گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۹۲    کد محصول : ۱۵۶۳۰    حجم فایل : ۷۲۱۷ کیلوبایت   
دانلود سمینار مهندسی مکانیک مروری بر تحقیقات انجام شده و طرحهای مختلف اکرانوپلان (خصوصیات هیدرودینامیکی آیرودینامیکی و پایداری شناور WIG)

عنوان سمینار: مروری بر تحقیقات انجام شده و طرحهای مختلف اکرانوپلان

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه و تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: شناور WIG و کاربردهای آن
۱-۲) معرفی شناور WIG
۲-۲) مزایا و معایب قایق پرنده
۱-۲-۲) مقایسه شناور در مقایسه با هواپیما
۲-۲-۲) مقایسه شناور با شناورهای دیگر دریایی
۳-۲-۲) مزایای پرواز بر روی سطح آب
۳-۲) انواع قایق پرنده
۱-۳-۲) طرح Ram Wing
۲-۳-۲) طرح Lippisch Delta
۳-۳-۲) طرح تاندوم (tandem)
۴-۳-۲) طرح اکرانوپلان (Ekranoplan)
۴-۲) طبقه بندی انواع قایق های پرنده

فصل سوم: مروری بر طرحهای مختلف ساخته شده قایق پرنده
۱-۳) تاریخچه ای از توسعه قایق پرنده
۲-۳) انواع طرحهای ساخته شده از قایق WIG
۱-۲-۳) شناور AN-2E
۲-۲-۳) شناور Airfisch
۳-۲-۳) شناور Amphstar
۴-۲-۳) شناور Aero boat
۵-۲-۳) شناور +AF4
۶-۲-۳) شناور Aquaglide
۷-۲-۳) شناور BE-1
۸-۲-۳) شناور BEF-40
۹-۲-۳) شناور BEF-30
۱۰-۲-۳) شناور Bartini T
۱۱-۲-۳) شناور CHAIKA -2
۱۲-۲-۳) شناور DY-1
۱۳-۲-۳) شناور DICKSONS RAM WING
۱۴-۲-۳) شناور DXF-100
۱۵-۲-۳) شناور ESKA
۱۶-۲-۳) شناور ES
۱۷-۲-۳) شناور ELA
۱۸-۲-۳) شناور EMA -1
۱۹-۲-۳) شناور FS
۲۰-۲-۳) شناور FLHW-A
۲۱-۲-۳) شناور FLHRO-PB
۲۲-۲-۳) شناور FBH-14
۲۳-۲-۳) شناور FLARE CRAFT 370
۲۴-۲-۳) شناور HT-1
۲۵-۲-۳) شناور HW-2VT
۲۶-۲-۳) شناور Hover wing 80
۲۷-۲-۳) شناور HYDAER
۲۸-۲-۳) شناور HP GROUP
۲۹-۲-۳) HYDRO WING 06
۳۰-۲-۳) HOVER WING
۳۲-۲-۳) شناور IVOLGA EL-7
۳۳-۲-۳) شناور ICARUS
۳۴-۲-۳) شناور JUMBO HYDROFLIGHT
۳۵-۲-۳) شناور Jörg
۳۶-۲-۳) شناور KM
۳۷-۲-۳) شناور KAG-3
۳۸-۲-۳) شناور KRW
۳۹-۲-۳) شناور L -325
۴۰-۲-۳) شناور LUN
۴۱-۲-۳) شناور LP-901
۴۲-۲-۳) شناور Mini Hydro Flight
۴۳-۲-۳) شناور NVA
۴۴-۲-۳) شناور NAVION
۴۵-۲-۳) شناور Orlyonok A90.125
۴۶-۲-۳) شناور OIIMF
۴۷-۲-۳) PSI-575
۴۸-۲-۳) شناور PARLC
۴۹-۲-۳) شناور PELICAN
۵۰-۲-۳) شناور Parawing
۵۱-۲-۳) شناور RAMESES-1
۵۲-۲-۳) شناور RAKETA-2
۵۳-۲-۳) شناور RONATA
۵۴-۲-۳) شناور SM
۵۵-۲-۳) شناور STRIZH
۵۶-۲-۳) شناور SEA WING
۵۷-۲-۳) شناور S90
۵۸-۲-۳) شناور SDJ
۵۹-۲-۳) شناور TY
۶۰-۲-۳) شناور TAB VII-5
۶۱-۲-۳) شناورهای TAF
۶۲-۲-۳) سری T
۶۳-۲-۳) شناور U-1
۶۴-۲-۳) شناور UH-18SPW
۶۵-۲-۳) شناور Volga-2
۶۶-۲-۳) VT-01
۶۷-۲-۳) شناور VVA-14
۶۸-۲-۳) Vikhr-2
۶۹-۲-۳) شناور Weber WIG
۷۰-۲-۳) شناور Wing
۷۱-۲-۳) X-112
۷۲-۲-۳) شناور X-113
۷۳-۲-۳) شناور X-114
۷۴-۲-۳) شناور X-117
۷۵-۲-۳) شناور  XTW

