گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در ۹۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين پروژه با استفاده از ۴ سنسور مافوق صوت به شبيه سازي موانع عقب خودرو 
مي پردازيم اين سيستم در خودروهاي سنگين که امکان ديدن فضاي پشت اتومبيل در آيينه عقب ندارند کاربرد مناسبي خواهد داشت چگونگي کارکرد اين پروژه به اين صورت است که موج مافوق صوت به وسيله فرستنده ارسال مي گردد همزمان يک تاير در ميکرو راه اندازي مي شود زماني که موج ارسالي به مانع برخورد کرد و در گيرنده دريافت شد ميکرو تايمر را متوقف مي کند زمان اندازه گيري شده توسط تايمر عبارت است از زمان رفت و برگشت موج که نصب اين زمان ، زمان رفت موج خواهد بود حاصل ضرب اين زمان در سرعت موج مافوق صوت فاصله مانع تا سنسور را به ما مي دهد که براساس آن به مدل کردن خودرو نسبت به موانع مي پردازيم.
فصل اول: 
مقدمه ۱ 
۱-۱- ماهيت امواج صوتي و مافوق صوت ۲
۱-۲- کاربردهاي امواج مافوق صوت ۴
فصل دوم : بلوک دياگرام کلي پروژه
۲-۱- مدار فرستنده ۱۲
۲-۲- مدار گيرنده ۱۲
۲-۳- بخش کنترل ۱۳
۲-۴- سيستم نمايشگر ۱۳
فصل سوم : سنسورهاي مافوق صوت 
۳-۱- اثر پيزوالکتريک ۱۶
۳-۲- ترانسديوسرهاي مافوق صوت و مشخصات ۴۰۰ST/R160 17
فصل چهارم : فرستنده مافوق صوت 
۴-۱- نوسان ساز ۲۲
۴-۲- مدار بافر ۳۱
۴-۳- مدار کليد زني (سوئيچينگ ترانزيستوري ) ۳۵
۴-۴- رله آنالوگ – ديجيتال ۴۰
۴-۵- طراحي مدار بهينه براي فرستنده ۴۲
فصل پنجم : گيرنده مافوق صوت 
۵-۱- تقويت کننده طبقه اول ۴۶
۵-۲- فيلتر(ميانگذر) با فرکانس مرکزي ۴۰KHZ 47
۵-۳- تقويت کننده طبقه دوم ۴۹
۵-۴- مدار توليد پالس منطقي (اشميت تريگر ) ۵۰ 
فصل ششم: بخش کنترل 
۶-۱- خصوصيات ميکروکنترلر ATMEGA32 54
۶-۲- ورودي – خروجي ۵۷
۶-۳- منابع کلاک ۵۸
۶-۴- بررسي پورتهاي ميکروکنترلر ATMEGA32 61
۶-۵- برنامه نويسي ميکروکنترلر ATMEGA32 68
فصل هفتم: سيستم نمايشگر 
۷-۱- معرفي پين هاي LCD گرافيکي ۷۴

فصل هشتم : طراحي سيستم هاي نمايشگر فضاي عقب خودرو
۸-۱- نمايشگر فضاي عقب خودرو ۷۹
۸-۲- برنامه نهايي ميکروکنترلر ۸۴
فصل نهم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري و پيشنهادات ۹۲
منابع و مآخذ ۹۳
 
توضیحات:

وقتي جسمي در محيط مادي مرتعش مي شود منجر به ارتعاش محيط اطراف خود مي گردد اگر در يک محيط يک آشفتگي ايجاد کنيم اين آشفتگي ، ذره به ذره در محيط جابه جا شده و پيش مي رود اين پديده فيزيکي ما را به تعريف اوليه موج رهنمون مي شود:
“انتشار آشفتگي در محيط را موج مي ناميم.”
دسته اي از امواج براي انتشار به محيط مادي نياز ندارند .”موجهاي الکترومغناطيس” که به لحاظ ماهيت از دوموج الکتريکي و مغناطيسي متعامد تشکيل مي گردند از اين دسته اند نور عمده ترين عضو مجموعه امواج الکترومغناطيس محسوب مي شود.
دسته ديگري از امواج که براي انتشار به محيط مادي نياز دارند “امواج مکانيکي” ناميده مي شوند برحسب راستاي جابه جايي اجزاي محيط ، امواج به دو دسته تقسيم مي شوند چنانچه اين جابه جايي در امتداد راستاي انتشار باشد موج را “موج طولي ” و اگر جابه جايي عمود بر راستاي انتشار باشد موج را “موج عرضي” مي خوانند.
صوت نتيجه حاصل از ارتعاش مکانيکي در محيط مادي است در اثر ارتعاش يک جسم مرتعش هواي اطراف آن نيز به ارتعاش در مي آيد اين موجها در هوا منتشر شده و انرژي مکانيکي را منتقل مي کند.شكل ۱-۱: نمايش انتشار امواج صوتي
در صورتي که اين امواج در محدوده فرکانسي Hz20 تا KHz20 قرار گيرد براي گوش انسان قابل تشخيص خواهند بود به اين گستره “محدوده شنوايي” انسان گفته مي شود.
موج هاي با فرکانس پائين تر از Hz20 “امواج فروصوتي” يا “مادون صوت” و موج هاي با فرکانس بيش از KHz20 را “امواج فراصوتي” يا “مافوق صوت” نامگذاري شده اند بديهي است اين امواج قابل شنيدن نيستند.
در کاربردهاي عملي براي امواج مافوق صوت فرکانس استانداري در نظر گرفته مي شود که در اين فرکانس کار کردن با اين امواج بهينه خواهد بود در اغلب فرستنده ها و گيرنده هاي آلتراسونيک اين فرکانس برابر KHz40 در نظر گرفته شده است که به طبع آن فرکانس مرکزي متصل به اين گونه حسگرهاي مافوق صوت برابر KHz40 خواهد بود که در اين باره در فصول آتي توضيح داده مي شود.

شكل ۱-۲- نمايش محدوده فركانسي امواج مافوق صوت

امواج مافوق صوت به علت ويژگي هاي مناسب و منحصر به فرد خود مانند خاصيت انتشار خوب انعکاس پس از برخورد با مانع ، غيرقابل حس بودن به وسيله شنوايي ، خاصيت نفوذ در اجسام به علت طول موج کوتاه و … کاربردهايي بسيار زيادي در زمينه هاي گوناگون از جمله صنعت ، پزشکي ، هوافضا، راهنمايي رانندگي ، تسهيلات نظامي و … پيدا کرده اند در ذيل به اختصار برخي از کاربردهاي اين امواج آمده است .

۱-۲- کاربردهاي امواج مافوق صوت :
الف- ارتفاع سنج ها: 
يکي از بهترين روشها براي اندازه گيري ارتفاع مايعات داخل مخازن استفاده از امواج آلتراسونيک است دقت و کارآيي بالاي به کارگيري اين شيوه در اندازه گيري سطح مايعات باعث شده است که ارتفاع سنج هاي مافوق صوت در صنعت کاربرد روزافزوني بيابند علت استفاده از اين امواج در اندازه گيري عمق مايعات آن است که امواج مافوق صوت کمترين ضريب شکست در مايعات را دارا هستند.

عتیقه زیرخاکی گنج