گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سال‌های اخیر شاهد استفاده گسترده از سقف‌های تیرچه ‌و ‌بلوک با تیرچه فلزی با جان باز (اصطلاحاً کرمیت) می‌باشیم. سرعت نسبتاً بالای اجرای این نوع سقف‌ها به سبب عدم نياز به شمع‌بندي و شاید قیمت تمام شده کمتر آنها موجب افزایش تمایل برای استفاده از این روش اجراي سقف شده است. محاسبه و اجرای این نوع سقف‌ها دارای نکات و ریزه‌کاری‌های اجرايی بیشتری نسبت به سایر سقف‌ها می‌باشد که متأسفانه در بیشتر موارد نادیده گرفته شده و درمجموع شاهد وضعیت نامطلوبی در اجراي اين سقف‌ها مي‌باشيم. 
– اعضاي مختلف سقف‌های تیرچه فلزی با جان باز، محدوديت‌ها، مشكلات اجرايي
در اين قسمت جهت آشنايي خوانندگان محترم با سقف‌های تیرچه فلزی با جان باز (كُرميت)، قسمت‌هاي مختلف اين سقف به صورت مجزا شرح داده مي‌شود تا بتوان در هر جزء مشكلات اجرايي و محدويت‌هاي آيين‌نامه را بررسي نمود. شكل زير اجزاي مختلف يك سقف تيرچه كُرميت را نشان مي‌دهد. 
 
(شكل ۱) اجزاي مختلف سقف تيرچه كُرميت
 
۲-۱- ورق پاييني
فولاد مصرفي ورق پاييني بايد با استاندارد ملي شماره ۱۶۰۰ مطابقت داشته و فاقد هرگونه اعوجاج و زنگ‌زدگي باشد. متاسفانه برخي از مجريان سقف به جهت صرفه اقتصادي از ورق‌هاي كهنه و موجدار (پليسه مانند) استفاده مي‌كنند كه اين امر باعث ضعف سقف و عدم اجراي جوشكاري مناسب مي‌گردد.
طبق بند ۳-۱-۲ نشريه ۱۵۱ عرض ورق پاييني حداقل ۱۰ سانتيمتر است كه تنها در دهانه‌هاي كمتر از ۴ متر مي‌توان از عرض ۸ سانتيمتر استفاده كرد. 
بر اساس بند ۳-۱-۶ نشریه ۱۵۱ حداقل ضخامت ورق پاييني ۳ میلیمتر مي‌باشد اما به موجب بند ۱۰-۱-۹-۵ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ضخامت اجزای سازه‌ای که در فضای خارج و در معرض عوامل جوی یا اثرات خورنده دیگر قرار داشته باشند نباید از ۶ میلیمتر کمتر باشد و در محیط‌های خشک و عاری از هر گونه آثار خورندگی این مقدار به ۵ میلیمتر كاهش مي‌يابد مگر اينكه در اين قطعات پیش‌بینی ویژه و مؤثری برای جلوگیری از خوردگی به عمل آمده باشد. بنابراین توصيه مي‌شود بال تحتانی تیرچه‌ها در زیر و در قسمت نشیمن بلوک‌ها و در ضخامت ورق به شکل مناسبی ضدزنگ بخورد و از ضخامت ورق ذكر شده در مبحث دهم نازکتر اختیار نگردد. 

۲-۲- ميلگرد خرپايي
ميلگرد خرپايي به عنوان عضو مورب خرپا عمل نموده و قبل و بعد از گيرش بتن، ايستايي لازم را براي تحمل برش وارده فراهم مي‌كند. طبق بند ۲-۲-۱-۱ نشریه ۱۵۱ استفاده از فولاد سخت (AШ) برای میلگردهاي خرپايي و نيز كلاف‌هاي عرضي مجاز نمی‌باشد. متأسفانه به علت وفور فولاد AШ و ذوبي در بازار به این موضوع توجهی نشده و استفاده گسترده از این نوع فولادها در تهیه تیرچه مشاهده می‌گردد. جوشکاری میلگردهای AШ مستلزم رعایت تمهیدات خاصی است که هیچکدام رعایت نمی‌شود و از طرفی در خم‌کردن میلگردها باید حداقل شعاع خم رعایت گردد تا منجر به ترک‌خوردگی در میلگرد نشود. عموماً نوع میلگردها از شکل آج روی آن قابل تشخیص می‌باشد.
يكي از خرابي‌هاي رايج و خطرناك در سقف كُرميت شكست جوش ميلگردهاي خرپايي از محل اتصال مي‌باشد. طبق بند 
۳-۶-۱ نشريه ۱۵۱ میزان جوش ميلگردهاي قطري روی ورق تحتانی باید بتواند درحد فاصل لنگر ماکزیمم و لنگر صفر ظرفيت برشي افقي   را تحمل نمايد و اندازه مؤثر جوش میلگرد روی ورق برابر ۳/۰ شعاع میلگرد است.
در دهانه‌های بزرگ طول جوش لازم ميلگرد خرپايي روی بال تحتانی به سختی تأمین می‌گردد و عموماً این مورد در نقشه‌ها و محاسبات مورد توجه قرار نمی‌گیرد. عموماً دیده می‌شود در تیرچه‌های موجود در بازار مقدار جوش برای تیرچه‌های با دهانه کوتاه و بلند برابر است که ناشی از بی‌توجهی به اهمیت موضوع جوش می‌باشد. 

