گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

موتورهاي جريان مستقيم DC 

۱-۱ روابط سرعت گشتاور در حالت دايمي

۱-۲ روشهاي كنترل سرعت 

۱-۳ راه اندازي 

۱-۴ حداقل نمودن تلفات در محركه هاي DC سرعت متغير

فصل دوم

كنترل موتورهاي DC با يكسو كننده هاي قابل كنترل 

۲-۱ مدارهاي يكسو كننده قابل كنترل ۲۰

۲-۲ يكسو كننده هاي با روش كنترلي مدولاسيون پهناي پالس PWM

۲-۳ كنترل جريان 

۲-۴ كار چند ربعي محركه هاي داراي يكسو كننده تمام كنترل شده 

                                                                                         

فصل سوم

كنترل موتورهاي DC با برشگرها

۳-۱ روشهاي كنترل 

۳-۲ كنترل حالت موتوري يك موتور سري

۳-۳ ترمز ژنراتوري موتورهاي DC

۳-۴  كنترل جريان 

۳-۵ كنترل چند ربعي موتورهاي تغذيه يا برشگر

فصل چهارم

كنترل حلقه بسته محركه هاي DC

۴-۱ محركه هاي سرعت متغير تك ربعي

۴-۲ محركه هاي سرعت متغير ۴ ربعي 

فصل پنجم

موتورهاي القايي 

۵-۱ عملكرد موتورهاي القايي ۳ فاز 

                                                                                    

۵-۲ راه اندازي 

۵-۳ ترمز كردن 

۵-۴ كنترل سرعت

فصل ششم

كنترل موتورهاي القايي با كنترل كننده هاي ولتاژ AC

۶-۱ مدارهاي كنترل كننده ولتاژ AC 

۶-۲ كنترل چهار ربعي و كار به صورت حلقه بسته

۶-۳ محركه هاي بارهاي پنكه اي يا پمپها و جرثقيلها

۶-۴ راه اندازي با كنترل كننده هاي ولتاژ AC

۶-۵ حداقل نمودن تلفات

فصل هفتم

محركه هاي موتورالقايي كنترل شده با فركانس

۷-۱ كنترل موتور القايي با اينورتر منبع ولتاژ

۷-۲ محركه هاي اينورتر منبع جريان فركانس متغير

                                                                                    

۷-۳ اينورترهاي PWM كنترل شده با جريان

۷-۴ سيكلو كنورترها

فصل هشتم

محركه هاي موتور القايي روتور سيم بندي شده با كنترل قدرت لغزش

۸-۱ كنترل استاتيكي مقاومت روتور

۸-۲ محركه هاي استاتيكي شربيوس

۸-۳ محركه هاي تغير يافته كرامر

فصل نهم

تاثير كنترل دور موتورهاي الكتريكي برروي بهينه سازي مصرف انرژي

۹-۱ مقدمه فصل 

۹-۲ مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي 

۹-۳ موانع در سياست گذاري انرژي

۹-۴ انتخاب موتور مناسب

۹-۵ تطابق موتور و بار۹-۶ موتورهاي با راندمان بالا

۹-۷ اقدامات مورد نياز براي بهبود عملكرد سيستمهاي مرتبط با الكترو موتورها

۹-۸ روشهاي عملي براي افزايش بازدهي موتور

………


عتیقه زیرخاکی گنج