گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 207 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زندگي هريك از ما زماني كه عمل لقاح (تركيب سلول جنسي نروماده) صورت پذيرد شروع خواهد شد، و احياناً تا زمان پيري ادامه خواهديافت در طي اين مدت مهارت‌هاي تازه اي كسب مي‌كنيم و جنبه‌هاي مختلف شخصيت دگرگوني حاصل مي‌شود در ادامه برایآشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم
 هر يك از ما زندگي را با سلول كوچكي كه اندازه آن از يك ته سنجاق كوچكتر است شروع مي‌كنيم بيشتر صفات ارثي از والدين به فرزندان منتقل مي‌شود از همين سلول كوچك منتقل مي‌گردد. صفات ارثي چون ويژگي برخي مانند قد، ساختار استخواني، رنگ مو،‌چشم، غيره اينها صفات ارثي هستند كه از طريق والدين به فرزندانشان منتقل مي‌گردد. 
محيط:‌
كودكي كه پابه جهان هستي مي‌گذارد به ميزان زيادي از محيط زيست خود تاثير مي‌پذيرد عوامل كه از خارج بر روي ارگانيزم فرد اثر مي‌گذارد يا از داخل بعد از تشكيل تخمك بر روي نوزاد موثر است محيط به دو بخش، محيط داخلي و محيط خارجي تقسيم بندي مي‌شود. 
محيط داخلي: 
هسته هر سلول همراه با كروموزومهاي داخل آن به وسيله ماده ژلاتيني به نام سيوپلاسم احاطه شده است بدليل اينكه سيتوپلاسم بر روي ژن‌ها اثر مي‌گذارند به آن محيط داخلي سلول مي‌گويند در واقع تعيين اينكه ارگانيزم بدن چه بايد باشد توسط وراثت و سيتوپلاسم انجام مي‌گيرد با آزمايشي كه بر روي حيوانات صورت گرفته سيتوپلاسم سلول را بدون اينكه هسته آن تغيير كند، تغيير مي‌داند. نتيجه آن بوجود آمدن موجود زنده بصورت كاملاً نابه هنجار بوده جنين شناسان موقعيت بعضي از سلول‌ها رانسبت به سلول ديگر تغيير مي‌داند متوجه مي‌شوند كه وقتي جاي سلول را عوض مي‌كنند اين سلول خصوصيات ديگري را كه با عمل تازه آن متناسب است پيدا مي‌كند وجود اين نوع توانائي خاص در بعضي از سلولهاي كه طبق آن مي‌توانند جانشين سلولهاي ديگر شوند نشان مي‌دهد كه عامل وراثت در همه سلولها بطور يكسال وجود دارد. ولي ساختمان واقعي يك سلول و اينكه تبديل به چه سلول خواهد شد به روابط او با سلول ديگر بستگي دارد. اگر سلول در يك محل از مجموعه سلولهاقرار گيرد جسم سلولي تبديل به نسج مغزي مي‌شود. و اگر همان سلول در محل ديگر از مجموعه سلولها قرار گرفته باشد جسم سلول آن مبدل مكانيزم بينائي مي‌گردد. هورمونها تاثير مهمي‌بررشد كلي موجود زنده مي‌گذارد. بسيار از نقص در هنگام تولد نوزاد نتيجه فعاليت زياد يا كم غدد درون ريز است و همچنين خصوصيات شيميايي خون كودك عامل موثري در رشد يا عدم رشد او در طي دوره حيات فرد تاثير گذار خواهد بود. 
محيط خارجي:
تغذيه را كودك در رحم از طريق بند ناف صورت مي‌پذيرد. (محيط خارجي قبل از تولد) و رشد طبيعي نوزاد تاثير به سزاي دارد. چنانكه مايعي كه اروگانيزم را در بر گرفته داراي حرارت مناسب خصوصيات شيمايي لازم را نداشته باشد رشد جنين هم كامل نخواهد بود. نوزاد بعد از تولد وارد يك محيط خارجي نا آشنا مي‌شود كه از محيط داخلي وسيع تر است كه در آن برخوردهاي متنوع مادي و اجتماعي بسياري وجود دارد. كه شامل زبان آداب رسوم و غيره اشاره نمود. در صورت شرايط مادر كاملاً مناسب به دنيا آمدن نوزاد باشد كودكي سالمي‌بدنيا خواهد آمد در غير اينصورت نوزا د در هنگام بدنيا آمدن دچار مشكلات عديده اي خواهد شد.
روابط متقابل محيط و وراثت:

در قسمت‌هاي قبل از وراثت و محيط به طور جداگانه بحث شد اما هر دو آنها تاثير پذير از يكديگرند. هيچ گاه نمي‌تواند امروزه اين دو عامل را از جهت تاثير گذاري روي جنين از يكديگر جدا نمود. 

مثلاً بيماري قند ارثي است اين بيماري با افزايش قند خون در فرد مشخص مي‌شود. بر فرض اينكه ژنها در توليد انسولين دخالت دارند و اين به نوبه خود بر سوخت و ساز مواد قندي واز اين طريق بر ميزان قند خون اثري مي‌گذارد. لذا همه كساني كه استعداد ارثي براي ابتلا به بيماري قند را دارند به اين بيماري مبتلا نمي‌شوند با بررسي بر روي دو قلوهاي يك تخمكي هر دو دو قلوها به بيماري قند نه بودند مسلماً آنها حامل ژن‌هاي بيماري قند بوده اند اما به آن مبتلا نشده اند چون رژيم غذايي آن‌ها به ميزان كمتر ي سوخت و ساز مواد قندي را كنترل نمود. بنابراين بيماري قند يك بيماري ارثي منحصراً ارثي يا منحصراً محيطي نيست بلكه محصول كنش متقابل اين دو عامل مي‌باشد. بطور كلي مي‌تواند نتيجه گرفت كه ژن‌ها زمينه مساعد را فراهم مي‌كند و محيط محصول نهايي را شكل مي‌دهد. 
كروموزم‌ها و ژن‌ها 
تمـام خصـوصيات ارثي كه از والـدين خـود به ارث مي‌بـريم و از نسـلي به نسل ديگر انتقال 

مي‌يابد از طريق ساختاري بنام كروموزم كه در هسته هر يك از ياخته ي بدني وجود دارد. بدن حاوي  46  كروموزم است انسان در هنگام لقاح (تركيب سلول نرو ماده) ۲۳  كروموزم از پدر (اسپرم) و  23  كروموزم (تخمك) مادر دريافت مي‌كند كه از مجموعه  46  كروموزم  23  جفت كروموزم را تشكيل مي‌دهند كه هر بار با تقسيم ياخته‌ها تكثير مي‌شوند در هر كروموزم واحد توارثي منفرد بنام ژن وجود دارد كه هر ژن بخشي از مولكول بنام DNA  است كه حامل اطلاعات وراثتي است. DNA  شبيه به يك نردبان مارپيچي است كه شامل قند ماده در فسفات و چهار باز (T.G.A.C) حروف اختصاري آدل، كوانين، تيمين و سيتورين هستند. آنها دو به دو و جفت هم هستند كه A هميشه با T  و G  يا C  هستند. يك انسان با توجه به اينكه از  46  كروموزم پدر يا مادر  23  كروموزم از كدام را دريافت مي‌كند در نتيجه ژن‌هاي دريافتي آنها هم بصورت نيم به نيم است يعني ‌نيمي‌از اسپرم پدر و نيمي‌از تخمك مادر دريافت مي‌كند. با توجه به تعداد زياد ژنها در انسان بسيار بعيد است كه دو موجود مانند خواهر برادر از لحاظ توارث مشابه هم باشد جز در موارد استثنايي مانند دو قلوهاي يك تخمكي كه از يك تخمك بارور مي‌شوند ژنهاي آنها دقيقاً همانند هم مي‌باشند. 

ژن‌ها داراي خصوصيات بارزو نهفته به اين معني كه صفاتي ارثي بارز پدر و مادر هر دو با هم تعيين كننده صفات مشخص فرد هستند چنانكه يك صفات بارز و ديگر نهفته با هم جفت شوند صفات بارز تعيين كننده خواهد بود زماني صفات نهفته در انسان بروز مي‌كند كه صفات نهفته هردو پدر و مادر با هم تركيب شوند آن صفات نهفته در خود ظاهر خواهد شد.
پسر يا دختر 
در بحث قبلي ذكر شده كه هر فرد داراي  46  كروموزوم است. يا به عبارتي  23  جفت كروموزم شكل كروموزم‌ها در انسان بصورت xx  هستند با اين تفاوت كه از  23  جفت كروموزوم در مردها  22  جفت آن به شكل x و يك جفت آن به شكل y  است ولي در زن‌ها هر  23  جفت كروموزوم به شكل xx  مي‌باشد. در صورتي كه كروموزومها ي xx  پدر با كروموزوم‌هاي xx  مادر تركيب شوند (لقاح)فرزند آنها دختر خواهد بو د. چنانچه كروموزوم‌هاي xx  مادر با كروموزوم y  پدرتركيب شوند (لقاح) فرزندي كه بدنيا خواهد آمد پسر خواهد بود. با توجه به مطالب ارائه مي‌توان نتيجه گرفت كه تعيين كننده جنسيت در نوزادان به عهده پدر مي‌باشد. 

علل‌هاي معلوليت          

۱٫ عوامل مربوط به قبل از تولد

 الف) اختلالات كروموزومي

ب) اختلالات محيط رحم مادر
۲٫ عوامل مربوط به لحظه تولد          

۳٫ عوامل مربوط به بعد از تولد
۱- عوامل مربوط به قبل از تولد 
الف)اختلالات كروموزومي‌     
زماني نوزاد سالمي ‌بدنيا خواهد آمد كه تركيب كروموزوم‌ها سالم و بدون كسري يا اضافي باشد. چنانكه هر كروموزم اضافي يا كم در فرد ايجاد شود باعث نوع نابهنجاري در فرد ايجاد خواهد شد كه به تعدادي از اين نابهنجارهاي اشاره خواهد شد. 
  • بازدید : 94 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

معلوليت دگرگونيهايي از نظر آناتومي و فيزيولوژي در بدن فرد ايجاد مي كند كه در يك مقطع شخص بيمار محسوب مي شود ولي بعد از درمان، علي رعم داشتن ضايعه، بايد تا حد امكان زندگي طبيعي داشته باشد. وسايل كمكي در اين بين نقش مهمي دارند. از جمله اين وسايل كمكي، صندلي چرخدار است كه در صورت استفاده و تجويز درست، وسيله مناسبي براي دادن كمكهاي حركتي به افراد معلوليت دار بوده و به آنها در انجام امور شخص تا حد زيادي استقلال مي دهد. صندلي چرخدار داراي انواع و اقسام مختلفي است كه بسته به نوع و ميزان معلوليت فرد و شرايط ديگر تجويز مي شود. [۱]. صندلي هاي  چرخدار در يك سيستم تقسيم بندي به دو گروه كه در يكي نيروي محركه توسط انسان و در ديگري از طريق يك موتور سوختي يا الكتريكي تأمين مي گردد
معلوليت دگرگوني هايي از نظر آناتومي و فيزيولوژي در بدن فرد ايجاد مي كند كه در يك مقطع شخص بيمار محسوب مي شود. ولي بعد از درمان فردي است كه عليرغم داشتن ضايعه بايد زندگي طبيعي داشته باشد. صندلي چرخدار وسيله خوبي براي كمكهاي فيزيكي به  افراد معلوليت دار مي باشد و به آنها در انجام امور شخصي خود تا حد زيادي استقلال مي دهد . صندلي چرخدار افزايش كارآيي فرد باعث عارضه يا عوارض احتمالي نشود. به دليل اشكالات موجود در صندليهاي چرخدار فعلي، استفاده كنندگان دچار عوارض مختلفي مي شوند. به عنوان مثال تقريباً نيمي از افرادي ك به طور مداوم از صندلي چرخدار با نيروي رانش خود شخص استفاده مي كنند از درد در مفاصل شانه شكايت دارند [۱۰] تحقيقات وسيعي در زمينه طراحي صندلي چرخدار و چگونگي ارتباط آن با كاربر در حال انجام است تا ايمني تكنولوژي صندلي چرخدار افزايش يابد. [۱].
۱-اجزاء صندلي چرخدار
يك صندلي چرخدار از چهار جزء اساسي به شرح زير تشكيل شده است:
۱-۱- سيستم نگهدارنده بدن
۱-۲- سيستم رانش
۱-۳- چرخها
۱-۴- اسكلت بدنه
۱-۱-سيستم نگهدارنده بدن:
اين سيستم از قسمتهايي تشكيل شده است كه يا بدن روي آنها به طور مستقيم تكيه مي كند و يا نگهدارنده بدن هستند. مثل تكيه گاه پشت، محل نشستن، تكيه گاه ساعد و دست، تكيه گاه ساق و زيرپايي.
۱-۲-سيستم رانش:
اين سيستم خود از سيستم هاي محرك، هدايت و ترمز تشكيل مي شود.
۱-۲-۱-سيستم محرك:
اين سيستم شامل  منبع توليد نيرو، وسائل كنترل نيرو، انتقال نيرو و چرخهاي رانش مي باشد.
۱-۲-۲-۱- منبع توليد نيرو: نيروي لازم رانش مي تواند توسط انسان يا باتري و يا موتور سوختي توليد گردد.
۲-۱-۲-۱- وسائل كنترل: قسمتي از سيستم محرك است كه مستقيماً با راننده در تماس بوده و سبب كنترل نيروي اعمال شده مي تواند نيروي عضلاني راننده و يا نيروي ديگري باشد كه توسط راننده كنترل مي شود و يا مي تواند تركيبي از هر دو باشد.
۳-۱-۲-۱- وسايل انتقال: مجموعه اجرائي هستند كه نيروي اعمال رانش را از وسايل كنترل به چرخهاي راننده منقل مي كند وسائل انتقال مي توانند مكانيكي، هيدروليكي، نيوماتيكي، الكتريكي و يا تركيبي از اينها باشند. در صورتي كه نيروي رانش توسط منبعي به غير از نيروي عضلاني راننده ايجاد شود، محفظه حامل نيرو جزء سيستم انتقال محسوب مي شود.
۲-۲-۱-سيستم هدايت:
اين سيستم شامل وسائل كنترل،  انتقال و چرخهاي هدايت مي باشد.
۱-۲-۲-۱-وسايل كنترل: قسمتي از سيستم هدايت است كه مستقيماً از راننده فرمان مي گيرد. 
۱-۲-۲-۱-وسائل انتقال: مجموعه اجزايي است كه نيروي لازم براي هدايت را از وسايل كنترل به چرخهاي هدايت، منتقل مي كند.
۳-۲-۲ چرخهاي هدايت: به ۲-۳-۱ مراجعه شود.
۳-۲-۱-سيستم ترمز:
اين سيستم شامل وسائل كنترل، انتقال و ترمز چرخها مي باشد.
۱-۳-۲-۱- وسائل كنترل: قسمتي از سيستم ترمز است كه مستقيماً با راننده در تماس بوده و نيروي ترمز را به وسائل انتقال مي رساند.
۲-۳-۲-۱-وسائل انتقال: مجموعه اجزائي است كه نيروي لازم براي ترمز كردن را از وسائل كنترل به ترمز چرخ مي رساند.
۳-۳-۲-۱-ترمز چرخ: اجزايي از صندلي چرخدار هستند كه نيروي ترمز بين آنها ايجاد مي شود. ترمز چرخ مي تواند به صورتهاي زير باشد: ترمز اصطكاكي كه نيروي  ترمز بر اثر اصطكاك بين اجزاء نسبت به هم گردنده ايجاد مي شود. ترمز الكتريكي كه نيروي ترمز بر اثر عملكرد در ميدان الكترومغناطيسي بر روي اجزا نسبت به هم گردنده ايجاد مي شود. اين اجزاء با  هم تماس ندارند و يا ترمز هيدروليكي كه نيروي ترمز بر اثر عملكرد جريان سيال بين اجزاء نسبت به هم گردنده مي شود.
دو سيستم ترمز در صندلي چرخدار وجود دارد. يك سيستم، ترمزي است كه راننده توسط آن به طور مؤثر، سريع و يا آهسته توأم با ايمني سرعت صندلي چرخدار را كم و يا آن را كاملاً متوقف مي نمايد. اين روش ترمز مانند ترمز عادي در وسائل نقليه مي باشد. سيستم ديگر، ترمزي است كه براي ثابت نگه داشتن صندلي چرخدار بر روي سطوح شيب دار حتي اگر راننده صندلي را ترك كرده باشد استفاده مي شود. اين روش ترمز مانند ترمز دستي است.
۳-۱-چرخها:
۱-۳-۱-چرخ راننده: چرخي است كه با سيستم رانش ارتباط دارد وقتي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي رانش ايجاد مي شود.
۲-۳-۱-چرخ هدايت: چرخي است كه با سيستم هدايت ارتباط دارد و هنگامي كه اين چرخ روي زمين قرار مي گيرد نيروي هدايت ايجاد مي شود.
۳-۳ چرخ جلوي هرزگرد: چرخي است كه مي تواند به دور خود بچرخد اما به منظور ايجاد نيروي هدايت نيست.
۴-۳چرخ اتكاء: چرخي است كه نمي تواند به دور خود دوران كند ولي به منظور ايجاد نيروي رانش و يا هدايت نيز به كار مي رود.
۴-۱ اسكلت بدنه: 
اسكلت بدنه، ساير اجزا صندلي چرخدار را به هم متصل و يكپارچه نگه مي دارد. نشيمنگاه اسكلت بدنه و تكيه گاه پشت مي تواند به صورت يك تكه و يا تركيبي از چند قطعه باشند.
۲-انواع صندلي چرخدار:
صندلي چرخدار را از جنبه هاي گوناگون مي توان به انواع مختلف دسته بندي كرد:
الف) بر اساس نوع استفاده 
۱- صندلي چرخدار راحتي
۲- صندلي چرخدار معمولي
۳- صندلي چرخدار ورزشي
۴- صندلي چرخدار مخصوص حمام و توالت
ب) بر  اساس عامل رانش و كنترل 
۱- كنترل و تأمين نيروي محركه توسط همراه
۲- كنترل و تأمين نيروي محركه توسط سرنشين روي دوچرخ عقب
۳- كنترل و تأمين نيروي محرك توسط سرنشين روي دو چرخ جلو
۴- تأمين نيروي محركه توسط موتور برقي كنترل توسط سرنشين
۵- تأمين نيروي محركه توسط موتور سوختي كنترل توسط سرنشين
ج‌) تقسيم بندي بر اساس قابليت تا شدن:
۱- صندل چرخدار غير تاشو
۲- صندلي چرخدار قابل حركت در وضعيت تاشده
۳- صندلي چرخدار غير قابل حركت در وضعيت تاشده
د) تقسيم بندي براساس طراحي:
۱- صندلي چرخدار مكانيكي
۲- صندلي چرخدار الكتريكي
هـ ) تقسيم بندي بر اساس ابعاد
۱- كودكان
۲- نوجوانان
۳- بزرگسالان
۳-ابعاد استاندارد صندلي چرخدار
ابعادي كه عموماً براي تعريف استفاده مي شود عبارتند از: عرض نشيمنگاه،  ارتفاع نشيمنگاه، طول نشيمنگاه، ارتفاع تكيه گاه پشت، ارتفاع تكيه گاه دست و ساعد، فاصله بين دو تكيه گاه دست و ساعد، عرض كل و عرض كل در حالت جمع شده.
در شكل (۱-۲) ابعاد مورد نظر نشان داده شده و در جدول (۱-۲) مقادير متناظر با اين ابعاد براي دو نوع صندلي كوچك و بزرگ آورده شده است.
A: پهناي كلي در حالتيكه صندلي باز است
B: پهناي نشيمنگاه 
C: عمق نشيمنگاه
D: ارتفاع دستگيره هدايت از مركز تا سطح زمين
E: ارتفاع نشيمنگاه تا سطح زمينF: فاصله بين لبه برزنت تكيه گاه پشت تا نشيمنگاه
G: فاصله بين تكيه گاه ساعد و دست تا نشيمنگاه
H: طول كلي صندلي
J: فاصله افقي تصوير مراكز هر چرخ نسبت به سطح زمين
K: زاويه نشيمنگاه با سطح افق
L: زاويه تكيه گاه پشت با خط قائم
M: پهناي تكيه گاه ساعد و دست.
N: ضخامت پوشش تكيه گاه ساعد و دست در حالت فشرده.
O: قطر چرخهاي بزرگ همراه لاستيك.
R: قطر دور طوقه چرخ بزرگ
P: قطر خارجي چرخهاي هرز گرد
S: فاصله لبه نشيمنگاه تا قسمت خلفي زيرپائي
T: طول تكيه گاه ساعد و دست
۴-پارامترهاي مهم در انتخاب صندلي چرخدارگ
صندلي چرخدار بايد داراي شرايط خاصي باشد تا معلوليني كه براي مدت طولاني و شايد تا آخر عمر به استفاده از آن هستند، دچار مشكل نشوند. شرايط مذكور در مرجع [۱۳] به طور كامل توضيح داده شده است. برخي از آنها به شرح زير مي باشند:

۱-۴- وزن:
معولاً صندلي هاي بزرگ كه در حال حاضر استيل است و وزن آن تقريباً ۴۵ پوند مي باشد. البته وزن صندليهايي كه براي استفاده افراد سنگين وزن طراحي شده تا ۵۰ پوند هم مي رسد. بيماراني كه ضعف عضلاني اندام فوقاني دارند بايد از صندليهاي از جنس آلومينيوم يا فولاد زنگ نزن نازك   استفاده كنند كه وزن آنها در حدود ۲۴ پوند مي باشد.
۲-۴-ابعاد:
ابعاد صندلي چرخدار بايد به طوري باشد كه شخص در داخل خانه توان حركت و مانور با آنرا داشته باشد. پهناي صندلي براي افراد بالغ ۱۶ تا ۱۸ اينچ و دريچه هاي كوچك ۶ تا ۱۲ ساله ۱۴ اينچ و دريچه هاي زير ۶ سال تقريباً ۱۰ اينچ است.
۳-۴-چرخها:
در بيشتر صندليهاي چرخدار، قسمت عمده وزن صندلي و شخص به چرخهاي عقب اعمال مي شود. بنابراين چرخهاي عقب تاير دارند تا هنگام برخورد به موانع ضربه كمتري صندلي و دست شخص وارد شود. چرخ جلو با تاير لاستيك توپر براي داخل خانه مناسب است تا دور زدن بر روي سطوحي ماننده فرش و موكت به نيروي كمتري نياز داشته باشد. اگر صندلي چرخدار در خارج خانه مورد استفاده قرار گيرد تاير بادي كه خاصيت ضربه گيري بهتري دارد مناسب تر است تا هم راحت تر باشد و هم عمر صندلي بيشتر شود.
۵-نكات مهم در تجويز صندلي چرخدار
در تجويز صندلي چرخدار علاوه بر شرايط خود صندلي نكات ديگري را نيز بايد در نظر گرفت. در مرجع [۱۳] اين نكات ذكر گرديده كه برخي از آنها به شرح زير مي باشد:
۱- توانائيها و ناتوانائيهاي فيزيكي بيمار مثل قد و وزن اختلال در حس، فلج بودن وغيره.
۲- عوامل محيطي مانند معماري ساختمان خانه و محل كار، و مكاني كه صندلي در آن استفاده مي شود.
۳- تكنيك بيمار در منتقل شدن به صندلي چرخدار.
۴- روش رانش صندلي.
۵- قيمت.
نوع عمومي صندلي چرخدار كه داراي چرخهاي بزرگ در عقب و چرخهاي كوچك در جلو مي باشد با وزني حدود ۴۹ پوند قيمتي مابين ۴۰۰ تا ۵۷۵ دلار دارد. [۱۳].
در قسمت (۲) اين فصل گفتيم كه صندلي چرخدار داراي انواع و اقسام مختلفي است. هدف ما در اين پروژه طراحي و ساخت صندلي چرخدار الكتريكي مي باشد. بنابراين در مورد مشخصات صندلي چرخدار الكتريكي توضيحاتي داده خواهد شد.
۶-مشخصات صندلي چرخدار الكتريكي
 صندلي چرخدار الكتريكي براي بيماران نيم فلج يا كاملاً مفلوج كه عضلات آنان عملاً قادر به انجام هيچ فعاليتي عمده اي نيست طراحي شده اند. اين افراد فقط نيروي بسيار كمي براي كاركردن با يك ابزار هدايت ساده دارند. صندلي چرخدار الكتريكي نخستين بار در اوايل قرن بيستم اختراع گرديد؛ ولي به دليل مشكلاتي كه نمونه هاي اوليه داشتند مصرف عمومي پيدا نكرد. در دهه ۱۹۴۰ استفاده از باتري اتومبيل و موتورهاي استاتر، امكان ساخت صندليهاي ساده تري را فراهم نمود. [۲]. يك مشكل سيستمهاي اوليه اين بود كه با سرعت ثابتي حركت مي كردند. استفاده از روشهاي مكانيكي مثل كلاچ، كنترل سرعت را ممكن ساخت ولي اين روش كنترل سرعت براي كاربري كه دچار معلوليت است چندان مطمئن نيست. در دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰  با اختراع ترانزيستور دو قطبي قدرت و بكاربردن آن در طراحي كنترل كننده دور موتور ايمني صندلي چرخدار الكتريكي بهبود يافت. در حال حاضر قسمت عمده تحقيقات بر روي اين وسيله در مورد پياده سازي الگوريتم هاي پيشرفته كنترل براي هدايت است تا امكان استفاده از آن حتي براي افرادي با درصد ناتواني بسيار بالا به نحوي كاملاً ايمن فراهم آيد. در اين مورد در فصل (۴) به طور مستقيم توضيح خواهيم داد.
صندلي چرخدار الكتريكي داراي مزايا و معايب مختلفي است. مزيت عمده اين وسيله اين است كه نيروي كمي براي هدايت لازم دارد. مثلاً  استفاده از اين گونه صندليها به افراديكه از نظر بدني فلج بوده ولي داراي قدرت ذهني و فكري مي باشند، اين امكان را مي دهد كه بتوانند تحرك لازم را بدست آورند. همچنين افرادي كه دچار ناراحتي هاي قلبي حاد هستند مي توانند با استفاده از اين وسيله در مدت نقاهت بدون كمك به ديگران امكان جابجائي داشته باشند.
از جمله معايب اين صندليها باطري منبع انرژي آنها به وزن ۴۰ تا ۵۰ پوند مي باشد كه نه تنها باعث افزايش وزن صندلي مي شود بلكه قبل از تا كردن صندلي بايد آنرا از صندلي جدا كرد. اين باطري بايد بتواند مصرف يك روز را تأمين كند و در مدت شب دوباره شارژ شود. اين وسائل را نمي توان به راحتي  جابجا نمود. اين وسائل براي استفاده روزمره در منازل يا آپارتمانها به جهت وزن و حجم زياد مناسب نبوده و اغلب در خارج از محيط خانه استفاده مي شوند. توصيه هاي پزشكي استفاده از صندلي چرخدار الكتريكي را حتي در صورت موجود بودن عضلاني كم در بيمار به شدت نفي مي كند چون در غير اين صورت به دليل عدم تحرك آن نيروي كم نيز از بين مي رود.
۱-۶-نكات مهم در طراحي صندلي چرخدار الكتريكي
۱- داراي سرعتي قابل تنظيم تا ۵ مايل در ساعت باشد.
۲- بايد بتواند از ارتفاع ۱ اينچ بالا برود.
۳- بايد بتواند از يك شيب ۱۰ درصد با سرعتي مناسب و قابل اطمينان بالا و پائين برود.
۴- موتور و باطريها نبايد به طور دائمي به صندلي وصل باشد يعني نبايد به صندلي پرچ شده و يا جوش داده شوند.
۵- منبع تغذيه بايد به نحوي باشد كه انرژي لازم براي كاركرد صندلي را براي يك روز تمام با شرايط عادي تأمين نموده و در طول شب هم كاملاً شارژ شود.
۲-۶- روشهاي هدايت صندلي چرخدار الكتريكي
۱-۲-۶-روشهاي كنترل دستي
اگر دست توانايي اندكي داشته باشد يكي از دو روش زير براي هدايت صندلي استفاده مي شود كه البته روش دوم متداولتر است:
۱- در صندلي ه اي اوليه چرخها سرعت ثابتي داشتند و هدايت  توسط يك فرمان دستي انجام مي گرفت كه با انحراف يك چرخ كوچك در جلو صندلي،  عمل كنترل انجام مي‌شد. البته كساني كه مي توانستند از اين وسيله استفاده كننده كه نيروي عضلاني كافي براي انحراف اهرم را داشته باشند.
۲- كنرتل يا جوي استيك
در اين روش با توجه به انحراف جوي استيك توسط دست كه به نيروي بسيار كمي نياز دارد عمل هدايت انجام مي شود در مورد اين روش در قسمت كنترل توضيحات كاملي آورده شده است.
۲-۲-۶-روشهاي كنترل غير دستي
اگر دست شخص به هيچ وجه نتواند نيروي لازم را تأمين كند از روشهاي كنترل غير دستي استفاده مي شود. برخي از اين روشها به شرح زير مي باشد:

۱-سيستمهاي كنترل با چانه
در اين سيستم چانه در داخل يك تكيه گاه قرار مي گيرد كه با حركت دادن آن به عقب و جلو در طرفين باعث حركت صندلي چرخدار مي شود. صفحه گودي كه چانه داخل آن قرار مي گيرد بايد به نحوي طراحي شود كه با چانه بيمار هماهنگ و اندازه باشد.
۲-سيستمهاي كنترل با زبان، لبها يا دندان
در اين سيستمها حركت صندلي و جهت آن توسط سه زوج كليد كه به توسط سه اهرم كنترل مي شوند، صورت مي گيرد. يك جفت كليد حركت به طرف  جلو و عقب، يك جفت از كليدها حركت به طرف راست و چپ، جفت سوم روشن و خاموش كردن دستگاه را كنترل مي كند. مزيت اين وسيله در آن است كه يك جفت كليد ديگر در يك طرف سر قرار مي گيرد كه موتور كوچكي را به كار مي اندازند كه باعث مي شود تمام كليدهاي كنترل حركت كرده و از جاي خود در جلوي دهان بيمار به كنار برود. با توجه به آنچه ذكر شد واضح است كه چنين سيستمي به دليل پيچيدگي زياد قيمت بالايي خواهد داشت.
۳-كنترل بر اساس دميدن و مكيدن
اين كنترل با استفاده از يك سيستم كنترل نيوماتيك و يك مدار كنترل الكترونيكي اعمال مي شود.
دميدن شديد باعث حركت صندلي به طرف جلو مي شود.
دوباره دميدن شديد باعث توقف صندلي مي شود.
مكيدن شديد باعث توقف ناگهاني صندلي مي شود.
در صورت توقف ميكدن شديد باعث حركت صندلي به طرف عقب مي شود.
مكيدن شديد مجدد باعث توقف صندلي مي شود.
دميدن آرام و مداوم باعث چرخش صندلي به طرف راست مي شود.
مكيدن آرانم و مداوم باعث چرخش صندلي به طرف چپ مي شود.
۴-سيستم كنترل صوتي
در اين روش با استفاده از تكنيكهاي پردازش صحبت سيستمي تعبيه شده است كه مي تواند جلو، عقب، راست و چپ را كه توسط فرد ادا مي شود، تشخيص داده و بر آن اساس صندلي را در جهت مناسب حركت دهد.در  اين مجموعه به جاي JOYSTICK يك ميكرون  وجود دارد كه در مقابل دهان بيمار تعبيه مي شود. و همچنين سيستم پردازش صحبت اضافه گرديده است. علاوه بر قطع تغذيه مدار هنگام صحبت كردن عادي تعبيه شده است.
۷-موارد استفاده از صندلي چرخدار
صندلي چرخدار براي افرادي استفاده مي شود كه به علل مختلف يا نبايد راه بروند يا نمي توانند راه بروند.


۱-۷-مواردي كه شخص نبايد راه برود:
۱- مواقعي است كه بر روي پا ممنوع است مثلاً در شكستگي تي بيا
۲- مواقعي كه در ترميم زخم اشكال ايجاد مي گردد. مثلاً بعد از جراحي پا
۳- ضايعات مفاصل مثل روماتيسم زانو
۴- اشكلات قلبي ريوي، مانند ميوكارت
۵- بي ثباتي در راه رفتن مانند پاركينسون
۷-۲-مواردي كه بيمار نمي تواند راه برود:
۱- قطع عضو مانند قطع دو پا از بالاي زانو
۲- تغيير شكل عضوها مثلاً انحناي ساختاري   زانو
۳- ضعف عضلاني مانند ديستروفي عضلاني
۴- دردناك بودن در موقع وزن انداختن روي پاها مثلاً در آتريت- روماتوئيد
۸-موارد عدم استفاده از صندلي چرخدار
صندلي چرخدار يك وسيله كمكي مناسب است، ولي در بعضي از موارد استفاده از آن ممكن است عوارض نامناسبي داشته باشد. برخي از موارد به شرح زير است:
۱- ضعف تنه
۲- فشارهاي روي ديسك و ريشه عصب
۳- كمردرد با علل Strain ياSprain 
۴- زخم ايسكيوم
۵- شكستگي هاي ستون فقرات
۶- شكستگي هاي لگن
  • بازدید : 115 views
  • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد مشاوره ناشنوایان (فراز ونشیب ها) رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این مقاله :

۱- معلولیت در ایران

۲- علل معلولیت

۳- اطلاعاتي براي ارائه خدمات به جامعه ناشنوايان

و بسیاری موارد دیگر 

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید.


مقدمه

بيش از نيم ميليارد ازجمعيت در سراسر جهان به علت نارسايي هاي ذهني ،جسمي و حسي معلول به شمار مي آيند.اين نارسايي ها وبرخي موانع فيزيكي و اجتماعي آنها را همواره از اجتماع دور نگه مي دارد.معلولان اغلب از اساسي ترين موقعيت هاي آموزشي محروم بوده و مشاغلي بي اهميت با دستمزدي بسيار پائين به آنها محول ميگردد. نگرش اجتماعي نسبت اين گروه  آنها را از زندگي فهنگي و روابت عادي اجتماعي به دور مي دارد.امروزه در كشورهاي مختلف برنام هايمتعددي براي جلوگيري از معلوليت، وتقويت برنامه هاي توانبخشي به منظور اطمينان ازشركت كامل معلولان در زندگي فرهنگي، اجتماعي، واتصادي در دست اجرا است.
يكي از اهداف اساسي اين برنامه ها برخورداري مساوي معلولان از مزايا وپيشرفت هاي اجتماعي است، كه مربوط به تمام كشورها صرف نظر از درجه توسعه يافتگي آنها مي شود. اين برنامه همچنين تاكيد بر اهميت شركت مستقيم معلولان در برنامه ريزي ، اجرا وارزيابي فعاليتهاي مربوط به آنها را دارد.تخوين زده مي شود كه ۸۰درصد معلولاندركشورهاي در حال رشد زندگي مي كنند كه چندان تعجب برانگيز نيست،يرا اغلب معلوليت ها ناشي از جنگ ، سوءتغذيه، فقر و عدم مراقبت هاي صحيح بهداشتي و آموزشي و ساير عواملي مي شود كه ناشي از توسعه نيافتگي اين كشورهاست. ازدياد روز افزون جمعيت وفقدان منابع مالي كافي، برنامه هاي توانبخشي را در اين كشورها با مشكلات فراوان مواجه نموده است، به طوري كه معلولان در اين كشورها احتياج به توجه ويژه دارند

                            

 

                                       


عتیقه زیرخاکی گنج