گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 173 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 به عنوان يك بازپرس ممكن است كه از شما بخواهند تا يك مورد تجاوز جنسي را كه در MCM ذكر شده بازرسي كنيد. همچنين ممكن است فعاليت‌هاي جنسي را كه شامل موارد ذكر شده در UCMJ هستند را بدلايل امنيتي و يا خطر بي اعتباري ارتش موردبازجويي قرار دهيد. اين امكان وجود دارد كه بازپرسي شما منجر به رسيدگي در دادگاه عالي شود. در همه موارد بايد بازپرسي و بازجويي كاملي به عمل آوريد.
بازرسي و تحقيق از شكايات مبني بر تجاوز جنسي بايد با احتياط وبا سليقه انجام شود بيشتر محاكم قضايي اجازه نمي دهند كه از قرباني جنسي در ملاء عام بازجويي بعمل آيند اين مساله بيشتر براي كودكان و زنان صادق است. جزئيات  حملات جنسي ممكن است كه در جرائد منتشر شود ولي نبايد تحقيقات خود را بر اساس  شايعاتي كه معمولاً بعد از يك تجاوز جنسي زاييده مي شود شروع كنيد. مادة ۲-۱۹۵-AR نسبت به مسائل پيرامون افشاء اين موارد هشدار مي‌دهد
مظنون
– بررسي صحنه جنايت
– مصاحبه با قرباني
– مصاحبه با بزرگسالان
– مصاحبه با بچه‌ها
هر حملة جنسي با ديگري متفاوت است وقتي كه به صحنة جرم وارد شديد، ارزيابي روحي و رواني و سنجش حالت جسماني قرباني با شما است اين عمل به شما كمك مي‌كند تا فعاليت‌ها وك ارها را تنظيم كند شايد به استثناي قتل،  تجاوز جدي‌ترين جرم محسوب مي‌شود اثرات منفي ناشي از تجاوز جنسي بسيار طولاني است لازم و حياتي است كه كساني كه براي موارد حملات جنسي بعنوان بازپرس  انتخاب شده اند از اطلاعات و آموزش‌هاي مخصوص برخوردار باشند تا بتوانند با قرباني و مهاجمين صحبت كنند. براي يكمورد بايد دو نفر بازپرس اختصاص داده شوند. بهترين حالت اين است كه براي هر مورد  هم زن و هم مرد براي بازجويي حضور داشته باشند.
در مورد جرائم جنسي، جمع آوري مناسب مدارك و محاسبه و ارزيابي شهادت‌ها بسيار ضروري است مدارك و شواهد، حتي اگر در ابتداي امر بسيار كم ارزش به نظر برسد، بايد ثبت شوند و آگاهانه مورد استفاده قرار گيرند. مشكل است بتوان مهاجمين جنسي را محكوم كرد بايد از تمام نيروي خود استفاده كنيد تا از تصميم‌گيري اشتباه جلوگيري شود و در جريان بازپرسي مرتكب اشتباه نشويد.
مسير بازپرسي شما بايد در اين جهت باشد كه ثابت كنيد اولاً تجاوزي صورت گرفته يا نه. دوماً ماهيت تجاوز چه بوده است. و سوماً چه كسي عمل تجاوز را انجام داده. سابق را نگهداري كنيد تا دردادگاه نظامي بتوانيد با ارائه مدارك، زنداني را در حبس نگه داريد در گزارشات  خود سعي كنيد اوضاع روحي و رواني را تجزيه و تحليل نكنيد. همچنين با ارزيابي‌هاي شخصي خود گزارشتان را آب و تاب ندهيد. بايد بطريقي اقدام كنيد كه بتوانيد متجاوز رات توقيف كنيد. مقامات محلي و بيمارستان مي‌توانند حالات شخصي متجاوز را پس از تجزيه وتحليل حرفه‌اي مورد بررسي وتشريح قرار دهند.
