گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۵۸ فرمت : ورد با قابلیت ویرایش متن
پیوسته این سوال مطرح  است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه که از نظر منابع اولیه و امکانات بهره وری دارای شرایط بهتری بوده، عقب مانده است چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت بعضی (کشور – گروه – فرد) و باعث عقب ماندگی و عملکرد ناصحیح بعضی دیگر می شود؟
خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جمعیت می باشد

مقدمه
جلسه یکی از مؤلفه های اصلی و مهم در کسب و کار است اما برگزاری جلسه مستلزم صرف زمان و هزینه است که صد البته هر دو بسیار ارزشمند هستند بنابراین بهتر است فقط زمانی تشکیل جلسه بدهیم که ضرورت داشته باشد و باید همیشه جلسات مختصر و مفید باشند
جلسه چیست؟
یک جلسه کاری عبارت است از  گروههای عده ای از افراد که با هدف مشکلات یا اخذ تصمیمات کاری انجام

فصل اول مدیریت جلسه

مقدمه

جلسه چیست؟

بررسی هزینه ها :

آگاهی از اهداف

جلسات رسمی

فصل دوم خلاقیت و نو آوری

چکیده

مقدمه

مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری

تفاوت خلاقیت و نوآوری

شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 دستورالعمل نظام پیشنهادات

فصل سوم مدیریت مذاکرات

رسیدن

مقدمه

به کار گیری راهکارهای مذاکراتی :

اقدام به حمله

حمله غافلگیرانه

استفاده از انسان خوب و بد (فرد مثبت و فرد منفی)

بازی تکراری آدم خوب / آدم بد

در دست داشتن اختیار جلسه

در اختیار گرفتن اختیار دستور جلسه

به کارگیری راهکار فایت اکامپلی (معامله انجام می شود)

ایجاد تأخیر برای به دست آوردن زمان

ایجاد وقفه در مذاکره

پاره ای از راهکارهای خدعه آمیز رایج :

اختیارات مشکوک و مبهم

شناختن ترفندهای مذاکراتی

خنثی کردن ترفندهای مذاکراتی

مقابله با رفتارهای بیهوده

اگر طرف مذاکره دست به نیرنگ و ترفندهای ناشایست بزند چه باید کرد؟

حفظ برتری

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

 نمونه ای برای روش اجرایی مدیریت مذاکرات

فصل چهارم مدیریت زمان

مقدمه

برای مدیریت بهینه زمان، تأمل در نکات ذیل سودمند است :

ارتباط سازنده با زمان

اجتناب از خطاها

موعد مقرر

سلامت

ترمز کردن

بهینه سازی زمان استراحت

رمز همواره آماده بودن

مدیریت زمان و مدیریت انرژی فردی

منابع :

منحنی کارآیی شخصی

مدیریت زمان و بهره وری

زمان کیفی

نسلهای مدیریت زمان

موانع و مشکلات اجرایی شدن این مهارت


عتیقه زیرخاکی گنج