گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۹۹    کد محصول : ۱۷۵۹۸    حجم فایل : ۲۲۳۸ کیلوبایت   

فهرست مطالب 1. فصل 1 يادگيري ماشين 1-1 چكيده 1-2 يادگيري چيست؟ 1-3 نگاهي به فردا 1-4 يادگيري ماشين 1-4-1 هدف 1-5 ماشين يادگيرنده 1-5-1 روند تكاملي ماشين هاي يادگيرنده 1-5-2 انواع ماشين هاي يادگيرنده 1-5-3 اجزاء ماشين هاي يادگيرنده 1_5_4 مشكلات ماشين هاي يادگيرنده 1-6 روشهاي يادگيري عامل 1-7 مسائل اساسي يادگيري 1-8 روند عمليلتي 1-9 قوانين يادگيري 1-9-1 روش AQ11 1-9-2 روش CN2 1-9-3 درخت تصميم 1-10 طراحي يك سيستم يادگيري 1-10-1 انتخاب Training Experience 1-10-2 انتخاب تابع هدف 1-10-3 انتخاب نحوه نمايش تابع هدف 1-10-4 انتخاب الگوريتم شبيه سازي 1-10-5 طراحي نهايي 1-11 كاربردهاي ماشين هاي يادگيرنده 1-12 تكنيك هاي يادگيري ماشين 1-12-1 درخت تصميم گيري 1-12-2 شبكه هاي عصبي 1-12-3 منطق فازي 1-12-4 يادگيري از طريق منطق مخاسباتي 1-12-5 محاسبات تكاملي 1-12-5-1 الگوريتم ژنتيك 1-12-6 يادگيري تقويتي فصل 2 داده كاوي مقدمه 2-1 تعريف تئوريك از داده كاوي 2-2 جايگاه داده كاوي 2-2-1 چند واقعيت 2-3 مراحل يك فرايند داده كاوي 2-4 پايه هاي يك فرايند داده كاوي 2-5 كاربردهاي داده كاوي 2-6 مقوله كاهش ابعاد داده 2-6-1 پروسه كشف دانش از پايگاه داده 2-6-2 ويژگي هاي KDD 2-6-3 استخراج داده ها 2-6-4 آماده كردن داده ها 2-6-5 مهندسي داده ها 2-6-6 مهندسي الگوريتم و تعيين استراتژي هاي كاوش 2-7 زبان هاي پرسشي داده كاوي 2-8 كلاسه بندي و پيشگويي داده ها 2-8-1 انواع روشهاي كلاسه بنديگ 2-8-2 مراحل يك الگوريتم كلاسه بندي 2-8-3 ارزيابي روشهاي كلاسه بندي 2-9 خوشه بندي 2-9-1 تعريف فرايند خوشه بندي 2-9-2 كيفيت خوشه بندي 2-9-3 روش ها و الگوريتم هاي خوشه بندي 2-9-4 دسته بندي ويژگي هاي الگوريتم هاي خوشه بندي 2-10 داده كاوي با استفاده از استنتاج و يادگيري بيزي 2-10-1 تئوري بيز 2-10-2 اصل طول توصيف مينيمم 2-10-3 الگوريتم Gibbs 2-10-4 طبقه بندي ساده بيزي 2-10-5 تخمين زدن احتمالات 2-10-6 الگوريتم EM نتيجه گيري فصل 3 شبكه هاي عصبي مقدمه 3-1 تاريخچه 3-2 ايده پيدايش شبكه هاي عصبي 3-3 پباهن با مغز 3-4 روش كار نرون ها 3-5 مدل رياضي 3-6 پياده سازي هاي الكترونيكي نرون ها مصنوعي 3-7 عمليات شبكه هاي عصبي 3-8 آموزش شبكه هاي عصبي 3-9 آموزش تطبيقي 3-10 تفاوت شبكه هاي عصبي با روش هاي محاسباتي متداول و سيستم هاي خبره 3-11 انواع يادگيري براي شبكه هاي عصبي 3-11-1 باناظر 3-11-2 تشديدي 3-12 زمينه‌اي در مورد perceptron 3-12-1 قدرت protron 3-12-2 دنباله هاي protron 3-13 قضيه بنيادي دنباله ها 3-14 كاربردهاي شبكه هاي عصبي مصنوعي 3-15 مزيت شبكه هاي عصبي 3-16 قوانين فعال سازي نتيجه 	 فصل 4 الگوريتم ژنتيك مقدمه 4-1 الگوريتم ژنتيك چيست؟ 4-2 طبيعت ايده اوليه 4-3 رابطه تكامل طبيعي با هوش مصنوعي 4-4 چارچوب كلي الگوريتم هاي ژنتيك 4-4-1 شرط پايان الگوريتم 4-5 روش هاي نمايش 4-6 عملگرهاي الگوريتم ژنتيك 4-6-1 تابع سازگاري 4-6-2 انتخاب 4-6-3 CrossOver 4-6-4 موتاسيون ( جهش ) 4-6-5 جايگزيني 4-7 مزايا و معايب 4-8 كاربردهاي الگوريتم ژنتيك 4-8-1 نمونه اي از كاربرد در مسائل بهينه سازي مهندسي نفت 4-8-2 كاربرد الگوريتم ژنتيك در شبكه هاي عصبي 4-8-3 هايپر هيوريستيك 4-9 روند الگوريتم ژنتيك با يك نمونه ساده نتيجه       مقدمه يکی از موضوعاتی که بسيار به زمينه هوش نزديک است يادگيری می باشد . در واقع بدون وجود يادگيری هوش نمی تواند وجود داشته باشد زيرا يادگيری ابزار دريافت دانش های جديد است. يادگيری شما را قادر می سازد ازتجارب ووقايعی که برای خودتان پيش آمده استفاده کنيد . ازين رو توانايی يادگيری يک ابزار قدرتمند محسوب می شود و هيچ تعجبی ندارد که بسياری از برنامه نويسان می خواهند برنامه ای بسازند که بتواند اين ابزاررا به همان ترتيبی که انسانها استفاده می کنند بکارگيرد برنامه هايی که بتوانداين عمل را انجام دهد ازلحاظ تئوری برای هميشه آخرين برنامه ای است که نوشته می شود زيرا اين برنامه می تواند وظايف مختلف خودش را به سادگی و با فکر کردن ياد بگيرد. فن آوری جديد اطلا عات که سالانه باعث توليد تعداد زيادی کامپيوترهای قدرتمند تر و جديد تر می شود امروزه امکان جمع آوری، انتقال، ترکيب و ذخيره حجم زيادی از اطلا عات را با هزينه زياد، عملی ساخته است.افزايش مستندات و تصاوير،صداها و جداول و....ما را به سمت استخراج اطلاعات از اين داده ها رهنمون می سازد و با يک نگاه دقيق به داده ها در می يابيم که داده ها به تنهايی اگرچه زياد هم باشند کافی نيستند. . يک روش برای استخراج داده ها با حجم زياد داده کاوی می باشد که ماشينهای يادگيرنده يکی از کاربردهای ان است اين ماشينها دانش مربوط به نمونه ها و مستندات که داده های ما هستند را استخراج می کنند. اين سيستم ها به عبارتي رفتار يادگيري انسان را در سيستم هاي هوشمند شبيه سازي مي کند. ماشين هاي يادگيرنده در سيستم هاي هوشمند براي افزايش دانش و تغيير آن، افزايش كارآيي و تصحيح اتوماتيك خطا مورد استفاده قرار مي گيرند. اخذ دانش يكي از مهمترين كاربردهاي ماشين يادگيرنده است كه امروزه بسيار مورد توجه قرار مي گيرد. به اين معني كه عمل يادگيري اطلاعات پايه را از محيط استخراج كرده و براي تحليل حوادث آينده از آن بهره مي گيرندو موضوع مورد بحث ما در اين گزارش بررسی يادگيری ماشين است. در فصل اول با يادگيری ماشين، انواع يادگيری، انواع ماشينهای يادگيرنده و کاربردهای آن به صورت کلی آشنا خواهيم شد در فصل دوم به مقوله داده کاوی ، خواهيم پرداخت و در فصل های سوم و چهارم به تشريح شبکه های عصبی و الگوريتم ژنتيک که زير شاخه های مهم يادگيری ماشين است می پردازيم.

دانلود پروژه پایان نامه رشته ی مهندسی کامپیوتر با عنوان یادگیری ماشین Machine Learning با فرمت word شامل ۱۹۹ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است :

فهرست مطالب

۱٫ فصل ۱ يادگيري ماشين

۱-۱ چكيده

۱-۲ يادگيري چيست؟

۱-۳ نگاهي به فردا

۱-۴ يادگيري ماشين

۱-۴-۱ هدف

۱-۵ ماشين يادگيرنده

۱-۵-۱ روند تكاملي ماشين هاي يادگيرنده

۱-۵-۲ انواع ماشين هاي يادگيرنده

۱-۵-۳ اجزاء ماشين هاي يادگيرنده

۱_۵_۴ مشكلات ماشين هاي يادگيرنده

۱-۶ روشهاي يادگيري عامل

۱-۷ مسائل اساسي يادگيري

۱-۸ روند عمليلتي

۱-۹ قوانين يادگيري

۱-۹-۱ روش AQ11

۱-۹-۲  روش CN2

۱-۹-۳ درخت تصميم

۱-۱۰ طراحي يك سيستم يادگيري

۱-۱۰-۱ انتخاب Training Experience

۱-۱۰-۲ انتخاب تابع هدف

۱-۱۰-۳ انتخاب نحوه نمايش تابع هدف

۱-۱۰-۴ انتخاب الگوريتم شبيه سازي

۱-۱۰-۵ طراحي نهايي

۱-۱۱ كاربردهاي ماشين هاي يادگيرنده

۱-۱۲ تكنيك هاي يادگيري ماشين

۱-۱۲-۱ درخت تصميم گيري

۱-۱۲-۲ شبكه هاي عصبي

۱-۱۲-۳ منطق فازي

۱-۱۲-۴ يادگيري از طريق منطق مخاسباتي

۱-۱۲-۵ محاسبات تكاملي

۱-۱۲-۵-۱ الگوريتم ژنتيك

۱-۱۲-۶ يادگيري تقويتي

فصل ۲ داده كاوي

مقدمه

۲-۱ تعريف تئوريك از داده كاوي

۲-۲ جايگاه داده كاوي

۲-۲-۱ چند واقعيت

۲-۳ مراحل يك فرايند داده كاوي

۲-۴ پايه هاي يك فرايند داده كاوي

۲-۵ كاربردهاي داده كاوي

۲-۶ مقوله كاهش ابعاد داده

۲-۶-۱ پروسه كشف دانش از پايگاه داده

۲-۶-۲ ويژگي هاي KDD

۲-۶-۳ استخراج داده ها

۲-۶-۴ آماده كردن داده ها

۲-۶-۵ مهندسي داده ها

۲-۶-۶ مهندسي الگوريتم و تعيين استراتژي هاي كاوش

۲-۷ زبان هاي پرسشي داده كاوي

۲-۸ كلاسه بندي و پيشگويي داده ها

۲-۸-۱ انواع روشهاي كلاسه بنديگ

۲-۸-۲ مراحل يك الگوريتم كلاسه بندي

۲-۸-۳ ارزيابي روشهاي كلاسه بندي

۲-۹ خوشه بندي

۲-۹-۱ تعريف فرايند خوشه بندي

۲-۹-۲ كيفيت خوشه بندي

۲-۹-۳ روش ها و الگوريتم هاي خوشه بندي

۲-۹-۴ دسته بندي ويژگي هاي الگوريتم هاي خوشه بندي

۲-۱۰ داده كاوي با استفاده از استنتاج و يادگيري بيزي

۲-۱۰-۱ تئوري بيز

۲-۱۰-۲ اصل طول توصيف مينيمم

۲-۱۰-۳ الگوريتم Gibbs

۲-۱۰-۴ طبقه بندي ساده بيزي

۲-۱۰-۵ تخمين زدن احتمالات

۲-۱۰-۶ الگوريتم EM

نتيجه گيري

فصل ۳ شبكه هاي عصبي

مقدمه

۳-۱ تاريخچه

۳-۲ ايده پيدايش شبكه هاي عصبي

۳-۳ پباهن با مغز

۳-۴ روش كار نرون ها

۳-۵ مدل رياضي

۳-۶ پياده سازي هاي الكترونيكي نرون ها مصنوعي

۳-۷ عمليات شبكه هاي عصبي

۳-۸ آموزش شبكه هاي عصبي

۳-۹ آموزش تطبيقي

۳-۱۰ تفاوت شبكه هاي عصبي با روش هاي محاسباتي متداول و سيستم هاي خبره

۳-۱۱ انواع يادگيري براي شبكه هاي عصبي

۳-۱۱-۱ باناظر

۳-۱۱-۲ تشديدي

 3-12 زمينه‌اي در مورد perceptron

۳-۱۲-۱ قدرت protron

۳-۱۲-۲ دنباله هاي protron

۳-۱۳ قضيه بنيادي دنباله ها

۳-۱۴ كاربردهاي شبكه هاي عصبي مصنوعي

۳-۱۵ مزيت شبكه هاي عصبي

۳-۱۶ قوانين فعال سازي

نتيجه  

فصل ۴ الگوريتم ژنتيك

مقدمه

۴-۱ الگوريتم ژنتيك چيست؟

۴-۲ طبيعت ايده اوليه

۴-۳ رابطه تكامل طبيعي با هوش مصنوعي

۴-۴ چارچوب كلي الگوريتم هاي ژنتيك

۴-۴-۱ شرط پايان الگوريتم

۴-۵ روش هاي نمايش

۴-۶ عملگرهاي الگوريتم ژنتيك

۴-۶-۱ تابع سازگاري

۴-۶-۲ انتخاب

۴-۶-۳ CrossOver

۴-۶-۴ موتاسيون ( جهش )

۴-۶-۵ جايگزيني

۴-۷ مزايا و معايب

۴-۸ كاربردهاي الگوريتم ژنتيك

۴-۸-۱ نمونه اي از كاربرد در مسائل بهينه سازي مهندسي نفت

۴-۸-۲ كاربرد الگوريتم ژنتيك در شبكه هاي عصبي

۴-۸-۳ هايپر هيوريستيك

۴-۹ روند الگوريتم ژنتيك با يك نمونه ساده

نتيجه

 • بازدید : 91 views
 • بدون نظر

این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

همگام با گسترش حوزه دانش بشري و ظهور دستاردهاي نو در قلمرو علوم تجربي، مسائل و موضوعات پيچيده فقهي و حقوقي نيز پديدار آمده، تلقيح مصنوعي نيز يكي از مسائل نو پيداست كه پيشرفت دانش پزشكي آن را به عرصه فقه و حقوق كشانده و از آنجا كه قوانين و مقررات حقوقي ما ريشه در احكام مذهبي دارد، هيچ حقوقدان و انديشمندي در دانش حقوق، نمي تواند بدون بهره مندي از اين منبع عظيم، در جهت قانوني كردن چنين مسائل جديدي گام بردارد، بلكه نخست بايد فقيهان جواز شرعي آن را تاييد و حكم وضعي آن را روشن كنند، سپس به صورت ماده يا مواد قانوني درآيد. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم
دانش پزشكي با پيشرفت هاي جديد خود توانسته است كمك شايان توجهي به توليد نسل انسان بنمايد و به وسيله تلقيح مصنوعي و رفع بعضي از نواقص و عيوب مردان نظير عنن، يا انزال سريع و يا معالجه عيوب مجاري تناسلي زنان يا مردان، آرزوي كساني كه سالياني دراز در انتظار فرزند به سر مي برند را به تحقق برساند. قابل ذكر است كه مسئله تلقيح، ابتدا در حيوانات اهلي به منظور اصلاح نژاد يا تكثير نسل به كار مي رفت. در آغاز، اين كار را يكي از دانشمندان آلماني به نام “Lubwing Jacobi” در سال ۱۷۶۵٫م روي ماهيها انجام داد. چند سال بعد يك دانشمند و كشيش ايتاليايي به نام پرفسور “Spalanzoni”  تلقيح را روي سگها آزمايش كرد و نتيجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم يكي از دانشمندان روسي به نام “John hunter” تلقيح مصنوعي در حيوانات چهار پا را عملي ساخت كه اين روش فعلا نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. به دنبال موفقيت اين آزمايشها در حيوانات، دامنه تلقيح مصنوعي به انسانها نيز سرايت نمود و اين آزمايش ها در مورد انسان، در كشورهاي مختلف از قبيل فرانسه، انگلستان به اجرا درآمد. يك دانشمند انگليسي به نام “Elielve” در سال ۱۷۹۹٫م، گزارشي در اين زمينه به دولت انگلستان داد. در فرانسه ده مورد تلقيح مصنوعي در زنان انجام گرفته است كه قديمي ترين آنها را مربوط به سال ۱۸۳۸٫م، دانسته اند. ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي موسوم به “Cerard” گزارش داد كه از ۷۲ زني كه تلقيح مصنوعي شده اند، ۴۱ نفر آنها از اين طريقه بارور گرديده اند و تقريبا از سال ۱۹۱۴٫م، موضوع تلقيح مصنوعي كاملا توجه پزشكان و علما را به خود معطوف داشت. در سال ۱۹۱۴٫م، يكي از پزشكان انگليسي مقيم مصر موسوم به دكتر”جامسيون” شنيده بود كه در ميان بدويان طريقه اي براي معالجه زنان عقيم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهي منتهي به فوت آنان مي گردد. اين موضوع نظر پزشك مزبور را به خود جلب كرد و در اثر بررسي دريافت كه زنان بدوي به قطعه اي از پشم اصنون مي خوانند و بعد آن را به زنان نازا مي دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند كه زن حامله مي شود يا مي ميرد. اين پزشك پس از تحقيقات بيشتر دريافت كه زنان بدوي پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقيم مي دهند تا استعمال نمايد، كه علاوه بر نطفه مقدار زيادي ميكروبهاي مضر موجود در پشم وارد رحم زن مي گردند و اگر زن بنيه قوي داشت در مقابل ميكروبها مقاومت مي كرد والا از پاي در مي آمد و تلف مي شد. دكتر”جامسيون” پس از خاتمه جنگ جهاني اول به انگلستان مراجعت كرد و درصدد برآمد به وسيله تلقيح مصنوعي( كه قبلا آزمايش شده بود و بدويان و صحرانشنان نيز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده مي كردند) و از راه صحيح علمي هزاران زن را كه آرزوي مادر شدن داشتند بارور مند و به وسيله لوله آزمايش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد تا بدين وسيله خانواده هاي زيادي را كه از نداشتن فرزند تهديد به نابودي و متلاشي شدن مي گرديدند نجات دهد؛ و از اين رهگذر، گاهي به علت بي ثمر بودن مني شوهر، از نطفه مردان بيگانه استفاده مي نمود.
رواج تلقيح مصنوعي در انگلستان و هجوم زنان بي فرزند به بيمارستانهاي لندن موجب شد كه موضوع تلقيح مصنوعي در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزير بهداري وقت استيضاح و دولت تخلصه گردد؛ كه چرا تولد اين گونه اطفال را مانند ساير اطفال شرعي و قانوني به ثبت نمي رسانند.۱
حقوق تطبيقي تلقيح مصنوعي
موضوع تلقيح مصنوعي در نهمين كنگره بين المللي حقوق جزا(اين كنگره از ۲۴ الي ۳۰ اوت ۱۹۶۴ در شهر لاهه، مركز كشور هلند برگزار گرديد) مورد بحث و بررسي قرار گرفت. شعبه دوم كنگره مزبور كه نسبت به جرايم عليه خانواده و جرايم جنسي مطالعه و بررسي مي كرد، تلقيح مصنوعي را چنين مورد بحث و گفتگو قرار داد: چون در اين اواخر عده اي به وسيله تلقيح مصنوعي صاحب فرزند مي شوند، مسائل ناشي از اين امر در خور بررسي است. مسئله بايد از دو نظر مورد توجه واقع شود به يكي موردي كه حاملگي به وسيله نطفه شوهر صورت مي گيرد، ديگر در موردي كه حاملگي به وسيله نطفه شخصي غير از شوهر انجام مي گيرد.
رد فرض اول در صورتي كه زن و شوهري بخواهند صاحب فرزند شوند، ولي شوهر بدون اينكه عقيم باشد، نتواند وظايف زناشويي را انجام دهد، نطفه با وسيله طبي مخصوص گرفته و به زن تلقيح مي شود كه در اين مورد هيچ گونه اتكال حقوقي و جزايي پيش نمي آيد و علم طب و جراحي به چنين مردي امكان مي دهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندي كه از اين راه به وجود مي آيد متعلق به شوهر است. اما در مورد فرض دوم، مشكلات فراواني روي مي دهد. اين مورد وقتي است كه براي شوهر امكان انجام وظايف زناشويي هست، ولي به علت نازايي نمي تواند داراي فرزند شود و زن آرزوي داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلي نه از طريق غيرمشروع داشته باشد بايد به تلقيح مصنوعي متوسل شود و اگر بدون رضايت شوهر دست به اين كار بزند اشكالات فراوان ايجاد مي گردد زيرا فرزندي كه از اين راه به دنيا مي آيد فرزند شوهر نيست و در نتيجه، يك طفل غيرقانوني است و اگر اين كار با رضايت شوهر انجام شود، باز خالي از اشكال قانوني نيست؛ چون از نظر علمي و زيست شناسي اين فرزند نمي تواند متعلق به شوهر باشد. از طريق ديگر، اين سوال پيش مي آيد كه تلقيح مصنوعي با رضايت و بدون رضايت شوهر اصولا رابطه نامشروع محسوب مي شود يا نه؟ به نظر نمايندگان كنگره، چون تلقيح مصنوعي متضمن مقاربت مرد و زن نيست، رابطه نامشروع محسوب نمي گردد. براي جلوگيري از بروز مشكلات موجود، طرح جديد قانون جزاي آلمان، تلقيح مصنوعي را در صورتي كه نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع كرده است. ولي نمايندگان كنگره عقيده داشتند كه تلقيح مصنوعي نبايد جرم شناخته شود، با وجود اين، در مواقعي كه زن بدون رضايت شوهر دست به اين كار بزند مي توان او را مجازات نمود و در مورد نه زنداني كه از اين راه به وجود مي آيند، كنگره عقيده داشت كه بايد مقرراتي تصويب شود تا وضع حقوقي اين گونه اطفال نظير ساير اطفال و حقوق و تكاليف والدين نسبت به آنها و بلكسي معلوم باشد و بالاخره، كنگره با توجه به گزارش شعبه دوم، اظهار نظر كرد كه قوانيني جزايي نبايد تلقيح مصنوعي را جز در موردي كه زن راضي نباشد و در موردي كه شوهر اين كار رضايت ندهد، منع كنند.۱
دولت انگلستان در اين راستا، كميسيون مشورتي ژنتيك انساني را به عنوان يك سازمان مشورتي در سال ۱۹۹۶ تاسيس كرد، وظايف اين كميسيون عبارت است از مرور پيشرفت هاي علمي در مرزهاي ژنتيك انساني و رشته هاي وابسته.
گزارش مسائل ناشي از پيشرفتهاي جديد در ژنتيك انساني.
ارائه پيشنهاد ما در زمينه راههاي ايجاد اطمينان عمومي و ارتقاي فهم عموم.۲
بخش اول: بررسي فقهي و تلقيح مصنوعي
تلقيح در لغت به معناي باردار كردن و لقاح به معناي باردار شدن است و تلقيح مصنوعي در اصطلاح عبارت از اين است كه زن را با وسايل مصنوعي و بدون اينكه نزديكي صورت گيرد آبستن كنند۱
انواع روشهاي تلقيح مصنوعي:
۱) IUI تلقيح مصنوعي داخلي؛
۲) GIFI انتقال تخمك؛
۳) ZIFT انتقال جنين
۴) IVF-ET باروري آزمايشگاهي- انتقال رويان۲
در اين تحقيق، از بين روشهاي گوناگون توليد نسل مصنوعي به بررسي سه طريقه اول كه بيشتر متداول است مي پردازيم.
فصل اول: تلقيح مصنوعي داخلي
در اين روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود، اما برحسب اينكه بين صاحبان نطفه(زن و مرد) زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده يا جنين ارتباطي وجود نداشته باشد، اين روش به دو صورت تقسيم مي شود كه در دو جفت بررسي مي شود:
مبحث اول: لقاح همگون يا تلقيح بين همگون
مبحث دوم: لقاح ناهمگون يا تلقيح بين افراد بيگانه۱
مبحث اول: تلقيح مصنوعي همگون
در اين روش كه هومولوگ نيز ناميده مي شود پاي شخص ثالث در ميان نيست. هر گاه شوهري در به توليد اسپرم باشد ولي به علل مجاني يا رواني، باروري زن از طريق عادي و به وسيله مقاربت ممكن نباشد از اين روش استفاده مي شود و در اين زمان با استفاده از تكنيك هاي كمكي توليد مثل، اسپرم شوهر به زن تلقيح مي شود تا از اين طريق باردار گردد.۱
 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ماهواره ي مصنوعي شي ايست كه توسط انسان ساخته شده و به طور مداوم در حال حركت در مداري حول زمين يا اجرام ديگري در فضا مي باشد. بيشتر ماهواره هاي ساخته شده تاكنون حول كره زمين در حركتند و در مواردي چون مطالعه كائنات، ايستگاه هاي هوا شناسي، انتقال تماس هاي تلفني از فراز اقيانوس ها، رديابي و تعيين مسير كشتي ها و هواپيماها و همينطور امور نظامي به كار مي روند…… ماهواره هايي نيز وجود دارند كه دور ماه، خورشيد، اجزام نزديك به زمين و سياراتي نظير زهره، مريخ و مشتري در حال گردش مي باشند. اين ماهواره ها اغلب اطلاعات مربوط به جرم آسماني كه حول آن در گردشند را جمع آوري مي كنند
به جز ماهواره هاي مصنوعي مذكور اشياي در حال گردش ديگري نيز در فضا وجود دارند از جمله فضا پيما ها، كپسول هاي فضايي و ايستگاه هاي فضايي كه به آنها نيز ماهواره مي گوييم. البته اجرام ديگري نيز در فضا وجود دارند به نام زباله هاي فضايي شامل بالابرنده هاي مستهلك راكت ها، تانك هاي خالي سوخت و … كه به زمين سقوط نكرده اند و در فضا در حركتند. در اين مقاله به اين اجرام نمي پردازيم.
اتحاديه سويت پرتاب كننده اولين ماهواره مصنوعي، اسپاتنيك ۱، در سال ۱۹۵۷ بود. از آن زمان ايالات متحده و حدود ۴۰ كشور ديگر سازنده و پرتاب كننده ماهواره به فضا بوده اند. امروزه قريب به ۳۰۰۰ ماهواره فعال و ۶۰۰۰ زباله فضايي در حال گردش به دور زمينند.
انواع مدارها
مدارهاي ماهواره ها اشكال گوناگوني دارند. برخي دايره شكل و برخي به شكل بيضي مي باشند. مدارها از لحاظ ارتفاع (فاصله از جرمي كه ماهواره حول آن در گردش است) نيز با يكديگر تفاوت دارند. براي مثال بعضي از ماهواره در مداري دايره شكل حول زمين خارج از اتمسفر در ارتفاع ۲۵۰ كيلومتر(۱۵۵ مايل) در حركتند و برخي در مداري حركت مي كنند كه بيش از ۳۲۲۰۰ كيلومتر (۲۰۰۰۰ مايل) از زمين فاصله دارد. ارتفاع بيشتر مدار برابر است با دوره گردش ( مدت زمانيكه ماهواره يك دور كامل در مدار خود حركت مي كند) طولاني تر. يك ماهواره زماني در مدار خود باقي مي ماند كه بين شتاب ماهواره ( سرعتي كه ماهواره مي تواند در طي يك مسير مستقيم داشته باشد ) و نيروي گرانش ناشي از جرم آسماني كه ماهواره تحت تاثير آن مي باشد و دور آن در گردش است تعادل وجود داشته باشد. چنانچه شتاب ماهواره اي بيشتر از گرانش زمين باشد ماهواره در يك مسير مستقيم از زمين دور مي شود و چنانچه اين شتاب كمتر باشد ماهواره به سمت زمين برخواهد گشت.
براي درك بهتر تعادل بين گرانش و شتاب، جسم كوچكي را در نظر بگيريد كه به انتهاي يك رشته طناب متصل و در حال چرخش است. اگر طناب پاره شود جسم متصل به آن در يك مسير صاف به زمين مي افتد. طناب در واقع كار گرانش را انجام مي دهد تا شي بتواند به چرخش خود ادامه دهد. ضمنا وزن شي و طناب ميتوانند نشانگر رابطه بين ارتفاع ماهواره و دوره گردش آن باشد. طناب بلند مانند ارتفاع بلند است. هر چه طناب بلندتر باشد زمان بيشتري نياز است تا شي متصل به آن يك دور كامل بچرخد. طناب كوتاه مانند ارتفاع كوتاه است و در زمان كمتري شي مذكور يك دور كامل در مدار خود گردش خواهد كرد. انواع گوناگوني از مدارها وجود دارند اما اغلب ماهواره هايي كه حول زمين در گردشند در يكي از اين چهار گونه مدار حركت ميكنند. (۱) ارتفاع بلند، ﮋئوسينكرنوس. (۲) ارتفاع متوسط. (۳) سان سينكرنوس، قطبي. (۴) ارتفاع كوتاه . شكل اغلب اين گونه مدارها دايره ايست. 
مدارهاي ارتفاع بلند، ﮋئوسينكرنوس بر فراز استوا و در ارتفاع ۳۵۹۰۰ كيلومتر(۲۲۳۰۰ مايل) قرار دارند. ماهواره هاي اينگونه مدارها حول محور عمودي زمين با سرعت و جهت برابر حركت زمين حركت مي كنند. بنابراين هنگام رصد آنها از روي زمين همواره در نقطه اي ثابت به نظر مي رسند. براي پرتاب و ارسال اين ماهواره ها انرﮋي بسيار فراواني لازم است.
ارتفاع يك مدار متوسط حدود ۲۰۰۰۰ كيلومتر (۱۲۴۰۰ مايل) و دوره گردش ماهواره هاي آن ۱۲ ساعت است . مدار خارج از اتمسفر زمين و كاملا پايدار است. امواج راديويي كه از ماهواره هاي موجود در اين مدارها ارسال مي گردد در مناطق بسيارزيادي از زمين قابل دريافت است. پايداري و وسعت مناطق تحت پوشش اين گونه مدارها آنها را براي ماهواره هاي ردياب مناسب مي نمايد.
مدارهاي سان سينكرنوس، قطبي، ارتفاع نسبتا كوتاهي دارند. آنها تقريبا از فراز هر دو قطب زمين عبور مي كنند.مكان اين مدارها متناسب با حركت زمين به دور خورشيد در حركت است به گونه ايكه ماهواره ي اين مدار خمواره در يك ساعت محلي ثابت از استوا عبور مي كند. از آنجاييكه اين ماهواره ها از همه عرض هاي جغرافي زمين مي گذرند قادرند كه اطلاعات را از تمامي سطح زمين دريافت نمايند. در اينجا مي توان ماهواره TERRA را به عنوان مثال نام برد. وظيفه اين ماهواره مطالعه اثرات چرخه ها ي طبيعي و فعاليت هاي انسان بر روي آب و هواي كره زمين است. ارتفاع مدار اين ماهواره ۷۰۵ كيلومتر (۴۳۸ مايل) و دوره گردش آن ۹۹ دقيقه است. زمانيكه اين ماهواره از استوا عبور مي كند ساعت محلي هميشه ۱۰:۳۰ صبح و يا ۱۰:۳۰ شب است.
يك مدار ارتفاع كوتاه درست بر فراز جو زمين قرار دارد جاييكه تقريبا هوايي براي ايجاد تماس و اصطكاك وجود ندارد. براي ارسال ماهواره به اين نوع مدارها انرﮋي كمتري نسبت به سه نوع مدار مذكور ديگر لازم است. ماهواره ها ي مطالعاتي كه مسئول دريافت اطلاعات از اعماق فضا مي باشند غالبا در اين مدارها در حركتند. براي مثال تلسكوپ هابل كه در ارتفاع ۶۱۰ كيلومتر(۳۸۰ مايل) با دوره گردش ۹۷ دقيقه در حركت است.
انواع ماهواره ها
ماهواره هاي مصنوعي بر اساس ماموريت هايشان طبقه بندي مي شوند. شش نوع اصلي ماهواره وجود دارند. (۱) تحقيقات علمي، (۲) هواشناسي، (۳) ارتباطي، (۴) ردياب، (۵) مشاهده زمين، (۶) تاسيسات نظامي. ماهواره هاي تحقيقات علمي اطلاعات را به منظور بررسي هاي كارشناسي جمع آوري مي كنند. اين ماهواره ها اغلب به منظور انجام يكي از سه ماموريت زير طراحي و ساخته مي شوند. (۱) جمع آوري اطلاعات مربوط به ساختار، تركيب و تاثيرات فضاي اطراف كره زمين. (۲) ثبت تغييرات در سطح و جو كره زمين. اين ماهواره ها اغلب در مدارهاي قطبي در حركتند. (۳) مشاهده سيارات، ستاره ها و اجرام آسماني در فواصل بسيار دور. بيشتر اين ماهواره ها در ارتفاع كوتاه در حركتند. ماهواره هاي مخصوص تحقيقات علمي حول سيارات ديگر، ماه و خورشيد نيز حضور دارند. 
ماهواره هاي هواشناسي به دانشمندان براي مطالعه بر روي نقشه هاي هواشناسي و پيش بيني وضعيت آب و هوا كمك مي كنند. اين ماهواره ها قادر به مشاهده وضعيت اتمسفر مناطق گسترده اي از زمين مي باشند. بعضي از ماهواره هاي هواشناسي در مدارهاي سان سينكرنوس، قطبي، در حركتند كه توانايي مشاهده بسيار دقيق تغييرات در كل سطح كره زمين را دارند. آنها مي توانند مشخصات ابرها، دما، فشار هوا، بارندگي و تركيبات شيميايي اتمسفر را اندازه گيري نمايند. از آنجا كه اين ماهواره ها همواره هر نقطه از زمين را در يك ساعت مشخص محلي مشاهده مي كنند .
دانشمندان با اطلاعات به دست آمده قادر به مقايسه دقيق تر آب و هواي مناطق مختلفند. ضمنا شبكه جهاني ماهواره هاي هواشناسي كه در اين مدارها در حركتند مي توانند نقش يك سيستم جستجو و نجا ت را بر عهده گيرند. آنها تجهيزات مربوط به شناسايي سيگنال هاي اعلام خطر در همه هواپيما ها و كشتي هاي خصوصي و غير خصوصي را دارا هستند. بقيه ماهواره هاي هواشناسي در ارتفاع هاي بلند تر در مدارهاي ژئوسينكرنوس قرار دارند. از اين مدارها، آنها مي توانند تقريبا نصف كره زمين و تغييرات آب و هوايي آن را در هر زمان مشاهده كنند. تصاوير اين ماهواره ها مسير حركت ابرها و تغييرات آنها را نشان مي دهد. آنها همينطور تصاوير مادون قرمز نيز تهيه مي كنند كه گرماي زمين و ابرها را نشان مي دهد. 
ماهواره هاي ارتباطي در واقع ايستگاه هاي تقويت كننده سيگنال ها هستند، از نقطه اي امواج را دريافت و به نقطه اي ديگر ارسال مي كنند. يك ماهواره ارتباطي مي تواند در آن واحد هزاران تماس تلفني و جندين برنامه شبكه تلوزيوني را تحت پوشش قرار دهد. اين ماهواره ها اغلب در ارتفاع هاي بلند، مدار ﮋئوسينكرنوس و بر فراز يك ايستگاه در زمين قرار داده مي شوند. يك ايستگاه در زمين مجهز به آنتني بسيار بزرگ براي دريافت و ارسال سيگنال ها مي باشد. گاهي چندين ماهواره كه دريك شبكه و درمدارهاي كوتاهترقرار گرفته اند، امواج را دريافت و با انتقال دادن سيگنال ها به يكديگر آنها را به كاربران روي زمين در اقصي نقاط آن مي رسانند. سازمانهاي تجاري مانند تلوزيون ها و شركت هاي مخابراتي در كشورهاي مختلف از كاربران دائمي اين نوع ماهواره ها هستند. 
به كمك ماهواره هاي ردياب، كليه هواپيماها، كشتي ها و خودروها بر روي زمين قادربه مكان يابي با دقت بسيار زياد خواهند بود. علاوه بر خودروها و وسايل نقليه اشخاص عادي نيز ميتوانند از شبكه ماهواره هاي ردياب بهره مند شوند.در واقع سيگنال هاي اين شبكه ها در هر نقطه اي از زمين قابل دريافتند.دستگاه هاي دريافت كننده، سيگنال ها را حداقل از سه ماهواره فرستنده دريافت و پس از محاسبه كليه سيگنال ها، مكان دقيق را نشان مي دهند. ماهواره هاي مخصوص مشاهده زمين به منظور تهيه نقشه و بررسي كليه منابع سياره زمين و تغييرات ماهيتي چرخه هاي حياتي در آن، طراحي و ساخته مي شوند. آنها در مدارهاي سان سينكرنوس قطبي در حركتند. اين ماهواره ها دائما در شرايط تحت تابش نور خورشيد مشغول عكس برداري از زمين با نور مرئي و پرتوهاي نا مرئي هستند. رايانه ها در زمين اطلاعات به دست آمده را بررسي و مطالعه مي كنند. دانشمندان به كمك اين ماهواره معادن و مراكز منابع در زمين را مكان يابي وظرفيت آنها را مشخص مي كنند.همينطور مي توانند به مطالعه بر روي منابع آبهاي آزاد و يا مراكز ايجاد آلودگي و تاثيرات آنها و يا آسيب هاي جنگل ها و مراتع بپردازند. ماهواره هاي تاسيسات نظامي مشتمل از ماهواره هاي هواشناسي، ارتباطي، ردياب و مشاهده زمين مي باشند كه براي مقاصد نظامي به كار مي روند.برخي از اين ماهواره ها كه به ماهواره هاي جاسوسي نيز شهرت دارند قادر به تشخيص دقيق پرتاب موشكها، حركت كشتي ها در مسير هاي دريايي و جابجايي تجهيزات نظامي در روي زمين مي باشند.
زندگي و مرگ ماهواره ها
ساخت يك ماهواره هر ماهواره حامل تجهيزاتيست كه براي انجام ماموريت خود به آن ها نياز دارد. براي مثال ماهواره اي كه مامور مطالعه كائنات است مجهز به تلسكوپ و ماهواره مامور پيش بيني وضع هوا مجهز به دوربين مخصوص براي ثبت حركات ابرها است. علاوه بر تجهيزات تخصصي، همه ماهواره ها داراي سيستمهاي اصلي براي كنترل تجهيزات خود و عملكرد ماهواره مي باشند. از جمله سيستم تامين انرﮋي، مخازن، سيستم تقسيم برق و …
 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

عوامل هوشمند:

ماهيت عوامل، كامل يا غير از آن، تنوع محيطي و جانوران نمايشي حاصل از انواع عوامل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

در فصل۱، مفهوم عوامل منطقي به عنوان اساس….

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۹    کد محصول : ۱۵۸۲۸    حجم فایل : ۱۷۹ کیلوبایت   

هوش مصنوعی

در این مقاله به تعریف هوش مصنوعی،نحوه ی عملکرد،عوامل و … به طور

کامل پرداخته شده است.

مناسب برای دانشجویان و علاقه مندان به رشته ی کامپیوتر

برای خرید و دانلود کافی ایست به نشانی http://shoppingpage.filekar.ir مراجعه نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج