گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
فایل سمینار موازي سازي الگوريتم Ant Colony و کاربرد آن در امنيت شبکه شامل ۸۷ صفحه می باشد. در این سمینار با بررسی الگوریتم کلنی مورچگان بعنوان راهکاری در عرصه الگوریتم های مکاشفه ای، به راهکارهای ارائه شده در زمینه بهینه سازی آن پرداخته و سپس به دنبال کاربردهای تازه ای که اخیرا برای آن شده پرداخته شده است. این سمینار در واقع نگرش کلی بر الگوریتم کلنی مورچگان و همچنین موازي سازي الگوريتم Ant Colony و کاربرد آن در امنيت شبکه را شرح می دهد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
فصل دوم نگرش کلی بر الگوریتم کلنی مورچگان
فصل سوم بررسی ایده های بهینه سازی الگوریتم 
سیستم مورچه و مشتقات مستقیم آن
سیستم مورچه
سیستم مورچه خبره
سیستم مورچه رتبه بندی شده
سیستم مورچه MIN-MAX
سیستم مورچه Multi Grup
سیستم  کلنی مورچه 
ANTS Aco
Hypercube Framework Aco
ارزیابی الگوریتم های ارائه شده
ارزیابی رفتار سیستم مورچه
ارزیابی رفتار بسط های سیستم مورچه
مقایسه رفتار سیستم مورچه با بسط های آن
فصل چهارم موازی سازی سیستم مورچه
ساختار ارتباطی و توپولوژی همسایگان
فصل پنجم کاربرد کلنی مورچه در امنیت شبکه 
Ant Clustering
نگرش کلی بر معماری IDS
Misuse and Anomaly Intrusion Detection Approach
Host Based and Network Based IDS
Centralize and Distributed IDS
فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادعتیقه زیرخاکی گنج