گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)-دانلود رایگان مقاله بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)-دانلود رایگان پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)-تحقیق بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:
– تعریف پارامترهای طرحی انفجار 
طراحی انفجار، با طراحی اجزای خاص انجام می شود که این اجزا به طور کلی عبارتند از:
۱- قطر چال (hole diameter) :
که با علامتهای Q , d, D نمایش داده می شود و واحد آن میلیمتر یا اینچ می باشد. 
۲- بردن (burden) : 
فاصله بين دو رديف چال موازی با هم است . واحد آن متر یا فوت می باشد و با B یا V نشان داده می شود .
فاصله اولین ردیف چال تا سطح آزاد بردن ماکزیمم نامیده می شود و مقدار آن از دیگر بردنها بیشتر است. (Vmax   QV) که V مربوط به ردیفهای عقب تر است.
۳- فاصله ردیفی چالها (spacing) :
فاصله دو چال را در يك رديف گویند و با E نشان داده می شود و با واحدهای متر یا فوت معین می شود.(ft-m).
۴- طول چال (height) :
ارتفاع چالی است که برای خرج گذاری حفر می کنیم و واحد آن متر یا فوت است.
(ft-m). در واقع ارتفاع کلی چال زده شده است.
۵- اضافه چالی (sub drilling):
ارتفاعی از چال است که در زیر پله حفر می شود تا کف پله بعدی که از آتشبازی ایجاد می شود، مسطح شود و واحد آن متر یا فوت است (ft-m). و با علامت U نشان می دهند. این مقدار تفاوت طول کلی چال و ارتفاع پله می باشد. 
۶- ارتفاع پله (height of stop) :
ارتفاع پله مورد استخراج است و عموماً با K نمایش می دهند. واحد آن متر یا فوت است(ft-m)
۷- ارتفاع گل گذاری (stemming) :
ارتفاعی از چال است که با گل پر می کنند و با T نشان می دهند و واحد آن متر یا فوت است (ft-m) و تاثیر زیادی در راندمان آتشباری دارد ولی در معدن چادرملو اصلاً به آن توجهی نمی شد.
۸- ارتفاع خرج گذاری (height of explosive) : 
میزان ماده منفجره به ازای واحد طول چال است که آنرا با (Qc , n) و تراکم خرج ته چال (Qc , n) می باشد و واحد آن کیلوگرم بر متر یا پوند بر فوت می باشد (۱b/ft-kg/m).

۹- تراکم خرج گذاری (accumulation of explosive):
 میزان ماده منفجره به ازای واحد طول چال است که آنرا با Q , n نمایش می دهند و خود شامل تراکم خرج وسط چال(Qc  , nc  ) و تراکم خرج ته چال (Qb  ,nb ) می باشد و واحد آن کیلوگرم بر متر ویا پوند بر فوت می باشد. (۱b/ft-kg/m). 
 10- مصرف ویژه (specific charge) :
که با q نشان داده میشود و عبارتست از میزان ماده ناریه لازم که به ازای آن یک تن یا یک مترمکعب ماده معدنی بدست می آید.
۱۱- حفاری ویژه (specific drilling) :
که با d نشان داده می شود و عبارتست از مقدار طول چال حفر شده به ازای هر تن یا هر مترمکعب استخراج ماده معدنی.
۱۲- YR وزن مخصوص ماده معدنی : 
در فرمولهای برحسب    بیان می شود. 
۱۳- ye وزن مخصوص ماده منفجره :
در فرمولهای بر حسب   بیان می شود. 
لازم به توضیح است که بین اجزاء فوق روابطی منطقی جهت طراحی آنها وجود دارد که این روابط تحت عنوان تئوریهای طراحی توسط دانشمندان مختلف ارائه شدند و در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.

این روابط تابع شرایط زیر هستند: 
الف- هدف از انفجار 
ب- نوع و ساختمان سنگ 
ج- نوع و کیفیت ماده منفجره 
د- شرایط محیط کار معدن 
ه- شیب چال 
و- شیب پله 
ز- تناژ استخراجی 
ح- ابعاد لازم برای سنگی که استخراج می شود 
ط- پایداری پله 
ی- ایمنی 
ک- آرایش چالها 
ل- عرض پله 
م- سطح آزاد 
ن- زاویه شکست سنگ 
س- لرزش زمین 
ع- لرزش هوا 
ف- پرتاب سنگ (fly rock) 
ظ- فاصله زمانی تأخیر 
لازم به ذکر است  که شرایط فوق نیز متقابلاً بر هم و بر روش آتشباری چالها تأثیر گذارند . از عوامل و شرایطی که در بالا به آنها اشاره شد برخی را باید مربوط به قبل از انفجار و برخی دیگر را بايد مربوط به بعد از انفجار دانست . البته برخی را نیز باید قبل و بعد از انفجار مورد بررسی قرار داد .

عتیقه زیرخاکی گنج