امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 84 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق محاسبه عرض موج شكن-خرید اینترنتی تحقیق  محاسبه عرض موج شكن-دانلود رایگان مقاله  محاسبه عرض موج شكن-دانلود فایل تحقیق  محاسبه عرض موج شكن-تحقیق  محاسبه عرض موج شكن
این فایل در  33صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به طراحي‌ها و متره و برآورد پروژه‌ها هزينه واحد طول سه طرح ارائه ومحاسبه شده ، بشرح زير مي‌باشد :در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

طراحي صندوق‌هاي بتني :

 يك صندوق بتني به رديفها و ستونهاي از سلولهاي داخلي با ديوار‌هاي جدا كننده تقسيم مي‌شود . عرض صندوقه بوسيله شرط پايداري در مقابل عمل موج تعيين مي گردد طول صندوقه عمدتاً بوسيله اندازه حداكثر مجاز در محوطه ساخت صندوق تعيين مي‌شود . معمولاً طول صندوقه با توجه به احتمال نشست غير منتظره پي توده سنگي و بستر و نيز فرسايش احتمالي بين ۰٫۵ تا ۲ برابر عرض آن انتخاب مي شود . حداكثر بعد سلولهاي داخلي در طراحي بايد كمتر از ۵ متر باشد تعيين اين بعد همراه با انتخاب ضخامت ديواره‌هاي خارجي (‌بين ۴۰ تا ۵۰ سانتيمتر ) و ضخامت ديواره‌هاي جدا كننده (‌بين ۲۰ تا ۲۵ سانتيمتر ) صورت مي‌گيرد . ضخامت دال كف معمولاً ۵۰ تا ۷۰ سانتيمتر است .

محاسبه عرض مقطع قائم :

فشار موج وارد بر مقطع عمودي موج شكن قائم تقريباً با ارتفاع امواج تابشي متناسب است . همچنين فشار وارده تا حدي بوسيله پريود موج ، شيب بستر دريا ، شكل و ابعاد پي توده سنگي و برخي عوامل ديگر كنترل مي شود ، عوامل نام برده درفرمول جديد فشار موج در نظر گرفته شده‌اند . Tanimoto و همكارانش ( ۱۹۷۶) عرض حداقل مورد نياز مقطع عمودي موج شكن قائم را با توجه به تركيبات مختلف شرايط طرح نظير ارتفاع موج ،‌پريود موج ، عمق آب ، ضخامت پي توده سنگي و شيب بستر تعيين كردند . آنها حداقل عرض تعيين كننده شرايط ضرايب اطمينان در مقابل لغزش و واژگوني بيش از ۱٫۲ مورد بررسي قرار دادند . حال طبق روش Tanimoto و همكارانش ، با توجه به نمودار ۳۹-۳ صفحه ۲۲۵ كتاب دكتر چگيني عرض صندوقه برابر است با :

 فرضيات :

۱- با توجه به اينكه اين نوع سازه‌ فراساحل مي‌باشد پس فرض ما اين است كه سازه در عمق ۵ متري قرار دارد يعني عمق آب پاي سازه ۵ متر مي باشد .

۲- Hs=6.16(m)

۳- با توجه به عمق موردنظر و همچنين كتاب دكتر چگيني سازه مورد نظر را بصورت شكل زير فرض مي‌كنيم كه در آن hc تراز تاج نام دارد مجهول مي باشد كه با توجه به كتاب ” راهنماي طراحي موج شكنها ” دكتر چگيني صفحه ۲۲۴ اين تراز ۰٫۶ برابر ارتفاع عمده موج قرار داده شده است .

۴- ارتفاع پي توده سنگي بايد تا آنجا كه ممكن است كوتاه در نظر گرفته شده تا از ايجاد فشار زياد موج جلوگيري شود . اما وظيفه پي توده سنگي توزيع بار عمودي حاصل از مقطع قائم و نيروي موج در سطح گسترده بستر دريا است لذا بايد پي توده سنگي داراي ارتفاع حداقل باشد . اين ارتفاع در ژاپن كمتر از ۱٫۵ متر در نظر گرفته نمي‌شود. كه دراين پروژه اين ارتفاع را ۲ متر فرض مي ‌كنيم .

 حال براساس اين فرضيات سازه را كنترل و طراحي نهايي مي‌كنيم .


 

 

  • بازدید : 91 views
  • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده است:

موج شكنها سازه هايي هستند كه از بنادر و سواحل در مقابل امواج و جريانهاي ساحلي محافظت مي كنند. به طور كلي موج شكنها را مي توان به دو دسته جدا از ساحل و متصل به ساحل تقسيم كرد. در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیح مفصلی می دهیم

  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷    کد محصول : ۱۷۰۲۷    حجم فایل : ۱۳۸۶ کیلوبایت   

 مهندسی بندر-طراحی بندر بزرگ مسافری تجاری آفتاب کیش  

مهندسی عمران – معماری

مساحت کل بندر:۴۷ هکتار

مساحت حوضچه: ۵/۱۷ هکتار

اسکله: ۶ پست اسکله تجاری و ۵ پست اسکله مسافری

 

طول موج شکن: بازوی اصلی ۱۰۲۰ متر و بازوی فرعی ۱۴۰ متر


عتیقه زیرخاکی گنج