گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر
این فایل به صورت زیر تهیه شده است:

صنایع آهن و فولاد به عنوان صنعت پایه و اساس توسعه اقتصادی محسوب میشوند و موجب تولید مشاغل بسیاری جهت اکتشاف و استخراج معادن ، ایجاد شبکه
حمل و نقل ، کارخانجات فرآوری و تغلیظ و کارخانجات فولاد می گردند .برای تولید آهن روشهای مختلفی در مقیاس صنعتی و نیمه صنعتی وجود دارد .در تمام این روشها مبنای تولید اهن و فولاد ، احیاء سنگ آهن توسط عوامل احیاء کننده است . در طبیعت منیرالهای مختلفی وجود دارند که حاوی آهن هستند

کارخانه تولید آهن و فولاد کشور به دو دسته اصلی تقسیم می شوند . دریک طرف ذوب آهن اصفهان قراردارد که از روش سنتی کوره بلند / کنور تور برای تولید آهن و فولاد استفاده می کند و در طرف دیگر کارخانه های احیای مستقیم فولاد اهواز و مبارکه اصفهان قرار دارند که با روشهای مختلف از طریق احیای مستقیم آهن اسفنجی تولید کرده سپس در کوره های قوس الکتریکی آن را به فولاد تبدیل می کنند . به طور کلی روش سنتی انعطاف پذیری بسیار بالاتری نسبت به روش احیای مستقیم داشته ، حساسیت کمتری را نسبت به عناصر ناخالصی نامطلوب دارد

میزان تولید و مصرف فولاد در هر کشور شاخصی صنعتی آن کشور تلقی می شود. صنایع آهن و فولاد سبب پیشرفت صنعتی هر کشور شده و به عنوان پایه و اساس توسعه اقتصادی آن محسوب می شوند. تولید جهانی آهن و فولاد خام در سال ۲۰۰۴ برابر یک هزار و پنجاه میلیون تن در سال بوده وایران با تولید ۱۰ میلیون تن آهن و فولاد خام در سال درمکان ۲۶ دنیا قرار ۱ درصد کل / دارد. در حالیکه میزان ذخایر آهن ایران در حدود ۲۵۰۰ میلیون تن برابر ۶ ذخایر جهان می باشد . امید است که اجرای طرحهای در دست اقدام در آینده تولید فولاد ۱۴ برسد .  
این پایان نامه در فصل های زیر تهیه شده است:

 کلیات مربوط به تولید آهن و فولالاد
مقدمه ——————————————————————- ۲
-۱-۱ تولید فولالاد و آهن در ایران و جهان —————————————– ۳
-۲-۱ مشخصات سنگ آهن در کارخانجات فولالاد و آهن —————————– ۱۵
-۳-۱ تولید سنگ آهن در معادن ایران —————————————— ۲۱
-۴-۱ سنگ آهن و مشخصات آن ———————————————- ۲۷
-۱-۴-۱ کانی شناسی سنگهای آهن ——————————————– ۳۳
-۵-۱ ترکیب شیمیایی کانی های آهن دار —————————————- ۴۱
-۱-۵-۱ بررسی ترکیب شیمیایی سنگ آهن ————————————— ۴۳
-۲-۱-۵-۱ سیلیس و آهک ————————————————— ۴۴
-۳-۱-۵-۱ آلومین – اکسید منیزیم ———————————————- ۴۵
-۲-۵-۱ ناخالصی های سنگ آهن ——————————————— ۴۵
-۶-۱ تبدیل انواع اکسیدهای آهن به مگنتیت ————————————– ۴۶
