گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر
این فایل در ۰اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وزارت امور اقتصادی ودارائی ، به موجب قانون ، به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی        وتنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است (ماده ۱قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی )در اجرای این وظایف ، این وزارت از طریق واحدها و سازمانهای تا بعه دو گروه فعالیت ستادی ، سیاستگذاری کلان و فرابخشی “و عملیات اجرایی “را انجام  می دهد
-۱- تامین و تنظیم منابع برای فعالیتهای اقتصادی ،ازسه مسیر “بودجه عمومی دولت “اعتبارات و تسهیلات بانکی ” و جذب منابع و سرمایه های خارجی”انجام می شود
۱-۲- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد
   2-2- فعالیت اقتصادی در سازمانها و موسسات مختلف، از طریق چند ابزار و سازکار اقتصادی ، توسط دولت هدایت ، تنظیم و جهت داده می شود ، عمده ترین این ابزار و سازکار ، شامل نظام مالیات و عوارض ، بیمه ، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ، بورس سهام و کالا ، حسابرسی ، اعمال تعرفه های تجاری ، تنظیم وجمع آوری و استفاده از پس مانده های اقتصاد را بر عهده دارد 

   3-2- این سازمانها نیز ، بنا به خصلت وزارت متبوع ، دردو حیطه “ستادی و طراحی نظام ” و انجام عملیات اجرایی ” مسئولیت دارند و این خصلت ویژه ، کار آنها را به طور مضاعف دشوار و حساس می نماید  
معاونت امور اقتصادي

معاونت امور اقتصادي وظيفه تنظيم خط مشي و اداره امور اجراي سياستهاي اقتصادي مالي  و تجاري كشور را بر اساس برنامه‌هاي كلي دولت و تنظيم سياستهاي اقتصادي دولت با ساير كشورها و سازمانهاي اقتصادي بين‌المللي را برعهده دارد اين وظايف در قالب ۳ سطح سازماني دفتر به شرح ذيل با ترتيب پستهاي سازماني مربوطه صورت مي‌پذيرد.
معاونت حقوقي و امور مجلس

تنظيم خط مشي و اداره کلیه امور حقوقي و قضايی وزارتخانه‌  در ارتباط با لوايح , طرحهاي قانوني , شركت در جلسات و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و استعلام ساير معاونتها در امور حقوقي بعهده معاونت مذكور مي‌باشد و داراي ۲ سطح سازماني ذيل مي‌باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج