گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

در عصر حاضر زن در جامعه نقش قابل توجهي دارد و اغراق نگفته ايم اگر به گوئيم بخشهايي از جامعه در دست زنان شاغل است وجامعه بروي آنها حساب مي كند زن در عصر حاضر در خانواده و هم در جامعه نقش مهمي را ايفا مي كند ، از جمله تربيت فرزندان ‌آگاه و عالم، فراهم كردن محيط آرام و ايجاد آرامش در خانواده و فعاليت در امور اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و سياسي موجب شده است كه باري از جامعه را بدوش بكشند و پا به پاي مردان در پيشبرد اهداف جامعه نقش مهمي داشته باشند حتي زنان در بخشهايي مشغول فعاليتهايي هستند كه مردان نمي توانند جايگزين آنها شوند در عين حال شرايط اجتماعي فرهنگي جامعه در خيلي از موارد پويايي متناسب با آنرا نداشته است. اشتغال زنان از سوئي با مسائل جاد و برخي از موارد مواجه گرديده و از سوي ديگر اختلاف عقيده را در ميان گروه هاي مختلف مردم موجب شده است. (ساروخاني، باقر، ۱۳۷۰ص ۱۶۷)

هر چه نقش زنان در فعاليت هاي اجتماعي بيشتر مي شود، و هرچه از تفاوتهاي زنان و مردان در به عهده گرفتن مقامها و مسئوليتهاي گوناگون كاسته مي شود، زنان بيشتري به مناصب مديريتي در سازمانها و نهادهاي مختلف دست مي يابند و همراه با آن با دشواريها و مسائل پيچيده مديريت مواجه مي شوند كه متاسفانه هنوز اين گونه دشواريها براي مديران زن به قوت دو چندان خود نمايي مي‌كند . (مريلين . نينگ ۱۳۷۶)

جامعه امروز، اجتماع تبادل اطلاعات است و آنچه رشد همه جانبه را در جامعه تسريع مي كند، سرعت بخشيدن به اين تبادل است .

دانلود فایل پايان نامه بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار


عتیقه زیرخاکی گنج