گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 138 views
  • بدون نظر
مقاله زیر ثبت شده در Elsevier میباشد و به همراه ترجمه کامل با قیمت کم تر از سایر سایت ها آماده دانلود میباشد .

Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image

analysis method

Deng-Fong Lina,*, Huan-Lin Luoa

aAssociate Professor, Department of Civil Engineering, I-Shou University, 1, section 1, Hsueh-Cheng Rd., Ta-Hsu Hsiang, Kaohsiung County,

Taiwan 84008, ROC

Received 10 November 2003; received in revised form 30 November 2003; accepted 9 January 2004

ترجمه خلاصه مقاله در ادامه مطلب موجود می باشد .


Fading and color changes in colored asphalt quantified by the image

analysis method

تغييرات رنگ و محوسازي در آسفالت از طريق متد آناليز تصوير محدود شده

خلاصه

جاده اي كه با آسفالت رنگي سنگ فرش شده باشد مي تواند به همان اندازه كه امنيت و يكنواختي رانندگي را بهبود مي دهد مجموعه ديدني بهتري ايجاد كند. در اين تحقيق، نمونه هاي آسفالت رنگي به همراه مقادير مختلف رنگ براي مطالعه تغييرات رنگ سطح در دوره هاي مختلف افزايش طول عمر، بررسي مي شوند. توضيح رنگ هاي سطح در نمونه ها در فضاهاي رنگي HIS و RGB بررسي مي شوند. دو نوع رنگ، سبز و قرمز، با ۵ نسبت مختلف با آسفالت روشن براي ساخت نمونه هاي آسفالت رنگي تركيب مي شوند. نمونه ها براي ۵ دهانه مختلف قديمي در دستگاه آزمايش QUV در معرض نور ماوراء بنفش قرار مي گيرند. نتايج نشان مي دهد كه مقدار و نوع رنگ افزوده شده و دهانه هاي مختلف قديمي بر محوسازي آسفالت رنگي تأثير مي گذارد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه آسفالت روشن به همراه % ۵ يا بيشتر رنگ قادر به ساخت آسفالتي است كه بهتر رنگ شده است. سرانجام، آسفالت رنگي به همراه رنگ قرمز مقاومت بهتري را در مقابل نور ماوراء بنفش نشان داد.


فایل ترجمه با فرمت ورد می باشد .


عتیقه زیرخاکی گنج