-۷-۱ روشهای تبدیل کانی های اکسید آهن به مگنتیت —————————— ۴۹
-۱-۷-۱ تبدیل هماتیت به مگنتیت ——————————————— ۴۹
-۸-۱ روشهای تولید آهن و فولالاد ———————————————- ۵۰
-۱-۸-۱ تهیه آهن از روش احیاء غیر مستقیم (( کوره بلند )) —————————– ۵۰
-۲-۸-۱ تهیه آهن از روش احیا مستقیم —————————————— ۵۷
۵۷—————————————HyL -1-2-8-1 تهیه آهن اسفنجی به روش
-۲-۲-۸-۱ تهیه آهن به روش میدرکس —————————————— ۶۲
-۳-۲-۸-۱ روش پوروفر —————————————————– ۶۶
-۴-۲-۸-۱ تهیه آهن اسفنجی به روش قائم —————————————- ۶۶
-۹-۱ خواص و قابلیت های سنگ آهن —————————————— ۶۷
-۱-۹-۱ قابلیت احیاء پذیری ————————————————– ۶۷
-۲-۹-۱ خواص فیزیکی سنگ آهن ——————————————– ۶۸
-۱-۲-۹-۱ سختی ——————————————————— ۶۸
-۲-۲-۹-۱ وزن مخصوص حقیقی و ظاهری ————————————– ۶۹
-۳-۹-۱ ارزشیابی سنگ معدن آهن ——————————————— ۷۰
-۱-۳-۹-۱ رطوبت ——————————————————– ۷۰
-۲-۳-۹-۱ عیار آهن ——————————————————- ۷۱
-۳-۳-۹-۱ اندیس بازی —————————————————– ۷۱
-۴-۳-۹-۱ ناخالصی ها —————————————————— ۷۱
-۵-۳-۹-۱ ابعاد ———————————————————– ۷۲
-۶-۳-۹-۱ قابلیت پر عیار شدن ———————————————— ۷۳
-۷-۳-۹-۱ قابلیت خردایش ————————————————– ۷۴
-۸-۳-۹-۱ عملیات انجام شده بر روی سنگ معدن ———————————- ۷۵
-۱۰-۱ اهمیت فرآوری سنگ آهن ——————————————— ۷۷
فصل دوم گندله
مقدمه —————————————————————— ۹۳
-۱-۲ مواد اولیه برای تولید گندله ———————————————– ۹۴
-۱-۱-۲ سنگهای آهن —————————————————— ۹۴
-۲-۱-۲ مواد افزودنی ——————————————————- ۹۴
۱-۲-۱-۲ بنتونیت———————————————————- ۹۵
۲-۲-۱-۲ مواد آلی ——————————————————– ۹۵
-۳-۲-۱-۲ آهک———————————————————- ۹۶
-۴-۲-۱-۲ سیمان———————————————————- ۹۶
-۵-۲-۱-۲ آب ———————————————————– ۹۶
-۱-۲-۲ مکانیسم ساخت و تولید گندله ——————————————- ۹۷
-۲-۲-۲ مکانیزم تشکیل گندله ————————————————- ۹۸
-۱-۲-۲-۲ تولید گندله خام به روش سنتی ————————————– ۱۰۴
-۱-۱-۲-۲-۲ تولید گندله خام در استوانه دوار ———————————— ۱۰۴
-۲-۱-۲-۲-۲ تولیدگندله خام در دیسک ————————————— ۱۰۵
-۲-۲-۲-۲ عوامل موثر در ظرفیت تولید دیسکهای گندله سازی ———————— ۱۰۸
-۳-۲-۲-۲ اختلالاف بین دیسک و استوانه دوار ———————————— ۱۱۱
-۴-۲-۲-۲ تولید گندله در دیگ واره —————————————— ۱۱۱
-۳-۲ ویژگی مواد برای تولید گندله ——————————————- ۱۱۲
-۱-۳-۲ توزیع ابعاد ذرات مواد خام——————————————– ۱۱۲
-۲-۳-۲ سطح ویژه مواد خام گندله ——————————————- ۱۱۳
-۴-۲ خواص فیزیکی و مکانیکی گندله : —————————————- ۱۱۳
-۱-۴-۲ ابعاد گندله —————————————————— ۱۱۴
-۲-۴-۲ تخلخل گندله —————————————————- ۱۱۵
-۵-۲ خواص مکانیکی گندله ———————————————— ۱۱۶
فصل سوم پخت گندله
مقدمه —————————————————————- ۱۱۹
-۱-۳ ماشینهای پخت گندله ————————————————- ۱۲۰
-۱-۱-۳ پخت گندله توسط زنجیر متحرک ————————————– ۱۲۱
-۲-۳ سخت کردن گندله خام به روش سنتی ————————————- ۱۲۴
-۱-۲-۳ خشک کردن گندله خام ——————————————— ۱۲۵
-۲-۲-۳ تبخیر آب سطحی گندله خام —————————————— ۱۲۸
-۳-۲-۳ حذف آب در گندله خام——————————————— ۱۳۳
-۴-۲-۳ تبخیر آب هیدرات گندله خام —————————————– ۱۳۵
-۳-۳ تجهیزات خشک کردن گندله خام —————————————- ۱۳۶
-۱-۳-۳ خشک کردن گندله خام در ابتدای زنجیر پخت —————————– ۱۳۶
-۲-۳-۳ مراحل پخت گندله خام———————————————- ۱۳۸
-۳-۳-۳ سردکردن گندله پخته ———————————————- ۱۳۹
-۴-۳-۳ احیا پذیری گندله پخته ———————————————- ۱۴۰
-۵-۳-۳ اکسایش در روند پخت گندله —————————————– ۱۴۰
-۶ تغییر ساختار در روند پخت—————————————— ۱۴۱ —۳-۳
-۴-۳ بررسی واکنشهایی که در حین پخت گندله واقع می شود.. ———————— ۱۴۴
-۱-۴-۳ بررسی خشک شدن گندله به صورت منفرد ——————————– ۱۴۶
-۲-۴-۳ واکنش تکلیس در فرآیند پخت گندله ———————————– ۱۵۰
-۴-۴-۳ واکنشهای اکسیداسیون و احیاء در حین پخت گندله ————————– ۱۵۲
فصل چهارم بررسی پارامترهای مختلف موثر در فرآیند گندله سازی
مقدمه —————————————————————- ۱۶۱
-۱-۴ تاثیر زمان گندله شدن و سرعت دوران دستگاه بر روی گندله ———————- ۱۶۱
-۲-۴ تاثیر دانه بندی برروی گندله سازی —————————————- ۱۶۲
-۳-۴ تاثیر نوع سنگ آهن بر روی گندله —————————————- ۱۶۴
-۴-۴ تاثیر رطوبت بر روی خواص گندله —————————————- ۱۶۴
-۵-۴ بررسی تاثیر درجه حرارت بر روی خواص گندله ها—————————– ۱۶۵
-۶-۴ تاثیر مواد افزودنی —————————————————- ۱۶۵
-۱ تاثیر عوامل قلیا خاکی بر گندله ها ————————————– ۱۶۷ -۶-۴
-۷-۴ تاثیر احیاء پذیری گندله ———————————————– ۱۶۹
-۸-۴ احیاء اکسید آهن —————————————————- ۱۷۲
فصل پنجم کک و کاربرد در گندله سازی
مقدمه —————————————————————– ۱۷۷
۱-۵ خواص فیزیکی و مکانیکی کک —————————————— ۱۷۷
-۱-۱-۵ خاکستر کک—————————————————– ۱۷۷
-۲-۱-۵ رطوبت کک —————————————————– ۱۷۸
-۳-۱-۵ تخلخل کک —————————————————– ۱۷۸
-۴-۱-۵ وزن مخصوص کک ———————————————— ۱۷۹
-۵-۱-۵ مقاومت مکانیکی کک———————————————- ۱۷۹
-۶-۱-۵ ابعاد کک——————————————————- ۱۷۹
-۷-۱-۵ اندیس تیبو —————————————————— ۱۷۹
