گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
واژه داده كاوي براي توصيف مجموعه فعاليتهاي وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. دنياي مدرون امروز، دنياي اطلاعات است و ما با حجم بسيار وسيعي از داده ها سركار داريم. براي رسيدن به اطلاعات بايد اين دادهها تحليل و پردازش شوند تا اطلاعات از آنها استخراج شود. توسعه سريع و افزايش قابليتهاي و كاهش هزينه هاي ذخيره سازي منجر به ذخيره بسيار وسيع داده با هزینه ذخيره سازي پائيني شده است. وجود داده هاي زيادي بر روي وب سايتها، پايگاه داده ها، مالتي مديا، وب سرويسها و … اخيرا استفاده از داده كاوي را از اين منابع مد نظر قرار داده است. كاوش اطلاعات مفيد كه دانش مناسب را از پايگاه داده هاي وسيع استخراج مي كند، به يكي از زمينه هاي مهم تحقيقاتي تبديل شده است. وب كاوي يكي از زمينه هاي هم تحقيقاتي در زمينه داده كاوي براي تعداد وسيعي از سرويسهاي وب جهان گستر در سالهاي اخير تبديل شده است. وب جهان گستر بصورت گسترده اي هم در زمينه ترافيك و هم در زمينه اندازه و پيچيدگي وب سايتها در حال گسترش است. اين پيچيدگي، نياز ما را به تحليل استفاده وب سايت، چگونگي ساختار وب و محتواي منابع وب وادار ساخته است.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: مقدمه اي بر داده كاوي (كليات و پيشينه و بيان اهداف)
 داده كاوي چيست؟
 توصيف داده ها در داده كاوي
 مدل هاي پيش بيني داده ها 
Classification
Regression
Time series
فصل دوم: مدل ها و الگوريتم هاي داده كاوي
 تكنيكها داده كاوي
شبكه هاي عصبي
Feed-Forward Backpropagation-
Decision Trees
(Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS
Rule Induction 
K-nearest neibour and memory-based reasoning(MBR
 مدلهاي داده كاوي
رگرسيون منطقي
تحليل تفكيكي
مدل افزودني كلي
Boosting
سلسله مراتب انتخابها
فصل سوم: وب كاوي
مقدمه اي براي وب كاوي
 محتوا كاوي وب
ساختار كاوي وب
تكنيكهاي تحليل ابرپيوندها
الگوريتم رتبه بندي صفحه وب
الگوریتم HITS
الگوریتم KIM
فصل چهارم: معماري سرويسگرا و وب سريس كاوي
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

عتیقه زیرخاکی گنج