گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در طرح جامع شهر گرگان، اين شهر به سه ناحيه، ۲۴ واحد شهري و به همين مساحت به اجزاء كوچكتري تقسيم گرديد. در طرح تفصيلي با رعايت كليات اين تقسيم‌بندي، با توجه به وضع شهر و تغييرات ناشي از چند سال اخير اين نواحي و زيرنواحي از نظر جمعيتي و مساحت كاربري‌هاي لازم مورد محاسبه و طراحي مجدد قرار گرفته است. مساله مهمي كه مدنظر بوده، استفاده از اراضي باير داخل شهري، عدم تخريب در اثر ايجاد يا تعويض معابر، حداكثر استفاده از معابر و كاربري‌هاي موجود (غيرمسكوني) است. تفاوت در تراكم‌ها و كابري‌ها و وجود شبكه‌هاي زيربنايي موجود، تفاوت‌هايي در مساحت واحدهاي شهري گرديده است. اين امر تا آنجا كه به توزيع خدمات در حد قابل قبول و دسترسي شهروندان به اين خدمات صدمه چنداني وارد نساخته باشد، در طرح پيش‌بيني شده است.
همانطوري كه قبلاً اشاره شد، در طرح تفصيلي گرگان سعي بر آن بوده كه شبكه معابر در وضع موجود كمتر دچار تغييرات گردد و هرچه ممكن است تخريب كمتري در بافت مسكوني به وجود آيد. براي بررسي دقيق‌تر اين تغييرات، نواحي سه‌گانه و واحدهاي شهري كه تعداد آن ۲۴ واحد است، مورد طراحي و بررسي تفصيلي قرار گرفته است. ناحيه ۱ در غرب شهر و شامل ۷ واحد شهري است. ناحيه شرقي شامل ۹ واحد شهري است و بخش جنوبي كه به صورت دنباله‌اي از شهر است، داراي ۸ واحد مي‌باشد.
در طرح تفصيلي نواحي سه‌گانه هر كدام به واحدهاي شهري كه تقسيمات كوچكتري است و حدود۱۴۰۰۰ نفر جمعيت را پوشش مي‌دهد، تقسيم شده‌اند. ناحيه ۱ به ۷ واحد شهري، ناحيه ۲ به ۹ و ناحيه ۳ به ۸ واحد شهري تقسيم گرديده و تراكم خالص ۲۷۰نفر در هكتار درنظر گرفته شده است. اين نواحي داراي مراكز ناحيه‌اي خاص به خود بوده و واحدهاي شهري نيز داراي مراكز شهري رده پايين‌تر مي‌باشند.
چكيده مطالعات جغرافيايي و اقليمي
شهر گرگان با مساحت ۲۶۰۰ هكتار، درارتفاع متوسط ۱۵۵ متر از سطح دريا و در ۵۴ درجه طول شرقي و ۳۶ درجه عرض شمالي و در دامنه شمالي البرز واقع شده است.
شهر گرگان داراي يك ايستگاه هواشناسي سينوپتيك مي‌باشد. مطابق آمار ۱۲ سال متوالي اين ايستگاه، خصوصيات اقليمي اين شهر به شرح زير است:
درجه حرارت: 
متوسط حداكثر ۱/۳۳ درجه سانتيگراد
متوسط حداقل ۱/۴ درجه سانتيگراد
متوسط روزانه ۹/۱۷ درجه سانتيگراد
حداكثر مطلق ۴۴ درجه سانتيگراد
حداقل مطلق ۲/۹- درجه سانتيگراد
بارندگي
كل بارش سالانه ۷۲۵ ميليمتر است كه در تمام فصول اتفاق مي‌افتد.
تعداد روزهاي باراني، ۱۰۵ روز در سال

عتیقه زیرخاکی گنج