گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه انرژي الكتريكي يكي از منابع مهم انرژي بوده كه با هدف توليد برق روز به روز نيروگاهها، گسترش يافته است. توليد و مصرف انرژي يكي از شاخص‌هاي برجسته و گوياي ميزان توسعه صنعتي كشورها است.
افزايش روزافزون جمعيت جهاني و استفاده بشر از منابع كره خاك در توليد انرژي و توسعه عوامل تخريبي را به وجود آورده‌اند كه محيط زيست انسان را در معرض خطر جدي قرار داده است.
پيشرفت و توسعه جوامع بشري با بكارگيري انرژي بيشتر و تقويت سيستم توليد مدرن ميسر گرديده است. انرژي زيربناي قوي و اوليه جهت پيشرفت اقتصادي مي‌باشد. روند روزافزون مصرف انرژي توسط انسان خصوصيات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و فرهنگي محيط زيست را دگرگون ساخته است. توليد، انتقال و مصرف انرژي اثرات زيست محيطي مهمي را در اكوسيستم زمين برجاي مي‌گذارد. امروزه سياستهاي توليد و بكارگيري انرژي در مسايل زيست محيطي محلي و منطقه‌اي نقش عمده‌اي، را بر عهده دارند. بنابراين ضرورت تعيين رابطه پيچيده مسايل زيست محيطي با انرژي بيش از پيش ملموس شده است.
استفاده از منابع انرژي در عين آن كه تسهيلات فراواني را براي جوامع بشري به ارمغان آورده است. مشكلاتي از قبيل تغيير شرايط اقليمي، اثرات گلخانه‌اي، گرمايش جهاني داشته است. در اين راستا انسان در عين آنكه تغييرات سريعي را در اكوسيستم جهاني ايجاد مي‌كند حجم عظيمي از آلودگيهايي را كه به آساني در داخل سيستم جذب نشده و يا قابل با چرخش مي‌باشند را به محيط اطراف خود تحميل مي‌كند. بدين ترتيب آلودگي يكي از اثرات جنبي زيانبار بكارگيري فزاينده انرژي در تمدنهاي مدرن مي‌باشد.
در سال ۱۴۰۰ جمعيت كشور با احتساب نرخ رشد ۲/۲ درصد به ۱۰۸ ميليون نفر خواهد رسيد. براي تامين حداقل انرژي برق چنين جمعيتي حداقل معادل ۱۰۰ درصد نيروگاههاي موجود، به نيروگاه جديد نياز است. از آنجا كه با دو برابر شدن جمعيت، مصرف انرژي ۳ تا ۴ برابر افزايش خواهد داشت. بنابراين برآورد، روشن است كه ميزان آلودگي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي در نيروگاهها چه بر سر محيط زيست ما خواهد آورد. بدين ترتيب مقدار كل مواد آلوده كننده هوا كه از دودكش نيروگاهها به جو تخليه خواهد شد، لااقل ۲ تا ۴ برابر ميزان كنوني خواهد بود. بنابراين بررسي مسايل زيست محيطي بايد با فرآيند توسعه همراه باشد، زيرا كه در اين صورت است كه حفظ توازن مناسب ميان توسعه اقتصادي، رشد جمعيت، استفاده منطقي از منابع و حفظ محيط زيست را در بر خواهد داشت. فرضاً اصل مكانيابي (Land use) و ارزيابي اثرات زيست محيطي (Environmental Impact statement) آن شيوه‌اي است كه ناشي از اينگونه توسعه مي‌باشد.
 
 كليات
 انواع نيروگاههاي مولد برق
نيروگاه محل تبديل انرژي سوخت (شيميايي) به انرژي الكتريكي مي‌باشد. اساس نيروگاههاي حرارتي بر مبناي تبديل انرژي حرارتي حاصل از سوخت زغال سنگ، نفت، مازوت، گازوئيل، گاز و يا انرژي حرارتي ناشي از فعل و انفعالات هسته‌اي به انرژي الكتريكي قرار دارد.
نيروگاههاي ايران با توان توليدي ۲۶۵۷۱ مگاوات در اكثر نقاط كشور فعال بوده و بخش مهمي از سوختهاي فسيلي را مصرف مي‌كنند. سهم نيروگاههاي كشور از كل سوختهاي مصرفي معادل ۳۷ درصد گاز طبيعي و ۱۳ درصد فرآورده‌هاي نفتي (۸۴ درصد مازوت) عمداً نفت و گاز و نفت كوره مي‌باشد. 
نيروگاههايي كه جهت توليد نيروي برق در كشورمان استفاده مي‌شوند متنوع بوده و شامل نيروگاههاي برقابي ـ ديزلي ـ گازي ـ بخاري و سيكل تركيبي مي‌باشد.
«جدول ۱ـ سهم هريكي از نيروگاهها در توليد برق»
نوع نيروگاه ظرفيت توليد MW درصد توليد برق
ديزلي ۶۵۸ ۹/۲
برقابي ۱۹۵۳ ۶/۸
گازي ۸۲۰۲ ۳۶
بخاري ۱۱۹۳۱ ۵/۵۲
مجموع ۲۲۷۴۴ ۱۰۰
چنانكه جدول صفحه قبل نشان مي‌دهد با توجه به روند كنوني توسعه نيروگاهها در كشور و اهميت بيشتر نيروگاههاي بخاري و سيكل تركيبي، نقش بخش بخاري بيش از پيش مي‌شود.

موقعيت جغرافيايي و اقليمي قزوين
شهرستان قزوين در دشت وسيعي در جنوب رشته كوههاي البرز بين مدار   طول شرقي   عرض شمالي و در شرق رشته كوه قانلاكوه قرار دارد. حداكثر درجه حرارت محيط ۴۱+ درجه سانتيگراد، حداقل درجه حرارت محيط ۱۹- درجه سانتيگراد، ميانگين درجه حرارت محيط ۵/۱۴+ درجه سانتيگراد، ارتفاع از سطح دريا ۱۳۰۰ متر حداكثر سرعت بار ۴۲ متر بر ثانيه در ۱۰ متر ارتفاع رطوبت نسبي ۴۶% و ضريب زلزله g24% براي شتاب افقي گزارش شده است.

موقعيت جغرافيايي نيروگاه شهيد رجايي قزوين
اين واحد بزرگ صنعتي در ۲۵ كيلومتري جاده قزوين ـ تهران و در حد فاصل بين اتوبان و جاده قزوين ـ كرج در زميني به مساحت ۲۵ هكتار احداث گرديده است.

اطلاعات عمومي نيروگاه بخاري شهيد رجايي
در اوايل دهه ۶۰ به منظور تامين برق مورد نياز منطقه تهران و مصارف صنعتي، كشاورزي، خانگي مقرر شد كه يك نيروگاه به قدرت ۲۰۰۰ مگاوات در اطراف تهران با توجه به اهداف انتقال و ارتقاء دانش طراحي و تكنولوژي ساخت دانش نصب و راه‌اندازي و دست‌يابي به مديريت اجرايي توليد برق و تقليل هزينه‌هاي ارزي، آموزش‌هاي مختلف براي كادرهاي طراحي، نظارت و بهره‌برداري و يك نواختي در سفارش و تهيه تاسيسات و پروژه‌هاي جانبي نيروگاه احداث شود. پس از بررسي و با توجه به جميع امكانات منطقه قزوين انتخاب و در ابتدا قرار داد اين طرح براي ۱۰۰۰ مگاوات در تاريخ ۲۸/۱۲/۶۲ با شركت صنايع سنگين ميتسوبيشي ژاپن به امضاء رسيد كه نيروگاه بدون بويلر رادربر مي‌گرفت.
از طرف ديگر طرح توسعه شركت ماشين‌سازي اراك كه بعدها به شركت آذر آب تغيير نام يافت، با همكاري نزديك شركت توانير مذاكراتي در خصوص خريد تكنولوژي بويلر شروع كرد تا كه سرانجام شركت I.H.I ژاپن انتخاب و قرارداد خريد تكنولوژي بويلرهاي نيروگاه بين شركت توانير و پيمانكار شركت ژاپني در ۲۸ فروردين ۶۴ امضاء و مبادله شد همزمان با بررسي پيشنهادهاي مربوط به نيروگاه‌هاي بدون بويلر مذاكراتي بين شركت توانير و شركت E.G.I و ترانس الكترو از مجارستان جهت خريد و انتقال دانش فني طراحي و ساخت برج خنك‌كن خشك نوع هلر در ايران انجام گرفت كه نهايتاً در تاريخ ۲۸/۹/۶۲ قرارداد مزبور به امضاء رسيدن و مبادله شد و پس از آن شركت اتمسفر به عنوان سازنده سيستم خنك‌كننده معرفي شد. و قرارداد اين بخش از نيروگاه در تاريخ ۱۸/۶/۶۳ بين توانيرو اتمسفر مبادله شد. ازآنجايي كه اجراي طرح به صورت غيركليدي در دست براي اولين مرتبه در وزارت نيرو انجام مي‌گرفت. احداث اين نيروگاه طي دو مرحله پيش‌بيني شده است. در فاز نخست ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتي نصب گرديد و فاز بعدي بهمين منوال اجرا گرديد و در نتيجه قدرت نهايي نيروگاه بالغ بر ۲۰۰۰ مگاوات خواهد بود.

مشخصات فني نيروگاه شهيد رجايي
ظرفيت توليدي بالغ بر ۲۰۰۰ مگاوات كه در هشت واحد هر كدام بظرفيت توليدي ۲۵۰ مگاوات مي‌باشد. نيروي لازم جهت راه‌اندازي نيروگاه از طريق شبكه سراسري خواهد بود.
نوع سوخت: سوخت اول نيروگاه گاز طبيعي و سوخت دوم آن مازوت ۲۰۰۰ يا ۱۱۰۰ ميباشد.
آب مصرف نيروگاه: آب مصرفي از هفت حلقه چاه تامين ميگردد.
انتقال برق: انرژي توليدي اين نيروگاه بوسيله ۵ خط ۴۰۰ كيلوولت به پستهاي رود شوره زياران و زنجان ارتباط دارد.
 
مواد اوليه تهيه بخار آب
مواد اوليه تهيه بخار آب عبارتند از: آب، سوخت و هوا
آب: آب مورد نياز نيروگاه توسط ۷ حلقه چاه به عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متري تامين مي‌شود. ۵ حلقه در خارج از محوطه نيروگاه بخار و در محوطه نيروگاه توربين گاز قرار دارند و ۲ حلقه چاه ديگر در محوطه نيروگاه بخار قرار دارند. آب نيروگاه پس از گذراندن مراحل تصفيه كه توسط بخش شيمي انجام مي‌شود مورد استفاده سيكل قرار مي‌گيرد. 
سوخت: سوخت نيروگاه بخاري شامل گاز طبيعي، مازوت و گازوئيل مي‌باشد. كه مصرف عمده آن گاز طبيعي و مازوت مي‌باشد.
سوخت گاز: گاز طبيعي مصرفي توسط انشعابي از خط لوله اصلي بوسيله دو لاين و به ازاي هر واحد از مخازن تأمين مي‌شود. مصرف گاز طبيعي هر واحد تقريباً ۵۰۰۰۰ ليتر مي‌باشد. براي تست حريق از گاز نيتروژن (N2) استفاده مي‌كنند بدينگونه كه ابتدا خط را تخليه كرده و با تزريق N2 در رفع نشتي و افت فشار مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند چون N2 يك گاز بي‌خطر است.
گاز از مسير اصلي توزيع با فشار ۱۷ كيلوگرم بر سانتيمتر مربع وارد واحد شده در مسير ابتدا يك والوموتوري قرار دارد سپس فيلتر شده و بعد از فيلتر والودستي قرار دارد و در ادامه مسير، گاز در دو مسير وارد سيستم مي‌شود: ۱ـ مسير اصلي گاز    2ـ اگنايتور
۱ـ مسير اصلي گاز: در مسير اصلي ابتدا والودستي قرار دارد سپس گاز بوسيله Press. Reducing valve فشار آن از ۱۷ به ۱۰ تقليل مي‌يابد. بعد فلوكنترل والو وجود دارد. همچنين در مسير كنتور وجود دارد بعد vent گاز وجود دارد كه اگر احتياج به گاز نداشته باشيم گاز به اتمسفر برود. بعد shut off valve قرار دارد كه اگر واحد مشكل داشته باشد بسته شود.
در مسير گاز ورودي به مشعل دو عدد shut off valve قرار دارد و بين آنها يك vent قراردارد. مادامي كه گاز به مشعل مي‌رسد. Shut off والوها باز مي‌باشند، گاز به مشعل ميرسد و vent بسته مي‌باشد. موقعي كه احتياج به گاز نداشته باشيم shut off والوها را بسته vent را باز مي‌كنيم.
۲ـ مسير اگنايتور: گاز در مسير اگنايتور از دو خط تامين مي‌شود: ۱ـ خط اصلي (متان)  2ـ كپسول Bottled
در مسير اگنايتور (Ignition) ابتدا چك والو بعد والو سه راهي و سپس كنترل والو داريم كه نهايتاً فشار به ۲ كيلو ميرسد و اگر فشار زياد باشد بوسيله لايني به اتمسفر مي‌رود. بعد Leak CK header وجود دارد در مسير اگنايتور shut off valve وجود ندارد.
گازهاي پروپان مايع مي‌باشد درآن را بوسيله بخار گرم مي‌نمايند. (هيدركمكي) و وارد والوسه راهي كرده بعد ادامه مسير را داريم.

 
سوخت مازوت
سيستم سوخت رساني مازوت و گازوئيل از دو قسمت تشكيل شده است: TPH , UPH 
در قسمت UPH داراي دو ايستگاه تخليه كه يكي مربوط به واگن‌ها و ديگري ايستگاه تخليه كاميونها مي‌باشد (براي مازوت) تقسيم شده است. در UPH 5 مخزن زيرزميني (Under ground) مازوت داريم كه هر مخزن داراي يك هيتر گرمايش و كندانسور مربوطه و همچنين يك لوله براي تخليه باقي مانده مازوت مي‌باشد. عمل تخليه توسط سه پمپ زيمس آلمان انجام مي‌گيرد. كه بعنوان عامل انتقالي (Transfer) به قسمت TPH نيروگاه مي‌باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج