گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

این فایل دارای۳۰به صورت wordکه شامل مطالبی در باره ی (ارگونومي و راه هاي جلو گيري از خستگي در  كار با كامپيوتر)است اگر شما از کامپیوتر استفاده زیاد می کنید وخسته می شوید با مطالعه ی این فایل از خستگی جلوگیری کن

مطالب این فایل به سبک زیراست

فاكتورهاي استرس در محيط هاي كار :

هر محيط كاري فاكتورهاي استرس مخصوص خود را دارد. در زير فاكتورهاي استرس شناخته شده در محل كار آمده است و..

– پيچيدگي و تعدد ابزارهاي مورد استفاده در محيط كار

– وضعيتهاي محيطي غير طبيعي (گرما ، صدا ، ارتعاش ، روشنايي ، مواد سمي و )

– بار كاري فيزيكي و فكري


نتايج بكارگيري ارگونومي:

موارد زير تعدادي از نتايج بكارگيري اصول ارگونومي در محل كاراست و…

– درك تاثير مخصوص نوع كار روي جسم كاركنان و كارايي شغلي شان

– پيش بيني پتانسيل اثرات طولاني مدت (يا تجمعي ) كار روي جسم كاركنان

– ارزيابي تناسب محل كار و ابزارها براي كارگران جهت انجام كار

– بهبود بهره وري و آسايش كارگران توسط (تطبيق كار براي شخص ) يا تطبيق شخص براي كار نتايج اين قبيل تلاشها دستيابي به بهترين هماهنگي ميان

قابليتهاي كارگر و نيازمنديهاي شغل است و…


بيومكانيك :

بيومكانيك تركيبي از فيزيك مهندسي (مكانيك ) ، آنتروپومتري و پايه علوم پزشكي (بيولوژي و فيزيولوژي ) كه از طريق رياضي مرتبط گشته اند . آن قوانين فيزيكي را براي توصيف پديده هاي بيولوژيكي بدن انسان استفاده ميشود . اصول بيومكانيك جهت مطالعه پاسخهاي بدن انسان به بارها و استرس هايي كه در محيطهاي كاري بر آن قرار ميگيرد، ميباشد و…فيزيولوژي كار :

مطالعه عملكرد ارگانيسمهاي انسان توسط استرسهاي كار ماهيچه اي تحت تاثير قرار ميگيرد.

پاسخهاي فيزيولوژيك ناشي از كار فيزيكي شامل سيستمهاي ماهيچه اي اسكلتي و قلبي عروقي ميباشدو…

ارزيابي توانايي كاري:

۱- ضربان قلب

۲- اكسيژن مصرفي

و…


عتیقه زیرخاکی گنج