گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر

قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. از انواع رایج آن‌ قاچاق زنان است. انگيزه قاچاق و علل تن‌دادن قربانيان به اين عمل در تحقيق كميسيون اروپا در بلژيك، ايتاليا و هلند اين‌گونه بيان شده است: <نياز به پول براي رفع نيازهاي نخستين‎‎، پول براي خانواده، كار، پول براي داشتن زندگي شيك‌تر، ماجراجويي، آينده بهتر، آدم‌ربايي، اعتياد، يافتن شرايط بهتر با كاركردن به‌عنوان يك روسپي و بي‌ثباتي سياسي در كشور خود.<

قاچاق (انسان) پديده اي بسيار گسترده است كه در سطح جهان با انگيزه هاي گوناگوني از جمله كار در كارگاه ها به منظور كارهاي سخت و دشوار، هم چنين براي كار خانگي يا كشاورزي، ازدواج هاي اجباري يا فريب انگيز به صورت پستي و سفارشي و خريد و فروش زنان براي روسپي خانه ها و كلوپ هاي رقص برهنه صورت مي گيرد. گروهي قاچاق زنان را در داخل مجموعه قاچاق انسان تعريف كرده اند، ولي تعريف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ چنين است:

حركت دادن غير قانوني و مخفيانه اشخاص در عرض مرزهاي ملي، عمدتا از كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار، با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت بهره كشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به كار گيرندگان قاچاقچيان و سنديكاهاي جنايت كار و نيز ديگر فعاليت هاي مرتبط با قاچاق هم چون كار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزند خواندگي دروغين.


از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.

استفاده صنفی و ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.

متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.

قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.

سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.

فهرستعنوان                                                                                                    

فصل اول: کلیات

مقدمه                        

مسأله پژوهشی                                                                                                        

اهمیت مسأله پژوهشی                                                                                                          

اهداف پژوهش                                                                                                                   

پرسش های تحقیق                                                                                                       

تعاریف و اصطلاحات                                                                                                         

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش                                                                                     

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                                 

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                       

بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد                                                                    

بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد                                                                    

بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران                                                                      

بخش چهارم: نحوه فعالیت باند                                                                                           

بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران                                           

بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد                                                           

بخش هفتم: قوانین اقدامات                                                                                            

بخش هشتم: علل فحشا                                                                                                      

بخش نهم: شیوه های مقابله                                                                                                

فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده                                                                 

بخش ۱) شغل                                                                                                                         

بخش ۲) سن                                                                                                                     

بخش ۳) وضعیت تأهل                                                                                                         

بخش ۴)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده                                                                                 

فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش

بخش ۱) نتایج نهایی                                                                                                             

بخش ۲) پیشنهادات                                                                                                            

منابع و مآخذ                                                                                                                          

پیوست ها                                                                                                                              

 

 

 

 


  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده است:

اعتياد به مواد مخدر، به عنوان نابساماني اجتماعي، پديده اي است كه بدان ‹‹ بلاي هستي سوز›› نام نهاده اند؛ زيرا ويرانگري هاي حاصل از آن زمينه ساز سقوط بسياري ازاعتياد به مواد مخدر تقريباً پديده نوظهوري است كه ازعمر آن شايد بيش از۱۵۰ سال نمي گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتي خوگري ونيز استعمال نفنني بدان، تاريخي طولاني دارد. ليكن از قرن ۱۹ به بعد است كه به سبب تأثير فراوان بر جنبه هاي متفاوت زندگي اجتماعي انسان ها، توجه بسياري را بخود جلب كرده است. ارزش ها وهنجارهاي فرهنگي واخلاقي مي گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره مي اندازدهرسال اين بلاي خانمان برانداز، قربانيان بي شماري را به آغوش سرد خاك مي نشاند.

  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تیه شده است:

موضوع تحقيق:

تحقيق آماري در خصوص ارتباط وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده بر معتاد شدن افراد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور 
مسئله تحقيق:

۱٫ بررسي فراواني هاي مربوط به اعتياد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور 
۲٫ ميزان ارتباط وضعيت اقتصادي خانواده با اعتياد
۳٫ ميزان ارتباط سطح درآمد براي ارائه تفريحات سالم و اعتياد 
۴٫ ارتباط سطح سواد و اشتغال با  شيوع اعتياد 
مفاهيم تعريف شده در مسئله و موضوع تحقيق:

الف: زندانيان   ب: خانواده     ج:اعتياد      د: وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد و خانواده ها
تعريف اعتياد: اعتياد يعني عادت كردن،خو گرفتن،حالتي كه سبب مداومت در استعمال بعضي از داروها از قبيل ترياك،مرفين،هروئين،حشيش ، اكستازي و الكل در انسان مي شود.(فرهنگ فارسي عميد) يا به عبارتي ديگر حالتي ناشي از استعمال منظم و پيگير بعضي از مواد كه شخص در صورت محروميت از آنان دچار اختلالات عصبي و مزاجي مي شود. 
اهميت و ضرورت تحقيق:
درك راههاي مبارزه با اعتياد و اتخاذ تصميمات پيشگيرانه با توجه به نتايج تحقيق 

اهداف تحقيق: 
الف:هدف كلي
۱- بررسي و آشنايي با علل خانوادگي اعتياد در جامعه زندانيان نيشابور
۲- آشنايي با نيازها و تمايلات و خواسته هاي زندانيان نيشابور 
ب: اهداف جزئي:
۱- شناسايي مهمترين عوامل خانوادگي مؤثر در اعتياد زندانيان نيشابور
۲- تعيين ميزان و تنوع و پراكندگي مواد مواد مخدر در بين زندانيان نيشابورفرضيات تحقيق:
فرضيات انتخاب شده جهت بررسي در اين پژوهش عبارتند از:
الف:احتمالاً ميان اعتياد يكي از اعضاي خانواده(الگوي معتاد) و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ب: به نظر مي رسد ميان انسجام در بين اعضاي خانواده و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ج:احتمالاً بين كم توجهي والدين به نيازهاي جوانان در زندگي و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
ح:احتمالاً ميان ميزان در آمد و وضعيت اقتصادي خانواده و اعتياد زنداني  رابطه معني داري وجود دارد !
هـ :به نظر مي رسد ميان سطح سواد و آگاهي والدين و اعتياد زنداني  رابطه معني داري وجود دارد ! 
متغييرهاي تحقيق:
متغيير وابسته: اعتياد زندانيان  ندامتگاه نيشابور
متغيير مستقل: كه اثر آنها را بررسي متغيير وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از:
۱)وجود الگوي معتاد در خانواده       2)   انسجام خانواده و ارتباطات عاطفي در بين اعضاي خانواده
۳) كم توجهي به نيازهاي افراد در معرض اعتياد   4)پايين بودن وضعيت اقتصادي در خانواده
۵) ميزان سواد و آگاهي والدين  و خود فرد معتاد 
جامعه آماري در تحقيق:
تعداد ۵۸ نفر از زندانيان ندامتگاه نيشابور انتخاب و در معرض آزمون قرار گرفتند  كه سوالات مشخصي از نمونه ها پرسيده شد و در فرم هاي مربوطه ثبت شد . 

عتیقه زیرخاکی گنج