امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر

حل تمرین بتن آرمه ۱

تخمین و طراحی ابعاد تیرهای بتنی
با در نظر گرفتن ممان اینرسی و آرماتور مورد نیاز

حل تمرین بتن آرمه ۱

تخمین و طراحی ابعاد تیرهای بتنی
با در نظر گرفتن ممان اینرسی و آرماتور مورد نیاز

عتیقه زیرخاکی گنج