-۲-۵ خواص شیمیایی کک ————————————————- ۱۸۰
-۱-۲-۵ ترکیب شیمیایی کک ———————————————– ۱۸۰
-۱-۱-۲-۵ کربن کک—————————————————– ۱۸۱
-۲-۱-۲-۵ مواد فرار کک ————————————————– ۱۸۱
-۳-۱-۲-۵ گوگرد کک————————————————— ۱۸۲
-۴-۱-۲-۵ قابلیت احتراق کک———————————————– ۱۸۳
-۵-۱-۲-۵ ارزش حرارتی کک ———————————————- ۱۸۴
-۳-۵ کاربرد کک درگندله و عوامل موثر در آن———————————– ۱۸۵
-۱-۳-۵ مصرف خرده کک در گندله سازی ————————————- ۱۸۶
-۱-۱-۳-۵ تاثیر اندیس بازی در مصرف خرده کک——————————— ۱۸۶
-۲-۱-۳-۵ تاثیر رطوبت در مصرف خرده کک———————————— ۱۸۷
-۳-۱-۳-۵ تاثیر مقدار کربنات ها و سنگ آهن در کک—————————— ۱۸۷
-۴-۱-۳-۵ تاثیر عیار سنگ آهن در مصرف آن ———————————– ۱۸۷
-۵-۱-۳-۵ تاثیر راکتیویته کک در مصرف آن ———————————— ۱۸۸
-۶-۱-۳-۵ تاثیر ابعاد گندله در مصرف کک————————————– ۱۸۹
-۲-۳-۵ تاثیر اضاف مصرف کک در باز گندله ———————————— ۱۸۹
-۱-۲-۳-۵ تاثیر اضافه مصرف کک در دمای احتراق ——————————– ۱۸۹
-۲-۲-۳-۵ تاثیر اضافه مصرف کک در کربن باقیمانده——————————- ۱۹۰
-۳-۲-۳-۵ تاثیر اضافه کک در قابلیت احیاء پذیری گندله —————————- ۱۹۰
-۴-۲-۳-۵ تاثیراضافه مصرف کک بر مقاومت مکانیکی گندله ———————— ۱۹۱
-۵-۲-۳-۵ تاثیر اضافی مصرف کک بر کارکرد دستگاه گندله ساز———————- ۱۹۱
-۳-۳-۵ جانشین کردن کک با سایر سوختها در گندله سازی ————————– ۱۹۲
فصل ششم روشهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی در واحد گندله سازی فولالاد مبارکه و نتایج آن..
مقدمه —————————————————————– ۱۹۷
-۱-۶ بررسی قابلیت تغلیظ سنگ آهن —————————————— ۱۹۷
-۱-۱-۶ آزمایش تغلیظ استوانه دیویس—————————————— ۱۹۸
-۲-۱-۶ آزمایش توسط نوار آبی———————————————- ۱۹۹
-۲-۶ بررسی قابلیت آسیاب شوندگی——————————————- ۲۰۱
-۱-۲-۶ تعیین قابلیت خرد شوندگی سنگ آهن———————————— ۲۰۱
-۲-۲-۶ تعیین درصد مواد با دانه بندی معین ————————————– ۲۰۲
-۳-۲-۶ تعیین دانسیته ظاهری و حقیقی —————————————– ۲۰۴
-۴-۲-۶ تعیین سطح مخصوص سنگ آهن ————————————— ۲۰۵
-۳-۶ بررسی خواص گندله های تشکیل شده————————————– ۲۰۷
-۱-۳-۶ تعیین درصد رطوبت گندله ——————————————- ۲۰۹
-۲-۳-۶ تعیین استحکام فشاری تر وخشک————————————— ۲۰۹
-۲-۳-۶ تعیین عدد افتادن ————————————————— ۲۱۰
-۱-۵-۶ تعیین استحکام فشاری ———————————————– ۲۱۴
-۲-۵-۶ تعیین میزان تخلخل گندله های پخته شده ———————————- ۲۱۴
-۳-۵-۶ تعیین مقاومت سایشی و مقاومت غلطشی گندله —————————— ۲۱۵
-۶-۶ نتایج بدست آمده از آزمایشات ——————————————- ۲۱۷
-۱-۶-۶ قابلیت خرد شوندگی و دانه بندی ————————————— ۲۱۷
-۲-۶-۶ تاثیر افزودن کک بر گندله ——————————————– ۲۱۸
-۳-۶-۶ تعیین شرایط پخت گندله های شارژ شده با کک —————————– ۲۲۲
-۷-۶ واحد آمازده سازی و گندله سازی مجتمع فولالاد مبارکه ————————– ۲۲۷
-۱-۷-۶ ویژگی آسیاها و دانه بندی سنگ آهن در فولالاد مبارکه ———————— ۲۲۷
-۳-۷-۶ تولید گندله خام در فولالاد مبارکه ————————————— ۲۲۹
-۴-۷-۶ کوره پخت گندله خام در مجتمع فولالاد مبارکه——————————- ۲۳۰
-۵-۷-۶ سایر تجهیزات واحدهای آماده سازی و گندله سازی مجتمع فولالاد مبارکه ———— ۲۳۲
-۶-۷-۶ ویژگیهای واحد های آماده سازی و گندله سازی فولالاد مبارکه ——————- ۲۳۴
-۸-۶ نتیجه گیری بدست آمده از آزمایشات ————————————– ۲۳۹
فهرست منابع و مراجع —————————————————— ۲۴۳
ضمائم—————————————————————– ۲۴۳
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
-۱-۱ طرح روند کار در تبدیل هماتیت به مگنتیت ——————————— ۴۸
۵۳ ————————– [ -۲-۱ روند کلی روش سنتی تولید آهن خام در کوره بلند [ ۳
۵۳ ——————————– [ -۳-۱ طرح کوره بلند برای تولید آهن خام مذاب [ ۳
۵۶ —————————————————- [ -۴-۱ نمای کوره بلند [ ۲
۵۸ ————————————–[۲] HyL -5-1 نمودار تهیه آهن اسفنجی در
۶۰ —————–[۲] HyL -6-1 روند کلی و چرخه مواد برای تولید آهن اسفنجی در روش
۶۱ ——— [ در فولالاد اهواز[ ۲ HyL -7-1 طرح کوره احیای مستقیم سنگ آهن اسفنجی به روش
۶۴ ———————–[ -۸-۱ روند کلی فولالاد سازی و چرخه مواد در روش میدرکس [ ۲
۶۵ ———————– [ -۹-۱ طرح کوره احیاء مستقیم سنگ آهن در روش میدرکس [ ۲
۸۳ ————————- [ -۱۰-۱ فلوئیت روشهای فیزیکی و مغناطیسی در فلوتاسیون [ ۵
۸۵ —————————————- [ -۱۱-۱ فلوشیت سنگ معدنی چادر ملو[ ۵
۸۷ —————————————– [ -۱۲-۱ فلوشیت سنگ آهن چادر ملو [ ۵
۸۹ —————————————– [ -۱۳-۱ فلوشیت سنگ آهن گل گهر [ ۵
۹۹ —— ..[[ -۲-۱ قطر متوسط گندله ها بر حسب تعداد دورهای زده شده ومراحل مختلف رشد گندله[ ۶
۱۰۰ —- ..[ -۲-۲ شکل شماتیک مکان اضافه کردن مواد اولیه ورطوبت در داخل دیسک گندله سازی[ ۶
۱۰۱ ————————- ..[[ -۲-۳ شارژ و حرکت گندله ها در داخل دیسک گندله سازی[[ ۴
۱۰۲ ———————————— ..[[ -۲-۴ شکل گندله ها در مراحل مختلف رشد[[ ۴
۱۰۳ ——————————–..[[ -۲-۵ تاثیر نیروهای موئینگی بر روی مکانیزم اتصال[[ ۴
۱۰۴ ————————————- ..[[ -۲-۶ چسبیدن ذرات با رطوبت سطحی زیاد[[ ۴
۱۰۵ ————————— ..[[ -۲-۷ طرح مقطع یک دستگاه گندله ساز استوانه ای شکل[[ ۴
۱۰۸ ———————————-..[[ -۲-۸ مسیر حرکت مواد در دیسک گندله سازی[[ ۷
۱۰۸ ———————————-..[[ -۲-۹ مسیر حرکت مواد در دیسک گندله سازی[[ ۷
۱۱۳ —————————————– ..[[ -۲-۱۰ ذرات ریز و درشت در گندله[[ ۴
۱۱۷ ————..[[ -۲-۱۱ ارتباط مقاومت گندله های خام و پخته با دانه بندی و سطح ویژه بار آهن [[ ۴
۱۱۹ ——————————————- ..[[ -۳-۱ اساس کار دستگاه دانه بندی [[ ۴
۱۲۰ ——————————..[[ -۳-۲ سیستم دانه بندی و انتقال مواد در مقیاس صنعتی [[ ۴
-۳-۳ شمای کلی ظرف حامل گندله ها و در جه حرارت لالایه های مختلف بستر در حرارت
۱۲۳ ———————————————————— .[ ما کزیمم [ ۵
۱۲۳ ——————- ..[[ -۳-۴ شمای کلی دستگا ه پخت گندله توسط زنجیر متحرک لورگی[ ۵
۱۲۴ ————————— ..[[ -۳-۵ چگونگی حرکت بستر جامد و گاز در فرآیند پخت[[ ۴
۱۲۴ —————————— .[ -۳-۶ شکل المان در نظر گرفته شده در مقطی از بستر[ ۴
۱۲۶ —————————- .[ -۳-۷ طرح سرعت خشک شدن مواد در مراحل مختلف[[ ۴
۱۴۹ ———————————— ..[ -۳-۸ میزان پیشروی خشک شدن یک گندله[ ۴
۱۵۱ ——————– ..[ -۳-۹ تاثیر سرعت جریان گاز بر روی سرعت خشک شدن گندله ها[ ۴
۱۵۲ ————————— .[ -۳-۱۰ خطوط ایزوتوم خشک کردن بر حسب جریان گاز[ ۴
۱۵۵ ———————— ..[ -۳-۱۱ مدل فیزیکی ترکهای گندله در شرایط غیر یکنواخت[ ۱۳
۱۵۶ ——————— ..[[ -۳-۱۲ تاثیر درجه حرارت گاز بر روی وزن گندله واستحکام آنها[ ۱۳
۱۵۷ —————- .[[ -۳-۱۳ مقایسه اکسید شدن دو نوع گندله در درجه حرارت های مختلف[[ ۱۳
۱۶۳ —-..[ -۴-۱ تاثیر انداز ذرات و سطح مخصوص ذرات بر خواص مکانیکی گندله های خام و پخته[[ ۱۶
۱۶۳ ———– .[[ -۴-۲ تاثیر اندازه ذرات بر روی استحکام فشاری و مقاومت در برابرساییده شدن[ ۱۶
۱۶۷ ————————– .[[ -۴-۳ تاثیر آهک هیدارته بر روی سطح مخصوص گندله[ ۱۱
۱۶۸ —-..[ -۴-۴ تاثیر آهک هیدراته بر روی استحکام فشاری تر در مقادیر مختلف از سطح مخصوص[ ۱۱
۱۷۴ ——————————————.[ -۵-۴ دیاگرام تعادلی آهن اکسیژن[[ ۱۱
۱۹۹ ——————————————— .[ -۶-۱ دستگاه استوانه دیریس[[ ۱۱
۲۰۰ ——————————– ..[[ -۶-۲ دستگاه تغلیظ مغناطیسی واحد نیمه صنعتی[[ ۱۹
۲۰۲ ———————————– ..[[ -۶-۳ کوره طبقه ای برای خشک کردن مواد[[ ۱۹
۲۰۳ ———————————— ..[[ -۶-۴ آسیاب گلوله ای با قطر ۶۰ سانتی متر[[ ۱۹
۲۰۵ ——————— ..[[ -۶-۵ دستگاه پیکنومتر مقایسه ای برای محاسبه حجم حقیقی مواد[[ ۱۹
۲۰۶ —————————————– ..[[ -۶-۶ دستگاه تعیین سطح مخصوص[[ ۱۹
۲۰۸ ———————– ..[[ -۶-۷ تغذیه کننده ارزان و دیسک گندله سازی آزمایشگاهی[[ ۱۹
۲۰۸ —————————————..[[ -۶-۸ دیسک گندله سازی آزمایشگاهی[[ ۱۹
۲۱۲ ———————————–..[[ -۶-۹ مقطع طولی کوره پخت و محفظه پخت[[ ۲۲
