گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 177 views
  • بدون نظر

همانگونه که ازنام این پژوهش پیداست این اثر شمارابا مشاهیر ایران درحماسه های منظوم ملی واصطلاحات نامفهوم وسخت این کتابها آشنا می شازد ومعنای روان و ساده برایتان درج می نماید.

دراین پژوهش با تاریخ ایران زمین وتاریخ ادبیات این فرهنگ کهن اشنا خواهید شد.

توصیه می نمایم حتما این پژوهش تحقیقی را دریافت وان رامطالعه نمایید.

می توانید ازان به عنوان پایان نامه تحقیقی نیز استفاده نمایید.

شاهنامه حمزه نامه خاوران نامه نبرد رستم وسهراب  جهانگیرنامه وحماسه های رزمی اشنایی بااماکن ملی منظومه های ایرانی ازجمله مطالب موجود دراین اثرمی باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج