گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 375 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته    کشاورزی بررسی تاثیر حذف گل آذین و غلظت های مختلف سرکه چوب بر عملکرد و اجزای عملکرد غده دو رقم   سیب زمینی آگریا و ساوالان در منطقه اردبیل+spssمشاوره وتحلیل محتوایی پایان نامه را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم   . این پروژه پایان نامه در قالب ۸۳ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب در اختیار شما قر ار میگیر د
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود . به همراه پروپوزال و فایل SPSS انجام مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه برای اولین بار در ایران
در اين تحقیق اثر دو تیمار حذف و عدم حذف گل آذین و غلظت های مختلف ماده آلی سرکه چوب روی عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی آگریا و ساوالان در شرایط مزرعه بررسی شد. آزمايش به صورت فاکتوریل بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در منطقه اردبیل در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. فاكتور اول شامل دو رقم ساوالان و آگريا، فاکتور دوم شامل سه غلظت سرکه چوب )یک لیتر سرکه چوب در ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی لیتر آب) و فاکتور سوم شامل دو تیمار حذف و عدم حذف گل آذین بود. تیمار سرکه چوب در چهار مرحله سبز شدن، پوشش کامل، قبل و بعد از غده دهی محلول پاشی شد. عدم استفاده از آن به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. در طي دوره رشد و بعد از برداشت صفات ارتفاع بوته، تعداد و قطر ساقه اصلي، تعداد و وزن غده در بوته، تعداد و وزن غده ها در اندازه هاي كوچك تر از ۳۵ میلی متر (غیر بذری)، بين ۵۵–۳۵ میلی متر (بذری) و بزرگ تر از ۵۵ ميلي متر (خوراکی)، عملكرد كل و عملكرد قابل فروش اندازه‌گيري شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بین ارقام و غلظت های مختلف سرکه چوب و اثر متقابل آن ها از نظر قطر ساقه اصلی، تعداد و وزن غده در بوته، متوسط اندازه غده، عملکرد غده کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده های غیر بذری، بذری و خوراکی؛ بین تیمار گل آذین و اثر متقابل گل آذین در رقم و گل آذین در سرکه چوب از نظر صفات تعداد و قطر ساقه اصلی، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده در بوته، متوسط اندازه غده، عملکرد غده کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده های غیربذری، بذری و خوراکی اختلاف معنی داری وجود داشت. رقم ساوالان در غلظت یک لیتر سرکه چوب در ۳۰۰ لیتر آب و تیمار حذف گل آذین از بیشترین تعداد و قطر ساقه اصلی، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده در بوته، تعداد و وزن غده غیربذری، بذری و خوراکی، عملکرد غده کل و قابل فروش برخوردار بود. در این آزمایش سرکه چوب به طور متوسط در تیمار حذف گل آذین ۳۵/۱۲ تن در هکتار و در تیمار عدم حذف گل آذین ۴۳/۷ تن در هکتار باعث افزایش عملکرد غده گردید. همچنین حذف گل آذين عملکرد غده را در دو رقم آگریا و ساوالان به ترتیب ۹۹/۶ و ۸۶/۲ تن در هکتار افزایش داد. 

عتیقه زیرخاکی گنج