گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اين شاخه از نقشه برداري ، شكل واقعي زمين ، انحناء ، اثر ميداثقل آن در اندازه گيري ها و محاسبات نقشه برداري ، در نظر گرفته مي شود. اين شاخه از علم نقشه برداري با دقت بسيار بالا و در مناطق با وسعت زياد انجام مي شود. در اين شاخه از نقشه برداري مشاهدات انجام شده بدليل اينكه تحت تاثير عوامل فيزيكي مانند انكسار ، انحناء نور ، كرويت ، دما و… قرار دارند ، قبل از استفاده ، بايستي تصحيحات بر روي آنها اعمال گردد
وسايل مورد استفاده در عمليات:
۱-ميخ فولادي ، ۲-چكش ، ۳-ماسه ، ۴-استمبلي ، ۵-كلنگ
مراحل انجام كار:
در روز اول كلاس تئوري تشكيل شد براي آشنايي با درس كنترل مهندسي ، توضيحاتي در مورد كارهايي كه مي بايست در عمليات (سرزمين) انجام دهيم داده شد و بعد به منطقه ي مورد نظر رفته و يك پلي گونه چهارضلعي تشكيل داديم مطابق شكل (۱-الف) چون كنترل مهندسي بيشتر بحث در مورد ژئودزي مي باشد و ژئودزي بيشتر بحث ، در فواصل زياد مي باشد. به همين دليل فواصل بين ايستگاهها بيش از ۵۰۰m مي باشد. چهار ايستگاه بر روي زمين ايجاد كرديم شكل شماره (۱-الف) پلي گونه را نمايش مي دهد و به اين صورت كه براي هر ايستگاه چاله اي به قطر ۳۰cm-20cm و عمق ۵۰cm-40cm حفر كرده و بعد يك ميله ي فولادي به طوري در گودال قرار مي دهيم كه ۳cm-2cm از ميله بيشتر از زمين بيرون نباشد و اطراف ميله ي فولادي را با بتن پر مي كنيم و به همين ترتيب بقيه ي ميخ ها را بر روي زمين پياده كرديم و كنار هر ميخ را كُپه گذاري مي كنيم و روي كپه ها را رنگ آميزي مي كنيم تا نسبت به محيط طبيعي قابل تشخيص باشد.
گزارش كار روز دوم:
تاريخ:۱۷/۵/۸۷
وسايل مورد استفاده:
۱-تونل Leica TC407 ، ۲-ترازياب DZS2 ، ۳-دو عدد سه پايه ي دوربين ، ۴-دو عدد شاخص ، ۵-دو عدد تراز= ، ۶-دو عدد ژالن ، ۷-دو عدد منشور ، ۸-سه پايه ي ژالن
مراحل انجام كار:
در روز دوم مي بايست فاصله ي بين هر ايستگاه با ايستگاه بعدي (امتداد) سه بار اندازه گيري شود و زواياي داخلي پلي گون را هر كدام سه كوپل قرائت و در جدول مربوط به هر كدام يادداشت نمائيم و ترازيابي رفت و برگشتي بين ايستگاهها انجام شود و اعضاي گروه به دو اكيپ تقسيم بندي شدند. اكيپ اول به ترازيابي و اكيپ دوم به اندازه گيري فاصله و زواياي داخلي پلي گون پرداختند و اعضاي اكيپ دوم سيد امير سيد احمدي – مجيد مهدوي – سيد رحيم مرتضوي – سجاد يوسفي – محمد شفيعي – هادي ملاحسيني بودند اكيپ دوم دوربين را روي ايستگاه S1 مستقر كرده و بعد روي ايستگاههاي  S3,S4,S2 منشور و ژالن ها را در حالت تراز قرار داده به صورتي كه منشور روي ژالن قرار گرفته و بعد نوك ژالن را روي ميخ گذاشته و آن را به كمك سه پايه ي ژالن در حالت تراز قرار مي دهيم چون فاصله ي بين ايستگاه زياد مي باشد ما نمي توانيم ژالن و منشور را ببينيم از آئينه استفاده مي كنيم به طوري كه دو نفر آئينه به دست روي ايستگاههاي S3,S4,S2 ايستاده اند هر وقت اپراتور دوربين بخواهد به هر كدام از ايستگاهها نشانه روي كند ، يك نفر آئينه بدست كنار او ايستاده است و به او مي گويد نور بدهد به سمت ايستگاه مورد نظر نور مي دهد و آن فردي كه روي آن ايستگاه ايستاده است به طرف ما نور مي دهد و اپراتور دوربين به سمت نور نشانه روي مي كند تا ژالن و منشور را در تلسكوپ دوربين مشاهده كند و به همين ترتيب براي ايستگاههاي بعدي همين عمليات را انجام مي دهيم تا مشاهدات طول و زاويه اي را انجام دهيم ، فرم مشاهده شده از شماره يك و دو مي باشد و بعد مشاهدات انجام شده را تصحيح كرده و مختصات تك تك نقاط را طبق محاسبات انجام شده بدست مي آوريم و اكيپ اول مي بايست ترازيابي انجام دهند اعضاي اكيپ ترازيابي: ماهرويي زاده – دبستاني – كاظمي پور – حاج حسيني بودند در اين مرحله به دليل كمبود وقت ترازيابي فقط بين نقاط S2,S3 به صورت رفت و برگشتي صورت گرفت به اين ترتيب كه ابتدا دوربين را بر روي سه پايه گذاشته و آن را بر روي سه پايه تراز كرده و در اينجا از نقظه ي S3 به S2 حركت مي كنيم حال يك شاخص را بر روي نقطه ي S3 در حالت تراز قرار مي دهيم و يك قرائت B.S روي نقطه ي S3 انجام داده و در جدول ترازيابي يادداشت مي كنيم و با توجه به اينكه بايد فاصله ي هر شاخص از دوربين به طوري باشد كه ديد و وضوح داشته باشد و حداكثر فاصله بين شاخص و دوربين بين ۴۰m تا ۵۰m مي باشد و در ادامه شاخص دوم را در فاصله ي ديد دوربين قرار مي دهيم و يك قرائت F.S انجام داده و يادداشت مي كنيم و حال دوربين را جابجا كرده و در دهانه دوم قرار مي دهيم و روي همان شاخص قرائت B.S انجام مي دهيم و به همين ترتيب اين مراحل را انجام مي دهيم تا به نقطه ي S2 برسيم و در برگشت از S2 به S3 همين مراحل را انجام مي دهيم تا به نقطه ي S3 برسيم و فرمهاي مشاهده شده سه تا شش مربوط به اين عمليات مي باشد و در اين حالت مي توان اختلاف ارتفاع بين دو نقطه و مقدار خطا ترازيابي رفت.
مشكلات مراحل انجام كار:
۱-مهمترين مشكل وزش بادهاي شديد كه باعث تكان خوردن شاخص مي شود و در قرائت عامل را با مشكل دچار مي سازد و درصد خطا را بالا مي برد.
۲-گرم بودن هوا

عتیقه زیرخاکی گنج