گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰۳    کد محصول : ۱۲۷۷۳    حجم فایل : ۱۹۴۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی استفاده از نانو  Al(OH)3 در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای
عنوان پایان نامه: استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: روش های مقاوم سازی در برابر شعله
۱-۱) مکانیسم عمل مواد تأخیرانداز شعله
۱-۱-۱) فرآیند سوختن
۱-۱-۲) مکانیسم تأخیراندازی شعله
۱-۱-۳) عملکرد فیزیکی
۱-۱-۴) عملکرد شیمیایی
۱-۱-۵) هم افزودنی ها برای استفاده با مواد تأخیرانداز شعله
۱-۱-۶) متوقف کننده های دود
۱-۲) اشتعال پذیری الیاف
۱-۳) آزمایشات مربوط به اندازه گیری میزان اشتعال پذیری
۱-۳-۱) آزمایش سوختن عمودی
۱-۳-۲) آزمایش سوختن زاویه ۴۵ درجه
۱-۳-۳) شاخص حداقل اکسیژن
۱-۳-۴) آزمایش پوشش ایمنی
۱-۳-۵) آزمایش سیم گداخته
۱-۳-۶) کالریمتری مخروطی
۱-۴) نانو تکمیلهای نساجی و نانو تکمیل تأخیرانداز شعله
۱-۴-۱) تعریف نانو
۱-۴-۲) نانوتکنولوژی در صنعت نساجی
۱-۴-۳) نانوذرات و کاربردهای آنها در نساجی
۱-۴-۴) نانوتکنولوژی در تکمیل منسوجات
۱-۴-۴-۱) تکمیل ضد باکتری و میکروبی
۱-۴-۴-۲) تکمیل ذرات چروک
۱-۴-۴-۳) تکمیل ضد الکتریسیته ساکن
۱-۴-۴-۴) تکمیل ضد چرک
۱-۴-۴-۵) تکمیل مقاومت در برابر خش و اصطکاک
۱-۴-۴-۶) تکمیل ضد اشعه ماوراء بنفش (UV)
۱-۴-۴-۷) تکمیل تأخیراندازی شعله

فصل دوم: تئوری موضوع پروژه
۲-۱) ساختمان شیمیایی سلولز
۲-۲) پنبه
۲-۲-۱) خصوصیات گیاهی
۲-۲-۲) اثر شرایط محیط در رشد پنبه
۲-۲-۳) ایجاد نپ
۲-۲-۴) ساختمان سلول گیاهی
۲-۲-۵) مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه
۲-۲-۶) مواد تشکیل دهنده الیاف پنبه
۲-۳) دیرسوز نمودن الیاف
۲-۳-۱) انواع مواد تأخیرانداز شعله
۲-۳-۲) مواد تأخیرانداز شعله هالوژن دار
۲-۳-۳) مواد تأخیرانداز شعله فسفردار
۲-۳-۴) مواد تأخیرانداز شعله نیتروژن دار
۲-۳-۵) مواد تأخیرانداز شعله غیرآلی
۲-۴) هیدروکسید آلومینیوم

فصل سوم: مواد اولیه مصرفی و آزمایشات انجام شده
۳-۱) مواد اولیه و وسایل مصرفی
۳-۲) آماده سازی نمونه ها
۳-۲-۱) تهیه محلول معلق شده نانو هیدروکسید آلومینیوم در آب
۳-۲-۲) شستشوی کالای پنبه ای
۳-۲-۳) مراحل پوشش دهی
۳-۲-۴) رنگرزی نمونه های پنبه ای
۳-۳) آزمایشات انجام شده
SEM3-3-1) میکروسکوپ 
۳-۳-۲) آنالیز عنصری (EDX)
۳-۳-۳) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده
۳-۳-۴) آزمون سوختن ۴۵ درجه

TGA3-3-5) آنالیز حرارتی 
DSC3-3-6) آنالیز حرارتی
۳-۳-۷) اندازه گیری طول خمش پارچه
۳-۳-۸) اندازه گیری استحکام پارچه
۳-۳-۹) آزمون اسپکتروفوتومتر انعکاسی

فصل چهارم:
 SEM4-1) میکروسکوپ 
۴-۲) آنالیز عنصری (EDX)
۴-۳) اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده
۴-۴) آزمون سوختن ۴۵ درجه
۴-۵) آنالیزهای حرارتی
۴-۶) طول خمش پارچه
۴-۷) استحکام پارچه
۴-۸) اسپکتروفوتومتر انعکاسی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

پیوست ها

منابع و مؤاخد
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 


عتیقه زیرخاکی گنج