فصل چهارم: خصوصیات هیدرودینامیکی، آیرودینامیکی و پایداری شناور WIG
۱-۴) مقدمه
۲-۴) نظریه پرواز
۱-۲-۴) نیروهای برآ (Lift) و پسا (Drag)
۳-۴) مزایای نظری در مورد اثر سطحی
۱-۳-۴) نسبت لیفت به درگ
۲-۳-۴) Down Wash
۳-۳-۴) شکل بال
۴-۴) اثر سطحی
۵-۴) گشتاور پیچشی (Pitching Moment)
۱-۵-۴) ماکزیمم نیروی برآ
۲-۵-۴) اثر ارتفاع بالای سطح
۳-۵-۴) اثرات بر روی انواع مختلف مقاطع بال و صفحات (Planform) بال
۶-۴) پایداری و کنترل شناور در اثر سطح
۱-۶-۴) پایداری در ارتفاع
۲-۶-۴) پایداری سرعت
۳-۶-۴) پایداری چرخشی
۴-۶-۴) کنترل جهشی و قدرت مانوردهی شناور

فصل پنجم: طراحی شناور WIG
۱-۵) عملکرد شناور
۱-۱-۵) پارامترهای طراحی شناورهای WIG
۱-۱-۱-۵) شکل مقطع عرضی بال
۲-۱-۱-۵) شکل صفحه بال
۳-۱-۱-۵) کار و ساختار دم در شناور
۴-۱-۱-۵) انتخاب و تعیین موتور
۵-۱-۱-۵) کنترل و توانایی مانوردهی شناور
۲-۱-۵) پارامترهای طراحی: عملکرد دریایی شناور
۱-۲-۱-۵) برخاستن شناور از سطح آب
۲-۲-۱-۵) حرکت در دریا
۳-۲-۱-۵) فرود
۳-۱-۵) پارامترهای طراحی: عملکرد دریایی و هوایی
۱-۳-۱-۵) بدنه
۲-۳-۱-۵) استفاده از هیدرو اسکی
۳-۳-۱-۵) استفاده از هیدروفویلها
۴-۳-۱-۵) استفاده از افزایش دهنده های قدرت Power Augmentation
۵-۳-۱-۵) بالشتک هوایی استاتیکی (static air cushion)
۲-۵) عملکرد شناور WIG
۱-۲-۵) راندمان حمل و نقل و مصرف سوخت
۲-۲-۵) برد و حداکثر بار مفید
۳-۲-۵) شرایط دریایی
۴-۲-۵) عملکرد در پروازهای دریایی
۳-۵) محدودیت های شناور WIG
۱-۳-۵) شرایط دریایی
۲-۳-۵) قابلیت حرکت در دریا
۳-۳-۵) کنترل و پایداری
۴-۳-۵) سرعت
۱-۴-۳-۵) سرعت برخاستن
۲-۴-۳-۵) جابجایی
۵-۳-۵) نیروی محرکه

فصل ششم: طرح های مفهومی
۱-۶) شناور WIG با صفحات پایانی
۲-۶) شناور اثر سطحی با سیستم Ram Air در جلو برای تولید نیروی برآ
۳-۶) طرح بال دارای بالچه کوچک متحرک در اثر سطحی
۴-۶) طرح شناور اثر سطحی دارای هیروفویل
۵-۶) شناور اثر سطحی با کمک بالشتک ساده هوا
۶-۶) قایق پرنده اثر سطحی با قابلیت کاربردهای هواپیمایی و هواپیمای بدون خلبان و فضایی
۷-۶) شناور اثر سطحی با بال ترکیبی
۸-۶) طرح شناور از نوع Ram Wing
۹-۶) شناور دریایی اثر سطحی از نوع Surface – Piercing
۱۰-۶) هواپیمای دریایی اثر سطحی به صورت اسکله شناور صاف (SEPPS)
۱۱-۶) هیدروگلایدر هوایی (Aero-Hydroglider)
۱۲-۶) سیستم Spoiler برای شناورهای اثر سطحی
۱۳-۶) شناور اثر سطحی و آیرودینامیکی
۱۴-۶) شناور اثر سطحی دارای عایق برای جلوگیری از ورود آب به داخل
۱۵-۶) شناور اثر سطحی
۱۶-۶) شناور آبی خاکی قدرتمند
۱۷-۶) شناور آبی تفریحی
۱۸-۶) شناور اثر سطحی از نوع Amphibian Aircraft
۱۹-۶) شناور نزدیک سطح
۲۰-۶) کشتی پرنده دو بدنه ای
۲۱-۶) شناور اثر سطحی از نوع هاورکرافت
۲۲-۶) شناور پرسرعت High Speed Craft
۲۳-۶) شناور دریایی با بازده عملی بالا
۲۴-۶) وسیله نقلیه اثر سطحی
۲۵-۶) طرح دو بدنه ای PAR-WIG
۲۶-۶) طرح دو بدنه ای کاتا مران

فصل هفتم: شناورهای WIG از نظر اقتصادی
۱-۷) بازار
۲-۷) هزینه های شناور WIG

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مؤاخذ

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج