گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 125 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مفاسدمالي-خرید اینترنتی تحقیق مفاسدمالي-دانلود رایگان مقاله مفاسدمالي-تحقیق مفاسدمالي

این فایل در ۵۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
      پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .
      پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .
پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات  اين كارها را انجام مي دهند .
پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در جامعه صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود .
پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .
 ـ مراحل عمليات پول شويي
۱ـ ايجاد پول غير قانوني
      معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند.
در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند .
 2ـ سند سازي مالي
      معمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.
      بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .
     در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد.
      هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.
      تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.
۳ـ اختلاط مالي
      اختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.
      پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.
از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود .
      در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد .
۴ـ تشويق پول شويي
      فرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني  مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و  شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل برخي كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .)
      در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است .
  
 نمودار نمايش مراحل
       پول شويي
          بنگاههاي اقتصادي       واسطه هاي مالي رسمي     واسطه هاي مالي غير متشكل      بنگاههاي غير مشهور
 
 
 آمار مربوط به پول شويي
      با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF)برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود ۲ تا ۵ در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال ۱۹۹۶ بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود ۵۹۰ ميليارد دلار تا ۵/۱ تريليون دلار آمريكا بوده است .
      تنها حد پايين ارقام ياد شده معادل ارزش كل توليدات اقتصادي كشوري به اندازه اقتصاد اسپانيا است . اين حجم عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهاني خواهد بود .
ـ فن آوري و خدمات مالي اينترنتي
      امروزه براي هر كسي استفاده از رايانه ها ي قابل حمل ، يك خط تلفن و نرم افزارهاي مناسب انجام معاملات بانكي ، برداشت از حسابها ، عمليات بازار بورس و  … در هر زماني از شبانه روز و در هر مكاني از جهان امكان پذير است . تمام اين عمليات از طريق شبكه اينترنت با استفاده از يك خط تلفن همراه كه مجهز به سيستم WAP است صورت مي گيرد . خطر اين نوع ارايه خدمات مالي آن است كه صرفنظر از اينكه با استفاده از چه روشي   عمليات مالي را از طريق شبكه اينترنت انجام
 مي دهيم تبهكاران مي توانند به صورت رياكارانه اي درعمليات اختلال ايجاد كنند و اين امر ناشي از اين حقيقت است كه در شبكه اينترنت ، نام كاربران به صورت نا شناس باقي خواهد ماند .
      از زماني كه اين ابزار نوين ( اينترنت) ظهور كرده و اساس روابط تجار ي و بازرگاني بين بانكدار و مشتري دگرگون شده است واكنون مشتر ي بدون آنكه هر گونه تماس فيزيكي با بانكداران داشته باشد، قادر است براي خود حساب بانكي افتتاح كند، سپس مسئله ازدياد شمار اين قبيل عمليات بانكي موجب شد شبكه اي متشكل از افراد ناشناس براي جابه جايي پولهاي مشكوك در سراسر جهان ايجاد شود . به عنوان مثال ، در شماره يازدهم مه سال ۲۰۰۰ مجله «بررسي اقتصادي خاور دور » چنين آمده است: اداره مبارزه با مواد مخدر بانكوك معتقد است قاچاقچيان تايلندي مواد مخدر از طريق اينترنت شبكه غير قانوني توزيع مواد مخدر خود را تقويت مي كنند . همچنين اين گونه مواد را به صورت online به مشتريانشان در تايلند ، هنگ كنگ و اندونزي عرضه مي كنند . معضل مشابهي نيز در ارتباط با دلالي online از طريق شبكه اينترنت به وجود آمده است . گر چه تعداد اين گونه موارد بسيار اندك بود اما متخصصان اداره ياد شده از آمادگي لازم براي مبارزه قاطعانه با دلالان اين گونه شركتها برخوردار نيستند . اين دلالان با تمام قوا در پي يافتن مشتريان جديد و افزايش ارزش معاملات در بازار سهام هستند.
     همچنين در چند سال اخير شاهد رشد سريع شركتهاي تأمين كننده خدمات مالي از طريق اينترنت هستيم . شركتهاي مذكوربه نقل و انتقال حواله هاي وجوه از طريق اينترنت مي پردازند. بعضي از اين گونه شركتهاي خدماتي براي خريد كالا از طريق اينترنت به خصوص براي فروشندگاني كه از امكان پذيرش كارتهاي اعتباري بي بهره اند ، تسهيلاتي فراهم آورده اند . به عنوان مثال ، مي توان از شركت اينترنتي Ebay كه از بزرگترين شركتهاي حراج اينترنتي جهان به شمار مي آيد، نام برد . همچنين خريداري كه به طور معمول ، خريد هايش را از طريق كارت اعتباري انجام مي دهد، مي تواند با استفاده از تسهيلات شركتهاي خدمات مالي وجه مورد نظر را به فروشندگان بپردازند . براي اين كار ،( فقط كافي است خريداري آدرس E-Mail خريدار و فروشنده را تعيين كند و از خدمات مورد نظر بهره مند شود. در اين گونه عمليات لازم نيست مشخصات ذينفع خريدار براي شركت ارائه كننده خدمات اينترنتي به طور دقيق اعلام شود .) در روش مذكور براي انتقال وجوه از طريق يك معامله مشخص ، محدوديت مبلغ وجود ندارد . به اين ترتيب ، واضح است شركتهاي فراهم آورنده انتقال وجوه از طريق اينترنت مي توانند از راه عمليات خود فعاليتهاي بازرگاني الكترونيك را به طور محسوسي گسترش دهند و تقويت كنند . خدمات آنها همچنين مي تواند به پول شويان براي جابه جايي پولهاي كثيف در سراسر جهان به صورت ناشناس كمك كند.
      بنابراين با درنظر گرفتن مسائل ياد شده ، ضروري است براي مبارزه با پول شويان تمامي معيارها و قوانين بازرگاني الكترونيك به طور كامل اجراشود تا به اين طريق بتوان از چالشها كه ممكن است در سالهاي آتي اقتصاد كشور با آن مواجه شود ، دست و پنجه نرم كرد .
به منظور ارزيابي چگونگي عمليات پول شويي از طريق اينترنت ، به بررسي بازرگاني الكترونيك در جهان مي پردازيم .
ـ بازرگاني الكترونيك
      اكنون در هر بخش از اقتصاد جهاني بازرگانان به صورت فزاينده اي از شبكه اينترنت به منظور كاهش هزينه هاي خريد، مديريت روابطشان با عرضه كنندگان كالاهاي مورد نياز، تقويت تداركات ، موجودي انبار و همچنين برنامه ريزي براي توليدات جديد و حفظ كردن مشتريانشان به طور بسيار مؤثري استفاده مي كنند . شبكه جهاني اينترنت براي معاملات بازرگاني به عنوان يك وسيله جديد كه تأثير چشمگيري در روند معاملات بر جاي گذاشته ، تلقي مي شود . فروشهاي اينترنتي كالاها و خدمات به طور فزاينده اي رشد كرده اند . به اين ترتيب ، شركتهايي كه از فن آوري اقتصاد قديم بهره مي برند، مجبور به طراحي مجدد فعاليتهاي تجاري خود بر اساس تحولات  دنياي اينترنت شده اند. با اين حال به وضوح مشاهده مي شود سير حركت شركتهاي قديم به سمت استفاده از راهبردهاي اينترنتي ، به اندازه شركتهاي متوسط و كوچك سنتي كند است، رشد تعداد شركتهايي كه به بازارهاي آزاد و رقابتي روي آورده اند ، روز به روز در حال افزايش است ، اما به دلايل تجاري آنان توانايي مشاركت در زنجيره مجازي عرضه را در بازار هاي الكترونيك ندارد .
        در سال ۱۹۹۶ كمتر از ۴۰ ميليون نفر در سراسر جهان به شبكه اينترنت متصل بودند اما در پايان سال ۱۹۹۷ بيش از ۱۰۰ ميليون نفر از اين شبكه استفاده مي كردند . تعدادمشتركين تلفني اينترنت در سنگاپور از ۱۳۹ هزار تن در ژانويه ۱۹۹۷ به يك ميليون و ۹۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر در ژانويه سال ۲۰۰۱ افزايش يافت كه اين رقم تقريبا“ بيانگر نفوذ ۵۸ درصدي اينترنت در آن كشور است . كشور سنگاپور در ميان ۶۰ كشوري كه از آمادگي لازم براي بازرگاني الكترونيك برخوردارند ، مقام هفتم را دارا است .
     بر پايه تحقيقات شركت مشاوره اي «نت كرفت» كه در كشور انگلستان مستقر است ، نسبت امنيت سرورهاي بازرگاني الكترونيك براي هر شخص در سنگاپور و هنگ كنگ در مقايسه با اتحاديه اروپا بيشتر است . اين امر نشانه آن است كه رشد بازرگاني الكترونيك در آسيا در مقايسه با ساير نقاط جهان از آهنگ سريعتري برخوردار است . تقاضا ي شركتها براي خريد رايانه هاي شخصي در آسيا به منظور دسترسي به شبكه اينترنت طي سه ماهه اول سال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل ۴۳ درصد رشد نشان مي دهد . بر اساس گزارش «مؤسسه اينترنشنال ديتا كورپ » (IDC) انتظار مي رود سهم آسيا در سال ۲۰۰۳ از درآمد يك تريليون و ۴۰۰ ميليارد دلاري تجارت الكترونيك جهان ، بالغ بر ۳۵ درصد شود . در تحقيق ديگري كه شركت «گلدمن ساكس» انجام داده ، برآورد شده است كه تا سال ۲۰۰۵ ميلادي ميزان جهاني فروشهاي online به ۵/۴ ميليارد دلار برسد. پيش بيني مي شود حجم تجارت الكترونيك آسيا در سال مذكور ، بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دلار و سهم ژاپن بالغ بر ۲۹۷ ميليارد دلار شود .
ـ خدمات مالي اينترنتي
      مؤلفه عمده خدمات مالي الكترونيك كه اكنون به عنوان خدمات مالي online شناخته شده است ، بانكداري الكترونيك است . خدمات جنبي شما به ديگري نيز در اين زمينه كه از بانكداري الكترونيك ناشي مي شوند، عبارتند از : بيمه الكترونيك ، سرمايه گذاري الكترونيك و وام دهي الكترونيك . همچنين اصطلاحاتي از قبيل رايانه شخصي ، بانكداري ، بانكداري اينترنتي ، بانكداري مجازي ، بانكداري online  ، بانكداري الكترونيك از راه دور و بانكداري تلفني اغلب مترادف يكديگرند و در ارتباط با بانكداري الكترونيك به كار مي روند و از آنها تحت عنوان بانكداري الكترونيك ياد مي شود.
اغلب بانكها ي متعارف در سنگاپور خدمات بانكداري اينترنتي مشابه آنچه در ايالات متحده عرضه مي شود ، به مشتريان خود ارائه مي دهند، براي مثال ، خدمات بانكداري الكترونيكي بانك DBS سنگاپور كه بزرگترين بانك آن كشور به شمار مي آيد ـ به مشتريانش خدماتي اينترنتي از قبيل: انجام معاملات عمده بانكي ، پرداخت صورتحساب خدمات عمومي و پر كردن تقاضاي وام ارائه مي دهند . شايان ذكر است كه بانك «فيناتيك دات كام » كه اولين بانك مجازي مستقل در آسيا محسوب مي شود ، فعاليت خود را در هيجدهم ماه آوريل سال ۲۰۰۰ آغاز كرد و بر خلاف ديگر بانكها ي اينترنتي ، از موفقيت چشمگيري در زمينه بانكداري مجازي به خصوص در زمينه تأمين نيازهاي مشتريان آسياييش برخوردار بوده است .

عتیقه زیرخاکی گنج