گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 97 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نتايج تست‌هاي خمشي چهار قطعه‌‌اي آشكار ساخت كه كاربرد ميله‌هاي فولادي BSS در مسلح نمودن بتون آنرا مستحكم‌تر، بادوام‌تر، و مقاومت‌تر در برابر ترك خوردن، نسبت به بتون‌هاي مسلح معمولي كه در آنها از ميله‌هاي فولادي كوتاه و صاف(CSS ) استفاده گرديده مي‌باشد.
ميله‌هاي فولادي (BSS) باعث تقويت بيشتر بتون در برابر ترك خوردن از طريق هدايت اين لوله‌ها( در بتون) و قفل‌شدن مكانيكي آنها در ناحيه بين انتهاي كروي شكل و پهن شده و بافت ترد و شكننده بتن مي‌گردد.
در نمونه‌هاي بتن مسلح شده با (BSS) قبل از فورپاشي نهايي ترك‌هاي طولي متعددي ايجاد گرديد در حاليكه نمونه‌هاي بتون مسلح شده با (CSS ) و يا غيرمسلح، ترك خوردن در ناحيه مركزي شروع و تا فروپاشي كامل نمونه گسترش يافت. ميله‌هاي فولادي (BSS) بصورت پلي در ناحيه ترك عمل نموده و در نهايت تغيير شكل( دفرمه‌شدن) و فروپاشي نهايي اتفاق مي‌افتد.
همچنين تركهاي ثانويه ايجاد شده در بافت قالب بتوني به صورت خطوطي از ناحيه مركزي انتشار مي‌يابد كه باعث استحكام و دوام اين ساختار مي‌گردد. در حاليكه در مورد نمونه‌هايي كه از (CSS) استفاده شده بود ميله‌ها براحتي از بافت قالب( بتوني) بدون دفرمه‌شدن( تغيير شكل اساسي) خود  ميله‌ها و بتون اطراف ميله‌ها، از بافت اصلي خارج گرديدند.
بنابراين عملكرد ميله‌هاي (CSS) حتي نزديك به عملكرد ميله‌هاي (BSS) در ارتباط با تقويت و دوام نبودند.

 
۱- مقدمه
بتون غيرمسلح داراي توان انبساطي( يا كششي) پايين و استحكام كم مي‌باشند.
اين ساختار متداول معمولاً در زيرساختارهاي مهندسي سيويل( راه و ساختمان) از قبيل پياده‌روها ، خيابانها، بزرگراهها، استاديوم‌ها وپلها و فونداسيون خانه‌ها بكار مي‌رود.
تنش‌هاي حرارتي كه توسط تغييرات دما و نيز تنش‌هايي كه در اثر استفاده بوجود مي‌آيند غالباً سالهاي بعد از ساخت اين ساختارها ايجاد ترك در آنها مي‌گردد.
ويژگي‌هاي مكانيكي  خاص كه برعملكرد ساختار بتوني اثر مي‌گذارد شامل مقاومت در برابر ايجاد اولين ترك حداكثر استحكام و دوام مي‌گردد.
در كاربرد بتوني كه ايمني نقش اساسي و حياتي ايفا مي‌كند از قبيل پل‌ها و ساختمانهاي مسكوني از ميله‌هاي فولادي داراي استحكام بالا بمنظور مسلح نمودن بتون براي ايجاد مقاومت در برابر ترك و تقويت استحكام و دوام كلي آن استفاده مي‌گردد.
در هر حال در اين روش ميله‌ها بوسيله دست به يكديگر متصل( وصل) مي‌گردند تا قبل از ريختن بتن ساختار فولادي محكمي ساخته شود كه در مجموع هزينه نيروي كار وزمان ساخت را افزايش مي‌دهد. 
استفاده از رشته‌هاي كوتاه و صاف فلزي شيشه‌اي يا پليمر نيز در سالهاي اخير مورد بررسي قرار گرفته‌اند كه با موفقيت كمي همراه بوده‌اند.
استفاده از ميله‌هاي فولادي كوتاه (CSS) هزينه آرماتوربندي را كاهش داده و ويژگي‌هاي مكانيكي بتون را افزايش مي‌دهد.
ويژگي‌ بارز فيبرهاي(CSS) اين است كه بطور مستقيم با مواد تشكيل دهنده بتون مخلوط شده و بنابراين هزينه نيروي كار و نيز زمان اجرا را كاهش مي‌دهند.
موادي كه با فيبرها( يا يسم‌هاي فولادي) مسلح مي‌شوند در چند دهه گذشته مورد بررسي و مطالعه عميق قرارگرفته‌اند.
مؤثر بودن كاربرد فيبرهاي( يا رشته‌هاي ) كوتاه در سيستم‌هاي مختلف داراي بافتهاي( فيبري) پليمري، فلزي، و سراميكي نشان داده شده‌اند. در كليه اين سيستمها چالشي كه فراروي محققين قرارداشته افزايش استحكام و دوام اين سيستم‌ها بوده است. افزايش استحكام مواد تركيب شده غالباً شامل دوام در برابر خورده‌شدن و نيز توانايي مقاومت دربرابر انتشار و گسترش ترك‌هاي ايجاد شده به اطراف مي‌باشد. استحكام بالاي تركيب را مي‌توان با انتخاب فيبرهاي قوي و محكم و نيز حصول اطمينان از ايجاد بافت قوي بين مواد تشكيل دهنده افزايش داد.
اما در هر حال بايد توجه داشت كه پيوند قوي ايجاد شده داخلي به تنهايي ممكن است باعث كاهش دوام گردد چرا كه از هم گسيختگي دروني در اين سيستمها ممكن نيست و اين ساختاري است كه باعث ايجاد مقاومت در برابر گسترش ترك مي‌گردد.
اين از هم‌گسيختگي دروني باعث مي‌شود كه ترك تنها در اطراف فيبرها گسترش يابند و به فيبرهي دروني و بافت كلي آسيبي نرسد.
شكل ۱- ميله‌هاي فولادي استخواني شكل – طول ميله( يا رشته) فولادي mm 25 مي‌باشد.
در بسياري سيستم‌هاي مسلح تشكيل شده از بافت( يا رشته‌هاي) ترد هدايت  شده به درون سيستم مانند ساختارهاي داراي بافت سيماني – فيبرهاي كوتاه فولادي مورد مطالعه در اينجا پيوند داخلي( اجزاي تشكيل دهنده) ضعيف ميباشد اين رشته‌هاي كوتاه در اين تركيب مي‌توانند باعث پيشگيري از گسترش ترك گردند و در نتيجه استحكام در برابر خورد شدن( يا از هم پاشيدگي كلي) افزايش مي‌يابد. اين رشته‌هاي كوچك به هنگام ايجاد ترك هر يك به تنهايي كشيده شده دچار شكستگي مي‌شوند و يا تغيير شكل مي‌دهند.

عتیقه زیرخاکی گنج