انواع مختلف اقدامات و تجاوزات
 خودفروشي، زنا، فحشا، جاكشي
اعمال ذكر شده با قانون UCMJ مغايرت دارد. هنگامي كه يك نفر خودفروشي مي‌كند يا با قصد و نيت خلاف قانون به نفر ديگري توصيه مي‌كند كه به تجاوز جنسي دست بزند، مرتكب جرايمي مطابق با ماده ۱۳۴ قانون UCMJ شده است.  مهم نيست كه خودفروشي يا توصيه به انجام اينكار جامه عمل به خود بپوشد. خودفروشي ممكناست كه با وسايلي غير از كلمات خارج شده از دهان و يا نوشتن صورت گيرد خودفروش ممكناست كه به تنهايي يا با افراد ديگري عمل كند. و  اقدام به اين كاريا  دسيسه و تباني براي اقدام به تجاوز جنسي مطابق با قانون UCMJ مجازات خواهد شد. اين موضوع موقعي با اهميت استكه اقدام به تجاوز جنسي طراحي شده و در انجام آن سعي شده اما كامل انجام نشده واجزاء لازم براي ارائه در دادگاه در دست نباشد.
زناي محصنه (يعني عمل جنسي بين زن و مرد در حاليكه يكي از آنها با شخص سوم ازدواج كرده است) مغاير قانون شماره ۱۳۴ از UCMJ مي‌باشد. فحشا يعني تن به عمل جنسي دادن در مقابل پول يا غيره مي‌باشد. با استناد به مادة ۱۳۴ قانون UCMJ فاحشه‌گري نيروهاي مسلح خلاق قانون مي‌باشد. اگر در پايگاه‌هاي نظامي فحشايي صورت گرفت كه خلاف قانون بود، در آن‌صورت توسط پليس نظامي رسيدگي شده و به مقامات ذي‌سلاح ارجاع داده مي‌شود. جاكشي يك نوع اجبار غير قانوني يا اغوا و تطميع افراد جهت انجام عمل فاحشه‌گري با يك فاحشه مي باشد كه فرد جاكش ديگران را به سمت فرد فاحشه سوق مي دهد همچنين به ترتيب دادن عمل جنسي بين دو نفر توسط شخص سوم جاكشي مي گويند.
همجنس بازي
 هجنس بازي يك نوع عمل جنسي است بين دو نفر از يك چنس و به منظور لذت بردن همجنس بازي شامل هر نوع پيشنهاد براي انجام اين كار، خودفروشي يا اقدام به انجام چنين كاري مي باشد اگر شخصي كه به انجام اين كار مبادرت كرده برخلاف ميل باطني‌اش مجبور شود كه اين كار را انجام دهد در اين صورت اتهام شامل تهديد و آزار، كلاهبرداري ، يا اجبار نيز خواهد بود.
بعضي از افراد ارتش ادعا مي كنند كه همجنسب باز هستند. مواردي كه در آن افرادي كه به همجنس باز بودن خود اقرار دارند، جهت بازپرس به USACIDC ارجاع داده مي‌شوند تا طبق مادة ۲-۱۹۵-AR بررسي شود كه آيا جرمي انجام گرفته  است يا خير.
اگر باپرسي بايد باتوجه به مسائل امنيتي صورت بگيرد در آنصورت مساله را به ماموران امنيتي ويژه واگذار مي‌نمايند. در اينصورت اطمينان حاصل مي گردد كه موارد امنيتي انتشار نمي‌گردد.
لذت از تماشاي عمل جنسي
 اين عمل تجاوز به خلوت شخصي ديگران است. در واقع نوعي ورود غير قانوني به ملك ديگران براي مشاهده افراد برهنه در منزل مي باشد اين عمل براي لذت بردن اجازه به ملك ديگري وارد شده و به خلوت ديگران تجاوز كنند. اگر اين كار از منزل خود متهم يا در مكان‌هاي عمومي صورت گيرد، در اين صورت جرم نخواهد بود.
بدليل اينكه اين عمل مي تواند باعث بي اعتباري نيروهاي مسلح شود بايد مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد.
كه خلاف عرف و شرع باشد (شامل مرد و زن). هر ارتباط عملي يا شفاهي بين افراد كه شامل كملمات ناشايست. توهين آميز و وقيح باشد و مغاير قانون UCMJ خواهد بود.
همچنين است هر عملي كه با افراد زير ۱۶ سال انجام شود. در اين مورد نيت شامل تحريك يا لذت بردن يا وجود خواهشهاي نفساني  مي‌شود تمايل به اين كار ممكن است از طرف شخصي باشد كه به اين كار مبادرت كرده يا از طرف بچه باشد يا از دو طرف باشد.
اعمال ديگري كه مخالف قانون UCMJ هستند عبارتند از: فحاشي، هرزگي، اعمال شهوت انگيز، استمناء، نوازش شهواني شخص ديگر اينكه كدام يك و يا هر دوي اين افراد بايد تحت تعقيب قرار بگيرند يا نه به اين بستگي دارد كه توانايي وي در مورد انجام اين قبيل كارها تا چه مقدار بوده و تا چه مقدار در اين عمل همكاري نشان داده است.
لواط
 همخوابي با دختر بچه‌ها و لواط، خلاف قانون UCMJ هستند. همخوابي با دختر بچه عملي است جنسي بين يك مرد و يك زن كه در آن زن، زير ۱۶ سال دارد و زن و مرد با يكديگر ازدواج نكرده‌اند. هر دخولي كافي است تا جرم كامل گردد:
لواط عمل غير طبيعي جماع است با شخص هم جنس يا با حيوانات هر دخولي كافي است كه جرم كامل گردد. لازم است كه خروج مني صورت گرفته باشد. اگر عمل لواط با بچه زير ۱۶ سال صورت گرفته باشد. جرم بسيار سنگين تر خواهد بود.
اقدام به انجام شهواني و لذت طلبي مي كند. عمل جنسي  بايد برخلاف ميل و رضايت طرف مقابل بوده و بدون رضايت وي صورت گيرد. هدف از انجام اين كار لذت بردن شخص متجاوز و خواهش نفساني است. تجاوز ممكن است از طرف مرد يا زن باشد.
تجاوز با قصد انجام عمل لواط با انسان ديگري بدون اجازه و ميل باطني وي انجام مي شود. تجاوز با نيت انجام عمل جماع هنگامي صورت مي گيرد كه يك مرد قصد دارد با يك زن كه همسر وي نيست و بدون رضايت  و اجازه وي و با زور، عمل جماع انجام دهد براي وقوع جرم كافي است كه بر مقاومت زن در برابر دخول وي فائق آيد و تماس بيشتري مورد نياز نمي‌باشد.
زماني كه يك مرد به زور با زني كه همسر وي نبوده و از انجام اينكار راضي نيست عمل جماع انجام دهد. تجاوز جنسي بوقوع مي‌پيوندد. هر دخولي كافي است كه جرم كامل شود. به همراه اين حملات كه شامل عمل خلاف تجاوز نيز مي باشد. همخوابي با دختر زير ۱۶ سال  اهانت، ضرب و شتم و حمله به قصد ارتكاب تجاوز نيز وجود دارد. در همة اين جرائم ممكن است كه حمله، اعمال شهواني، آزادي بي‌قيد و بند جنسي و شهوت راني با جنس زن نيز وجود داشته باشد.
بررسي و تحقيق در مورد جرائم جنسي
هنگامي كه براي تحقيق در مورد يك تجاوز جنسي فراخوانده شديد، زمان، تاريخ و شخصي را كه به شما خبر داده يادداشت كنيد. شرايط آب و هوايي و هر اطلاعات ديگري كه ممكن است به دستگيري متجاوز كمك كند را ثبت كنيد. براي ثبت اين موارد فقط چند دقيقه لازم داريد زماني را كه به محل وارد مي‌شويد ثبت كنيد.
از كساني كه واقعة تجاوز را اطلاع داده‌اند تا مي توانيد اطلاعات كسب كنيد. اطلاعات مربوط به چگونگي، زمان، اشخاص، مكان، چراها و بقية نيازهاي اطلاعاتي را مرتب كنيد. بدين ترتيب قضاوت صورت گرفته و تحقيقات را شروع كنيد. و تا هنگامي كه متهم به دادگاه مي رود همه وقايع و اطلاعات را ثبت كنيد.
اولين تماس شما با قرباني از اهميت ويژه اي برخوردار است گمان نكنيد كه قرباني آنقدر بزرگ و بالغ است كه مي توانند با مساله پيش آمده خود را سازگار كرده وفق دهد. علاقه‌مندي شما به قرباني و توجه شما به آسايش وي باعث همكاري قرباني با شما در آينده مي‌باشد. اگر قرباني كودك است، ترجيحاً از والدين او بخواهيد كه از وي مراقبت كنند. اگر بازپرس‌ها هر دو مرد هستند، از يكي ديگر از بازپرسين زن كه در خدمت نيروهاي مسلح مي‌باشد بخواهيد كه به قضيه رسيدگي كند.
اگر جرم اعلام شده از نوع نسي است اولين كار لازم كمك به مصدوم است در حاليكه يكي از افراد تيم به تيمار و مراقبت قرباني مي پردازد و از او كسب اطلاعات مي كند باپرس ديگر بايد مشغول جمع‌آوري مدارك فيزيكي باشد تا مبادا اشتباهاً از بين بروند.
همه قربانيان بايد هرچه سريعتر توسط پرسنل ارتش معاينه شوند زيرا ارزش شواهد منطقي در اثر گذشت زمان كم مي شود مي توانيد بعدا از قرباني سوالات مفصل داشته باشيد تا شما را به سمت فرد متجاوز نزديكتر كند.
تحقيق كنيد كه قرباني توسط چه كسي و به چه طريقي و تا چه اندازه‌اي در رابطه با تجاوز صورت گرفته، بازجويي شده است. به طور معمول هر چه بيشتر سوال كنيد، قرباني بيشتر اكراه پيدا مي كند كه جواب داده و همكاري كند. به ديگر بازپرسان كه به اين مورد علاقه‌مند شده اند اجازه ندهيد كه از قرباني سوال و بازجويي كنند.
بايد در صورت امكان هر مصاحبه‌اي ثبت شود. اگر شرايط موجود به شما اجازه نمي دهند كه از مصاحبه با قرباني ضبط الكترونيكي داشته باشيد از يك تندئويس بخواهيد كه اظهارات قرباني را ثبت كند. تمام اظهارات بعدي بايد با اعترافات و گفته هاي اوليه تطبيق داده شود و مقايسه گردد. تناقضات را ثبت كنيد.
طي انجام مصاحبه  به قرباني توضيح دهيد كه شما داراي صلاحيت براي بازپرسي هستيد و متوجه شرايط موجود مي باشيد. سعي كنيد كه اطمينان قرباني را كسب كنيد.
يك تصوير حرفه اي از ماوقع درست كنيد. براي قرباني توضيح ديهد كه چه مي كنيد و براي چه اين كار را مي‌كنيد. هنگامي كه براي پرداختن و بررسي صحنة ارتكاب جرم اطلاعات كافي بدست آوريد، بايد فوراً قرباني را به مراكز پزشكي اعزام كنيد تا از وي معاينه كامل بعمل بيايد. بايد يك بازپرس همراه قرباني باشد و ديگري در صحنه بماندو بقية تحقيقات خود را ادامه دهد. اگر تجاوز در منزل قرباني صورت گرفته از وي بخواهيد براي رفتن به مراكز درماني لباسش را عوض كند. به قرباني توضيح بدهيد كه لباس‌هايي كه به هنگام حمله به تن وي بوده بايد به عنوان  مدرك مورد آزمايش قرار گيرد. اگر حمله در محل ديگري صورت گرفته به قرباني بگوييد تا از يكي از افراد فاميل بخواهد تا براي وي لباس تهي كرده و براي تعويض به بيمارستان بياورد

عتیقه زیرخاکی گنج