گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منظور از آلودگي ورود عناصر و ترکيبات تازه به محيط و يا تغيير نسبت عناصر و ترکيباتي است که در ساختار طبيعي محيط شرکت دارند. مثلا سرب در ترکيب طبيعي اتمسفر وجود ندارد، ورود آن در اتمسفر ، نوعي آلودگي است. CO2 ترکيبي است که با نسبتي مشخص در ترکيب اتمسفر شرکت دارد. افزايش نسبت اين ترکيب در جو ، نوعي آلودگي تلقي مي‌شود. خطرناکترين آلودگيهاي محيط ، ناشي از کاربرد موادي هستند که بشر در طول يک سده گذشته و بويژه در بيست و سي سال اخير به منظور مبارزه با حشرات ، بيماريهاي انگلي گياهان و همچنين حشرات ناقل بيماريهاي حيواني و انساني بکار برده است.
همچنين استفاده اسراف آميز از سوختهاي فسيلي ، کاربرد مواد شيميايي بسيار متنوع در صنعت استخراج و تصفيه فلزات و صنايع ديگر بويژه آزمايشهاي اتمي در جو زمين ، عناصر و ترکيبات جديدي را وارد محيط کرده‌اند که قبلا اکوسيستم طبيعتمامي آلاينده‌هاي هوا را مي‌توان بر اساس منشاء ترکيب شيميايي و حالت فيزيکي‌شان طبقه‌بندي نمود. اين طبقه‌بنديها براي تنظيم بحث و بررسي در زمينه عوامل آلودگي هوا بکار مي‌روند. آلاينده‌ها بسته به منشاءشان به دو گروه اوليه و ثانوي تقسيم مي‌شوند. آلاينده‌هاي اوليه از قبيل دي‌اکسيد سولفورها (SO2 ) ، اکسيدهاي نيتروژن ( NO2 ) و هيدروکربنها (HC) ، آن دسته از آلاينده‌ها هستند که مستقيما وارد اتمسفر شده‌اند و به همان شکل آزاد شده نيز در اتمسفر يافت مي‌شوند. آلاينده‌هاي ثانوي نظير اوزون (O3 ) و پراکسي استيل نيترات (PAN) آن دسته از آلاينده‌ها هستند که در اتمسفر توسط يک واکنش فتوشيميايي در اثر هيدروليز و يا اکسيداسيون تشکيل مي‌شوند. 
 
ترکيب شيميايي آلاينده‌ها 
آلاينده‌ها اعم از گروه اوليه و ثانوي مي‌توانند بسته به ترکيب شيميايي‌شان به دو گروه آلي يا معدني تقسيم شوند. ترکيبات آلي حاوي کربن و هيدروژن و بسياري از آنها داراي عناصري مانند اکسيژن ، نيتروژن ، گوگرد و فسفر مي‌باشند. هيدروکربنها ، ترکيبات آلي هستند که تنها داراي کربن و هيدروژن‌اند. آلدئيدها و کتونها داراي اکسيژن ، کربن و هيدروژن هستند. ساير ترکيبات آلي مهم در مورد آلودگي هوا عبارتند از: کربوکسيليک اسيدها ، الکلها ، اترها و استرها و آمين‌ها و ترکيبات آلي گوگردار. مواد معدني يافت‌شونده در هواي غير آلوده عبارتند از کربن ، منوکسيد (CO) ، دي‌اکسيد کربن (CO2)، کربناتها ، اکسيدهاي سولفور ، اکسيدهاي نيتروژن ، اوزون ، هيدروژن فلورايد و هيدروژن کلرايد. 
طبقه‌بندي آلاينده‌ها بر حسب حالت ماده 
ذرات آلاينده‌ها 
عبارتند از جامدات و مايعاتي که شامل غبار ، دودهاي غليظ ، دود ، خاکستر ، غبار مه آلود و اسپري هستند. تحت شرايط مناسب ذرات آلاينده‌ها از اتمسفر جدا و ته‌نشين مي‌شوند. 
آلاينده‌هاي گازي 
آلاينده‌هاي گازي که سيالهاي بي‌شکل‌اند، کاملا فضاي آزاد شده در آن را اشغال مي‌کنند و بسيار شبيه به هوا عمل نموده ، از اتمسفر جدا نمي‌شوند. در ميان آلاينده‌هاي معروف گازي از اکسيدهاي کربن ، اکسيدهاي سولفور ، اکسيدهاي نيتروژن ، هيدروکربنها و اکسيد کننده‌ها مي‌توان نام برد. 
طبقه‌بندي ذرات 
۱٫ خواص فيزيکي که عبارتند از اندازه ، شکل ، ته‌نشين شدن و کيفيت نوري
۲٫ خواص شيميايي که عبارتند از ترکيبات آلي و معدني
۳٫ خواص بيولوژيکي به صورت باکتريها ، ويروسها ، هاگها و غيره 
نحوه تشکيل ذرات 
ذرات را مي‌توان بر حسب نحوه تشکيل به صورت غبار ، دود ، دود غليظ ، دود حاصل از خاکستر ، غبار مه آلود يا اسپري طبقه‌بندي نمود. 
غبار 
غبار عبارتست از ذرات کوچک جامد بوجود آمده از خرد شدن جرمهاي بزرگتر در حين فرآيندهايي نظير خرد کردن ، آسياب کردن يا انفجار که ممکن است بطور مستقيم و يا غير مستقيم در اثر بکار گيري موادي از قبيل زغال سنگ ، سيمان يا دانه‌ها وارد اتمسفر شوند. 
دود 
دود از ذرات ريز جامد از احتراق ناقص ذرات آلي نظير زغال سنگ ، چوب يا تنباکو که عمدتا از کربن و ساير مواد قابل احتراق تشکيل يافته‌اند، تشکيل مي‌شود. 
دود غليظ 
دود غليظ از ذرات جامد ريز از مايع شدن بخارات مواد جامد تشکيل مي‌شود. دود غليظ ممکن است در اثر تصعيد ، تقطير ، تکليس شدن يا فرآيندهاي ذوب فلزات بوجود آيد. 
دود ناشي از خاکستر 
دود ناشي از خاکستر از ذرات غير قابل احتراق ريزي که در گازهاي حاصل از احتراق زغال سنگ بوجود مي‌آيد تشکيل يافته است. 

عتیقه زیرخاکی گنج