گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

مطالعه سکوی فرا ساحلی جاکت تحت اثر بارهای دینامیکی شدید با در نظر گرفتن اصول قابلیت اعتماد شامل ۲۷۰ صفحه برای رشته مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی می باشد. در حال حاضر تعداد زیادی سکوی دریایی در نقاط مختلف نصب و در حال بهره برداری می باشند. بنابراین در معرض خطر بارهای حدی شدید مانند زلزله قرار دارند. لذا لازم است که این سکوها در مقابل بارهای حدی شدید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. و در صورت عدم توانایی لازم ، با تمهیداتی از بروز آسیب جدی در آنها جلوگیری شود.

در تحقیق حاضر علاوه بر کنترل مدل سکوی فرا ساحلی جاکت و ارزیابی رفتار سازه ای آن و آماده سازی مدل جهت بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی بوسیله تحلیل ثقلی خطی ، تحلیل مودال، تحلیل استاتیکی غیر خطی با اعمال ۱۳۰ شتاب نگاشت زلزله همپایه شده به شتابهای  0.3g-0.65g-1g و انجام آنالیز تاریخچه زمانی به بررسی و تحلیل و ارزیابی نتایج برروی اعضای حساستر و مهمتر سکو پرداخته و رفتار دینامیکی اعضا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

عتیقه زیرخاکی گنج