امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 91 views
 • بدون نظر
مواد جامد بسياري وجود دارند كه قابليت احتراق داشته و در صورتيكه شرايط محيطي صحبت اشتعال آن فراهم شود، شروع به سوختن مي نمايند. اين شرايط كه در نهايت منجر به ايجاد يك جرقه مي گردد تا حدود زيادي به طبيعت و ابعاد ذره جامد بستگي دارد. 

معمولاً قابليت احتراق ذرات جامد با كاهش اندازه آنها به شدت افزايش مي‌يابد به خصوص اگر ذرات جامد به شكل پودر و يا غبار درآيند كه در اينصورت شرايط جهت احتراق به مراتب مساعدتر مي گردد و در اين حالت نه تنها سريع‌تر محترق گشته بلكه سرعت سوزش آنها نيز افزايش مي يابد. دليل اين امر به ميزان اكسيژن نفوذ كرده به داخل توده ذرات بر مي گردد. در واقع در حالت فوق الذكر هوا يا اكسيژن راحت تر به درون توده ذرات نفوذ كرده و افت حرارتي سطح سوزش كمتر مي تواند به داخل جسم رخنه كند. 

فهرست عناوین این مقاله ۶۰ صفحه ای عبارتند از :

 • اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه اي
 • ۱-۱- مقدمه اي بر احتراق ذرات 
 • ۱-۲- تاريخچه احتراق
 • ۱-۳- مروري بر ادبيات احتراق
 • ۱-۳-۱- انواع شعله هاي اساسي
 • ۱-۳-۲- دماي آرياباتيك شعله و شعله آرياباتيك
 • ۱-۳-۳- احتراق ابر ذرات 
 • ۱-۳-۴- احتراق تك ذره
 • ۱-۳-۵- شعله آرام
 • ۱-۳-۶- شعله آشفته
 • ۱-۳-۷- سرعت انتشار شعله
 • ۱-۳-۸- سرعت سوزش
 • ۱-۳-۹- ضخامت شعله
 • ۱-۳-۱۰- فاصله خاموشي شعله
 • ۱-۳-۱۱- خاموشي شعله
 • ۱-۳-۱۲- حداقل انرژي جرقه
 • ۱-۳-۱۳- حدود اشتعال
 • ۲-۱- مقايسه انتشار شعله در ابر ذرات بور، آلومينيوم، منيزيم، زيركونيم و آهن 


عتیقه زیرخاکی گنج