گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر

با سلام

این سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی توسط آقای امیر بهرامی در تاریخ ۲۹ / ۳ / ۸۵ برگزار شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : مروری بر تحقیقات گذشته ، دوم : مواد مورد استفاده در ساخت میکروپمپ ها ، سوم : پروسه ساخت میکروپمپ ها ، چهارم : PACKAGING  ، پنجم : بحث و نتیجه گیری ) تنظیم شده است .

در اين مجموعه ، با توجه به تحقيقاتي كه تا كنون ارائه شده است ، ابتدا به معرفي ميكروپمپ ها پرداخته ميشود . براي
درك بهتر مفاهيم اوليه ، ميكروپمپها بر اساس روشهاي مختلف راه اندازي ميكروپمپ و تشريح چگونگي عمل پمپاژ
تقسيم بندي ميشوند . در تقسيم بندي ديگري ميكروپمپ ها بر اساس روش يكطرفه شدن جريان در آنها مورد بررسي
قرار ميگيرند . با توجه به روش بكار اندازي ميكروپمپ ، جريان سيال ميتواند پيوسته و يا بصورت پالسي باشد . بدين
ترتيب ميكروپمپ ها از اين ديدگاه نيز بررسي شده و در نهايت با ارائه موارد كاربردي ، اهميت ادامه تحقيقات در اين
زمينه روشن خواهد شد

تلاش شده است با ديدگاه ساخت نمونه اي نو ، اطلاعاتي مقدماتي در زمينه ميكروپمپها گردآوري شود تا با توجه به
اهميت فراوان و نياز به كاربرد روزافزون ميكروپمپ ها در تكنولوژي مدرن ، گامي كوچك در اين امر برداشته شود .

لذا در اين مجموعه به معرفي مواد مورد استفاده در ساخت ميكروپمپها و بررسي خواص آنه ا نيز پرداخته ميشود . سپس
 تكنيك هاي مختلف ساخت و پروسه هاي توليد معرفي خواهند شد . و در انتها مروري كوتاه بر

packaging  ميكروپمپها خواهيم داشت


عتیقه زیرخاکی گنج