گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با مطالعه شرايط جمعيتي شهر نور در اخرين امارگيري در سال ۷۵ بيشترين جمعيت شهر به گروه هاي سني زير اختصاص يافته است:”۱۴-۱۰″ و ” ۱۹- ۱۵″ و ” ۹-۵″ كه به ترتيب اين ارقام در سال ۸۷(طبق طرح هادي ) برابر با ” ۲۷-۲۳″ و “۳۲-۲۸″ و ” ۲۲-۱۸ ” خواهد بود .
با توجه به اين امار و همچنين در نظر گرفتن تراكم جمعيتي شهر (۱/۴) ميتوان چنين نتيجه گرفت كه بيشترين جمعيت شهر را زوجهاي جوان و يا خانوار هاي ۴نفره به خود اختصاص داده اند كه اولا” ضرورت ايجاد واحدهاي ۲ خوابه  و سپس ۳ خوابه را بيشتر مي سازد.
 با استناد به مطالعات طرح ۵  و با  نتايج مطالعات تطبيقي در صد فضاها در يك واحد مسكوني به شرح زير است
۳۰ در صد فضاي خواب و ۳۲ -۳۰ درصد فضاي نشيمن  و ۴۰ – ۳۸  درصد فضاهاي اشپزخانه و سرويس ها و ارتباطي ها.

با توجه به مقادير فوق سطح يك واحد مسكوني مناسب براي تيپ هاي مختلف۲-۳ خوابه را بدست مي اوريم:
 جهت داشتن سطح مورد نياز براي خواب :  فضاهاي تكنفره  (12) متر مربع و فضاهاي خواب دو نفره (۱۶) متر مربع بعلاوه يك متر مربع براي هر نفر فضاي كمد در نظر گرفته مي شود
با توجه به نتايج مطالعات تطبيقي و با در نظر گيري مباني طراحي  15 – 10 درصد سطح هر واحد برابر سطح تراس ان واحد مي باشد. 
طبق ضوابط طرح هادي سرويس پله هايي كه مساحت انها كمتر از ۱۵ متر مربع است جزء زير بنا محسوب نمي شوند.
مباني نظري عام طرح

۱٫ احترام به طبيعت ( معماري سبز) 
۲٫ آسايش ( تعادل اقليمي )
۳٫ كاهش مصرف انرژي ( طراحي اقليمي )

۱-۱ فرم هايي همگام با محيط 
۲-۱ در هم آميختگي فضاي داخلي و فضاي باز 
۳-۱ تا ء مين ديد هاي مناسب براي واحد ها .


۱-۲ محافظت ساختمان در برابر بارندگي .
۲-۲ ايجاد كوران در فضاهاي داخلي .
۳-۲ بهره گيري از شرايط مناسب هواي خارج.
۴-۲ محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب .
۵-۲ جلو گيري از افزايش رطوبت هوا.

۱-۳ كاهش اتلاف حرارت ساختمان.
۲-۳ كاهش تا ء ثير باد در اتلاف حرارت ساختمان .
۳-۳ بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان .
۴-۳ – بهره گيري از روشها و تكنيك هاي مدرن  و استفاده از مصالح روز
۱-۱-۱-  داراي فرمي ازادجهت انطباق با راه شرقي كه بدون هندسه خاص و با شكل گيري شاليزار ها و خانه  باغ ها ايجاد شده است. و همچنين هماهنگي با همجواري ها ( تالاب – شاليزار – مجتمع توريستي تفريحي – باغ و…)
۲-۱-۱ –  استفاده از توده يكپارچه و پيوسته براي منسجم كردن كل توده هاي پروژه جهت هماهنگي با دو جاده اصلي بين شهري (برون شهري ) و سرعت بالا در انها 
۳-۱-۱-  به جهت داشتن كاربري باغ در ضلع شمالي داراي پتانسيل بالا 
۴-۱-۱- به دليل قرار گيري سايت در تقاطع دو راه اصلي و همچنين وجود ديد هاي مطلوب در جهت شرق – جنوبشرق و جنوب ( سمت تقاطع ) برونگرا بودن مجتمع در اين جهات.

۱-۲-۱- ايجاد پنجره هاي بزرگ و تراس  در جهات جنوبي و جنوب غربي  ( شاليزلرها و كوهستان ) ،  
          جهات شرقي  و جنوب شرقي  ( تالاب )  و شمال . ( باغ و دريا )
۲-۲-۱ – برونگرا شدن مجموعه به سمت ديد هاي مطلوب.

۱-۳-۱-ايجاد حياط در ارتفاع و تراس بام براي بلوكها  گودال   باغچه براي ميدان و حياط هاي عمومي 
۲-۳-۱- افزايش سطوح سبز در همكف و طبقات با حد اقل اشغال. 
۳-۳-۱ حركت فضاي سبز در سايت و ايجاد ديد بصري در داخل سايت در امتداد محور شرقي – غربي 
         توسط فضاي سبز مركزي 

۱-۱-۲ –پيش بيني بامهاي شيب دار 
۲-۱-۲ – توجه به وزش بادهاي تؤام با باران در انتخاب جهت استقرار ساختمان.
۳-۱-۲- پيش بيني جلو امدگي براي با مها يا ايجاد ايوانهاي عريض در اطراف ساختمان 
۴-۱-۲- پيش بيني ابروهاي مناسب در اطراف بام جهت جمع اوري اب باران
      5-1-2- پيش بيني جزئيات اجرائي مناسب براي كف پنجره ها و درز بندي مناسب باز شو ها و پنجره ها  
               به منظور جلوگيري از اب باران   1-2-2 -به حداكثر رساندن جريان هوا در اطراف ساختمانها با ايجاد فاصله مناسب دربين انها 
   2-2-2-استقرار ساختمان در جهت وزش بادهاي مطلوب 
   3-2-2 استفاده از پلان هاي كشيده با مقاطع باريك
   4-2-2- با لا بردن سطح فضاهاي زندگي نسبت به كف تمام شده خارج
    5-2-2- پيش بيني  فضاهاي خارجي با توجه به جهت نسيم هاي مطلوب
    6- 2-2-  استفاده از بام و ديوار دو جداره ؛جهت تهويه در داخل پوسته ساختمان.
   7-2-2- پيش بيني قضاهاي داخلي باز و يكپارچه
    8-2-2 –  به كار بردن پنجره هاي فوقاني و پاييني به منظور بهبود بخشيدن به شرايط تهويه در شب
     9- 2-2- شكل و جهت دادن به بدنه ساختمان براي به حد اكثر رساندن استفاده از نسيم تابستان.  

   1-3-2-استفاده از پلانهاي گسترده و كشيده در جهت محور شرقي غربي به منظور به حداقل رساندن كسب       
             حرارت و به حداكثر رساندن اشراف به شرايط مناسب خارج 
   2-3-2-   پيش بيني فضاهاي خارجي قابل استفاده براي فعاليت هاي مختلف 
  
   1-4-2- استفاده هر چه بيشتر از ديوارهاي مشترك در مجموعه ساختماني  و. ايجاد بافت به هم پيوسته.
  2-4-2- استفاده از رنگهاي روشن و سطوح نه چندان خشن در سطح بام و ديوارهاي خارجي مشرف به
                     افتاب تابستان .
   3-4-2- – اجتناب از ايجاد پنجره درنماهاي غربي ، در غير اين صورت محدود نمودن تعداد و مساحت 
            چنين  پنجره هايي و پيش بيني سايه بان عمودي براي انها.
   4-4-2- استفاده از جلو امدگي بام ، ايوان سر پوشيده يا بالكن براي ايجاد سايه كامل بر سطوح خارجي   
               پنجره هاي شيشه اي ، بازشو و ديوارهاي رو به افتاب .
   5-4-2- پيش بيني قضاي خارجي ، به منظور استفاده در مواقعي كه هوا مناسب است.
   6-4-2 استفاده از دريچه چوبي يا شبكه هاي متحرك عايق در پشت پنجره ها
   1-5-2- استفاده از مصالح نفوذ پذير در كف سازي محوطه ساختمان.  
  2-5-2- استفاده از ابرو هاي سر پوشيده جهت ابياري محوطه.
  3-5-2 – نصب عايق رطوبتي جهت كنترل انتقال رطوبت.

۱-۱-۳- در مجموعه هاي ساختماني ؛ استفاده هر چه بيشتر از ديوارهاي مشترك و ايجاد بافتي به هم پيوسته 
   2-1-3- استفاده از انواع مختلف پرده ؛شبكه عايق متحرك و دريچه پشت پنجره
   3-1-3- استفاده از شيشه هاي دو جداره و يا بعضي مواقع دو جداره.

   1-2-3- پيش بيني فرمانهاي كالبدي مناسب از نظر كاهش تاءثير باد 
  2-2-3- پيش بيني بامهاي شيبدار و استقرار شيب تندتر در جهت باد 
  3-2-3-پيش بيني  نرده هاي مشبك در مقابل نماهاي رو به باد به منظور جلوگيري از نفوذ برف و باران به پنجره ها و ورودي ها
   4-2-3- استفاده از بادشكنهاي مختلف مثل درخت ، ديوار ، حصار ، …
  5-2-3- به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي ساختمان و قرار دادن ورودي اصلي در قسمت پشت به باد
  6-2-3- پيش بيني وروديهاي دوبله يا حياط هاي ورودي
  7-2-3- بالا بردن سطح ورودي اصلي نسبت به كف تمام شده خارجي
۸-۲-۳- توجه به جهت وزش بادهاي غالب زمستاني ، در تعيين جهت استقرار ساختمان
  9- 2- 3 درز بندي كليه درها و پنجره ها و باز شو ها.

۱-۳-۳- پيش بيني ايوان يا فضاهاي خارجي افتاب گير و محافظت شده در برابر باد.
    2-3-3- باز گذاشتن جبهه جنوبي ساختمان حداقل تا زاويه ۳۰ درجه از هر طرف ( در عرضهاي 
             جغرافيايي ۳۰ درجه و پايين تر ، اين زاويه به ۴۰ درجه افزايش يابد )
     4-3-3- گسترش و كشيدگي پلان در جهت محور شرقي غربي 
۵-۳-۳- اختصاص فضاهاي مشرف به جنوب به منطقه زندگي و استقرار فضاهاي كم اهميت در 
          قسمتهاي شرقي و غربي ساختمان 


مباني طراحي معماري 
    پلان و سايت:
۱٫ بافتي پيوسته وداراي ديوارهاي مشترك ( عدم اتلاف حرارت) و در عين حال ايجاد فاصله مناسب بين واحد ها ( كوران)
۲٫ جهت استقرار شرقي – غربي و با توجه به بادهای غالب غرب و بادهاي مطلوب شرق – شمال و جنوب شرق و همچنين زاويه تابش خورشيد جهت استقرار بین ۱۵ درجه جنوب غرب و ۴۵ درجه جنوب شرق نوسان دارد.و حالت بهينه ان ۵/۱۷ درجه جنوبشرقي مي باشد.
۳٫ پلانهاي كشيده با مقاطع باريك.(شرقي – غربي)
۴٫ كاهش سطح اشغال جهت افزايش سطح فضاي سبز و باز ( از ۵۰ %به ۲۵-۳۰ %)
۵٫ حركت فضاي سبز در سايت و ايجاد ديد بصري در داخل سايت در امتداد محور شرقي –غربي توسط فضاي باز و سبز مركزي
۶٫ قرار دادن ورودي در سمت پشت به باد و ايجاد ورودي هاي دوبله و يا حياط دار 
۷٫ شكل و جهت دادن به بدنه ساختمان براي به حد اكثر رساندن استفاده از نسيم تابستان.
۸٫ پيش بيني فضاي خارجي قابل استفاده براي فعاليتهاي مختلف  .
۹٫ اختصاص نور جنوب براي فضاهاي زندگي 
۱۰٫ ايجاد فضاي باز خصوصي در تناسب با سطح واحد و به حد مناسب براي استراحت و نشستن (حدود ۱۰-۲۰ درصد سطح واحد)
۱۱٫ تهويه كامل سرويس  و اشپز خانه.
۱۲٫ پيش بيني پاركينگ درسطح  1- جهت استفاده هر چه بیشتر از سطح کف و همچنین عدم تداخل مسیرهای پیاده و سواره.و باز بودن جداره شمالي در اين سطح جهت تهويه 
۱۳٫ در نظر گرفتن یک فضای عمومی جهت استفاده کلیه واحدها در مواقع ضروری ( فضای ابروداری)
       فرم :
۱٫ بام شيبدار و استقرار شيب تند در سمت باد.
۲٫ پيش بيني جلو امدگي براي با مها يا ايجاد ايوانهاي عريض در اطراف ساختمان 
۳٫ با لا بردن سطح فضاهاي زندگي نسبت به كف تمام شده خارج ( حدود ۱۵۰ سانتیمتر)
۴٫ استفاده از فضای حائل بین کف ساختمان و زمین( بازشوهای ۱- “پارکینگ”)
۵٫ طراحي فرمي ازاد و يكپارچه  جهت هماهنگي با پيرامون سايت 
۶٫ ايجاد خطوط افقي در حجم به دليل سرعت بالا در اطراف سايت.
۷٫ به دليل وجود پتانسيل بالا در ضلع شمالي و همچنين رو كردن توده به جهات شرق – جنوبشرق وجنوب  قرار گيري توده هاي بلند تر در ضلع شمالي سايت.

بازشو ها : 
۱٫ جهت تاءمین دیدهای  مطلوب ايجاد پنجره هاي بزرگ و تراس  در جهات جنوبي و جنوب غربي  ( شاليزلرها و كوهستان ) ، جهات شرقي  و جنوب شرقي  ( تالاب )  و شمال . ( باغ و دريا ).
۲٫ بهترین وضعیت قرار گیری گشایشها در ساختمان برای ورود بادهای  مناسب جهت ایجاد کوران شمال – جنوب شرقی و مشرق می باشد.(دریا – تالاب – شالیزار)
۳٫ استفاده از شيشه هاي دو و يا سه جداره.
۴٫ شبكه متحرك پشت پنجره ها بعنوان عايق حرارتي.( پرده داخلي؛ دريچه هاي چوبي )
۵٫ جزئيات عايق بندي حرارتي و رطوبتي در پنجره ها و كف پنجره ها و در ها و باز شو ها 
۶٫ درز بندي كامل درها و پنجره ها ( باد نا مطلوب و بارندگي )
۷٫ استفاده از درها و پنجره هاي كاملا” بازشو- بنجره های متوسط حدود ۲۵- ۴۰ درصد نمای مربوطه
۸٫ به كار بردن پنجره هاي فوقاني و پاييني به منظور بهبود بخشيدن به شرايط تهويه در شب 
۹٫ پيش بيني سايه بان مناسب براي پنجره ها .خصوصا” در جداره هاي غربي و جنوبي 
۱۰٫ اجتناب از ايجاد پنجره درنماهاي غربي ، در غير اين صورت محدود نمودن تعداد و مساحت چنين پنجره هايي و پيش بيني سايه بان عمودي براي انها.( در جهت شرق – غرب سایبان قاب شکل که 
قسمتهای عمودی ان با زاویه ۴۵ درجه نسبت به جنوب قرار دارد. بهتر است. در کل سایبان افقی در این جهات بهتر از سایبان عمودی می باشد.)
۱۱٫ پنجره هایی که حول یک محور افقی در وسط قاب قرار دارند و به طرف بالا یا بایین باز می شوند وقتی درست در وسط دیوار قرار گیرند و بتواند حدود ۱۰ درجه از خط افق در قسمت بایین و به داخل باز شوند  ,بهترین نوع جهت ایجاد کوران در فضاهای داخلی هستند.

عتیقه زیرخاکی گنج