد گوشت بخارج ثروت هنگفتي به چنگ مياورند . 
اگر چه كشور ايران در سالهاي اخير با سرعت سابقه اي بسوي صنعتي شدن پيش مي تازد و شهرهاي مملكت ما به نحوي روز افزون جمعيت روستاها را بخود جذب مي كند . ولي هنوز بر خلاف برخي از كشورها احتياج مبرم به وارد كردن مواد غذايي از خرج ندارد اما حفظ اين موقعيت و تامين نياز روز افزون مردم به گوشت مستلزم آن است كه صنعت تهيه و توليد گوشت كشور هميشه در حال ترقي و توسعه باشد . سهل ترين طريق ازدياد گوشت در ايران توجه به صنعت جوان مرغداري است زيرا به سبب مهاركردن آبهاي سطح  الارضي بوسيله سدهاي متعدد در گوشه و كنار مملكت و نيز به علت حضور چاههاي عميق و نيمه عميق و بهره برداري از آبهاي تحت الارضي همه ساله مقادير زياد و اراضي غير مزروعي و مراتع زير كشت و زرع ميرود و به همين جهت توليد گوشت گوسفند كه غالب مردم ايران به مصرف آن خود گرفته اند دچار اشكال  ميشود و توازن بين توليد و مصرف گوشت را فقط  صنعت مرغداري و ترقي آن ميتواند حفظ كند .
بر خلاف بعضي از ممالك كه به علت واقع بودن و مناطق حاره مرغداري در آنجا غير ممكن است در ايران با دارا بودن وضع طبيعي و آب و هواي مناسب آينده بسيار درخشاني براي صنعت مرغداري پيش بيني ميشود .
با توجه مردم و علاقمندان به امر مرغداري و حمايت  دولت از اين صنعت مولد ثروت در ايجاد سردخانه ها براي نگهداري گوشت مرغ در واقع ازدياد عرضه ميتوان توليد مرغ و محصولات آنرا آنقدر ترقي داد كه پس از رفع نياز و پاسخ به تقاضاي مردم كشور مازاد آنرا بخارج صادر كرد و به اين ترتيب صرفنظر از كمك به مردم گرسنه و محتاج ممالك نيازمند ، طريق بسيار سهل و ساده اي براي جلب ثروت و تحصيل ارز خواهد بود . 

تاريخچه پرورش طيور 
به عقيده برخي از مورخن شرقي بومي شدن  مرغ اولين بار توسط قوم ايراني انجام گرفت . در تاريخ طبري كه مربوط به سال ۳۰۲ هجري قمري است ، اهلي شدن مرغ را توسط كيورث مي داند محقق غربي در مورد منشا و زادگاه مرغ عقيده دارند كه موطن اصلي مرغ از جنوب شرقي آسيا بوده است بمرور در مدت چند هزار سال در ساير نقاط جهان انتشار پيدا كرده است داروين در سال ۱۸۵۹ در زمينه منشاء مرغ اهلي  چنين نوشته است: 
طبق نوشته داروين قديمي ترين اطلاعي كه درباره  ماكيان داريم مربوط به ۴۰۰۰ سال قبل است از اشياء گلي كه در زير خاك هاي هندوستان و چين بدست آمده است اين طور استنباط مي شود كه مرغ از ۴۰۰۰ سال پيش در هندوستان وجود داشته و اهلي بوده است در ابتتدا مرغ به عنوان پرنده زينتي و تفرحي نگهداري مي كردند و خوردن تخم مرغ و گوشت مرغ متداول نبوده است ولي بمرور كه تخم مرغ را خوراكي يافتند به اهميت نگهداري مرغ از نظر غذايي پي بردند . 
ماكيان در بين بسياري از اقوام باستاني جنيه مقدس دانستند خروس را يك رو پيك روشنايي مي دانستند در روز گاري كه ساعت هنوز اختراع نشده بود از بانگ خروس براي گاه شناسي استفاده مي كردند و كاروانسراها هميشه چند خروس نگاه مي داشتند تا كاروانيان در سحرگاه با بانگ خروس بيدار شوند . 
طبق نظريه محققين غربي مرغ اولين بار در جنوب شرقي آسيا اهلي گرديد و پس از اهلي شدن مرغ در جنوب شرقي آسيا به مرور در اثر مهاجرت اقوام در طي قرن ها به نقاط ديگر منتقل شوند بطوري كه در ده ايندوس واقع در مغرب هندوستان استخوان هاي مرغ را كه مربوط به ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح است يافته اند و اين محل از موطن اصلي مرغ در حدود ۳۰۰۰كيلومتر فاصله دارد . 
مرغ در بين النهرين در حدود ۱۵۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح ظاهر شد كه مخصوص دربار سلاطين بود از اين رو به آن « مرغ شاه» مي گفتند و بنظز مي رسد كه بشر جنبه نمايشي دانسته و از نظر تغذيه مورد استفاده نبوده و شاهزادگان آن را براي جنگ انداختن  با يكديگر نگهداري مي كردند در اين زمان مقارن با مهاجرت قوم آريايي به اين ناحيه بود . 
بدين ترتيب اقوام آريائي در اثر مهاجرت به بين النهرين با مرغ آشنا و در حدود ۱۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح همراه با مهاجرت  اقوام امريكائي به فلات ايران مرغ نيز وارد اين سرزمين گشت و اقوام ساكن اين فلات از آن بهره برداري مي كردند راجع به سوابق حيوانات و طيور در فلات ايران آثار باستاني قابل توجهي بدست امده است از جمله در نقش هاي روي بناها و سنگ و آجر هاي پخته كردستان و شوش تصوير مرغ خانگي خروس غاز و مرغابي و بسياري از پرندگان ديگر ديده شده است . 
طبق روايات و مدارك موجود يوناني ها اولين ملت اروپايي بودند كه در حدود ۸۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح از طريق ايران به مرغ دست يافتند و به آن پرنده پارتي مي گفتند يوناني ها در آغاز مرغ را براي جنگ انداختن و فالگيري مورد استفاده قرار مي دادند ولي به مرور به فكر اين افتادند كه از گوشت و تخم مرغ آن استفاده كنند قرار مي دادند ولي به مرور به فكر اين افتادند كه از گوشت و تخم مرغ آن استفاده كنند به مرور مرغ از يونان به سرزمين روم رسيد و رومي ها افراد خوشگذراني بودند و خروسها را اخته كرده و چاق مي نمودند و براي جشنها و ضيافتها استفاده مي كردند از روم مرغ به سرزمين بريتانيا رسيد و پرورش آن معمول گرديد هرگاه اين انتقال تدريجي مرغ از سرزمين اصلي به ساير ممالك بر روي در حدود يك مايل ما ۱۶۰۰ متر در سال بوده است و قرنها طول كشيد تا مرغ از كشوري به كشور ديگر از قاره اي به قاره ديگر مهاجرت نمود . 
سالهاي فعاليت هاي مرغداري جديد در ايران
 سالهاي فعاليت هاي مرغداري جديد در ايران را به قرار زير مي توان خلاصه كرد:
۱- اولين گام در مورد توسعه مرغداري و دامپروري جديد در سال ۱۳۰۹ با تاسيس بنگاه دامپروري كشور برداشته شد هدف از تاسيس اين بنگاه ترويج دامپروري و مرغداري به صورت صحيح و تجارتي در كشور  بوده است .
۲-در سال ۱۳۱۴ موسسه دامپروري جديد حيدرآباد در كرج تشكيل شد و در مورد دام هاي بومي و اصيل داخلي و خارجي فعاليت خود را آغاز كرد كه بعدا تعدادي موسسات مشابه در نقاط مختلف ايران مانند خراسان و فارس و مازندران تاسيس شد . 
۳- در سال ۱۳۱۶ تعدادي دام اصيل از خارج وارد ايران شد و به موسسات دام پروري دولتي منتقل شد در شروع كار به دليل عدم وجود متخصصين داخلي از متخصص خارجي بخصوص فرانسوي استفاده شد ولي به مرور با بازگشت دانشجويان اعزامي كشور متخصصين ايراني استفاده شد .
۴- در سال ۱۳۳۳ سازمان دامپروري كشور به كمك اصل چهار ترومن و كمك هاي كمي آمريكا تعداد ۶۰۰۰۰ جوجه از نژادهاي نيوهمشاير ، ردايلندرد و پليموشاروك وارد نبود و اين جوجه ها توسط وزارت كشاورزي بين روستائيان پخش شد ولي به علت بيماري نيكو كاسل مليارد ها ضرر به مرغداري ايراني وارد شد . 
۵- در سال ۱۳۳۴ خوشبختانه كارشناس موسسه رازي موفق به ساختن واكسن موثر بر عليه بيماري نيو كاسل شد به طوري كه به مرور در سالهاي بعد بيماري تا حد قابل توجهي مورد كنترل قرار گرفت و پس از يك توقف چند ساله در امر گسترش مرغداري جديد در اثر وجود بازار مناسب و تقاضاي كافي براي فرآورده هاي طيور و همچنين وجود تخصص هاي لازم در داخل كشور تشكيلات دولتي و خصوصي درباره شروع به فعاليت در اين زمينه نمودند 
۶- در سالهاي ۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱- به ترتيب تعداد ۱۳۲۷۷۲۶ و ۱۱۶۳۲۲ و ۱۸۳۷۱۸۰ عدد جوجه يك روزه كه اغلب از نژاد تخمي بودند توسط بخش خصوصي و دولتي وارد ايران شد.  
هنوز توليدات طيور در شرايط تجارتي بسيار كم بودو به طوري كه در سال ۱۳۲۹ نسبت توليد مرغداري هاي تجارتي اطراف شهرها به كل توليد تخم مرغ ۰۱/۱ درصد بوده اشت . 
۷- در سال ۱۳۳۹ با تاسيس موسسه جوجه كشي نارمك متعلق به وزرات كشاورزي صنعتي مرغداري نوپاي ايران با ماشين هاي جوجه كشي بزرگ و همچنين تشكيلات تجارتي توليد جوجه يك روزه به مقياس وسيع آشنا گرديد  موسسه نارمك در تيرماه ۱۳۴۰ يا ظرفيت ۲۲۹۶۱۶۰ تخم مرغ مورد  بهره برداري قرار گرفت و در سال ۱۳۴۸ ظرفيت آن به ۱۱۸۳۱۴۰ رسانده شد اين امر موجب تشويق و راهنمايي بخش خصوصي گرديد و به روز تشكيلات عظيم جوجه كشي و توليد جوجه در يك روز ، در اطراف شهرهاي برگ به وجود آمد . 
۸- در سال ۱۳۴۲ وزارت كشاورزي و همچنين بخش خصوصي بجاي ورود تخم مرغهاي جوجه كشي شروع در تهيه گله هاي مخصوص تهيه تخم مرغ گوشتي و با گله هاي مرغ مادر نمود .
۹- در سال ۱۳۴۶ صنعت توليد غذاي دام در ايران پا گرفت و كارخانه غذاي طيور توسط وزارت كشاورزي در سعيد آباد كرج تاسيس شد و مقارن با آن كارخانه بزرگ نظير پارس ، پرويمي ، دانه داران و غيره در رشته توليد صنعتي غذاي دام و طيور به فعاليت پرداختند .
۱۰- در سال هاي ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ مجتمع هاي بزرگ مرغداري توسط بخش دولتي و خصوصي تاسيس و شورع به فعاليت و بهره برداري نمودند از جمله در سال ۱۳۵۱ شركت ماكيدام با ظرفيت ۸ هزار تن تخم مرغ و ۲۴۰۰ تن گوشت و مرغ و ۲۲۶۳۰۰ تن خوراك مرغ و در سال ۱۳۵۳ مجتمع عظيم سيمرغ براي توليد گوشت مرغ تخم مرغ و غذاي مرغ مجهز به تشكيلات مرغ مادر جوجه كشي و توليد جوجه يك روزه و تشكيلات كشتارگاه  سردخانه در تهران و اصفهان و كرمان و يزد و خراسان به صورت مجموعه اي زنجيره اي به فعاليت پرداخت و به طوري كه به صورت يك موسسه منحصر به فرد در خاور ميانه شد .
در سال ۱۳۵۴ مجتمع بركت در اطراف تهران با ظرفيت ۶۰۰ هزار مرغ مادر و ۶۲ دستگاه ماشين جوجه كشي و توليد ۵۰ ميليون جوجه در سال به وجود آمد .
۱۱- در سال ۱۳۵۵ كشتارگاه و تشكيلات بسته بندي و ذخيره تخم مرغ پرديس در كرج با ظرفيت توليد ۴۵ تن گوشت مرغ در روز و ذخيره ۶۰۰ تن تخم مرغ به وجود آمد . 
۱۲- در سال ۱۳۵۶ براي اولين بار اجداد تخمي توسط شركت مرنمك وارد ايران گرديد و مورد بهره برداري قرار گرفت و بدين ترتيب قسمتي از گله هاي مرغ مادر تخمي در ايران توليد گرديد و گامي ديگر در جهت خود كفائي برداشته شد .
۱۳- در سال ۱۳۵۸ تعداد زيادي از تشكيلات بزرگ و مجتمع هاي مرغداري بخش خصوصي مصادره و در اختيار دولت يا بانكها و نهاد ها قرار داده شد . بطوري كه امروزه دولت و بانكها و نهادهايي مانند بنياد مستضعفان و بنياد شهيد داراي تشكيلات عظيم مرغداري هستند و نقش مهمي را در توليدات طيور در ايران دارا مي باشند . 
۱۴- در سال ۱۳۶۱ تشكيلات توليد لاين هاي گوشتي توسط وزارت كشاورزي در بابل كنار و مازندران  شروع به فعاليت نمود اين طرح در سال ۱۳۷۰ به بهره برداري رسيده و بايد مملكت را از نظر توليد گله هاي مرغ اجداد و مرغ مادر گوشتي خودكفاء بر نمايد . 
۱۵- در سال ۱۳۶۲ مجتمع پرورش مرغ اجداد گوشتي در موسسه زياران وابسته به وزارت كشاورزي در نزديكي قزوين بوجود آمد و به صورت رضايت بخشي به فعاليت پرداخت و در سال ۱۳۷۰ تشكيلات ديگري به منظور پرورش مرغ اجداد گوشتي در تبريز بوجود آمد و در سال ۱۳۷۱ به بخش خصوصي نيز اجازه فعاليت در زمينه پرورش اجداد گوشتي داده شد .

عتیقه زیرخاکی گنج