۲-۳- نبشي فوقاني
نبشي فوقاني قبل از گيرش بتن به عنوان بال فوقاني خرپا عمل نموده و بارهاي وارده را تحمل مي‌كند. يكي از خرابي‌هاي رايج در سقف كُرميت كمانش جانبي بال فشاري (نبشي فوقاني) مي‌باشد كه منجر به خرابي سقف قبل از گيرش بتن مي‌شود. اين عمل معمولاً در زمان اجراي سقف و وارد آمدن بارهاي زياد ناشي از انباشته شدن بتن و يا ضربه پمپ بتن رخ مي‌دهد. جهت اصلاح اين اشكال بايد فاصله مهارهاي جانبي بال فشاري را كاهش داد. 
طبق بند ۲-۱-۴-۳ نشريه ۱۵۱ بايد آرماتور فوقاني كلاف عرضي به نبشي فوقاني جوش شود تا بال فوقاني تيرچه‌ها را مهار كند. براي اين منظور بايد كلاف عرضي در فاصله‌هاي تقريبا مساوي   اجرا شود به طوري كه ضريب لاغري در جهت عمود بر طول تيرچه‌ها از ۱۴۵ بيشتر نشود. همچنين انتهاي كلاف عرضي بايد هم در بالا و هم در پايين در محل برخورد به تير فرعي مهار شوند. 
جهت اطمينان از عدم كمانش بال فشاري توصيه مي‌شود آرماتورهاي دال نيز به نبشي فوقاني جوش شوند تا فاصله مهارهاي جانبي كاهش يابد. در اين حال حتماً بايد آرماتورهاي دال در انتها به تير فرعي و يا ستون به نحو مناسبي مهار شوند.
در بسياري از موارد اجرايي به جاي استفاده از نبشي استاندارد از ورق‌هاي خم شده با نورد سرد استفاده مي‌شود. كمانش بال فشاري در اين ورق‌هاي خم شده به سبب ايجاد تنش‌هاي پسماند بيشتر رخ مي‌دهد و از طرفي در طراحي ورق خم شده بايد از ضوابط طراحي نورد سرد استفاده گردد؛ لذا توصيه مي‌شود تا حد امكان از نبشي استاندارد براي بال فوقاني استفاده شود. 

۲-۴- ميلگردهاي تقويتي
در بسياري از موارد جهت اقتصادي نمودن پروژه از تقويت ميلگرد براي بال فوقاني و ورق پاييني استفاده مي‌شود. استفاده از ميلگرد تقويتي تنها در صورتي مجاز است كه از نوع فولاد نرم (AI) و يا نيم سخت (AII) باشد و با جوش مناسبي مطابق با ضوابط جوش استاندارد ايران به ورق متصل شوند.

۲-۵- دال بتني
پس از جاگذاري تيرچه‌ها و بلوك‌ها بتن پوششي اجرا مي‌شود. طبق بند ۳-۱-۳ نشريه ۱۵۱ ضخامت دال بتني نبايد از ۵۰ ميليمتر و يك دوازدهم فاصله آزاد بين تيرچه‌ها كمتر باشد. لذا با توجه به فاصله بين تيرچه‌ها برابر ۷۵ سانتيمتر، حداقل ضخامت دال بتني بایستی ۵/۵ سانتیمتر باشد. در عمل این مورد كمتر رعايت شده و حتي ضخامت‌هاي ۲ سانتيمتر و یا ۳ سانتيمتر نیز به چشم می‌خورد.

