گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

نمونه اي از یک خاك چسبنده در آزمایشگاه براي بدست آوردن اطلاعات زیر مورد آزمایش قرار گرفته است.درصد رطوبت نمونه ۵٫۲۲ = w
% و ۶٫۲=s G بدست آمده و براي تعیین وزن مخصوص تقریبی آن , نمونه اي از آنرا به وزن ۲۲۴ گرم در داخل ظرفی به حجم ۵۰۰ سانتی
متر مکعب قرار داده و ملاحظه شد که براي پر شدن ظرف ۳۸۲ سانتی متر مکعب آب لازم است.مطلوبست :

………
نمونه اي از یک خاك چسبنده در آزمایشگاه براي بدست آوردن اطلاعات زیر مورد آزمایش قرار گرفته است.درصد رطوبت نمونه ۵٫۲۲ = w
% و ۶٫۲=s G بدست آمده و براي تعیین وزن مخصوص تقریبی آن , نمونه اي از آنرا به وزن ۲۲۴ گرم در داخل ظرفی به حجم ۵۰۰ سانتی
متر مکعب قرار داده و ملاحظه شد که براي پر شدن ظرف ۳۸۲ سانتی متر مکعب آب لازم است.مطلوبست :

و…………


عتیقه زیرخاکی گنج