امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر

پایان نامه فوق العاده خوب و کامل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با عنوان بررسی کاربرد (Combined Heat & Power  (CHP در میکروتوربین ها این پایان نامه شامل فصول زیر می باشد:

۱٫ تولید الکترسیته، شناخت میکروتوربین و جایگاه آن در تولید پراکنده
۲٫ بررسی سیکل ترمودینامیکی و طراحی اجزا میکروتوربین
۳٫ تولید همزمان گرما و توان
۴٫ مباحث اقتصادی و اساس شبیه سازی تولید همزمان
۵٫ مباحث تجاری میکروتوربین ها در دنیا
۶٫ کاربرد تولید همزمان میکروتوربین
۷٫ بررسی کاربرد یک نمونه میکروتوربین در پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی
۸٫نتیجه گیری و پیشنهاد

عتیقه زیرخاکی گنج