۲-۶- ميلگرد افت و حرارت
طبق بند۲-۱-۳ نشريه ۱۵۱ میلگرد افت و حرارت تنها در جهت عمود بر تیرچه ها لازم است و مقدار حداقل اين میلگرد به میزان دو در هزار مساحت دال بتن مي‌باشد. بر اين اساس براي ضخامت ۶ سانتيمتر بتن، آرماتور شماره ۶ در فاصله ۲۵ سانتيمتر براي دال كفايت مي‌كند.
مطابق بند ۹-۱۱-۲-۶-۳ مبحث نهم در صورتيكه فاصله بين تيرچه‌ها از ۷۵ سانتيمتر بيشتر نباشد و ضخامت دال بتني از ۵۰ ميليمتر و يك دوازدهم فاصله آزاد بين تيرچه‌ها بيشتر باشد مي‌توان آرماتورها را تنها در يك جهت و در جهت عمود بر دال قرار داد. در صورتيكه آرماتورهاي دال به نبشي فوقاني جوش مي‌شوند بايد آنها از نوع فولاد نرم (AI) و يا نيم سخت (AII) باشد و در غير اينصورت مي‌توان آنها را از نوع فولاد سخت (AIII) نيز انتخاب نمود.
طبق بند ۲-۱-۳-۵ نشريه ۱۵۱ فاصله بين ميلگردهاي افت و حرارت نبايد از ۵ برابر ضخامت دال بتني و ۳۰۰ ميليمتر بيشتر باشد و همچنين قطر آنها از ۵ ميليمتر كمتر نباشد.
در شیوه‌ای از اجرای سقف تیرچه فولادی با جان باز، از قالب‌های فلزی جمع شونده استفاده می‌گردد (كُرميت كامپوزيت). در اين روش پس از گیرش بتن قالب جمع‌آوری شده و فاصله تيرچه‌ها تا ۹۰ سانتيمتر افزايش مي‌يابد. در اين حالت لازم است كه از دو رديف ميلگرد در دو جهت عمود بر هم در سقف استفاده شود. ضخامت دال و آرماتور آن در اين روش بايد بر اساس ضوابط دال‌هاي يك‌طرفه طرح گردد.

۲-۷- كلاف عرضي
استفاده از كلاف عرضي در سقف كُرميت الزامي است. عرض حداقل اين كلاف ۱۰ سانتیمتر و حداقل شامل دو ميلگرد به قطر حداقل ۱۲ ميليمتر مي‌باشد. طبق بند ۲-۱-۴ نشريه ۱۵۱ در دهانه‌های کوچکتر از ۵/۵ متر اجراي حداقل یک کلاف عرضی الزامی بوده و در دهانه‌های بزرگتر فاصله کلاف‌ها باید به نحوی باشد که فاصله دو کلاف عرضی از ۵/۲ متر تجاوز نکند. در دهانه‌هاي كوچكتر از ۳ متر نصب ميلگرد و جوش دادن آن به تيرچه‌ها كفايت مي‌كند و نيازي به ايجاد فاصله بين بلوك‌ها براي نفوذ بتن نمي‌باشد.
در سقف‌هاي كُرميت كامپوزيت به سبب گيركردن قالب‌ها و تکه‌دارشدن آنها معمولاً دیده می‌شود که کلاف عرضی حذف شده و يا به شکل بسیار ناصحیحی کلاف عرضی صرفاً با میلگرد اجرا می‌گردد که به هیچ وجه تأمین‌کننده ضوابط نشریه ۱۵۱ نمی‌باشد. شكل زير نمونه‌اي از اين روش اجرا را نشان مي‌دهد.

 
(شكل ۲) اجراي نادرست كلاف عرضي با ميلگرد در سقف‌هاي كُرميت كامپوزيت

۲-۸- بلوك‌ها
بلوک‌های مختلفی مانند بلوك سيماني، سفالي، پلي‌استايرن و ۰۰۰برای سقف‌های تیرچه كُرميت به کار می‌رود. استفاده از بلوك‌هاي سيماني و سفالي به شرط رعايت ضوابط ۲-۱-۲ نشريه ۱۵۱ موردي ندارد. استفاده از بلوك پلی‌استایرن در صورتي مجاز است كه براساس ابلاغیه وزارت مسکن از نوع نسوز بوده و دارای تأییدیه فنی از مرکز تحقیقات مسکن باشد. در عمل دیده می‌شود علیرغم سفارش و خرید بلوک‌های نسوز مقادیری بلوک قابل اشتعال نیز همراه اجناس تحویلی می‌باشد. پيشنهاد مي‌شود برای جلوگیری از خطرات آتش‌سوزی تمام بلوک‌ها را با شعله آزمایش نموده و چنانچه بلوک شعله‌ور شد از بکارگیری آن خودداري شود. 
در ضوابط اعلام شده از سوی مرکز تحقیقات مسکن در صورت استفاده از بلوک‌های پلی استایرن بايد سطح بلوک زیرین با لایه‌ای از رابیتس که به نحو مناسبی به سقف مهار شده پوشانده شود و سپس با ملات گچ به ضخامت حداقل ۵/۲ سانتيمتر اندود گردند. 

عتیقه زیرخاکی گنج