۲۱۵ —————————–..[[ -۶-۱۰ دستگاه اندازه گیری حجم ظاهری توسط جیوه[[ ۱۹
۲۱۷ ———————— ..[[ -۶-۱۱ دستگاه اندازه گیری مقاومت سایشی و غلطشی گندله[[ ۱۹
۲۱۹ —————- .[[ -۶-۱۲ تاثیر درصد کک برروی استحکام و قابلیت تولید در فرآیند پخت[ ۱۹
۲۲۰ ———– ..[[ -۶-۱۳ تاثیر افزودن کک بر روی خواص مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی گندل هها[[ ۱۹
۲۳۴ — .[[ -۶-۱۴ تغییرات خواص مختلف گندله ها در حین پخت گندله ها بر حسب زمان پخت گندله[ ۱۹
۲۳۵ —— .[[ -۶-۱۵ چرخه مواد درواحدهای گندله سازی، احیاء و فولالاد سازی مجتمع فولالادمبارکه[[ ۲۵
۲۳۵ ———- ..[[ ۴ میلیون تن گندله[[ ۲۵ // -۶-۱۶ چرخه مواد در گندله سازی فولالاد مبارکه برای تولید ۵
فهرست جدول
عنوان صفحه
۷ ————————————————- [ -۱-۱ تولید گندله در کانادا [ ۸
۷ ————————————————– [ -۱-۲ تولید گندله در ایران[ ۸
۸ ————————————————- [ -۱-۳ تولید گندله در امریکا [ ۸
۹ ———————— [۴] IISI -1-4 میزان تولید فولالاد در کشورهای جهان بنا به گزارش
۱۱ ———————- [۴] IISI -1-5 میزان تولید فولالاد در کشورهای جهان بنا به گزارش
۱۳ ———————————–[ -۱-۶ کارخانجات احیاء مستقیم در خاور میانه [ ۴
۱۳ ———————————– [ -۱-۷ تولید فولالاد خام در کشورهای خاورمیانه [ ۴
۱۴ ———————————-[۴] -۱-۸ پیش بینی تولید فولالاد جهان تا سال ۲۰۰۸
۱۴ ———————————-[۴] -۱-۹ ظرفیت تولید فولالاد جهان از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳
۱۴ ——————————- [ -۱-۱۰ تولید معادن سنگ آهن جهان و ذخایر آهن[ ۱
۲۱ —————— [ -۱۱-۱ ظرفیت استخراجی پیش بینی شده برای معادن فعال سنگ آهن[ ۳
۲۶ ———————- [ -۱۲-۱ منابع و ذخایر سنگ آهن در برخی از کشورهای جهان [ ۳
۲۶ ——————————- [ -۱۳-۱ ذخایر سنگ و میزان آهن محتوی در ایران[ ۲
۲۷ ——————————————-[ -۱۴-۱ ذخایر سنگ آهن در ایران [ ۳
۲۸ ————————————–[ -۱۵-۱ مواد اولیه اصلی لالازم هر تن فولالاد [ ۳
۳۴ ———————————-[ -۱۶-۱ کانیهای مهم آهن دار و مشخصات آنها [ ۴
۳۶ ——————————[ -۱۷-۱ خاصیت مغناطیسی بعضی از کانیها به آهن نرم [ ۴
۴۲ ————- [ -۱۸-۱ مشخصات و ترکیب شیمیایی سنگ آهن برای مصرف در کوره بلند[ ۳
-۱۹-۱ مخلوط نمونه سنگ معدن و ترکیب شیمیایی آن —————————— ۸۸
۲۱۳ ————————– [ -۶-۱ مشخصات فنی کوره پخت مجتمع فولالاد مبارکه [ ۲۲
۲۳۵ ————————————— [ -۶-۲ آنالیز گندله های فولالاد مبارکه [ ۲۵
۲۳۶ —————– [ -۶-۳ ویژگی مواد مصرفی و انرژی واحد گندله سازی فولالاد مبارکه [ ۲۵
۲۳۷ ————————————- [ -۶-۴ ویژگی مواد مصرفی فولالاد مبارکه [ ۲۵


عتیقه زیرخاکی گنج