گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

با سلام ، این کتاب در چهار قسمت ، کلیات ، جمع آوری اطلاعات و شناسایی وضع موجود ، تحلیل و بررسی ، محصول مطالعات به بیان مطلب خود پرداخته است . در کلیات هدف از این مطالعات و بررسی اجزایی مانند مسایل مربوط به جابجایی و خصوصیات کلی کاربریها وسفرسازی پرداخته شده است .

در قسمت اول به الف : شناسایی وضع موجود شبکه ( موقعیت مکانی و دسترسیهای منطقه ، شکل و مشخصات کلی شبکه ، خطوط و جهات حرکت ، طبقه بندی شبکه راه ها ، سهم سطوح معابر اصلی منطقه ، مقاطع عرضی معابر اصلی منطقه ) ب : شناسایی وسایل نقلیه همگانی ( راه آهن شهری یا مترو ، سیستم اتوبوسرانی ، سیستم مینی بوسرانی ، تاکسی های خطی ( راهی ) ، تاکسی های معمولی ( پلاک نارنجی ) ، آژانس ها ، مسافر کش های شخصی یا کرایه ها ) پرداخته شده است

در قسمت دوم به تحلیل و بررسی پرداخته شده است ( تحلیل و بررسی مسیرهای پیاده ، شبکه آینده منطقه و بررسی طرح های موجود ، شبکه بزرگراهی شهر تهران ، طرح ساماندهی ( جامع ) شهر تهران ، طرح تفصیلی منطقه  ، سایر طرح های مصوب و سیاستهای کلی شهرداری منطقه  ،

در قسمت سوم به محصول مطالعات ( مسائل حاد و عاجل ترافیکی منطقه ، اصلاح شبکه معابر ، اصلاح تقاطع ها ، اصلاح جهات حرکت ، کاربریها ، سیستم حمل و نقل همگانی )


عتیقه زیرخاکی گنج