گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 76 views
  • بدون نظر
مقاله تربیت بدنی با موضوعات مدیریت تربیت بدنی

تأثير آموزش هوش هيجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار

.ليلا رياحی فارسانی ۲ ۱٫ احمد فرخی ۹٫ابوالفضل فراهانی – ۴٫ پروانه شمسیپور
۲٫کارشناس ارشد دانشگاه پيام نور تهران، ۱٫دانشيار دانشگاه تهران،۹٫استاد دانشگاه پيام نورتهران،۴٫ دانشجوی دکتری
دانشگاه شهيد بهشتی


مقاله تربیت بدنی با موضوعات مدیریت تربیت بدنی

تأثير آموزش هوش هيجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار

.ليلا رياحی فارسانی – 1. احمد فرخی – 9.ابوالفضل فراهانی – ۴٫ پروانه شمسیپور
۲٫کارشناس ارشد دانشگاه پيام نور تهران، ۱٫دانشيار دانشگاه تهران،۹٫استاد دانشگاه پيام نورتهران،۴٫ دانشجوی دکتری 
دانشگاه شهيد بهشتی

  • بازدید : 71 views
  • بدون نظر

سطح انگیختگی در ورزش:

اين سطح در بين افراد و تا حد زيادي در بين افراد و تا حد زيادي در بين ورزش ها نيز تفاوت دارد.

ورزش هايي كه به حركت هاي دشوار بدني وابسته اند به انگيختگي بيشتري نيازمندند.

ورزش هاي كه به تصميم گيري و ظرافت عمل وابسته اند،انگيختگي كمتري طلب مي كنند.

سطح انگیختگی در ورزش:

اين سطح در بين افراد و تا حد زيادي در بين افراد و تا حد زيادي در بين ورزش ها نيز تفاوت دارد.

ورزش هايي كه به حركت هاي دشوار بدني وابسته اند به انگيختگي بيشتري نيازمندند.

ورزش هاي كه به تصميم گيري و ظرافت عمل وابسته اند،انگيختگي كمتري طلب مي كنند.

…..


عتیقه زیرخاکی گنج