گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق با موضوع رآلیسم (واقع گرایی) Realism که شامل ۱۲ صفحه میباشد:

نوع فایل Word

رآلیسم ، ریالیسم (واقع گرایی)

مقدمه

مکتب اصالت واقع تقریبأ روبروی مکتب اصالت تصور می باشد

رآلیسم نیز مانند ایده آلیسم یکی از قدیمی ترین فلسفه در فرهنگ غرب است که تاریخ آن دست کم به یونان باستان برمی گردد .

اینان ، اصل استقلال (ناپیوستگی ) بین اشیاء و انسان معتقدند . صاحبان این نظر در اصل چنین اعتقاد دارند که واقیت به معرفت و ارزش مستقل از ذهن انسان وجود دارد. و نیز به اصل قابلیت شناسایی جهان انچنان که هست توجه دارند .

به تعبیر دیگر رآلیسم عقیده ایده آلیست ها را که تنها اندیشه های واقعی هستند مردود می داند. به یک معنا می توان گفت که به نظر رآلیست فقط ماده واقعی است . این سخن بدان معنا نیست که هم واقع گرایان ، ماده گرایان افراطی باشند . آنچه اهمیت دارد این است که ماده نمونه روشنی از واقعیت مستقل است .

رآلیسم ها گفته اند معیار واقعی بودن از راه تجربه کردن مشخص می شود.

جان لاک معتقد بود که ذهن انسان هنگام تولد چون صفحه ای نانوشته است و در طول زندگی انسان از طریق حواس به کسب معرفت می پردازد.

واقع گرایان

  • واقع گرایان عقلی:
  • واقع گرایان علمی:
  • واقع گرایان اسلامی.

«مراحل ظهور رئالیسم»

ظهور رئالیسم قدیم

ارسطو(۳۸۴-۳۲۲ق م)

رئالیسم مذهبی

توماس آکونیاس (۱۲۲۵-۱۲۷۴ م)

ظهور رآلیسم جدید

جهان بینی در رئالیسم

معرفت شناسی رئالیستی

ارزش شناسی رئالیستی

اهداف آموزش و پرورش رئالیستی

اهداف تعلیم و تربیت رئالیسم

مفهوم رئالیستی مدرسه

برنامه درسی رئالیستی

روش های تدریس رئالیستی

نقش معلم در رئالیست


عتیقه زیرخاکی گنج